Moms og afgifter

På valgfaget moms & afgifter får du et bredt kendskab til reglerne i det danske momssystem og væsentlige afgifter herunder beregningsreglerne. Du lærer om hvordan moms håndteres ved handel i Danmark og udlandet herunder fradragsregler, bogføring og indberetninger samt hvordan lønsumsafgifter og energiafgifter opgøres og indberettes.

Vigtigt: økonomielever kan kun vælge dette fag, hvis de ikke har moms & afgifter som obligatorisk skoleperiode.

EUX_dreng_business_bord.jpg
Valgfagets indhold

  • Momsregler for køb og salg i DK herunder regler for momsfradrag, bogføring af moms, momsopgørelse og momsindberetning til Skat

  • Momsregler ved handel med andre EU lande og lande udenfor EU herunder momsgodtgørelse ved rejser i udland, indberetningsregler til Skat og sikring af betalinger ved udlandshandel

  • Regler for beregning af lønsumsafgift efter forskellige metoder samt indberetning af lønsumsafgift til Skat

  • Reglerne for opgørelse og fradrag for energiafgifter samt indberetningsreglerne til Skat

  • Punktafgifter og beskatning af personalegoder

Moms og afgifter

Start- og slutdato: 16. september 2024 - 20. september 2024
Sted: Nørre Voldgade 34, K-huset

Moms og afgifter

Start- og slutdato: 12. maj 2025 - 16. maj 2025
Sted: Nørre Voldgade 34, K-huset

Moms og afgifter

Start- og slutdato: 22. september 2025 - 26. september 2025
Sted: Nørre Voldgade 34, K-huset

Moms og afgifter

Start- og slutdato: 10. november 2025 - 14. november 2025
Sted: Nørre Voldgade 34, K-huset