Innovation & entreprenørskab

I Innovation og entreprenørskab er der fokus på kreativitet og struktur, visualisering, innovative løsninger og konkrete værktøjer, som du kan bruge i arbejdet med din fagprøve eller andre kommende projekter. 

De to begreber innovation og entreprenørskab hænger ofte sammen og handler om at finde eller skabe muligheder og udnytte dem med det formål at skabe værdi på en ny måde. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art.Niels_Brock_Lederakademiet_2182.jpg
Fagets indhold

Faget indledes med en opstartsworkshop og herefter fire selvstudiedage, der afvikles indenfor en 14 dages periode.