12. september 2022
Start- og slutdato: 12. september 2022 - 16. september 2022
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2