Logistik

Formålet med valgfaget er, at du skal opnå kendskab til den økonomiske ressourceplanlægnings betydning for en virksomheds likviditet. Du skal desuden opnå kendskab til den betydning, en uhensigtsmæssig kapitalbinding i form af varelagre, betalingsbetingelser m.v. har for virksomhedens likviditet.

DI_indgang_business_piger_kigger.jpg
Vigtigt

Faget indledes med en opstartsworkshop og herefter er der fire selvstudiedage, der afvikles inden for en 14 dages periode.