Strategi & Innovation

MBA fag om ledelsesstrategi

At kunne udvikle, evaluere og tilpasse strategier er afgørende for, om man får taget de rigtige beslutninger – beslutninger, der differentierer virksomheden og skaber bæredygtige konkurrencefordele.

I faget Strategi & Innovation træner vi din evne til at tænke og handle strategisk som leder. Vi kigger på forskellige aspekter af virksomheds- og konkurrencestrategi og giver dig værktøjer og viden, der gør dig i stand til at spotte nye muligheder i både det interne og eksterne miljø.

Forløbet strækker sig over 4 måneder og kan tages som enkeltfag eller som en del af en 2-årig MBA-uddannelse.

HCA_grafik_blue.png
NielsBrock_7967.jpg
Skræddersyet til ledere

Forløbet er skræddersyet til dig som er leder, der har behov for at udvide de faglige kompetencer til et mere strategisk og agilt niveau. Det er særligt aktuelt for dig, der står overfor at skulle disrupte processer i din organisation, så I kan konkurrere på markedsvilkår. I undervisningen udvikler du din evne til at forstå teoretiske rammer og anvende dem i en industri eller organisation.

Målet er, at du får en dybere forståelse af strategi og strategisk analyse samt innovationens rolle i organisatorisk succes. Der lægges vægt på teori såvel som dens anvendelse og især forståelse for, hvordan koncepter bidrager til processen med strategisk analyse.

Praktiske oplysninger

  • Forstå og analysere de væsentligste begreber, teoretiske ideer og empiriske forskningsresultater, der ligger til grund for strategi valg
  • Anvende begreber, teoretiske ideer og empiriske fund til at udvikle egen  strategisk beslutningstagning i alle typer af organisationen
  • Prioritere de væsentligste delelementer i en strategiudvikling
  • Forstå kompleksiteten og betydningen af implementeringsplaner for skabelse af en succesfuld strategiændring
  • Udvikle en forståelse af innovations processer i både teknologiske og ikke-teknologiske miljøer
  • Kritisk vurdere det komplekse i styring af innovation og forandring

Målet med dette fagmodul er, at du udvikler evnen til at tænke og praktisere strategisk; det vil sige, at du kan vurdere hvordan strategimodeller og -teorier er anvendelige i ledelsespraksis.

Når modulet er gennemført kan du:

● Evaluere og udvikle strategier og strategiske beslutningsprocesser og forstå den teori og empiri, som de er baseret på.

● Tilpasse strategier så de løbende skaber bæredygtige konkurrencefordele når virksomhederne agerer i dynamiske miljøer.

● Forstå international strategisk ledelse.

● Forstå kompleksiteten i forbindelse med ledelse af forandringsprocesser.

● Anvende koncepter, metoder og teknikker vedrørende den strategiske analyseproces.

● Generere strategiske muligheder for en virksomhed og evaluere strategiske valg og organisatorisk fit/misfit.

Johnson, G., R. Whittington, P. Regner, K. Scholes, and D. Angwin (2017). Exploring Strategy, 11th edition, London, Pearson Education.

Snabe,J.H.,M. Tolle (2018) Dreams and Details, 2.udgave, Gyldendal Business

Poulfelt,F., M.M. Andersen (2016). Strategi, Akademisk Forlag Business

Schilling, M. (2017). The Strategic Management of Technological Innovation, 5th ed. New York, Mc-Graw Hill.

Tidd, J and J. Bessant (2013). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 5th ed.. Chichester, Wiley.

Macintosh, R. and D. Maclean (2015). Strategic Management: Strategists at Work. London, Palgrave.

Frynas, J.G. and Mellahi, K, (2014). Global Strategic Management, 3rd ed., Oxford, Oxford University Press.

Rumelt, R, (2011). Good Strategy / Bad Strategy: The Difference and Why it Matters, London: Profile Books.

Grant, R.M., (2019) Contemporary Strategy Analysis, Text and Cases, 10th ed, Oxford: Wiley

Anders H. Høiris

Anders H. Høiris har været i flere danske og udenlandske virksomheder og har primært beskæftiget sig med Internationalisering og MA. Anders har blandt andet arbejdet i IC Group, Norsk Hydro Olie A.S, Egeberg Reklamebureau A/S og Egmont Gruppen A/S. Sideløbende har Anders været aktiv i bestyrelsen i flere danske virksomheder, heraf som Formand i bl.a. Intersport A/S, Nørrebro Teater, Brynje A/S, SoRoTo A/S, Middelaldercentret.

Vi bruger formativ og summativ evaluering på forløbet. Den formative evaluering kan ses som en fremadrettet evaluering, hvor den summative evaluering er rettet mod et afsluttet stykke arbejde. 

Formativ evaluering

Klasse- eller onlinediskussioner og øvelser bruges som grundlag for en løbende formativ evaluering.

Summativ evaluering

Du skal aflevere to skriftlige rapporter, som udgør den endelige karakter. 

Case analyse (40%)
Case analyse på 1500 ord

Strategisk rapport (60%)
Strategisk analyse af en organisation, herunder overvejelse af innovationsrollen 2500 ord

45.000 kr. Prisen inkluderer undervisning, fuld forplejning, undervisningsmateriale og eksamen.

Kontakt

Direktør for Videreuddannelse
Charlotte Forsberg Direktør for Videreuddannelse

Book tid i min kalender her

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk