Operations & Supply Chain management

Driftsledelse involverer ledelse af omdannelsen af input til produkter og tjenester i henhold til kundens krav. Dette modul har til formål at undervise dig i alle vigtige transformationsprocesser og beslægtede begreber/teknikker – både fra en individuel virksomhed og et forsyningskædeperspektiv og dækker både planlægning- og kontrolperspektiver, som har til hensigt at give praktiske kontekster for at muliggøre anvendelsen af disse begreber/teknikker i praktisk driftsledelse.

HCA_grafik_blue.png
kursus_mand_vindue.jpg
Om forløbet

Gennem en blanding af fremgangsmåder er målet at udvikle din evne til at forstå og anvende driftsstyringskoncepter og perspektiver på forsyningskæden til problemer fra den virkelige verden; også for at kunne relatere denne viden om driftsledelse til det, som er opnået i andre moduler.

Start 25. september 2020

Start- og slutdato: 25. september 2020 - 11. december 2020
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Pris 45.000 kr.

Praktiske oplysninger

 • Drift- og forsyningskædestrategi
 • Forsyningskædenetværk
 • Forecasting og lagerstyring
 • Planlægning af drift og ressourcer
 • Forsyningsledelse
 • Logistikledelse
 • Koordination og ledelse af forsyningskæden
 • Procesdesign og ledelse
 • Lean principper og forbedring af drift
 • Kvalitetsstyring
 • Projektledelse

Formålet med dette fagmodul er, at du opnår viden om operations og supply chain management med fokus på, hvad der bidrager til virksomhedens resultater.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Forstå og anvende centrale begreber, teorier, teknikker og praksis, der er relevante for funktionerne i operation og supply chain, herunder også implicitte begrænsninger.
 • Skitsere operations/indsatsers bidrag til virksomhedens resultater og evt. afledte problemstillinger.
 • Effektivt lede i en operations-kontekst med vægt på design og forbedring.
 • Analysere forretningspraksis, driftsproblemer og data ved brug af teori og modeller med henblik på at udarbejde løsnings- og implementeringsforslag.

Læringen i modulet vil indebære en blanding af følgende aktiviteter:

 • Foredrag i person/forelæsningsklasser
 • Læsning af anbefalet materiale
 • Analyse af case studies
 • Analyse af videoklip

Klassediskussion om den studerendes erfaring:

Gennem blandingen af fremgangsmåderne ovenfor er målet at udvikle den studerendes evne til at forstå og anvende driftsstyringskoncepter til problemer fra virkeligheden; også for at kunne relatere denne viden til det, som er opnået fra andre moduler.

Primær litteratur: 

Slack, N, Brandon-Jones, A, and Johnston, R (2016), Operations Management, 8th Edition, Pearson Education

Sekundær litteratur: 

Chopra, S, and Meindl, P (2015), Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation, 6th  Edition, Pearson

Krajewski, L, J, Malhotra, M, K and Ritzman, L, P (2018), Operations Management: Processes and Supply Chains, 12th Edition, Pearson

Ivanov, D, Tsipoulanidis and Schonberger, J (2016), Global Supply Chain and Operations Management: A Decision-Oriented Introduction to the Creation of Value, 2nd Edition, Springer

Simchi-Levi, D., P. Kaminsky and E. Simchi-Levi (2007), Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies, 3rd  Edition, McGraw-Hill

Fawcett, S, E, Ellram, L, M and Ogden, J, A (2006), Supply Chain Management: From Vision to Implementation, 1st Edition, Pearson

Peter Nordgaard 

Peter Nordgaard har mere end 15 års undervisningserfaring, og han har stor international erfaring indenfor ledelse og økonomistyring fra forskellige brancher. Peter har en Cand. Merc. (Finance) og har taget eksaminer i bl.a EU IPO Rules, Corporate Law og Chinese Commercial Law.

Formativ vurderingsordning

 • Formativ vurdering består af vejledende feedback på casestudier, diskussioner i klassen og udkast til evalueringsresultater. Angiver opgaver og vægtninger, og hvilke opgaver, der vurderer hvilke læringsresultater.

  Case analyse (40%)

  Et casestudie vil blive opgivet og studerende forventes at svare på spørgsmål ved anvendelse af passende teori og begreber. (Læringsresultater 2,4 og 5).

  Rapport (50%)

  Rapport ved hjælp af sekundær forskning vedrørende driften- og forsyningskædens rolle i virksomhedssucces. (Læringsresultater 1,2,3,4 og 6). Ordtælling: 3000.

  Klasse deltagelse (10)

  Karaktere vil blive tildelt baseret på omfanget og kvaliteten af deltagelse i cases, videoer, læsemateriale og klassediskussioner. (Læringsresultater 2,4,5,6).

45.000 kr. Prisen inkluderer undervisning, fuld forplejning, undervisningsmateriale og eksamen.

Kontakt

Uddannelseschef
Charlotte Forsberg Uddannelseschef

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk