Borgerkommunikation

Formålet med dette valgfag borgerkommunikation er, at du lærer at kommunikere effektivt og målrettet med både borgere og brugere - uanset om brugerne er eksterne eller interne. Du lærer at målrette din kommunikation til målgruppen via medieplatforme - fx hjemmesider, digitale selvbetjeningsløsninger, web-video og sociale medier. Du får kendskab til offentlige organisationers kommunikationspolitikker, kanalstrategier og opfattelser af borgerne, og du kommer til at træne både skriftlig og digital kommunikation med forskellige målgrupper. Desuden lærer du at vejlede om de offentlige informations- og selvbetjeningssystemer og understøtte brugernes digitale kompetencer.