Financial & Economic Analysis

På Finansiel og Økonomisk analyse styrker du din teoretiske og praktiske forståelse for hvordan finansiel ledelse og økonomi påvirker kommercielle organisationer. Faget hjælper dig til at forstå hvordan de vigtigste kerneområder spiller sammen i et økonomisk miljø og hvordan du på baggrund af økonomisk analyse kan træffe de helt rigtige beslutninger for din organisation og dine ansatte.

HCA_grafik_blue.png
NielsBrock_7190.jpg
Om forløbet

Forløbet er skræddersyet til dig som er leder, der har behov for at udvide de faglige kompetencer til et mere strategisk og agilt niveau. På forløbet i finansiel og økonomisk analyse undervises du i finansiel ledelse gennem blandt andet forelæsninger, workshops, seminarer og face to face. Hovedvægten i undervisnings- og læringsstrategien ligger i at udvikle din evne til selvlæring, individuelt og i grupper og fra både teori/viden og oplevelsesperspektiver. Det forventes desuden, at du forbereder dig til undervisningen gennem læringsmateriale, lærebøger og casestudier til diskussion.

Start 17. april 2020

Start- og slutdato: 17. april 2020 - 26. juni 2020
Praktisk info: Fredage kl. 12:30-18:30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Pris 45.000 kr.

Praktiske oplysninger

Global forretningsøkonomi

 • Grundlæggende økonomisk teori og firmaet
 • Omkostninger, forsyning og prisstrategier
 • Indenlandske makroøkonomiske miljø og politikker
 • Internationalt økonomisk miljø og globalisering

Ledelsesmæssigt regnskab og finansiering

 • Regnskabsprincipper og begreber
 • Årsregnskaber inklusive balance, resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse
 • Analyse af årsregnskaber (herunder begreber som afskrivninger, gæld og opgørelse)
 • Finansierings- og investeringsbeslutninger (herunder IRR, NPV)
 • Omkostninger til kapital og kapitalstruktur
 • Budgetter og præstationsindikatorer (herunder Master Budget og Cash Budget)
 • Tolkning af omkostninger og forvaltning af arbejdskapital (herunder Break Even Point og CVP-analyse)
 • At skelne mellem ejerskab og ledelsesincitamenter
 • Virksomhedens finansielle risiko
 • Portefølje teori (herunder beregninger af beta)
 • Finansielle markeder

Målet med dette fagmodul er, at du forstår hvordan finansielle og økonomiske faktorer fungerer i organisationer, og har teoretisk og praktisk viden om hvordan tekniske og strategiske aspekter af økonomistyring påvirker kommercielle organisationer.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Forstå og anvende økonomiske principper om udbud og /efterspørgsel samt marginalanalyse og omkostninger.
 • Forstå finansiel regnskabsmæssig behandling, balance, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og analyse af årsregnskaber.
 • Forstå og vurdere sammenhængen mellem regnskab og corporate finance; investeringsbeslutninger, forvaltning af arbejdskapital og omkostninger.

Undervisningen i modulet foregår gennem en blanding af forelæsninger, workshops og seminarer samt face-to-face undervisning. Hovedvægten i undervisnings- og læringsstrategien er at udvikle din evne til selvlæring, individuelt og i grupper, og fra både teori / viden og oplevelsesperspektiver. Det forventes, at du forbereder dig til undervisningen i form af læringsmaterialer, lærebøger og casestudier til diskussion.

Primær litteratur 

Sloman, J., Hinde, K. and Garratt, D. (2010).Economics for Business. 5th ed. FT: Prentice Hall.

McLaney, E. (2003). Business Finance: Theory and Practice, London, Pearson Education Ltd.

Drury, C. (2005).Management and Cost Accounting, 6th Edition, London, Thompson.

Sekundær litteratur:

Begg, D., Stanley Fischer, S. and Dornbusch, R. (2009), Economics, Mc Graw Hill; 9th edition 

Atrill, P, (2000). Financial Management for Non-Specialists, 2nd edition, Prentice Hall.

Peter Nordgaard 

Peter Nordgaard har mere end 15 års undervisningserfaring, og han har stor international erfaring indenfor ledelse og økonomistyring fra forskellige brancher. Peter har en Cand. Merc. (Finance) og har taget eksaminer i bl.a EU IPO Rules, Corporate Law og Chinese Commercial Law.

Vi bruger formativ og summativ evaluering på forløbet. Den formative evaluering kan ses som en fremadrettet evaluering, hvor den summative evaluering er rettet mod et afsluttet stykke arbejde. 

Formativ evaluering

Klasse- eller onlinediskussioner og øvelser bruges som grundlag for en løbende formativ evaluering.

Summativ evaluering

Du forventes at aflevere to skriftlige rapporter som vurderes som bestået eller ikke bestået. 

Økonomisk rapport:

Rapport med ordantal 1.500 ord (læringsresultater 3,4,8 & 10).

Finansiel analyse:

En analytisk rapport, der giver dig mulighed for at demonstrere din integrerede forståelse af finansielt regnskab og analyse (læringsresultater: 1, 2, 5, 6, 7, 9). Ordtælling: 2500.

Vurderingsvægtning

Økonomisk rapport: 30%

Finansiel analyse: 70%

45.000 kr. Prisen inkluderer undervisning, fuld forplejning, undervisningsmateriale og eksamen.

Kontakt

Uddannelseschef
Charlotte Forsberg Uddannelseschef

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk