Valgfag for detailspecialer

På detailspecialerne har I mulighed for at vælge valgfag. Valgfagene er særligt egnede til profilerne salgsassistent, digital handel og convenience.