Retail manager

Med personlig coaching

Niels Brock udbyder et 1-årigt digitalt forløb for uddannede salgsassistenter, som enten har ledelsesansvar, forventer at få det eller skal lære at begå sig i en lederrolle. På uddannelsen retail manager lægger vi vægt på de ledelsesmæssige udfordringer i detailhandelen. Kursisten vil indgå i et personligt coachingforløb under skoleforløbet. Derudover indgår emner som markedsføring, butiksdrift, konceptstyring, købmandsskab, trends og livsstil, visuel merchandise og karriereafklaring i uddannelsen. Som udgangspunkt skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed for at blive optaget på uddannelsen.

Uddannelsens struktur

Butikslederuddannelsen er tilrettelagt i et forløb, som vil bestå af dage med fysisk fremmøde på Niels Brock samt dage, hvor undervisningen er tilgængelig digitalt med personlig coaching. Den digitale undervisning på retail management kan med fordel gennemføres som en del af butiksarbejdet. Der vil ca. være en dags obligatorisk fremmøde pr. måned. Fysiske dage og videomøder følges op af digital undervisning.

Uddannelsen til butikschef består af i alt 11 ugers undervisning fordelt over uddannelsesåret: 

 • Introduktion til uddannelsen
 • Ledelse af salg
 • Ledelse af butik
 • Ledelse af drift
 • Ledelse af koncept
 • Ledelse af kommunikation
 • Købmandsskab
 • Trends og livsstil
 • Visual merchandise
 • Karriereafklaring
 • Afsluttende eksamen

 

Retail Manager opstart august 2024

Start- og slutdato: 26. august 2024 - 9. maj 2025
Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 K
Tilmeldingsfrist: 19. august 2024 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Uddannelsen som retail manager trin 2, forudsætter, at man skal være uddannet salgsassistent. Hvis man er over 25 år, skal man være realkompetencevurderet op imod uddannelsen. 

Hvis du har spørgsmål til adgangskravene til Retail manager, er du velkommen til at kontakte studievejledningen via dette link. 

Er virksomheden godkendt til at have detailelever, er man pr. automatik godkendt til at have elev på retailmanager. Hvis man ikke har en sådan godkendelse, kræver det en godkendelse af virksomheden som læreplads. Det hjælper Niels Brock jer med, og processen er forholdsvis enkel. I downloader et godkendelsesskema, som I indsender til os, hvorefter Niels Brock gennemgår og behandler ansøgningen inden for ca. 14 dage. Når I er godkendt, hjælper Niels Brock også med jobopslag, screening og rådgivning.

Læs mere om godkendelsesprocessen hos Uddannelsesnævnet og find blanketter til godkendelsen her.

Ved spørgsmål eller vejledning til udfyldelse kan laerepladsservice@brock.dk kontaktes

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som er en mundtlig eksamen på baggrund af en aktivitet, der er gennemført i butikken. Den studerende må først påbegynde fagprøven, når der er seks måneder tilbage af uddannelsen. Den studerende skal arbejde med fagprøven i sin praksis.

Virksomheden skal derfor påregne, at der igangsættes aktiviteter, som ligger op til fagprøven. Skriveugen er normeret til at svare til fem arbejdsdage. Niels Brock vejleder og rådgiver naturligvis den studerende igennem hele processen. I starten af forløbet udarbejdes der en fælles fagprøvekontrakt, så der er enighed om fagprøvens tema og planlægning.

Uddannelsen har en varighed på et år, som tilrettelægges med 11 ugers undervisning på Niels Brock. I den resterende uddannelsestid har den studerende læreplads* i en virksomhed.  Undervisningsugerne på Niels Brock består af to bundne fag, fire valgfag og en skriveuge, som knytter sig til fagprøven. De to bundne fag er hver på tre ugers varighed, valgfag og skriveuge er hver på en uge.

Det ene bundne fag er lederskab, som indeholder undervisningselementerne koncept, salg og kommunikation. Økonomi er det andet, og indeholder undervisningselementerne butik, drift og købmandskab. På valgfagene undervises i visuel merchandise, vareeksponering og events samt trends.

Undervisningsugerne er tilrettelagt i et såkaldt blended forløb, hvor nogle dage er foregår fysisk på Niels Brock, men størstedelen er tilrettelagt som digital undervisning. Undervisningen kan tilgås fra computer eller tablet.

Ønsker virksomheden at tilmelde en elev til et uddannelsesforløb, skal der udfyldes en uddannelsesaftale. Når Niels Brock modtager uddannelsesaftalen, bekræfter vi modtagelsen, og den forventede behandlingstid er ca. 14 dage. Når uddannelsesaftalen er behandlet, vil virksomheden modtage de relevante informationer om elevens uddannelsesforløb fra Niels Brock. Eleven vil modtage informationer direkte i sin e-boks.

Hent blanket til uddannelsesaftale og vejledning til skemaet herEn printet uddannelseaftale kan sendes til uddannelsesaftaler@brock.dk

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte lærepladsservice eller administrationen, som angivet nederst på siden.

Er du over 25 år?

Ønsker du at vide mere om vores videreuddannelse for salgsassistenter, er du velkommen til at kontakte:

Administration

Har du spørgsmål til uddannelsesforløb, tilmeldinger og uddannelsesbevis? 

Lærepladsservice

Har du spørgsmål til lærepladsgodkendelse?

E-mail: lps@brock.dk