Bestyrelsesuddannelse for start-ups

Succes i start-ups afhænger naturligvis af den enkelte iværksætter, men mange andre forhold spiller også en rolle. For eksempel er kvaliteten i og samspillet med bestyrelsen afgørende for et start-up’s succes.

Derfor udbyder Niels Brock Executive nu en helt ny bestyrelsesuddannelse i samarbejde med Keystones. Keystones er Danmarks største netværk for investering af kapital og kompetencer i start-up virksomheder og Niels Brock har årelang erfaring med udbud af bestyrelsesuddannelse. I denne uddannelse er Keystones og Niels Brocks viden og erfaringer smeltet sammen – til din fordel.

Niels_Brock_Lederakademiet_1532-kopi.jpg
Bliv klar til en bestyrelsespost i en start-up virksomhed på 3 måneder

Bestyrelsesuddannelsen er en praktisk uddannelse, der er forskningsbaseret, men på start-up’ets præmisser. De faglige temaer er blandt mange andre værdiansættelse, likviditet og likviditetskilder, prissætning og kapitaludvidelse, klimaaftryk, ESG og FN’s Verdensmål. Uddannelsen er således en duelighedsprøve, der integrerer fagligheden med konkret og praktisk hverdag i et start-up og dets samspil med eco-system og nærmiljøer.

Start 10. september 2020

Start- og slutdato: 10. september 2020 - 3. november 2020
Eksamensperiode: 23. november 2020
Sted: HCA
Pris 26.500 kr.

Praktiske oplysninger

På Niels Brocks Bestyrelsesuddannelse vil du møde følgende undervisere (OBS: snart tilføjes der flere):

Anni Haraszuk

Anni Haraszuk er Statsautoriseret revisor, har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring samt bestyrelseserfaring. Hun har bred erfaring indenfor, og arbejder i dag med international virksomhedsrådgivning, både finansielt og strategisk. Anni har en bestyrelsesuddannelse fra INSEAD, sidder i bestyrelser og underviser på Master og MBA.

Annis arbejder i disse år særligt med hvordan big data, kunstig intelligens og digitalisering i mere bred forstand i praksis kan udnyttes til at disrupte – dvs. radikal og hurtig forandring af - forretningsmodeller, med særlig fokus på ledelsesopgaven og den finansielle værdiskabelse (værdiansættelse, performance, risikostyring samt strategisk compliance)

Michael Gaarmann

Michael Gaarmann er partner i Advokatpartnerselskabet Lundgrens og er anerkendt som en af Danmarks førende erhvervsadvokater. Michael har mere end 25 års erfaring med rådgivning af nationale og internationale erhvervsvirksomheder, herunder med særlig fokus på selskabsret, virksomhedstransaktioner, rekonstruktion og finansiering. Derudover har Michael i en årrække arbejdet som bestyrelsesmedlem i en række danske og udenlandske virksomheder.

Mogens Kühn Pedersen

Mogens Kühn Pedersen er Professor ved CBS
Han er Ansvarlig for et forskningsprogram,samt formand eller medlem af en række bestyrelser og komiteer, og engageret i anvendt forskning om digitalisering in virksomheder og offentlig sektor. Igang med forskning om tillid i relation til skat, sikkerhed og andre regelstyrede områder. 
Mogens er Uddannet mag.scient.soc. fra Københavns universitet og dr.merc. fra CBS.

Jørgen Sørensen

Jørgen er ansvarlig for PwC’s konsulentydelser inden for cyber- og informationssikkerhed samt persondatasikkerhed. Jørgen har mere en 30 års erfaring inden for sikkerhed, og hans speciale er reorganisering og transformering af sikkerhedsfunktioner til en praktisk og operationel funktion, der er integreret i forretningen, og som kommunikerer og implementerer forståelige og anvendelige sikkerhedskrav. Han har senest arbejdet med den nationale cyber strategi. Jørgen har ligeledes været kriseleder ved flere cyber-angreb mod virksomheder og organisationer.

KEYSTONES NETVÆRK

I Keystones netværk møder du andre investorer, erhvervsledere, business angels, serie-iværksættere og kommercielle ildsjæle, som brænder for iværksætteri, som motiveres af medarbejderskab, og som også har en vis risikovillighed. Du kan deltage i en lang række aktiviteter blandt andet skræddersyede bestyrelses-matchmaking-aktiviteter med konkrete start-ups. Læs mere på Keystones.dk

Uddannelsen strækker sig over cirka 3 måneder, varer fem dage plus ½ dag til en afsluttende eksamen, som er baseret på en praktisk start-up case.

Prisen er kr. 26.500 + moms, inklusive forplejning, undervisningsmaterialer og litteratur, samt et års medlemskab af Keystones netværk (værdi kr. 5000,00 + moms). 

 

Du er i målgruppen, hvis du kan genkende dig i nedenstående

Investor af kapital/kompetencer

Motiveret af medarbejderskab

Motiveret af at skabe arbejdspladser

Optaget af at investeringer og strategiske omstilling skal være bæredygtige, socialt ansvarlige og grønne.

