Global Marketing Management

Som leder i en international virksomhed er det vigtigt, at man er i stand til at udvikle strategier med et globalt perspektiv og forstår at arbejde med branding, kampagner og kommunikation på tværs af grænser og kulturer.

I faget Global Marketing Management får du viden og værktøjer, som gør dig i stand til at analysere markedet for jeres produkter, positionere jer i forhold til konkurrenterne og ikke mindst spotte nye muligheder og markeder.

Faget er målrettet deltagere, som allerede beskæftiger sig med ledelse i hverdagen, som arbejder i en international virksomhed eller som har ambitioner om en karriere som leder. Forløbet strækker sig over 4 måneder og kan tages som enkeltfag eller som en del af en 2-årig MBA-uddannelse.

HCA_grafik_blue.png
NielsBrock_7232.jpg
Om forløbet

Undervisningen i Global Marketing Management kommer til at foregå i form af forelæsninger, workshops, seminarer og gennem face-to-face undervisning. Hovedvægten i undervisnings- og læringsstrategien er at udvikle din evne til selvlæring, individuelt og i grupper, og fra både teori/viden og oplevelsesperspektiver. Det forventes, at du forbereder dig til diskussioner i form af læringsmaterialer, lærebøger og casestudier.

Praktiske oplysninger

I faget Global Marketing Management lærer du bl.a. om:

● Det lokale og internationale markedsføringsmiljø

● Marketingledelse, strategier og planer

● Lokal vs. Global; målmarkeder, segmenter og kunder

● Globale brands; branding, marketing, kommunikation og kampagner

● Innovation; nyt produkt, service og markedsudvikling på en global markedsplads

● Skabe kundeværdi på en globaliseret markedsplads

● Ledelse og måling af markedsføringsresultater

Målet med dette fagmodul er, at du kan anvende teoretiske modeller til at forklare dels den adfærd som udfoldes af virksomhedens kunder dels virksomhedens marked og vækstpotentiale.

 

Når modulet er gennemført kan du:

  • Anvende teoretiske begreber om moderne markedsføring, forstå kompleksiteten, tvetydigheden og usikkerheden omkring markedsaktiviteter.
  • Kommunikere komplekse marketingideer, -strategier, -begreber og forskning gennem skriftlige rapporter og præsentationer.
  • Anvende markedsundersøgelsesmetoder til at give forståelse for kundeadfærd og beslutningsprocesser.
  • Indgå i samarbejder om markedsfokuseret forskning.

Primær litteratur: 

Kotler, P., Keller, K.L., Brady, M., Goodman, M., and Hansen, T., (2016), Marketing Management (3rd European edition), Pearson Education, Harlow Pearson Prentice Hall

 Sekundær litteratur: 

Bradley, N, (2013), Marketing Research: tools and techniques, 3rd edition, OUP, Oxford

Hollensen, S. (2016). Global Marketing, 7th       edition, London, Pearson.

Vi bruger formativ og summativ evaluering på forløbet. Den formative evaluering kan ses som en fremadrettet evaluering, hvor den summative evaluering er rettet mod et afsluttet stykke arbejde. 

Formativ evaluering

Klasse- eller onlinediskussioner og øvelser bruges som grundlag for en løbende formativ evaluering.

Summativ evaluering

Du forventes at aflevere to skriftlige rapporter som vurderes som bestået eller ikke bestået. 

Markedsanalyserapport (vægtning 40%)

En markedsanalyserapport. Du forventes at præsentere og fortolke dine researchresultater vedrørende markedsmiljøet for en given organisation og dens indvirkning på marketingmixet. (Læringsresultater 1,3,6 og 7) Ordtælling: 1500.

Moderne marketing øvelse (vægtning 60%)

Studerende vil være forpligtet til kritisk at undersøge og anvende moderne markedsføringsprocesser, værktøjer og teknikker til succesfuldt at udvikle kundernes efterspørgsel efter en ny markedsmulighed og vurdere dets potentiale på et globalt konkurrencepræget marked. (Læringsresultater 2,4 og 8). Ordtælling: 2500.

45.000 kr. Prisen inkluderer undervisning, fuld forplejning, undervisningsmateriale og eksamen.

Kontakt

Direktør for Videreuddannelse
Charlotte Forsberg Direktør for Videreuddannelse

Book tid i min kalender her

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk