MBA project

Afsluttende opgave

I det afsluttende MBA-projekt får du mulighed for at bruge alle de kompetencer du har erhvervet i løbet af MBA-uddannelsen. Opgaven tager udgangspunkt i et specifikt organisatorisk problem og til løsningen vælger den studerende selv litteratur, metode til indsamling og analyse af data samt vurdering af finansielle konsekvenser.

NielsBrock_7045.jpg (1)
Om forløbet

Vi afholder en række workshops, som skal gøre dig klar til at arbejde med det afsluttende MBA-projekt. På workshopsene får du bl.a. ideer til, hvilke emner man kan arbejde med, og modtager sparring og feedback på din problemstilling.

Herefter skal der indsendes et gennemarbejdet projektforslag, som tæller 10 % af den samlede karakter og som skal danne grundlag for det videre arbejde med projektet. Når projektforslaget er godkendt, tildeles du en vejleder som skal rådgive dig i de forskellige stadier af projektet.

Praktiske oplysninger

MBA-projektet giver dig mulighed for at anvende din viden og færdigheder opnået på MBA’en på et avanceret niveau. For at forberede dig til at gennemføre projektet arrangeres workshops i forhold til nedenstående emner:

● Erhverv og akademisk skrivning

● Gennemgang af litteraturen

● Udvikling af interviews og observationsfærdigheder

● Brug af kvantitative dataindsamlings- og analyseteknikker

● Udvikling af forretningsplaner

● Forstå høringsprocessen

Viden

Efter afslutningen af dette modul vil du kunne:

  1. Demonstrere klarhed om opgaven/problemets omfang
  2. Kritisk vurdere relevant litteratur
  3. Vise viden om ledelsesproblemer i forbindelse med projektet
  4. Vurdere krav til dataindsamling og fortolkning

Kundskaber

Formålet med modulet er, at du kan:

  1. Demonstrere evnen til selvstændigt at lede individuelle projekter
  2. Sammensætte teoretiske ideer og anvende dem i praksis
  3. Demonstrere færdigheder i analyse og fortolkning af relevante data
  4. Udvikle og begrunde anbefalinger for at imødekomme forventninger til et professionelt publikum

Klassediskussion af teori og cases giver en vigtig mulighed for formativ tilbagemelding og den mangfoldige oplevelse i aulaen sikrer flere perspektiver på mange af spørgsmål vedrørende både strategi og innovation.

Primær litteratur: 

Bryman, A (2015)  Business Research Methods. 4th edition, Oxford University Press, Oxford.

Saunders, M, Lewis, P and Thornhill, A (2016)  Research Methods for Business Students. 7th edition, Pearson, London

Sekundær litteratur:

Van Aken et al (2012). Problem Solving in Organizations, Cambridge University Press, Cambridge.

Wickham, L. and Wilcock, J. (2012) Management Consulting: Delivering an Effective Project. 4th edition, Pearson, London.

Vi anbefaler, at du medbringer din egen computer eller tablet til undervisningen.

Jesper Lind Madsen – Underviser i metode og MBA Projekt

Jesper har omfattende erfaring samt dybdegående viden indenfor undervisning, coaching, ledelse og projektstyring. Jesper er tilknyttet Niels Brock Business College, hvor han bl.a. underviser i kommunikation og ledelse.

Per Bergfors - Vejleder MBA Projekt

Per Bergfors har omfattende erfaring med udvikling og implementering af forretningsstrategier. Erfaringen kommer fra Xerox, Canon, Hewlett Packard og RE. I alle tilfælde en B2B erfaring skabt ved fokus på ledelse, marketing og salg, med et geografisk fokus på EMEA og teknologidrevet markedsdynamik.

 

Ulla Byskov Kinnerup – Underviser i metode og MBA Projekt

Ulla har stor erfaring og viden indenfor undervisning ledelse og projektstyring. Ulla har blandt andet stor viden om videnskabsteori og metodelære. Indtil Ulla begyndte med undervisning har hun arbejdet som offentlig leder indenfor skatteadministration. Ulla har en Cand. merc. aud. fra Handelshøjskolen i Århus, en Master i voksenuddannelse fra DPU og en Master i Organisationspsykologi fra Roskilde Universitet.

Verner Bentzen - vejleder MBA projekt

Verner har en mangeårig lederkarriere fra selskaber i Novo Nordisk koncernen og har ligeledes undervist på CBS gennem en årrække. Nu arbejder Verner som management konsulent indenfor områder som strategi, forandringsledelse, ledercoaching, procesledelse og facility management discipliner på ledelsesniveau. Derudover faciliterer han flere netværksgrupper for ledere og arbejder med organisations- og bestyrelsesarbejde.

Allan B. Hansen - vejleder MBA projekt

Allan har omfattende seniormanagement erfaring fra transportindustrien; herunder ledelseserfaring inden for LEAN, Crew Optimization, salg og Workforce Management.

 

Den studerende beslutter selv, om det afsluttende MBA projekt ”Business Transformation Project” skal være en konsulent rapport, en akademisk rapport eller en business plan.

Uanset hvilken af de tre der vælges, består opgaven af følgende dele:

1.       Proposal (1500 ord) vægter 10%

2.       Endelig rapport (10-15.000 ord) vægter 80%

3.       15 minutters videopræsentation om opgaven + slides – vægtes 10%

45.000 kr. Prisen inkluderer undervisning, fuld forplejning, undervisningsmateriale og eksamen.

Kontakt

Direktør for Videreuddannelse
Charlotte Forsberg Direktør for Videreuddannelse

Book tid i min kalender her

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk