Detailudannelsen

Niels Brock tilbyder en række forskellige hovedforløbsspecialer til elever, der er i gang med en butiksuddannelse. Fælles for specialerne under butiksuddannelsen er, at de kvalificerer til interessante jobs og vigtige funktioner på morgendagens arbejdsmarked. Vores butikselever kan vælge at uddanne sig til salgsassistent med eller uden profil,  tage et speciale i convenience eller digital handel. Til allerede uddannede salgsassistenter tilbyder vi en 1-årig retail manager-uddannelse, som gør den studerende klar til at løfte et større ansvar i butikken.

Herunder kan du mere om specialernes indhold og eksamen.