Du behøver ikke at have bestyrelseserfaring; uddannelsen kan anvendes som et afsæt til en egentlig bestyrelseskarriere.

Dato Undervisningens faglige temaer Lokation   Supplerende aktivitet /tilbud
Dag 1 Juridiske og digitale spilleregler samt ecosystemet      
10. september "Corporate governance og lovgivning Bestyrelsens funktion og formalia Samspillet mellem bestyrelse, direktion, ejere og stakeholders" Niels Brock   "Bestyrelsesmatch making: Matchmaking mellem start-ups, bestyrelsespersoner og kapital/investorer"
  "Stakeholder Kapitalisme i start-ups Digital regulering for start-ups - hvordan i praksis? (e-boks, kommunikation med off myndigheder, GDPR m.v.) Kunsten at sætte det bedste team i en start-up"     "Workshop: De strategiske potentialer for start-ups ift. CO2 dagsordenen / samfundsmål: - Faglig basisviden om CO2 og samfundsmål - Forretningspotentialer - Data og teknologier ift. CO2 impact - Effekt på værdiansættelse og kapitalfremskaffelse i start-ups"
Dag 2 Den levedygtige og bæredygtige forretningsmodel og strategi      
22. september Performance og Cash-flow (likviditet) i start-ups KEYSTONES    
  "Forretningsmodeller og strategier - herunder: - FN's verdensmål og ESG (Environmental, social and corporate governance), klima, etik, diversitet, transparens, geopolitik og arbejdspladser"     "Tool-Box Forretningsmodellen: (1) Landbrug og fødevarer: Værdien af data og teknologi som forretningsmodelpotentiale (2) Smarte boliger/ejendomme: Forretningsmodelspotentialer (3) Når kritisk infrastruktur og geopolitiske forhold er central del af en start-ups forretningsmodel og ecosystem"
Dag 3 Magtfordeling, Værdiansættelse og Kapitalberedskab i start-ups      
5. oktober "Værdiansættelse og kapitalfremskaffelse i start-ups - lede og monitorere værdiskabelse og værdiansættelse - livscyklus perspektiv; fra ""løvens hule"" og prisgæt til analytisk, databaseret værdiansættelse. Bestyrelsens rolle i køb- og salgstransaktioner" KEYSTONES   "Workshop: Værdiansættelse (Hver investor / start-up /bestyrelse arbejder med egne data) (1) Værdiansættelse af de virksomheder, som du er (på vej) ind i bestyrelsen for (2) CO2 aftrykket og indvirkningen på værdiansættelse af start-up mm."
Dag 4 Bestyrelsens digitale dagsorden      
28. oktober "Digital Dagsorden og Teamet - (mennesker og digitale hjælpere) - digitale begreber og potentialer; IoT, Block chain, og kunstig intelligens"     "Workshop: - Din digitale start-up platform - Matchmaking mellem start-ups, kapital (kapitalens intelligens) og bestyrelsespersoner (kompetencer)"
  "At få det til at ""spille"" Kunsten af sætte det rigtige hold/team i start-ups - hvad kan stsrt-ups lære af kunstens og kulturens verden "      
Dag 5 Undgå "Løvens Gab" og nyd spændingen "i Løvens Hule"      
10. november "Cyber- og informationssikkerhed samt persondatasikkerhed - hvorfor sikkerhed - fra hackers til heroes - start-ups og dets ecosystem i et cyberperspektiv" Niels Brock    
  "Regnskab, compliance og skat - bestyrelsesopgaver, -ansvar og -rapportering - regnskab, skat, data, revision og intern kontrol herunder - regler og regulering - samspil med myndigheder ift. regnskab, skat og data"      
  """Løvens Hule"" (mødet mellem investor og bestyrelse i et start-up) 2 start-ups pitcher deres ide for bestyrelsesholdet, som byder ind ift. investering sammen med underviserre/erfarne entreprenører"     Networking efter "Løvens hule"
  Aflevering af eksamensopgave      
Dag 6 Eksamen      
23. november "Eksamen - bestyrelsesdilemmaer" Niels Brock    
         
         
* Al undervisning er tilrettelagt i tidsrumme 8.30-16.30       * Supplerende aktivitet foregår i tidsrummet 16.30-18.30

Undervisningen foregår hos både Keystones i Lyngby og på Niels Brock i København K.

Har du afklarende spørgsmål om uddannelsen, tilmelding, virksomhedsforløb, partnerskab eller lignende er du velkommen til at kontakte

Flemming Hansen, uddannelsesdirektør Niels Brock

tlf: 3341 9245, mail flh@brock.dk

Kenneth Larsen, Keystones, partner og CEO

mobil: 2425 1744, mail kl@keystones.dk

Kontakt

Uddannelsesdirektør Niels Brock kursusafdeling
Flemming Hansen Uddannelsesdirektør Niels Brock kursusafdeling

Telefon: 23 21 45 26 E-mail: flh@brock.dk