MBA

Til dig, der vil have en fleksibel MBA

Niels Brock Executives MBA er en akkrediteret online MBA, der giver dig maksimal fleksibilitet. Du får indsigt og redskaber til at kunne arbejde med alle facetter i en virksomhed, og du bliver klogere på teorier og metoder, som du kan omsætte til praksis både nu og i fremtiden. Det gælder alt fra personaleledelse og medarbejderudvikling til organisatorisk forandring, finansiel ledelse og økonomisk analyse, praktisk driftsledelse og virksomhedsstrategi med et globalt perspektiv.

 

Skab et fundament til din fremtid

Hvordan var det at tage en MBA, og hvad fik du ud af det? Hør de studerendes svar i videoen til årets MBA-dimission. Vil du høre mere eller har du flere spørgsmål? Så tryk på knappen nedenunder og deltag i vores næste webinar om MBA-uddannelsen.

Hvad er en MBA?

MBA står for "Master of Business Administration," og er en erhvervsøkonomisk lederuddannelse. En MBA-uddannelse er designet til at udstyre fagfolk med de nødvendige færdigheder, viden og perspektiver til at lede og styre organisationer i en kompleks forretningsverden.
Uddannelsen tages over 2 år. Har du brug for en pause undervejs, kan du strække uddannelsen op til 4 år.

Fleksibel

En delvis online MBA, som er let at passe ind i din hverdag.

Undervisning på dansk

Internationalt anerkendt MBA med undervisning på dansk.

kr. 99.000,-

ved betaling af en rate

Med Niels Brock Executives MBA-uddannelsen får du indsigt og redskaber på dansk til at kunne arbejde med alle facetter i en virksomhed, og du bliver klogere på teorier og metoder, du kan omsætte til praksis både nu og i fremtiden – både inden for personaleledelse og medarbejderudvikling, organisatoriske forandringer, finansiel ledelse og økonomiske analyser, praktisk driftsledelse og virksomhedsstrategier med et globalt perspektiv. Niels Brock Executives MBA-uddannelse er fleksibel, så den passer ind i den travle hverdag. MBA uddannelsen er et afstemt mix af virtuel undervisning og fysisk undervisning i vores lokaler i hjertet af København. Vekselvirkningen er vigtig for at skabe den rigtige dynamik, og vores mangeårige erfaring med at udbyde MBA er, at netværksdelen bare fungerer bedst, når vi mødes fysisk. 

Mød vores studerende

Fordelene ved en MBA-uddannelse på Niels Brock

Ledelseskompetencer: Vores MBA fokuserer på udvikling af ledelseskompetencer, herunder beslutningstagning, teamledelse, strategisk planlægning og kommunikation.

Forretningsviden: Studerende opnår en bred forståelse af forskellige forretningsdiscipliner som økonomi, marketing, regnskab, driftsledelse og organisationsadfærd.

Fleksibilitet: Vores MBA er delvist online, hvilket gør den fleksibel og passer bedre til den enkeltes karriere og livsstil. Du skal være opmærksom på, at der også er fysisk fremmøde. 

Samspillet mellem fysisk og virtuel undervisning er afgørende for at etablere den ønskede dynamik, og vores omfattende og mangeårige erfaring inden for MBA uddannelser understreger, at netværks aspektet fungerer bedst, når vi samles fysisk.

Netværksmuligheder: Vores MBA giver studerende mulighed for at opbygge et stærkt professionelt netværk gennem samarbejde med andre ambitiøse og motiverede medstuderende fra forskellige brancher, undervisere og virksomheder, hvilket kan være gavnligt for karriereudvikling.

Praktisk erfaring: Vores MBA-uddannelse indeholder praktiske projekter og case-studier, der giver studerende mulighed for at anvende teori i virkelige forretningskontekster.

NB Cover 16 9 Final

Podcast: 99.000 kr spørgsmålet

Hvad får du ud af at tage en MBA-uddannelse hos Niels Brock? Og er det overhovedet 99.000 kroner og 2-4 års arbejde værd? Vi har bedt journalist og iværksætter Sune Gudmundsson, der selv overvejer at kaste sig ud i en MBA-uddannelse, om at undersøge disse spørgsmål i en ny podcastserie i samarbejde med Heartbeats.dk. Gennem samtaler med en tidligere MBA-studerende, direktøren for MBA-uddannelsen og en headhunter søger Sune svar på 99.000 kroner-spørgsmålet.

