Financial & Economic Analysis

På kurset i Financial & Economic Analysis lærer du at træffe gode økonomiske beslutninger for din organisation og dens ansatte.

Kurset styrker din forståelse af økonomiske og finansielle principper og din evne til at anvende dem i praksis. Vi beskæftiger os bl.a. med udbud og efterspørgsel, pengestrømsopgørelse, analyse af årsregnskaber og forvaltning af arbejdskapital.

Forløbet strækker sig over 4 måneder og kan tages som enkeltfag eller som en del af en 2-årig MBA-uddannelse.

HCA_grafik_blue.png
NielsBrock_7190.jpg
Om forløbet

Forløbet er skræddersyet til professionelle, der gerne vil styrke deres faglige kompetencer inden for finansiel og økonomisk analyse. På kurset arbejder vi bl.a. med:

● Global forretningsøkonomi

● Grundlæggende økonomisk teori og firmaet

● Omkostninger, forsyning og prisstrategier

● Indenlandske makroøkonomiske miljø og politikker

● Internationalt økonomisk miljø og globalisering

● Regnskabsprincipper og -begreber

● Årsregnskaber inklusive balance, resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse

● Analyse af årsregnskaber (herunder begreber som afskrivninger, gæld og opgørelse)

Praktiske oplysninger

Global forretningsøkonomi

 • Grundlæggende økonomisk teori og firmaet
 • Omkostninger, forsyning og prisstrategier
 • Indenlandske makroøkonomiske miljø og politikker
 • Internationalt økonomisk miljø og globalisering

Ledelsesmæssigt regnskab og finansiering

 • Regnskabsprincipper og begreber
 • Årsregnskaber inklusive balance, resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse
 • Analyse af årsregnskaber (herunder begreber som afskrivninger, gæld og opgørelse)
 • Finansierings- og investeringsbeslutninger (herunder IRR, NPV)
 • Omkostninger til kapital og kapitalstruktur
 • Budgetter og præstationsindikatorer (herunder Master Budget og Cash Budget)
 • Tolkning af omkostninger og forvaltning af arbejdskapital (herunder Break Even Point og CVP-analyse)
 • At skelne mellem ejerskab og ledelsesincitamenter
 • Virksomhedens finansielle risiko
 • Portefølje teori (herunder beregninger af beta)
 • Finansielle markeder

Målet med dette fagmodul er, at du forstår hvordan finansielle og økonomiske faktorer fungerer i organisationer, og har teoretisk og praktisk viden om hvordan tekniske og strategiske aspekter af økonomistyring påvirker kommercielle organisationer.

 

Når modulet er gennemført kan du:

● Forstå og anvende økonomiske principper om udbud og /efterspørgsel samt marginalanalyse og omkostninger.

● Forstå finansiel regnskabsmæssig behandling, balance, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og analyse af årsregnskaber.

● Forstå og vurdere sammenhængen mellem regnskab og corporate finance; investeringsbeslutninger, forvaltning af arbejdskapital og omkostninger.

Undervisningen i modulet foregår gennem en blanding af forelæsninger, workshops og seminarer samt face-to-face undervisning. Hovedvægten i undervisnings- og læringsstrategien er at udvikle din evne til selvlæring, individuelt og i grupper, og fra både teori / viden og oplevelsesperspektiver. Det forventes, at du forbereder dig til undervisningen i form af læringsmaterialer, lærebøger og casestudier til diskussion.

 

Primær litteratur

Sloman, J., Hinde, K. and Garratt, D. (2010).Economics for Business. 5th ed. FT: Prentice Hall.

McLaney, E. (2003). Business Finance: Theory and Practice, London, Pearson Education Ltd.

Drury, C. (2005).Management and Cost Accounting, 6th Edition, London, Thompson.

 

Sekundær litteratur:

Begg, D., Stanley Fischer, S. and Dornbusch, R. (2009), Economics, Mc Graw Hill; 9th edition

Atrill, P, (2000). Financial Management for Non-Specialists, 2nd edition, Prentice Hall.

Peter Nordgaard 

Peter Nordgaard har mere end 15 års undervisningserfaring, og han har stor international erfaring indenfor ledelse og økonomistyring fra forskellige brancher. Peter har en Cand. Merc.

(Finance) og har taget eksaminer i bl.a EU IPO Rules, Corporate Law og Chinese Commercial Law.

Vi bruger formativ og summativ evaluering på forløbet. Den formative evaluering kan ses som en fremadrettet evaluering, hvor den summative evaluering er rettet mod et afsluttet stykke arbejde.

 

Formativ evaluering

Klasse- eller onlinediskussioner og øvelser bruges som grundlag for en løbende formativ evaluering.

 

Summativ evaluering

Du forventes at aflevere to skriftlige rapporter som vurderes som bestået eller ikke bestået.

 

Økonomisk rapport:

Rapport med ordantal 1.500 ord (læringsresultater 3,4,8 & 10).

 

Finansiel analyse:

En analytisk rapport, der giver dig mulighed for at demonstrere din integrerede forståelse af finansielt regnskab og analyse (læringsresultater: 1, 2, 5, 6, 7, 9). Ordtælling: 2500.

 

Vurderingsvægtning

 

Økonomisk rapport: 30%

 

Finansiel analyse: 70%

45.000 kr. Prisen inkluderer undervisning, fuld forplejning, undervisningsmateriale og eksamen.

Kontakt

Direktør for Videreuddannelse
Charlotte Forsberg Direktør for Videreuddannelse

Book tid i min kalender her

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk