Moms og afgifter

På valgfaget moms og afgifter vil du få et bredt kendskab til reglerne for det danske momssystem og væsentlige afgifter, herunder beregningsreglerne. Du vil samtidig få kendskab til de driftsøkonomiske regler og konsekvenser af diverse personalegoder for såvel virksomhed som medarbejder.

Vigtigt: hvis du er økonomielev kan du ikke vælge dette valgfag, da det indgår i dit obligatoriske skoleophold.

 Faget gennemføres med tilstedeværelse på Niels Brock hele ugen.

EUX_dreng_business_bord.jpg
Valgfagets indhold

  • Momssystemets opbygning, herunder krav til købs- og salgsbilag, bogføringssystemer, gebyr, morarenter mv.
  • Centrale bestemmelser i momssystemet, herunder køb af autokøretøjer, undtagelsesbestemmelser mv.
  • Opgør af momstilsvaret for en given virksomhed
  • Reglerne for energiafgifter, herunder krav til dokumentation, refusionsmuligheder, tilskudsmuligheder, rumvarme, varmt vand mv. og at foretage opgørelser heraf for en given virksomhed
  • Lønsumsafgifter og kunne foretage opgørelse af tilsvaret
  • Sociale bidrag og reglerne herfor, herunder blandt andet aftale via overenskomst, aftalt pensionsbidrag, individuelle pensionsordninger mv.
  • Afregningsreglerne for moms, energiafgifter, diverse bidrag, herunder ATP, feriepenge, pensionsbidrag, AM-bidrag, SP-bidrag mv.
  • Reglerne for almindeligt forekommende personalegoder til medarbejdere, f.eks. fri bil, telefon, kost og logi, rejsegodtgørelse mv.

Moms og afgifter

Start- og slutdato: 19. september 2022 - 23. september 2022
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Moms og afgifter

Start- og slutdato: 8. maj 2023 - 12. maj 2023
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2