MBA projekt om virksomhedsomdannelse

Dette modul giver studerende mulighed for at videreudvikle og integrere de færdigheder og viden, der er erhvervet på MBAen gennem brug ved et specifikt organisatorisk problem. Det afsluttende MBA-projekt gør det muligt for de studerende for at arbejde på en opgave, der demonstrerer færdigheder i forbindelse med udvælgelse af problemer, overvejelse af passende litteratur, indsamling og analyse af data, vurdering af de finansielle konsekvenser, herunder eventuelle cost/benefit-analyser for at retfærdiggøre specifikke anbefalinger og overvejelser af implementeringsproblemer.

NielsBrock_7045.jpg (1)
Om forløbet

På dit afsluttende MBA-projekt vil du få viden og færdigheder til at kunne gennemføre projektet gennem bl.a. workshops. Det forventes, at du reflekterer over dine læringer i forskellige ledelsesområder og udvikler et holistisk perspektiv i disse workshops. Det vil gøre det muligt at identificere/udvikle projekter af interesse, som vil blive forfinet over tid gennem diskussioner med modullederen og kulminere i indsendelse af et formelt projektforslag – dette tildeles 10% af de samlede karakterer, og skal bestås for at du kan gå videre til hovedprojektet. Når dit projektforslag er godkendt, vil du blive tildelt en vejleder, der vil have regelmæssige møder med dig (enten ansigt til ansigt eller online), og hjælpe dig gennem de forskellige stadier af dit MBA-projekt. Det forventes, at du vil stå for din egen læring og lære af erfaring gennem hele dit projekt. For at fremme læring fra og om processen skal du inkludere et bilag bestående af et kort reflekterende resumé af din erfaring (1000 ord), som vil fokusere på projektprocessen og de lærte erfaringer.

Praktiske oplysninger

MBA-projektet giver den studerende mulighed for at anvende deres viden og færdigheder opnået på MBA’en på et avanceret niveau. For at forberede den studerende til at gennemføre projektet arrangeres workshops i forhold til nedenstående emner:

 • Erhverv og akademisk skrivning
 • Gennemgang af litteraturen
 • Udvikling af interviews og observationsfærdigheder
 • Brug af kvantitative dataindsamlings- og analyseteknikker
 • Udvikling af forretningsplaner
 • Forstå høringsprocessen

Viden

Efter afslutningen af dette modul vil du kunne:

 1. Demonstrere klarhed om opgaven/problemets omfang
 2. Kritisk vurdere relevant litteratur
 3. Vise viden om ledelsesproblemer i forbindelse med projektet
 4. Vurdere krav til dataindsamling og fortolkning

Kundskaber

Formålet med modulet er, at du kan:

 1. Demonstrere evnen til selvstændigt at lede individuelle projekter
 2. Sammensætte teoretiske ideer og anvende dem i praksis
 3. Demonstrere færdigheder i analyse og fortolkning af relevante data
 4. Udvikle og begrunde anbefalinger for at imødekomme forventninger til et professionelt publikum

Klassediskussion af teori og cases giver en vigtig mulighed for formativ tilbagemelding og den mangfoldige oplevelse i aulaen sikrer flere perspektiver på mange af spørgsmål vedrørende både strategi og innovation.

Primær litteratur: 

Bryman, A (2015)  Business Research Methods. 4th edition, Oxford University Press, Oxford.

Saunders, M, Lewis, P and Thornhill, A (2016)  Research Methods for Business Students. 7th edition, Pearson, London

Sekundær litteratur:

Van Aken et al (2012). Problem Solving in Organizations, Cambridge University Press, Cambridge.

Wickham, L. and Wilcock, J. (2012) Management Consulting: Delivering an Effective Project. 4th edition, Pearson, London.

Vi anbefaler, at du medbringer din egen computer eller tablet til undervisningen.

Jesper Lind Madsen – Underviser i metode og MBA Projekt

Jesper har omfattende erfaring samt dybdegående viden indenfor undervisning, coaching, ledelse og projektstyring. Jesper er tilknyttet Niels Brock Business College, hvor han bl.a. underviser i kommunikation og ledelse.

Per Bergfors - Vejleder MBA Projekt

Per Bergfors har omfattende erfaring med udvikling og implementering af forretningsstrategier. Erfaringen kommer fra Xerox, Canon, Hewlett Packard og RE. I alle tilfælde en B2B erfaring skabt ved fokus på ledelse, marketing og salg, med et geografisk fokus på EMEA og teknologidrevet markedsdynamik.

 

Ulla Byskov Kinnerup – Underviser i metode og MBA Projekt

Ulla har stor erfaring og viden indenfor undervisning ledelse og projektstyring. Ulla har blandt andet stor viden om videnskabsteori og metodelære. Indtil Ulla begyndte med undervisning har hun arbejdet som offentlig leder indenfor skatteadministration. Ulla har en Cand. merc. aud. fra Handelshøjskolen i Århus, en Master i voksenuddannelse fra DPU og en Master i Organisationspsykologi fra Roskilde Universitet.

Verner Bentzen - vejleder MBA projekt

Verner har en mangeårig lederkarriere fra selskaber i Novo Nordisk koncernen og har ligeledes undervist på CBS gennem en årrække. Nu arbejder Verner som management konsulent indenfor områder som strategi, forandringsledelse, ledercoaching, procesledelse og facility management discipliner på ledelsesniveau. Derudover faciliterer han flere netværksgrupper for ledere og arbejder med organisations- og bestyrelsesarbejde.

Allan B. Hansen - vejleder MBA projekt

Allan har omfattende seniormanagement erfaring fra transportindustrien; herunder ledelseserfaring inden for LEAN, Crew Optimization, salg og Workforce Management.

 

Formativ vurderingsordning

Klassediskussioner og onlinediskussioner bruges som grundlag for løbende formativ vurdering

Summatisk vurderingsordning

Studerende forventes at demonstrere opfyldelsen af de påtænkte læringsresultater via to stykker af skriftlige opgaver:

 1. Refleksiv rapport (40% vægtning)

En refleksiv rapport om medarbejderledelse og udviklingsadfærd (læringsresultater 1 og 5). Ordtælling: 1500 ord.

 1. Strategisk rapport (60% vægtning)

En medarbejderledelse- og udviklingsrapport (læringsresultater 2,3,4,6,7 og 8). Ordtælling: 2500 ord.

45.000 kr. Prisen inkluderer undervisning, fuld forplejning, undervisningsmateriale og eksamen.

Kontakt

Uddannelseschef
Charlotte Forsberg Uddannelseschef

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk