Convenience

Convenience er et udtryk for, at noget skal være nemt, hurtigt og rart. Derfor at der i høj grad fokus på at servicere mennesker, som er ”on-the-go”. Du kender det sikkert selv, du køber en café latte og går en tur i byen, du køber en pizzaslice og sætter dig i parken eller snupper en sandwich på vejen. Derfor stilles der til stadighed højere krav til renlighed, hygiejne og kendskab til lovgivningen i forbindelse med mad- og produktion. Området for convenience er, som den øvrige detailsektor, præget af skarp konkurrence, brancheglidning, ny teknologi og ændret kundeadfærd. 

Skoleugernes opbygning og indhold

Uddannelsen har en varighed på 2 år, som tilrettelægges med 8 ugers undervisning og læreplads i en virksomhed. Undervisningsugerne er en blanding af fysisk undervisning og digital opfølgning i egen butik. Undervisningen afsluttes med en skriveuge, som knytter sig til fagprøven.

I de digitale uger arbejder eleven med opgaver, der først og fremmest retter sig mod mersalg i ’egen’ butik. Uddannelse i butikken giver bedre sammenhæng mellem teori og praksis. Den større relevans giver bedre læring og bedre kompetencer, og de øgede kompetencer giver mersalg og gode kundeoplevelser.

 

Praktiske oplysninger

Hvis du er under 25 år, skal du som udgangspunkt have gennemført et grundforløb på EUD detail/handel.

Som udgangspunkt, skal eleven have med salg at gøre. Butikker, hvor eleven som hovedregel er beskæftiget med produktion og/eller servering, kan som hovedregel ikke godkendes indenfor detailhandel.

Niels Brock hjælper gerne med godkendelsesprocessen, som er forholdsvis enkel. I downloader et godkendelsesskema, som indsendes til os. Herefter gennemgår og behandler Niels Brock ansøgningen indenfor ca. 14 dage. Når godkendelsen er færdigbehandlet, hjælper Niels Brock også med jobopslag, screening og rådgivning.


Læs mere om godkendelsesprocessen hos Uddannelsesnævnet, og find blanketter til godkendelsen her

Ved spørgsmål eller vejledning til udfyldelse kan lps@brock.dk kontaktes.

Ønsker virksomheden at tilmelde en elev til et uddannelsesforløb skal der udfyldes en uddannelsesaftale. Når Niels Brock modtager uddannelsesaftalen bekræfter vi modtagelsen, og den forventede behandlingstid er ca. 14 dage. Når uddannelsesaftalen er behandlet vil virksomheden modtage de relevante informationer om elevens uddannelsesforløb fra Niels Brock. Eleven vil også modtage informationer direkte i sin e-boks.

Hent blanket til uddannelsesaftale og vejledning til skemaet herEn printet uddannelseaftale kan sendes til uddannelseaftaler@brock.dk

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte lærepladsservice eller administrationen, som angivet nederst på siden.

Studerende over 25 år skal realkompetencevurderes. Ved en realkompetencevurdering (RKV) vurderes den studerendes kompetencer i forhold til tidligere uddannelse, kurser og erhvervserfaring indenfor området. Erhvervserfaringen må ikke være mere end fem år gammel.

Kontakt studievejledningen herom på vejledning@brock.dk

 

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som er en mundtlig eksamen på baggrund af en aktivitet, som er gennemført i butikken. Den studerende må først påbegynde fagprøven når der er 6 måneder tilbage af uddannelsen. Den studerende skal arbejde med fagprøven i sin praksis.

Niels Brock vejleder og rådgiver naturligvis den studerende igennem hele processen. I starten af forløbet udarbejdes der en fælles fagprøvekontrakt, så der er enighed om fagprøvens tema og planlægning.

Kontakt

Ønsker du at vide mere om uddannelsen som salgsassistent med speciale i Convenience, er du velkommen til at kontakte:

Uddannelseschef hovedforløbet
Henriette Jørgensen Uddannelseschef hovedforløbet

Administration

Har du spørgsmål til uddannelsesforløb, tilmeldinger og uddannelsesbevis? 

Lærepladsservice

Har du spørgsmål til lærepladsgodkendelse?

E-mail: lps@brock.dk