Regnskabs- og virksomhedsanalyse

På dette valgfag i regnskabs- og virksomhedsanalyse lærer du at foretage en ekstern vurdering af virksomheders økonomiske stilling og udvikling med udgangspunkt i eksterne regnskaber og rapporter. Du vil opnå kendskab til regnskabsanalysemetoder og relevante teorier. Desuden vil du få indblik i det materiale, som banken og investorer har til rådighed i forbindelse med vurdering af kreditgivning og aktiekøb.

Vigtigt: Faget er på Niels Brock hele ugen.

Hovedforløb 3.jpg
Valgfagets indhold

  • Regnskabsanalysers formål og grundlaget for udførelse heraf
  • Metoder til regnskabsanalyse
  • Eksterne regnskabsanalytikeres behov for information og viden i forbindelse med udarbejdelse af regnskabsanalyser, herunder specielt viden inden for regnskabslovgivning og -praksis
  • Forskellige regnskabsdatabaser
  • Særlige regnskabsregler, der gælder ved udarbejdelse af koncernregnskaber
  • Styrkeprofiler og budgetter
  • Brancheanalyser, herunder disses anvendelsesmuligheder i forhold til konkrete virksomheder og aktieanalyser
  • Konkrete analyser af udvalgte regnskaber, herunder udvalgte koncernregnskaber

 

Regnskabs- og virksomhedsanalyse (Ekstern vurdering)

Start- og slutdato: 28. oktober 2024 - 1. november 2024
Sted: Nørre Voldgade 34, K-huset

Regnskabs- og virksomhedsanalyse (Ekstern vurdering)

Start- og slutdato: 6. januar 2025 - 10. januar 2025
Sted: Nørre Voldgade 34, K-huset

Regnskabs- og virksomhedsanalyse (Ekstern vurdering)

Start- og slutdato: 15. september 2025 - 19. september 2025
Sted: Nørre Voldgade 34, K-huset