MBA fagmoduler

I en travl hverdag kan det være svært at få tid til en fuld MBA-uddannelse. For at imødegå denne tendens har vi gjort vores MBA-forløb fleksible og tilbyder nu mulighed for at starte blødt med et MBA-fag ad gangen som fagmodul, tre MBA-fagmoduler på Certificate in Business eller alle 6 MBA-fagmoduler på Diploma in Business Administration uden det afsluttende MBA-projekt. Alle fag og forløb på MBA-niveau er meritgivende, og gør det muligt at tage vores fulde Master of Business Administration. For at kunne få MBA-diplomet, skal du blot gøre den færdig indenfor 4 år.

Læs om vores MBA fagmoduler her