Budgettering

På dette valgfag i budgettering lærer du, hvordan du aktivt indgår i virksomhedens budgetlægning. Du lærer om vigtige opgaver og processer, forskellige delbudgetter og om, hvordan budgettering indgår som et vigtigt styrings- og kontrolværktøj i virksomheden.

Vigtigt: hvis du er økonomielev kan du ikke vælge dette valgfag, da det indgår i dit obligatoriske skoleophold. Faget gennemføres med tilstedeværelse på Niels Brock hele ugen. 

DI_kontor_dreng_pige_staende.jpg
Fagets indhold

 • Hvilke elementer indgår i de forskellige former for budgetter, og hvordan de udarbejdes
 • Almindelig budgetprocedure samt elementer som kalkulationer og faste- og variable omkostninger mv.
 • Budgetkontrol og hvordan den kan benyttes af ledelsen
 • Budgettering som et ledelsesværktøj og styringsinstrument i dagligdagen for såvel ledelse som mellemledere
 • Generelle metoder for budgettering, herunder bl.a. kortids- og langtidsbudgettering, rullende budgetter, samt aktiv og passiv budgettering.
 • Budgetforudsætninger og vigtigheden heraf
 • Aktivitets-, kapacitets- omg likviditetsbudgettering
 • Budget styrings- og -kontrol, herunder blandt andet afvigelsesanalyser på direkte variable omkostninger
 • Opstilling af fleksibelt budget og foretagelse af afvigelsesanalyser
 • Standardregnskaber og beregning heraf
 • Medarbejderadfærd i forbindelse med budgettering