Praktiske oplysninger

Niels Brocks MBA henvender sig til alle virksomhedsledere, der ønsker et opdateret teoretisk grundlag, nye værktøjer og et bredere netværk. MBA-uddannelsen er også velegnet for dig, der har lederambitioner og ønsker at blive klar til at løfte det ansvar, der følger med rollen.

Optagelse på MBA-uddannelsen kræver minimum 6 års relevant erhvervserfaring.

Derudover stilles der krav til din uddannelsesmæssige baggrund:

Du har direkte adgang til uddannelsen, hvis du har en Bachelor- (MVU) eller Kandidatuddannelse (LVU). 

Har du en kortere videregående uddannelse (KVU) som f.eks. Finansøkonom, Markedsføringsøkonom, Akademiøkonom, Eksporttekniker eller anden tilsvarende uddannelse, skal du søge om dispen­sation for optagelse. Vi udbyder et forberedende MBA-kursus, som kan gøre det muligt at søge om optagelsen på MBA-uddannelsen. Du kan læse mere her.

Hos Niels Brock har vi gode faglige erfaringer med ansøgere, som har en kortere videregående uddannelse, og du får svar på dine spørgsmål vedrørende optagelse indenfor 48 timer.

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist: d. 31. august 2024

 

Prisen er kr. 99.000,- ved betaling af en rate.

Det er også muligt at betale uddannelsen i to rater af kr. 52.000,-

Ved tilmelding er der et bindende gebyr på kr. 1.000,- der fratrækkes den endelige betaling.

For det får du en akademisk velfunderet MBA med en international akkreditering. Uddannelsen svarer til 90 ECTS-points.

Vi har valgt at prissætte uddannelsen, så den er tilgængelig for flest mulige. Det betyder, at du får en MBA akkrediteret gennem vores partner Middlesex University, hvor vi har skåret alt det overflødige fra. Derfor indgår der ikke studietur, og der er ingen forplejning. Kaffen, kagen, frokosten – det står du selv for. 

Her kan du finde en oversigt over tilkøb på MBA-uddannelsen.

Bruttolønsordning: 

Der er nogle betingelser der skal være opfyldt, for at du kan få en bruttolønsordning, for eksempel:

 • Aftalen skal være indenfor rammerne af de gældende regler, for eksempel de overenskomster, der regulerer ansættelsen.
 • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i din kontante løn.
 • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder.
 • Det skal være arbejdsgiveren, der stiller det til rådighed. Du må altså ikke selv betale for det og efterfølgende få refunderet udgifterne.
 • Nedgangen i din kontante løn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med dit forbrug af det eller med de løbende omkostninger for arbejdsgiveren.
 • Skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, er ikke omfattet af disse regler.

Læs evt. mere her

Betaler din arbejdsgiver dine udgifter til uddannelsen, er det skattefrit for dig og omfattet af et andet regelsæt

 • Uddannelsen består af 6 fagmoduler på hver 10 uger samt en afsluttende hovedopgave af 6 måneders varighed
 • Uddannelsen tages normalt over 2 år. Uddannelsen skal færdiggøres indenfor 4 år
 • Undervisningen foregår på dansk, og opgaver afleveres på dansk. Litteraturen læses på engelsk
 • Uddannelsen svarer til 90 ECTS. Det svarer til 1 ½ års fuldtidsuddannelse på masterniveau eller 2.200 timers indsats
 • Fagene er opbygget efter samme struktur:

- Der er 6 fag på uddannelsen, med undervisning primært fredage kl. 13-17 og lørdage kl. 9-13. Se vejledende studiekalender for nærmere detaljer

- fremmødeseminar 1. gang

- midtvejsseminar

I den mellemliggende periode er der virtuel undervisning i form af ”live” online seminarer og andre former for undervisning via vores digitale læringsplatform mitnielsbrock.

Formålet med studiehåndbogen er at give dig alle vigtige informationer om dit studie.

Strategi & Innovation  

MBA fagmodul 

Dette modul i Strategi og Innovation har til formål at undervise dig i de vigtigste udviklinger i og omkring tænkning af strategi og strategisk ledelse; udforskning af modeller og teorier om strategi og deres anvendelse hos praktiserende ledere; kritisk vurdering af hvor og hvornår sådanne modeller er nyttige; give interessante eksempler og øvelser, der illustrerer disse strategibegreber med det formål at opbygge den studerendes evne til strategisk tænkning i praksis. I betragtning af den stigende rolle, som innovation spiller for at skabe konkurrencefordele, vil dette modul se på innovation både til de forskellige typer innovation og dets rolle i organisatorisk omdannelse.

 

Managing & Developing People  

MBA fagmodul 

Dette modul har fokus på at styrke dine kompetencer som leder inden for personaleledelse og medarbejderudvikling. Du lærer især, hvordan ledelse og udvikling af dine medarbejderes kompetencer hjælper dig til at opnå dine forretningsmål. Forløbet har også fokus på at udvikle evnen til kritisk at kunne analysere organisationsmiljøer, så du kan træffe bedre beslutninger som leder, udvise selvtillid og skabe organisatoriske forandringer med udgangspunkt i fokus på værdier, viden og opførsel i organisationen. 

 

Cross cultural management & ethics  

MBA fagmodul 

For at kunne navigere i vores komplekse og globaliserede miljø, har vi brug for en forståelse af de centrale værdier og normer for enhver organisation, virkningen af politikker og praksis på alle interessenter, og hvordan man opererer med etisk ledelse i et multikulturelt miljø. Evidensbaseret ledelse lægger vægt på de seneste udviklinger i ledelsesteorier og praksis for at udvikle analytisk vurdering og kritisk bevidsthed. 

 

Financial & Economic Analysis  

MBA fagmodul 

På Finansiel og Økonomisk analyse styrker du din teoretiske og praktiske forståelse for, hvordan finansiel ledelse og økonomi påvirker kommercielle organisationer. Faget hjælper dig til at forstå, hvordan de vigtigste kerneområder spiller sammen i et økonomisk miljø og hvordan du på baggrund af økonomisk analyse kan træffe de helt rigtige beslutninger for din organisation og dine ansatte. 

 

Operations & Supply Chain management

MBA fagmodul 

Driftsledelse involverer ledelse af omdannelsen af input til produkter og tjenester i henhold til kundens krav. Dette modul har til formål at undervise dig i alle vigtige transformationsprocesser og beslægtede begreber/teknikker – både fra en individuel virksomhed og et forsyningskædeperspektiv og dækker både planlægning- og kontrolperspektiver, som har til hensigt at give praktiske kontekster for at muliggøre anvendelsen af disse begreber/teknikker i praktisk driftsledelse. 

 

Global Marketing Management  

MBA fagmodul 

I faget Global Marketing Management får du redskaber og ny viden, som skærper din evne til at analysere markeder, udvikle strategier med et globalt perspektiv og spotte nye muligheder, som differentierer jeres produkter og ydelser fra konkurrenternes. Med de nye kompetencer og værktøjer er du klar til at arbejde mere effektivt med branding, kampagner og kommunikation på tværs af grænser og kulturer.   

 

MBA projekt  

I det afsluttende MBA-projekt får du mulighed for at bruge alle de kompetencer, du har erhvervet i løbet af MBA-uddannelsen. Opgaven tager udgangspunkt i et specifikt organisatorisk problem og til løsningen vælger du selv litteratur, metode til indsamling og analyse af data samt vurdering af finansielle konsekvenser. 

Vi afholder løbende info-webinar om MBA-uddannelsen, hvor du kan stille dine spørgsmål og høre mere om uddannelsen.

Du kan tilmelde dig den næste webinar her.

Webinaroptagelsen fra sidste webinar kan ses her.

Master of Business Administration (MBA) udbydes i samarbejde mellem Middlesex University London, der er akkrediteret af kvalitetssikringsinstitutionen QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education) og Niels Brock.

Undervisningen på vores internationalt anerkendte master degree foregår på dansk i København.

MBA-uddannelsen er forankret i forskningsmiljøet ved Middlesex University London der er internationalt anerkendt. Middlesex University London er akademisk ansvarlig for MBA-uddannelsens indhold, struktur og niveau.

Middlesex University kvalitetssikres af den britiske kvalitetssikringsinstitution QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education).

Mød vores undervisere

Underviser i Global Marketing Mangement
Casper Engmark Underviser i Global Marketing Mangement

Casper er en erfaren underviser og leder med+20 års kommerciel erfaring indenfor både salg og marketingsfunktioner. Caspers kompetencer ligger indenfor både btb og btc området med kommunikationsdiscipliner på tværs af brancher fra Tech og FMCG til underholdning og bureau.

Casper har en udpræget transformativ stil og har udøvende ledelseserfaring på +15 år. Dette omfatter ledelse på distance, på tværs af nordiske kulturer, direkte, projekt og matrixledelse samt ledelse af ledere. Hans erfaring er opbygget i salg- og marketingfunktioner indenfor FMCG, IT, underholdning og online handelsplatform.

Casper har en MBA fra Middlesex University London

Underviser i Cross Cultural Management & ethics
Mads Dahl-Larsen Underviser i Cross Cultural Management & ethics

Mads har en MBA fra University of Liverpool og er partner i konsulenthuset Grape A/S, hvor han arbejder globalt med forretningsudvikling, strategi og lederudvikling, bl.a. for en håndfuld af C25 virksomhederne i Danmark. Mads har en international profil og har i 10 år arbejdet med virksomheder og ledergrupper i Danmark, Sverige, Norge og Finland samt i USA, Sydafrika, Skotland, Tyrkiet og Dubai. Mads er desuden involveret i både bestyrelser og advisory boards.

Underviser i Operations & Supply Chain Management
Peter Nordgaard Underviser i Operations & Supply Chain Management

Peter Nordgaard har mere end 15 års undervisningserfaring, og han har stor international erfaring indenfor ledelse og økonomistyring fra forskellige brancher. 

Peter har en cand. merc. (finance) og har taget eksaminer i bl.a EU IPO Rules, Corporate Law, Chinese Commercial Law.

Find alle MBA-undervisere her.

Ms 1 (1)

Samarbejde med Middlesex University

Siden 2013 har vi arbejdet sammen med Middlesex University så vi kan udbyde en internationalt akkrediteret MBA-uddannelse i København. Middlesex University har udbudt MBA-uddannelsen i mere end 50 år.

FAQ

 • Solidt funderet akademisk efteruddannelse til den lavest mulige pris.
 • Undervisningen foregår på dansk og opgaver afleveres på dansk. (Pensum læses på engelsk).
 • Uddannelsen er fleksibel – En delvist online MBA, hvor der også er fysisk fremmøde.
 • Niels Brocks MBA er velafprøvet. Flere end 350 studerende har taget en MBA ved Niels Brock.

Optagelse på MBA-uddannelsen kræver minimum 6 års relevant erhvervserfaring.

Derudover stilles der krav til din uddannelsesmæssige baggrund:

Du har direkte adgang til uddannelsen, hvis du har en Bachelor- (MVU) eller Kandidatuddannelse (LVU). 

Har du en kortere videregående uddannelse (KVU) som f.eks. Finansøkonom, Markedsføringsøkonom, Akademiøkonom, Eksporttekniker eller anden tilsvarende uddannelse, skal du søge om dispen­sation for optagelse. Vi udbyder et forberedende MBA-kursus, som kan gøre det muligt at søge om optagelsen på MBA-uddannelsen. Du kan læse mere her.

Hos Niels Brock har vi gode faglige erfaringer med ansøgere, som har en kortere videregående uddannelse, og du får svar på dine spørgsmål vedrørende optagelse indenfor 48 timer.

Undervisningen er på dansk og internationalt anerkendt i samarbejde med Middlesex University.

Læs mere om Middlesex University her.

MBA er ikke en beskyttet titel. Derfor bør du vælge en akkrediteret MBA, der er en form for garanti for, at du får en uddannelse, der har værdi efterfølgende. Akkrediteringen betyder, at MBA’en lever op til fastlagte kvalitetskrav.

Uddannelsen stiller store krav til de studerende og du bliver både fagligt og personligt udfordret samt ledermæssigt opkvalificeret. Vi har gjort det muligt at tilkøbe ekstra ydelser, hvis du også er interesseret i at komme på studietur eller tage et sideløbende coachingforløb. 

Der findes ikke smutveje, hvis man vil have en god uddannelse. Niels Brocks online MBA er akkrediteret gennem Middlesex University og den giver 90 ECTS-points, som er det akademiske udtryk for, at uddannelsen svarer til halvandet års fuldtidsstudie. Pensum er af samme akademiske tyngde, som ved andre akkrediterede MBA-udbydere.  

Bindende tilmelding

Tilmeldingen til vores online MBA er som udgangspunkt bindende. Det samlede beløb på 99.000 opkræves ved tilmelding.

Eventuel afmelding eller flytning skal ske skriftligt i henhold til nedenstående retningslinjer pr. e-mail til nb-mba@brock.dk

Afmelding eller flytning

Indtil 2 uger før studiestart (først undervisningsdag) kan du gebyrfrit afmelde dig studiet. Du kan til enhver tid blive flyttet til en senere studiestart. Bemærk dog at du skal have afsluttet studiet 4 år efter påbegyndelse.

Ved afmelding senere end 2 uger før studiestart beregnes følgende gebyr af fakturabeløbet:

> 2 uger før studiestart: 35%

< 2 uger før studiestart: 100%

Giv din plads til din kollega

Det accepteres, at virksomheden udskifter den tilmeldte deltager med en anden kvalificeret kandidat frem til 10 dage før studiestart.

I tilfælde af aflysning

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet på studiet forbeholder vi os ret til at aflyse studiestart, f. eks. hvis det skønnes, at et for lavt deltagerantal betyder, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af studiet. I så fald tilbyder vi en plads på den efterfølgende studiestart.

Niels Brock forbeholder sig ret til at aflyse i forbindelse med underviseres sygdom eller lignende, herunder force majeure. I så fald vil Niels Brock tilbyde, at studiet/de(n) aflyste del(e) af studiet gennemføres på et senere tidspunkt.

Hvis Niels Brock tilbyder, at studiet gennemføres inden for rimelig tid, vil kunden ikke have misligeholdelsesbeføjelser i anledning af aflysning.

Niels Brock forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Klager over karakterer

Det første skridt er en uformel henvendelse fra den studerende til underviseren – dette skal ske indenfor 2 uger efter karakteren er modtaget.

Hvis dette ikke løser sagen,  skal den studerende udarbejde en individuel, skriftlig klage senest 2 uger efter svar fra underviser. Den skriftlige klage skal sendes til direktøren for videreuddannelse, som vil fremlægge klagen for underviseren samt konsultere en ekstern censor. De faglige udtalelser fra underviser og censor fremlægges herefter (4 ugers frist) for den studerende, som derefter har mulighed for at komme med eventuelle kommentarer. Eventuelle kommentarer skal foreligge indenfor 2 uger.

Direktøren for Videreuddannelse træffer herefter en afgørelse om den studerende får medhold i klagen eller om den afvises.

 

Uformelle klager:

Vi opfordrer studerende og personale til først at gå direkte til den eller de involverede personer, hvis der opstår problemer. Hvis problemet ikke kan løses på denne måde, skal direktøren for videreuddannelse kontaktes. Normalt kan uformelle procedurer, såsom at diskutere forskelle, løse problemet. Kan problemet ikke løses på denne vis, overgår klagen til at være formel.

 

Formelle klager:

Enhver studerende, der føler, at han eller hun har været udsat for uretfærdig behandling henførende til Niels Brocks medarbejdere, enheder, politikker, procedurer eller programmer skal udarbejde en individuel, skriftlig klage. Den skriftlige klage samt eventuelle beviser skal sendes til direktøren for videreuddannelse. Tidsfristen er 4 uger efter hændelsen.

Direktøren for Videreuddannelse gennemfører undersøgelsen. Dette kan omfatte møder med alle parter efter behov.

Den formelle skriftlige konklusion sendes til den studerende (svarfrist 4 uger), hvori der gives en klar forklaring og begrundelsen for beslutningen. 

Den studerende har derefter 2 uger til at gøre indsigelser.

Er den studerende ikke enig i afgørelsen henvises til den formelle procedure for klager hos Middlesex University her

Det er først når og hvis, der ikke kan opnås enighed blandt parterne tilknyttet Niels Brock, at Middlesex University træder i kraft. 

De fulde akademiske regulativer vedr. Middlesex University kan læses her

DSC2617 Enhanced NR

Betal din MBA via en bruttolønsordning

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du får betalt din MBA-uddannelse via en bruttolønsordning, hvormed du går ned i løn og i stedet modtager uddannelsen som et personalegode fra din arbejdsgiver. Bruttolønsordningen svarer til, at din egenbetaling foregår som et fradrag i din personlige indkomst. Den skattemæssige værdi vil være på helt op til 56%, hvilket betyder, at du sparer ca. halvdelen af uddannelsesudgiften. Læs mere under praktiske oplysninger.

Kontakt

Program Manager
Julie Keldsbo Rasvig Program Manager

Du er velkommen til at booke et møde med mig i min kalender her.

Telefon: + 45 23 21 46 86 E-mail: jkr@brock.dk