Oplæring i udlandet

Tag et år til udlandet med OPU-ordningen

På et oplæringsophold i udlandet i samarbejde med Niels Brock arbejder du som trainee i en virksomhed og får styrket dine faglige og personlige kvalifikationer. På hovedforløbet skal du have de obligatoriske fag, som kræves på specialet administration, men de foregår via fjernundervisning. Niels Brock har mange års erfaring med online uddannelser og giver dig mulighed for at tilrettelægge dit skoleforløb, så det er fleksibelt. Vi giver dig personlig hjælp og sparring med dine online-opgaver og tilbyder dig mulighed for at blive en del af et studiemiljø med andre, som ligesom dig arbejder i en virksomhed i udlandet.

20180620_NielsBrock_Copenhagenlife_644.jpg
Om forløbet

Fordelene ved at tage et skoleforløb med oplæring i udlandet er:

  • Du tager en kontoruddannelse med en international profil 
  • Det kan være med til at gøre dig særligt attraktiv på arbejdsmarkedet, når du er færdiguddannet
  • Du bliver udfordret fagligt og personligt, samtidig med at du styrker dine sprogkompetencer
  • Du får en oplevelse for livet!

Praktiske oplysninger

Det er OPU-sekretariatet, som organiserer den såkaldte OPU-ordning.  Den kan bruges på 2 forskellige måder – enten uden læreplads i Danmark (dvs. hele oplæringsopholdet foregår i en udenlandsk virksomhed) eller med en dansk læreplads, der udstationerer dig i udlandet. Uddannelsens faglige niveau skal være det samme som i en dansk virksomhed.

Tager du af sted med OPU-ordningen får du merit for din læretid i udlandet, opholdet bliver dermed godkendt som en del af din danske uddannelse.

Er du EUX- eller HHX-elev skal din oplæringsperiode hos virksomheden i udlandet vare minimum 3 måneder og den kan vare op til 2 år. Typisk vil der være tale om 1 år i udlandet og 1 år i en virksomhed i Danmark, men du kan efter aftale med den udenlandske virksomhed også få mulighed for at tage hele oplæringsperioden (2 år) i udlandet.

I løbet af din oplæring i udlandet skal du følge nogle kortere online skoleophold. De starter med en online workshop med en underviser, hvor der er mødepligt. Herefter skal du indenfor 4 uger færdiggøre 4 skoledage, som du kan planlægge som du ønsker. Du har mulighed for vejledning og sparring med en underviser løbende. Vi har lavet en relevant pakke med både obligatoriske- og valgfag. Antallet af skoleophold afhænger af, hvor gammel du er og hvilken ungdomsuddannelsesbaggrund, du har. Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Du kan se vores fag tilbud herunder, der tages dog forbehold for ændringer:

Periode 2024-2025

Fag

September

Virksomhedskommunikation (obligatorisk)

 

 

December

Logistik (valgfag)

 

 

Marts

Datahåndtering (obligatorisk)

April

Optimering (obligatorisk)

 

Har du andre ønsker end ovenstående, kan vi muligvis tilbyde andre fag.

 

Kontakt os for vejledning til fagtilmeldinger. Hovedforloebet@brock.dk

 

Når uddannelsen er gennemført modtager du et dansk uddannelsesbevis. Du får et karakterbevis for hvert fag. Tager du ikke hele uddannelsen i udlandet, kan du færdiggøre den i en virksomhed i Danmark.

Efter afsluttet fagprøve får du et European Business Baccalureate Diploma (EBBD). Det er et bevis på, at din uddannelse er højt anerkendt i hele EU. Læs mere om EBBD her: European Business Baccalaureate Diploma

Lyder et OPU-forløb som noget for dig? Kan du henvende dig til en OPU-koordinator, som kan hjælpe dig med din ansøgning og det videre forløb. Niels Brocks OPU-koordinator er Kristina Madsen (krim@niels.brock.dk).

Du kan få hjælp og vejledning gennem OPU-sekretariatet.