MBA Select

MBA Select er et seks måneders forløb, hvor du skærper dine analytiske evner og bliver klædt på til at varetage lederfunktionen. Du får en lederuddannelse med fokus på praktisk anvendelighed og med fokus på bæredygtighed og vækst. Uddannelsen foregår på dansk og består af seks moduler, der indbyrdes bygger på hinanden.

nielsb-008.jpg
Bliv klædt på til fremtiden

MBA Select er målrettet dig, som gerne vil blive klædt på til fremtiden og til at være en bedre leder. Uddannelsen er udviklet på baggrund af vores mangeårige erfaringer med at udbyde MBA-uddannelser. Fagene og pensum tager udgangspunkt i klassiske MBA-fag og har et fokus på fremtidssikret lederskab.

Din læring vil løbende blive testet, og du afslutter uddannelsen med et tværfagligt projekt, der omhandler en konkret problemstilling i dit arbejdsliv.

Alle vores undervisere har ud over undervisningserfaring også selv ledelseserfaring, og der veksles derfor kontinuerligt mellem teori og praksis.

Fysisk fremmøde

Styrk dit netværk

Et kompetenceløft til den moderne leder

Om forløbet

Global marketing og strategisk ledelse

Visioner og strategi handler om at være fremtidsorienteret. Med de rette redskaber og viden kan du analysere markeder og se de fremtidige muligheder, som differentierer jeres produkter og ydelser i forhold til den fremtidige konkurrence. Din evne til at udvikle strategier med et globalt perspektiv bliver skærpet. Med indsigt i modeller og teorier om strategi, sættes der fokus på planlægning og implementering samt udvikling.

 

Regnskabsforståelse samt finansiel & økonomisk analyse

Få styrket din teoretiske og praktiske forståelse for, hvordan finansiel ledelse og økonomi påvirker kommercielle organisationer. Dette vil hjælpe dig til at forstå, hvordan de vigtigste kerneområder spiller sammen i et økonomisk miljø, og hvordan du på baggrund af økonomisk analyse kan træffe de helt rigtige beslutninger for din organisation og dine medarbejdere.

 

Personaleledelse, udvikling og konflikthåndtering

Human Ressource Management handler om at have de rette kompetencer indenfor personaleledelse og medarbejderudvikling. Du lærer især, hvordan ledelse og udvikling af dine medarbejderes kompetencer hjælper dig til at opnå dine forretningsmål. Der er fokus på at udvikle evnen til kritisk at kunne analysere organisationsmiljøer. Dermed kan du træffe bedre beslutninger som leder, udvise selvtillid og skabe organisatoriske forandringer med udgangspunkt i fokus på værdier, viden og adfærd i organisationen. Du får konflikthåndteringskompetencer, der giver dig den rette platform som leder.

Etisk og multikulturel ledelse med diversitetsforståelse

Bliv klædt på til at operere med etisk ledelse i et multikulturelt miljø.

Som leder skal du navigere i komplekse og globaliserede miljøer, og du har derfor behov for at kunne afkode og agere indenfor de centrale værdier og normer, som findes i enhver organisation. Du får forståelse af virkningen af politikker og det, der virker i praksis. Evidensbaseret ledelse lægger vægt på de seneste udviklinger i ledelsesteorier og -praksis for at udvikle analytisk vurdering og dermed en kritisk bevidsthed.

 

Bæredygtig ledelse og grøn omstilling

Corporate Social Responsibility (CSR) samt Environment, Social and Governance (ESG) har større betydning for virksomhedens konkurrencekraft end nogensinde. For nystartede virksomheder er det naturligt at indtænke bæredygtighed og grøn omstilling, og dermed også nemmere at implementere i egen organisation. Virksomheder, som skal ændre procedurer og tænke et eller flere af FN 17 verdensmål ind i strategien, er oftere mere udfordrede i at kommunikere disse retningslinjer og skabe en ensartet synergi.

Med bæredygtig ledelse får du mulighed for at dykke ned i virksomhedens egen CSR-strategi og reflektere over virksomhedens arbejde med bæredygtighed, socialt ansvar og etik. Der er en mulighed for at arbejde med konkrete initiativer og aktiviteter indenfor nuværende eller kommende CSR-strategi. Igennem Niels Brock Executives samarbejde med Institut for Fremtidsforskning er der mulighed for at inkorporere analyser af nuværende og fremtidens globale megatrends i modulet.

 

Personligt, autentisk, nærværende lederskab

Personligt lederskab handler om at bringe sin egen personlighed i spil i den daglige ledelse. Vi sætter fokus på konkret forståelse for lederens eget talent. Hvordan sætter du som leder dit eget og medarbejdernes talent i spil, så du derved kan øge effektiviteten og motivation og drive virksomheden til de ønskede resultater. Autentisk nærværende ledelse handler om at have sig selv med i sit lederskab og gennem egne værdier at skabe lederrollen. Lederen får rum til at opbygge sit eget indre kompas, der giver retning i en uforudsigelig hverdag med dilemmaer og udfordringer. Lederens kommunikation er afgørende for at opbygge tillid, skabe motivation og trænge igennem med sine budskaber, og der bliver set på både verbal- og nonverbalkommunikation.

Med de rette redskaber og teknikker kan man som leder skabe en karismatisk adfærd og opnå et effektivt kropssprog. Karismatisk adfærd handler om at opnå en personlig udstråling, så man som leder kan kommunikere et budskab på en klar og inspirerende måde, som motiverer og mindsker uenigheder.

Portrætfoto af kvinde med hvid baggrund

Praktiske oplysninger

MBA Select har ingen adgangskrav og er til dig, der ønsker et kompetenceløft, som ikke tager for lang tid. MBA Select er primært målrettet ledere, men er også for dig, der har et ønske om at blive leder. 

Målet er at udvikle fremtidens ledere med temaer som bæredygtighed, fremtidens lederskab og diversitet mm. 

Det afsluttende MBA Select-projekt består af en skriftlig 6-siders opgave samt en videopræsentation. Begge dele skal afleveres 3 uger efter sidste modul er afsluttet, hvorefter du får feedback. Du får mulighed for at bruge alle de kompetencer, som du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven tager udgangspunkt i en specifik problemstilling, og du vælger metode til indsamling og analyse af data, litteratur og vurdering af finansielle konsekvenser. 

Efter gennemført uddannelse modtager du et kursusbevis. Bemærk, at der IKKE tildeles officielle ECTS-point for dette forløb. Ønsker du en akkrediteret Masteruddannelse, kan du med fordel se på vores MBA Go

Undervisningen foregår fra kl 9.00-17.00 i hjertet af København, Bispetorvet 1-3, 1167 København K.

 

 

Efterår 2023 forløb

 

Modul 1

 

Onsdag 15. november 2023 kl. 09.00-17.00

 

 

Modul 2

 

Tirsdag 5. december 2023 kl. 09.00-17.00

 

Modul 3

 

Tirsdag 16. januar 2024 kl. 09.00-17.00

 Modul 4 

Tirsdag 6. februar 2024 kl. 090-1700

 

Modul 5

 

Tirsdag 20. februar 2024 kl. 0900-1700

 

Modul 6

 

Tirsdag 19. marts 2024 kl. 09.00-17.00 

Skriftlig opgave afleveres

Onsdag 10. april 2024 kl. 12.00

 

Der er adgang til kaffe, te og vand igennem dagen og frokost på Hotel Skt. Petri.

Prisen er kr. 28.500,- plus moms.

Ønsker du at tilmelde dig eller at høre mere om MBA Select, kan du kontakte Program Manager Julie Rasvig på JKR@brock.dk / telefon 2321 4686.

Frist for tilmelding til forløbet efterår 2023 (med start 15. november 2023) er den 12. oktober 2023.

Tilmelding er som udgangspunkt bindende. Eventuel overdragelse til anden side eller flytning til andet tidspunkt skal ske skriftligt til jkr@brock.dk, senest 14 dage før undervisningsstart.

Vi forbeholder os retten til at aflyse en undervisningsdag ved sygdom eller for få tilmeldte. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at flytte sin tilmelding til en anden dato eller at få pengene retur. Vi kontakter de tilmeldte ved eventuel aflysning.

Kontakt

Program Manager
Julie Keldsbo Rasvig Program Manager

Du er også velkommen til at booke et møde med mig i min kalender her.

Telefon: + 45 23 21 46 86 E-mail: jkr@brock.dk