Økonomi

Kontorspeciale

Kontorelevuddannelsen i økonomi uddanner til et arbejde med økonomiopgaver i enten private eller offentlige virksomheder. Hovedforløbet består af en vekselvirkning mellem arbejdet i virksomheden og skoleperioder på Niels Brock. I virksomheden opbygges stærke praktiske kompetencer indenfor økonomi og regnskab. På skolen understøttes det af praksisnær undervisning indenfor områderne bogføring, moms & afgifter, budgettering, økonomistyring samt årsregnskaber. I tillæg hertil tones uddannelsen med interessante valgfrie specialefag fx likviditetsstyring, økonomistyring II, projektstyring og økonomi, løn & lovgivning, erhvervsbeskatning, ekstern vurdering m.v. Samlet set giver uddannelsen mulighed for ansættelse i økonomiafdelinger i funktioner som controller, bogholder eller lignende.

Om forløbet

Kontoruddannelsen med speciale i økonomi består af en lærepladsdel og en skoledel. Skoledelen udgør 5 forløb á 1 uges varighed. Derudover kan eleven og virksomheden supplere med op til 8-9 ugers valgfag i en kombination af valgfrie specialefag og erhvervsrettet påbygning.

Herunder kan du se økonomispecialets struktur

Praktiske oplysninger

Eleverne bliver på skolen udfordret og forventes at bruge det antal timer på skoleopholdet, som svarer til en normal arbejdsuge i virksomheden. Herudover kommer forberedelse inden skoleperioden. Skoleperiodens undervisningsmaterialer lægges på Mitnielsbrock senest en uge inden skoleperiodens start.

Ønsker virksomheden at have elever ansat, kræver det en godkendelse af virksomheden som læreplads. Det hjælper Niels Brock jer med, og processen er forholdsvis enkel. I downloader et godkendelsesskema, som I indsender til os, hvorefter Niels Brock gennemgår og behandler ansøgningen indenfor ca. 14 dage. Når du er godkendt, hjælper Niels Brock også med jobopslag, screening og rådgivning. Læs mere om det her.

Hent godkendelsesskemaet her.

Det udfyldte skema og spørgsmål til udfyldelsen indsendes til laerepladsservice@brock.dk.

Læs mere om godkendelsesprocessen hos Uddannelsesnævnet

Ønsker virksomheden at tilmelde en elev til et uddannelsesforløb skal der udfyldes en uddannelsesaftale. Når Niels Brock modtager uddannelsesaftalen bekræfter vi modtagelsen, og den forventede behandlingstid er ca. 14 dage. Når uddannelsesaftalen er behandlet vil virksomheden modtage de relevante informationer om elevens uddannelsesforløb fra Niels Brock. Eleven vil også modtage informationer direkte i sin e-boks.

Hent uddannelsesaftale og vejledning herEn printet uddannelseaftale skal sendes direkte til uddannelsesaftaler@brock.dk (eller sikkermail@brock.dk hvis din virksomhed kun bruger sikker mail) 

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte lærepladsservice eller administrationen, som angivet nederst på siden. 

Du kan på denne side se vores udvalg af valgfag. For at komme til tilmeldingsformularen skal du klikke på det enkelte fag, hvor du også kan se beskrivelse samt målpinde for faget. Nederst på siden for de enkelte valgfag er der en tilmeldingsknap, hvor du også kan se, i hvilke perioder de enkelte fag tilbydes.

På erhvervsrettet påbygning benyttes en særlig blanket, da det betragtes som et tillæg til uddannelsesaftalen. Du kan enten få blanketten i EUD-administrationen, eller du kan downloade den her.

Bekræftelse på tilmelding

Du vil ved online-tilmelding modtage en bekræftelse pr. mail, og en måned før valgfaget starter, vil du modtage et indkaldelsesbrev med yderligere oplysninger.

Her finder du oplysninger om, hvad det kræver at gå fra grundforløbet til hovedforløbet. Læs mere.

Kontakt

Lærepladsservice

Har du spørgsmål til lærepladsgodkendelse?

E-mail: lps@brock.dk
Uddannelsesaftaler

Har du spørgsmål til uddannelsesaftaler, tillæg eller ophævelser?

 

Administration

Har du spørgsmål til uddannelsesforløb, tilmeldinger og uddannelsesbevis? 

Vejledning

Har du spørgsmål til dine uddannelsesmuligheder og realkompetencevurdering (RKV)? 

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: vejledning@brock.dk