Managing & Developing People

MBA-enkeltfag om personaleledelse

God personaleledelse handler om at skabe gode og retningsgivende rammer for sine medarbejderne, hvor de trives, er motiverede for at udvikle sig og bidrager til, at I når jeres forretningsmål.

I faget Managing & Developing People får du viden og redskaber, der styrker dine kompetencer inden for personaleledelse og medarbejderudvikling. Du lærer blandt andet om at lede individer og teams gennem forandringer, identificere behov for personaleudvikling og vurdere, hvordan organisationskulturen påvirker dit lederskab.

Forløbet strækker sig over 4 måneder og kan tages som enkeltfag eller som en del af en 2-årig MBA-uddannelse.

HCA_grafik_blue.png
NielsBrock_7584.jpg (1)
Om forløbet

På kurset styrker du dine kompetencer inden for personaleledelse og medarbejderudvikling. Ved at anvende dine færdigheder i en række forretnings- og organisatoriske kontekster udvikler du en dybere forståelse af din drift og indvirkning på menneskers ledelse og udvikling. Dette gøres gennem forelæsninger, online aktiviteter og anbefalet læsning. For at gøre forløbet relevant i forhold personaleledelse og udvikling af medarbejdere, vil der indgå en række erfaringsbaserede læringsteknikker. Formålet er at give dig mulighed for at demonstrere din evne til at reflektere over din praksis og brug af færdigheder og forståelse af centrale værdirelaterede spørgsmål og koncepter i virkelige sammenhænge.

Praktiske oplysninger

 • Forholdet mellem at lede og udvikle medarbejdere

  ● Kendetegn og adfærd forbundet med din medarbejders profession

  ● Strategisk udvikling: Tilpasning af forretning og mennesker

  ● Evidensbaseret praksis

  ● Reflekterende og refleksiv praksis

  ● Værdiskabelse gennem mennesker

  ● Forandringsledelse

Målet med dette fagmodul er, at du udvikler og forfiner dine lederegenskaber gennem forståelse af teoretiske modeller og framework, og at du klart kan skelne mellem management og leadership, sådan at du tolker organisatorisk adfærd i en relevant kontekst, og at dine afledte beslutninger befordrer ønskede forandringer og resultater.

 

Når modulet er gennemført kan du:

● Analysere koncepter og problemstillinger i administration og ledelse.

● Undersøge og vurdere hvilken indflydelse hhv. integreret, differentieret og fragmenteret organisationskultur har på udøvelsen af ledelse.

● Analysere hvordan magt og indflydelse relaterer til ledelse, kultur og virksomhedens resultater.

● Evaluere indflydelsen af HR-planlægning på en virksomhed og branche.

● Evaluere betydningen af udvalgte HR-aktiviteter og virksomhedens resultater.

● Identificere, klassificere og lede interessenter til at guide individer og teams gennem forandringer.

● Bidrage til drøftelsen af virksomhedens personaleudviklingsbehov og iværksætte forbedringsplaner.

Obligatorisk litteratur: 

Timms, P (2017) Transformational HR London Kogan Page

 Anbefalet litteratur:

Beardwell, J. and Thompson, A. (2014). Human Resource Management: a contemporary approach. (7th Edition). Pearson Higher Ed.

Kandola, B. (2009). The Value of Difference: eliminating bias in organisations. Oxford: Pearn Kandola.

Kew, J. and Stredwick, J. (2013). HRM in a Business Context. (2nd Edition). London: Chartered Institute of Personnel and Development.

Marchington, M. and Wilkinson, A. (2012). Human Resource Management at Work. (5th Edition). London: Chartered Institute of Personnel and Development.

Rees, G. and French, R. (2013). Leading, managing and developing people. (4th Edition). London:

Storey, J., Wright, P. and Ulrich, D. (2009). The Routledge Companion to Strategic Human Resource Management. London: Routledge.

Torrington, D., Hall, L., Taylor, S. and Atkinson, C. (2013). Human Resource Management. (9th Edition). Harlow: Financial Times Prentice Hall.

Vi anbefaler, at du medbringer din egen computer eller tablet til undervisningen.

Jørgen Prip 

Jørgens primære fagområder er ledelse, herunder strategisk ledelse, forandringsledelse og organisationsudvikling samt alle facetter i marketing dvs. markedsanalyser, markedsføringsstrategier og markedskommunikation.

Vi bruger formativ og summativ evaluering på forløbet. Den formative evaluering kan ses som en fremadrettet evaluering, hvor den summative evaluering er rettet mod et afsluttet stykke arbejde. 

Formativ evaluering

Klasse- eller onlinediskussioner og øvelser bruges som grundlag for en løbende formativ evaluering.

Summativ evaluering


Du forventes at aflevere to skriftlige rapporter som udgør den endelige karakter

-  Refleksiv rapport på 1500 ord, som vægter 40% af den endelige karakter
En refleksiv analyse af medarbejderledelse og udviklingsadfærd.

-  Strategisk rapport på 2500 ord (60%)
Rapporten omhandler ledelse- og udvikling af medarbejdere på strategisk niveau

45.000 kr. Prisen inkluderer undervisning, fuld forplejning, undervisningsmateriale og eksamen.

Kontakt

Direktør for Videreuddannelse
Charlotte Forsberg Direktør for Videreuddannelse

Book tid i min kalender her

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk