Kontor- og detailuddannelser

Kontor- og detailuddannelserne er Niels Brocks to hovedforløbsretninger, som er fortsættelsen af grundforløbsuddannelsen. Eleven skal have bestået et grundforløb på EUD Business eller EUX Business for at kunne fortsætte. Begge uddannelser tager typisk to år og består af en kombination mellem skoleophold og en læreplads i en virksomhed. 

På hver hovedforløbsretning vælger lærepladsen det arbejdsområde, som den ønsker, at eleven specialiserer sig i. Du kan læse mere om specialerne på detail- og kontorhovedforløbene herunder. Du kan også se, hvilke valgfag vi tilbyder under hvert speciale.