Offentlig Administration

Uddannelsen kvalificerer til ansættelse som kontorassistent på statslige, regionale og kommunale arbejdspladser. På offentlig administration er du ansat som kontorelev i en virksomhed i to år samtidig med, at du har uddannelsesforløb på Niels Brock.

Herunder finder du valgfagene for offentlig administration. De valgfag du vælger skal alle være valgfag fra specialet offentlig administration. Du kan vælge mellem valgfrie specialefag eller erhvervsrettet påbygning.

Erhvervsrettet påbygning

Bemærk at der ofte allerede er planlagt en række obligatoriske valgfag som en del af din uddannelse. Du kan altid vælge op til fire ugers ekstra valgfag, det kan enten være valgfag fra dit eget speciale eller valgfag fra andre specialer, fx økonomi eller administration.

Praktiske oplysninger

Kontoruddannelsen i Offentlig Administration består af en praktikdel og en skoledel. Skoledelen består af tre obligatoriske skoleperioder af henholdsvis 4, 4 og 5 ugers varighed. Eleven og virksomheden skal derudover vælge en række valgfag. Antallet afgøres af elevens alder og forudsætninger. Valgfagene kan være indenfor HR, kommunikation etc. De tre obligatoriske skoleperioder indeholder elementer fra de fire grundfag: 

  • Kommunikation og formidling
  • Lovgivning og myndighedsudøvelse
  • Politisk styring og økonomi
  • Innovation, kvalitet og samarbejde

Skoleperioderne byder også på følgende fag:

  • Udvidet skriftlig kommunikation
  • EU og internationalisering (Studietur til Bruxelles)
  • Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering
  • Projektkoordination

Målet med undervisningen er at præsentere eleverne for en række metoder og teorier, som kan styrke elevens udførsel af konkrete arbejdsopgaver på arbejdspladsen og de skal klæde eleverne på til fremtidens offentlige arbejdsmarked. Eleven afslutter uddannelsen med en fagprøve. 

Du kan hente vores undervisningsplan her, hvor du kan læse meget mere om uddannelsens indhold og opbygning.

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som er en mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt produkt. Eleven må først påbegynde fagprøven når der er 6 måneder tilbage af elevens ansættelsestid hos virksomheden. Eleven skal skrive fagprøven i sine praktikperioder, og ikke på skoleperioderne. Virksomheden skal derfor afsætte tid i elevens uddannelsesplan til fagprøven. Fagprøven er normeret til at være 1-2 ugers arbejde. Niels Brock vejleder og rådgiver naturligvis eleven igennem hele processen. I starten af forløbet udarbejdes der en fælles fagprøvekontrakt, så der er enighed om fagprøvens tema og planlægning. 

Hent vores beskrivelse af fagprøven og vores skabelon til fagprøvekontrakt.

Ønsker virksomheden at tilmelde en elev til et uddannelsesforløb skal der udfyldes en uddannelsesaftale. Når Niels Brock modtager uddannelsesaftalen bekræfter vi modtagelsen, og den forventede behandlingstid er ca. 14 dage. Når uddannelsesaftalen er behandlet vil virksomheden modtage de relevante informationer om elevens uddannelsesforløb fra Niels Brock. Eleven vil også modtage informationer direkte i sin e-boks.

Hent blanket til uddannelsesaftale og vejledning til skemaet.

Aftalen og evt. spørgsmål skal sendes til Hovedforloeb@brock.dk.

Hent yderligere blanketter og vejledninger hos Undervisningsministeriet.

Ønsker din virksomhed at have elever ansat, kræver det en godkendelse af din virksomhed som uddannelsessted. Det hjælper Niels Brock jer med, og processen er forholdsvis enkel. I downloader et godkendelsesskema, som I indsender til os, hvorefter Niels Brock gennemgår og behandler ansøgningen indenfor ca. 14 dage. Når du er godkendt, hjælper Niels Brock også med jobopslag, screening og rådgivning. Læs mere om det her.

Hent godkendelsesskemaet her.

Det udfyldte skema og spørgsmål til udfyldelsen indsendes til lps@brock.dk.

Læs mere om godkendelsesprocessen hos Uddannelsesnævnet

Kontakt

Lærepladsservice

Har du spørgsmål til lærepladsgodkendelse?

E-mail: lps@brock.dk
Uddannelsesaftaler

Har du spørgsmål til uddannelsesaftaler, tillæg eller ophævelser?

 

Administration

Har du spørgsmål til uddannelsesforløb, tilmeldinger og uddannelsesbevis? 

Vejledning

Har du spørgsmål til dine uddannelsesmuligheder og realkompetencevurdering (RKV)? 

Telefon: 33 41 91 70 E-mail: vejledning@brock.dk