Datahåndtering

I Datahåndtering tager vi udgangspunkt i de datatyper du finder i virksomheden. Herefter indsamles kildekritisk data, der understøtter et tema/emne i virksomheden. Data fra forskellige platforme samles på Power BI som renses og valideresud fra formål, datasikkerhed, etik, GDPR, så de er kvalitetssikret efter virksomhedens rammesætning. Med de rensede data, analyseres og kvalificeres de med VRIO modellen, SWOT modellen og strategianalysen TOWS modellen, så du ud fra en strategi kan anvende disse data til fordel for virksomheden.

Niels_Brock_Lederakademiet_0836-kopi.jpg
Valgfagets indhold:

Vigtigt: Du kan kun tilmelde dig dette valgfag, hvis du IKKE har det, som et bundet fag.