Strategi & Innovation

Dette modul i strategi og innovation har til formål at undervise dig i de vigtigste udviklinger i og omkring tænkning af strategi og strategisk ledelse; udforskning af modeller og teorier om strategi og deres anvendelse hos praktiserende ledere; kritisk vurdering af hvor og hvornår sådanne modeller er nyttige; give interessante eksempler og øvelser, der illustrerer disse strategibegreber med det formål at opbygge den studerendes evne til strategisk tænkning i praksis. I betragtning af den stigende rolle, som innovation spiller for at skabe konkurrencefordele, vil dette modul se på innovation både til de forskellige typer innovation og dets rolle i organisatorisk omdannelse.

HCA_grafik_blue.png
NielsBrock_7967.jpg
Om forløbet

Forløbet er skræddersyet til dig som er leder, der har behov for at udvide de faglige kompetencer til et mere strategisk og agilt niveau. Det er særligt aktuelt for dig, der står overfor at skulle disrupte processer i din organisation så I kan konkurrere på markedsvilkår. Undervisnings- og læringsstrategien vil udvikle din evne til at forstå teoretiske rammer og anvende dem i en industri eller organisation for at udvikle en dybere forståelse af strategi og strategisk analyse samt innovationens rolle i organisatorisk succes. Der lægges vægt på teori såvel som dens anvendelse og især forståelse for, hvordan koncepter bidrager til processen med strategisk analyse.

Praktiske oplysninger

 • Strategiprocessen
 • Formål med organisationer
 • Det eksterne miljø, herunder industriens konkurrenceevne og strukturelle dynamik
 • Det interne miljø med fokus på ressourcer og kapaciteter samt at forbinde dette med vidensstyring, organisatorisk læring og tilpasning
 • Innovation og ledelse af teknologi
 • Konkurrencestrategi og sammenkædning af dette til omkostninger og differentieringsfordele samt værdiens rolle.
 • Virksomhedsstrategi, der dækker virksomhedens omfang og grænser og forbinder dette med strategiske valg i analyseprocessen.
 • International strategi, som dækker over internationalisering, konkurrencemæssige fordele i internationale sammenhænge, adgangsstrategier og ledelse af internationale projekter
 • Implementering og ledelse af strategiske ændringer

Målet med dette fagmodul er, at du udvikler evnen til at tænke og praktisere strategisk; det vil sige vurdere hvordan strategimodeller og -teorier er anvendelige i ledelsespraksis.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Evaluere og udvikle strategier og strategiske beslutningsprocesser og forstå den teori og empiri, som de er baseret på.
 • Tilpasse strategier så de løbende skaber bæredygtige konkurrencefordele når virksomhederne agerer i dynamiske miljøer.
 • Forstå international strategisk ledelse.
 • Forstå kompleksiteten i forbindelse med ledelse af forandringsprocesser.
 • Anvende koncepter, metoder og teknikker vedrørende den strategiske analyseproces.
 • Generere strategiske muligheder for en virksomhed og evaluere strategiske valg og organisatorisk fit/misfit.

Grant, R.M., (2015) Contemporary Strategy Analysis, Text and Cases, 9th edition, Oxford: Wiley

Schilling, M. (2017). The Strategic Management of Technological Innovation, 5th edition. New York, Mc-Graw Hill.

Macintosh, R. and D. Maclean (2015). Strategic Management: Strategists at Work. London, Palgrave.

Frynas, JG and Mellahi, K, (2011). Global Strategic Management, 2nd ed., Oxford, Oxford University Press.

Rumelt, R, (2011), Good Strategy / Bad Strategy: The Difference and Why it Matters, London: Profile Books

Anders H. Høiris

Anders H. Høiris har været i flere danske og udenlandske virksomheder og har primært beskæftiget sig med Internationalisering og MA. Anders har blandt andet arbejdet i IC Group, Norsk Hydro Olie A.S, Egeberg Reklamebureau A/S og Egmont Gruppen A/S. Sideløbende har Anders været aktiv i bestyrelsen i flere danske virksomheder, heraf som Formand i bl.a. Intersport A/S, Nørrebro Teater, Brynje A/S, SoRoTo A/S, Middelaldercentret.

Vi bruger formativ og summativ evaluering på forløbet. Den formative evaluering kan ses som en fremadrettet evaluering, hvor den summative evaluering er rettet mod et afsluttet stykke arbejde. 

Formativ evaluering

Klasse- eller onlinediskussioner og øvelser bruges som grundlag for en løbende formativ evaluering.

Summativ evaluering

Du forventes at aflevere to skriftlige rapporter som vurderes som bestået eller ikke bestået. 

Case analyse (40%)

Case analyse. (Læringsresultater 1,2 og 6). Ordtælling: 1500.

Strategisk rapport (60%)

Strategisk analyse af en organisation, herunder overvejelse af innovationsrollen. (Læringsresultater: 2,3,4,5,7 og 8). Ordtælling: 2500.

45.000 kr. Prisen inkluderer undervisning, fuld forplejning, undervisningsmateriale og eksamen.

Kontakt

Uddannelseschef
Charlotte Forsberg Uddannelseschef

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk