Operations & Supply Chain management

Effektiv driftsledelse og Supply Chain Management kan være med til at løfte produktiviteten i din virksomhed og dermed gøre jer mere profitable og konkurrencedygtige.

På kurset i Operations and Supply Chain Management giver vi dig et solidt teoretisk fundament og strategiske redskaber, som kan bruges som udgangspunkt for at analysere og optimere virksomhedens drift og forsyningskæde. På bare 10 uger får du ny viden, perspektiver og værdifuld feedback som du kan implementere direkte i din hverdag.

HCA_grafik_blue.png
kursus_mand_vindue.jpg
Om forløbet

På Operations and Supply Chain Management-uddannelsen udvikler du din evne til at forstå og anvende driftsstyringskoncepter og perspektiver på forsyningskæden. På bare 10 uger booster vi dine kompetencer inden for driftsledelse og Supply Chain Management, så du kan vende tilbage og gøre en forskel på din arbejdsplads.

Praktiske oplysninger

 • Indhold på kurset i Operations and Supply Chain Management

  ● Drift- og forsyningskædestrategi

  ● Forsyningskædenetværk

  ● Forecasting og lagerstyring

  ● Planlægning af drift og ressourcer

  ● Forsyningsledelse

  ● Logistikledelse

  ● Koordination og ledelse af forsyningskæden

  ● Procesdesign og ledelse

  ● Lean principper og forbedring af drift

  ● Kvalitetsstyring

  ● Projektledelse

Formålet med dette fagmodul er, at du opnår viden om operations og supply chain management med fokus på, hvad der bidrager til virksomhedens resultater.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Forstå og anvende centrale begreber, teorier, teknikker og praksis, der er relevante for funktionerne i operation og supply chain, herunder også implicitte begrænsninger.
 • Skitsere operations/indsatsers bidrag til virksomhedens resultater og evt. afledte problemstillinger.
 • Effektivt lede i en operations-kontekst med vægt på design og forbedring.
 • Analysere forretningspraksis, driftsproblemer og data ved brug af teori og modeller med henblik på at udarbejde løsnings- og implementeringsforslag.

På kurset veksler vi mellem følgende arbejdsformer og opgaver:

Foredrag i person/forelæsningsklasser

Læsning af anbefalet materiale

Analyse af case studies

Analyse af videoklip

Klassediskussion om den studerendes erfaring:

Gennem blandingen af fremgangsmåderne ovenfor er målet at udvikle den studerendes evne til at forstå og anvende driftsstyringskoncepter til problemer fra virkeligheden; også for at kunne relatere denne viden til det, som er opnået fra andre moduler.

Primær litteratur: 

Slack, N, Brandon-Jones, A, and Johnston, R (2016), Operations Management, 8th Edition, Pearson Education

Sekundær litteratur:

Chopra, S, and Meindl, P (2015), Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation, 6th Edition, Pearson

Krajewski, L, J, Malhotra, M, K and Ritzman, L, P (2018), Operations Management: Processes and Supply Chains, 12th Edition, Pearson

Ivanov, D, Tsipoulanidis and Schonberger, J (2016), Global Supply Chain and Operations Management: A Decision-Oriented Introduction to the Creation of Value, 2nd Edition, Springer

Simchi-Levi, D., P. Kaminsky and E. Simchi-Levi (2007), Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies, 3rd Edition, McGraw-Hill

Fawcett, S, E, Ellram, L, M and Ogden, J, A (2006), Supply Chain Management: From Vision to Implementation, 1st Edition, Pearson

Peter Nordgaard 

Peter Nordgaard har mere end 15 års undervisningserfaring, og han har stor international erfaring indenfor ledelse og økonomistyring fra forskellige brancher. Peter har en Cand. Merc. (Finance) og har taget eksaminer i bl.a EU IPO Rules, Corporate Law og Chinese Commercial Law.

Eksamenskarakteren på Operations and Supply Chain Management uddannelsen bliver givet på baggrunden af en rapport, en analyse af en case samt deltagelsen i klassen. Du kan læse mere om vægtningen herunder:

Case analyse (40%)

Et casestudie vil blive opgivet og studerende forventes at svare på spørgsmål og inddrage passende teori og begreber. (Læringsresultater 2,4 og 5).

Rapport (50%)

Rapport ved hjælp af sekundær forskning vedrørende driften- og forsyningskædens rolle i virksomhedssucces. (Læringsresultater 1,2,3,4 og 6). Ordtælling: 3000.

Klassedeltagelse (10)

Karakteren vil blive tildelt baseret på omfanget og kvaliteten af deltagelse i cases, videoer, læsemateriale og klassediskussioner. (Læringsresultater 2,4,5,6).

45.000 kr. Prisen inkluderer undervisning, fuld forplejning, undervisningsmateriale og eksamen.

Kontakt

Direktør for Videreuddannelse
Charlotte Forsberg Direktør for Videreuddannelse

Book tid i min kalender her

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk