International handel

På international handel på Niels Brocks hovedforløb får du kendskab til de mest anvendte fagudtryk i forbindelse med international handel, de relevante told- og samhandelsunioner og de almindeligst forekommende transportdokumenter. Du skal på baggrund heraf kunne udføre de mest forekommende administrative opgaver i forbindelse med international handel.

DI_indgang_business_drenge.jpg
Vigtigt

Faget indledes med en opstartsworkshop og herefter er der fire selvstudiedage, der afvikles inden for en 14 dages periode.