5. september 2022
Start- og slutdato: 5. september 2022 - 9. september 2022
Sted: Online