18. september 2023
Start- og slutdato: 18. september 2023 - 22. september 2023
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2