Cross cultural management & ethics

For at kunne navigere i vores komplekse og globaliserede miljø har vi brug for en forståelse af de centrale værdier og normer for enhver organisation, virkningen af politikker og praksis på alle interessenter, og hvordan man opererer med etisk ledelse i et multikulturelt miljø. Evidensbaseret ledelse lægger vægt på de seneste udviklinger i ledelsesteorier og praksis for at udvikle analytisk vurdering og kritisk bevidsthed.

HCA_grafik_blue.png
NielsBrock_7574.jpg (1)
Om forløbet

Forløbet er skræddersyet til dig som leder, der har behov for at analysere komplekse virkelige udfordringer, mens det sigter mod at udvikle kritisk tænkning ved at analysere emner som etisk og socialt ansvar hos din virksomhed. Det er særligt aktuelt for dig, der har brug for at udvikle bæredygtighed og kulturel subjektivitet i lederskab og kommunikationsstil.

Start 15. januar 2021

Start- og slutdato: 15. januar 2021 - 26. marts 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Pris 45.000 kr.

Praktiske oplysninger

  • Krydskulturelle perspektiver: Arbejde og ledelse på tværs af kulturer, internationale strategier og vidensoverførsel, kulturelle forskellige i ledelsesadfærd som beslutningstagning, forhandling og ledelse, hvordan man leder ved hjælp af en kulturelt intelligent tilgang.
  • Etik: Udforskning af ansvarskoncepter i erhvervslivet, herunder forretningsetik, stakeholder management, CSR, corporate governance and sustainability; etiske teorier og deres anvendelse på etiske spørgsmål i erhvervslivet; etisk ledelse og samfundsansvar i erhvervsorganisationer.
  • Ledelsesmæssige sammenhænge gennem ledelsesfilosofi: Sammenligning og kontrast af kritisk ledelse og relaterede diskurser og konsekvenserne af disse for ledelse/ledelsesstil og praksis.

Hovedvægten i undervisnings- og læringsstrategien er at udvikle deltagernes evne til at engagere sig i den brede vifte af emner, der afspejles i dette modul og anvende den viden, der er opnået i andre moduler. Begreber vil blive præsenteret i deres organisatoriske sammenhænge. Teoretisk materiale relateret til tværkulturel ledelse og ledelsesetik vil blive præsenteret i forelæsninger: En samlet tilgang til samarbejds- og akkumulativ kritik i grupper vil blive implementeret. Studerende forventes at deltage i rollespil og refleksionsøvelser.

Målet med dette fagmodul er, at du får indsigt i hvordan etik og social ansvarlighed spiller en rolle i ledelsespraksis, og at du lærer at lede på tværs af kulturforskelle uanset deres natur eller drivkraft.

Når modulet er gennemført kan du:

  • Forholde dig kritisk til teori og begreber inden for toneangivende ledelsesdiskurser, tværkulturel og organisatorisk styring og forvaltning, etik og ledelsens sociale ansvar.
  • Vurdere udfordringerne i at lede på tværs af forskellige typer organisationer og kulturer.
  • Vurdere udfordringer i toneangivende management diskurser og relatere dem til daglig praksis.
  • Gennemføre etiske evalueringsøvelser i forskellige organisationer og på forskellige niveauer i organisationer.
  • Analysere komplekse problemstillinger relateret til international ledelse.

Vi bruger regneark til at danne en portefølje af refleksioner om læsningen, der viser evnen til at kommunikere klare, strukturerede anmeldelser baseret på en række medier. Dette vurderer en beredvillighed til at acceptere ansvar og fleksibilitet, være modstandsdygtig, selvstartende og passende selvsikkerhed, at planlægge, organisere og styre tid.

Online øvelsesspørgsmål er også en del af undervisning. Det er i øvrigt muligt at få tutorfeedback på klasse forberedelse og bidrag. Studerende må også få feedback på udkast til afleveringer.

Primær litteratur: 

Thomas, D. and Peterson, M. (2014), Cross-Cultural Management: Essential Concepts, 3rd Edition, Thousand Oaks, CA: Sage  (Kortext)

Sekundær litteratur:

Brett, J. (2014) Negotiating Globally. 3rd Edition. San Francisco, CA : Jossey-Bass

Crane, A. and Matten, D. (2016), Business Ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization, 4th Edition, Oxford University Press (Kortext)

Kline, J. (2010), Ethics for International Business: Decision-Making in a Global Political Economy. 2nd Edition, Routledge (electronic copy available from library catalogue)

Tommy Kjær Lassen 

Tommy er erhvervs PhD i ledelsesfilosofi fra CBS med en afhandling om eksistens og selvledelse i Ørsted. Derudover arbejder Tommy som erhvervsfilosof, ledelseskonsulent, foredragsholder og keynote speaker på konferencer om ledelse, organisation og arbejdsliv. Tommy er specialist indenfor ledelsesfilosofi, etik i organisation og ledelse samt anvendt filosofi. Oprindeligt er Tommy uddannet cand.theol. og har i en kort årrække arbejdet som præst.

Etik & CSR-rapport (45% vægtning)

Studerende vil have mulighed for at (a) analysere et aspekt af etik eller samfundsansvar, da dette påvirker en bestemt organisation eller (b) analysere et etisk dilemma, som du har oplevet i en arbejdskontekst. (Læringsresultater 1, 3, 6 og 7). Ordtælling: 1600 ord.

Krydskulturel ledelsesrapport (45% vægtning)

Studerende vælger en international interaktion (fx fusion) og analyserer dette med hensyn til nøgle teorier for at nå frem til en kulturelt intelligent konklusion (læringsresultater 1, 2, 4 og 5). Ordtælling: 2000.

Klassedeltagelse (10% vægtning)

Studerendes aktivitet under sessioner registreres gennem generering af aktivitetsrapporter - 10 sessioner = 100%. Aktiviteten føder til vurderinger. (Læringsresultater 1 til 7).

45.000 kr. Prisen inkluderer undervisning, fuld forplejning, undervisningsmateriale og eksamen.

Kontakt

Uddannelseschef
Charlotte Forsberg Uddannelseschef

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk