Global Marketing Management

Modulet global marketing management er designet til at gå i dybden med både markedsføringsgrundlag og nuværende praksis i et globalt markedsmiljø. For at gøre dette er der en række læsemateriale, cases og øvelser i klassen, der vil give dig indsigt i specifikke marketingledelsesspørgsmål. Klasseundervisningen er bygget op omkring en ramme, der giver dig et handlingsværktøj til at løse aktuelle problemer inden for marketingledelse. Efterhånden som undervisningen i global marketing management skrider frem, forventes det, at du kan analysere ændringer i markedsmiljøet for at forudsige konkurrenternes handlinger, samt evaluere forskellige områder af marketingaktiviteter, der fokuserer på udfordringen om succesfuldt at udvikle kundernes efterspørgsel på nye markedsmuligheder og vedvarende vækst i nutidens dynamiske markedsføringsmiljøer.

HCA_grafik_blue.png
NielsBrock_7232.jpg
Om forløbet

Undervisningen i global marketing management kommer til at foregå i form af forelæsninger, workshops, seminarer og gennem face-to-face undervisning. Hovedvægten i undervisnings- og læringsstrategien er at udvikle din evne til selvlæring, individuelt og i grupper, og fra både teori/viden og oplevelsesperspektiver. Det forventes, at du forbereder dig til diskussioner i form af læringsmaterialer, lærebøger og casestudier.

Praktiske oplysninger

Pensummet beskriver de generelle studieområder, der behandles gennem hele modulet. Nogle af disse emner vil blive dækket i højere grad end andre, men du vil ikke desto mindre komme på tværs af alle.

 • Det lokale og internationale markedsføringsmiljø
 • Marketingledelse, strategier og planer
 • Lokal vs. Global; målmarkeder, segmenter og kunder
 • Globale brands; branding, marketing, kommunikation og kampagner
 • Innovation; nyt produkt, service og markedsudvikling på en global markedsplads
 • Skabe kundeværdi på en globaliseret markedsplads
 • Ledelse og måling af markedsføringsresultater

Målet med dette fagmodul er, at du kan anvende teoretiske modeller til at forklare dels den adfærd som udfoldes af virksomhedens kunder dels virksomhedens marked og vækstpotentiale.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Anvende teoretiske begreber om moderne markedsføring, forstå kompleksiteten, tvetydigheden og usikkerheden omkring markedsaktiviteter.
 • Kommunikere komplekse marketingideer, -strategier, -begreber og forskning gennem skriftlige rapporter og præsentationer.
 • Anvende markedsundersøgelsesmetoder til at give forståelse for kundeadfærd og beslutningsprocesser.
 • Indgå i samarbejder om markedsfokuseret forskning.

Primær litteratur: 

Kotler, P., Keller, K.L., Brady, M., Goodman, M., and Hansen, T., (2016), Marketing Management (3rd European edition), Pearson Education, Harlow Pearson Prentice Hall

 Sekundær litteratur: 

Bradley, N, (2013), Marketing Research: tools and techniques, 3rd edition, OUP, Oxford

Hollensen, S. (2016). Global Marketing, 7th       edition, London, Pearson.

Peter Soltoft - underviser i Global Marketing Management

Peter Soltoft har omfattende erhvervserfaring fra bl.a. ISS, Royal Unibrew, Tryg-Vesta og Carlsberg. Peter har arbejdet med salg og marketing siden 1982.

Peter er tilknyttet CBS, Copenhagen Business School, som ekstern lektor, hvor han bl.a. underviser i marketing og strategi. Endvidere underviser Peter på Copenhagen Business Academy i salg & markedsføring. Ved siden af sin undervisning driver Peter egen konsulentfirma indenfor virksomhedsrådgivning.

Vi bruger formativ og summativ evaluering på forløbet. Den formative evaluering kan ses som en fremadrettet evaluering, hvor den summative evaluering er rettet mod et afsluttet stykke arbejde. 

Formativ evaluering

Klasse- eller onlinediskussioner og øvelser bruges som grundlag for en løbende formativ evaluering.

Summativ evaluering

Du forventes at aflevere to skriftlige rapporter som vurderes som bestået eller ikke bestået. 

Markedsanalyserapport (vægtning 40%)

En markedsanalyserapport. Du forventes at præsentere og fortolke dine researchresultater vedrørende markedsmiljøet for en given organisation og dens indvirkning på marketingmixet. (Læringsresultater 1,3,6 og 7) Ordtælling: 1500.

Moderne marketing øvelse (vægtning 60%)

Studerende vil være forpligtet til kritisk at undersøge og anvende moderne markedsføringsprocesser, værktøjer og teknikker til succesfuldt at udvikle kundernes efterspørgsel efter en ny markedsmulighed og vurdere dets potentiale på et globalt konkurrencepræget marked. (Læringsresultater 2,4 og 8). Ordtælling: 2500.

45.000 kr. Prisen inkluderer undervisning, fuld forplejning, undervisningsmateriale og eksamen.

Kontakt

Uddannelseschef
Charlotte Forsberg Uddannelseschef

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk