Cross cultural management & ethics

For at kunne etablere et godt og effektivt arbejdsmiljø i en international virksomhed kræver det, at man forstår og respekterer de kulturelle forskelle, der er på arbejdspladsen. Vores kultur er nemlig med til at definere hvordan vi arbejder, samarbejder, forhandler, prioriterer, tager beslutninger, holder møder og omgås ledere, kollegaer, kunder og samarbejdspartnere.

I faget Cross Cultural Management & Ethics lærer du om ledelse og etik i et multikulturelt miljø. Her får du en solidt teoretisk fundament og konkrete redskaber til at arbejde med kultur og CSR i din virksomhed.

Forløbet strækker sig over 4 måneder og kan tages som enkeltfag eller som en del af en 2-årig MBA-uddannelse.

HCA_grafik_blue.png
NielsBrock_7574.jpg (1)
Om forløbet

Forløbet er skræddersyet til professionelle, som til dagligt arbejder mere – eller drømmer om at arbejde med ledelse eller social ansvarlighed i en international virksomhed. Det er særligt aktuelt for dig, der har brug for at udvikle bæredygtighed og kulturel subjektivitet i lederskab og kommunikationsstil.

Praktiske oplysninger

  • Krydskulturelle perspektiver: Arbejde og ledelse på tværs af kulturer, internationale strategier og vidensoverførsel, kulturelle forskelle i ledelsesadfærd som beslutningstagning, forhandling og ledelse, hvordan man leder ved hjælp af en kulturelt intelligent tilgang.

    ● Etik: Udforskning af ansvarskoncepter i erhvervslivet, herunder forretningsetik, stakeholder management, CSR, corporate governance and sustainability; etiske teorier og deres anvendelse på etiske spørgsmål i erhvervslivet; etisk ledelse og samfundsansvar i erhvervsorganisationer.

    ● Ledelsesmæssige sammenhænge gennem ledelsesfilosofi: Sammenligning og kontrast af kritisk ledelse og relaterede diskurser og konsekvenserne af disse for ledelse/ledelsesstil og praksis.

Målet med dette fagmodul er, at du får indsigt i hvordan etik og social ansvarlighed spiller en rolle i ledelsespraksis, og at du lærer at lede på tværs af kulturforskelle uanset deres natur eller drivkraft.

Når modulet er gennemført kan du:

Forholde dig kritisk til teori og begreber inden for toneangivende ledelsesdiskurser, tværkulturel og organisatorisk styring og forvaltning, etik og ledelsens sociale ansvar.

Vurdere udfordringerne i at lede på tværs af forskellige typer organisationer og kulturer.

Vurdere udfordringer i toneangivende management diskurser og relatere dem til daglig praksis.

Gennemføre etiske evalueringsøvelser i forskellige organisationer og på forskellige niveauer i organisationer.

Analysere komplekse problemstillinger relateret til international ledelse.

Vi bruger regneark til at danne en portefølje af refleksioner om læsningen, der viser evnen til at kommunikere klare, strukturerede anmeldelser baseret på en række medier. Dette vurderer en beredvillighed til at acceptere ansvar og fleksibilitet, være modstandsdygtig, selvstartende og passende selvsikkerhed, at planlægge, organisere og styre tid.

 

Online øvelsesspørgsmål er også en del af undervisning. Det er i øvrigt muligt at få tutorfeedback på klasse forberedelse og bidrag. Studerende må også få feedback på udkast til afleveringer.

 

Primær litteratur:

Thomas, D. and Peterson, M. (2014), Cross-Cultural Management: Essential Concepts, 3rd Edition, Thousand Oaks, CA: Sage (Kortext)

 

Sekundær litteratur:

Brett, J. (2014) Negotiating Globally. 3rd Edition. San Francisco, CA : Jossey-Bass

Crane, A. and Matten, D. (2016), Business Ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization, 4th Edition, Oxford University Press (Kortext)

Kline, J. (2010), Ethics for International Business: Decision-Making in a Global Political Economy. 2nd Edition, Routledge (electronic copy available from library catalogue)

Tommy Kjær Lassen 

Tommy er erhvervs PhD i ledelsesfilosofi fra CBS med en afhandling om eksistens og selvledelse i Ørsted. Derudover arbejder Tommy som erhvervsfilosof, ledelseskonsulent, foredragsholder og keynote speaker på konferencer om ledelse, organisation og arbejdsliv. Tommy er specialist indenfor ledelsesfilosofi, etik i organisation og ledelse samt anvendt filosofi. Oprindeligt er Tommy uddannet cand.theol. og har i en kort årrække arbejdet som præst.specialist indenfor ledelsesfilosofi, etik i organisation og ledelse samt anvendt filosofi. Oprindeligt er Tommy uddannet cand.theol. og har i en kort årrække arbejdet som præst.

Etik & CSR-rapport (45% vægtning)

Studerende vil have mulighed for at (a) analysere et aspekt af etik eller samfundsansvar, da dette påvirker en bestemt organisation eller (b) analysere et etisk dilemma, som du har oplevet i en arbejdskontekst. (Læringsresultater 1, 3, 6 og 7). Ordtælling: 1600 ord.

Krydskulturel ledelsesrapport (45% vægtning)

Studerende vælger en international interaktion (fx fusion) og analyserer dette med hensyn til nøgle teorier for at nå frem til en kulturelt intelligent konklusion (læringsresultater 1, 2, 4 og 5). Ordtælling: 2000.

Klassedeltagelse (10% vægtning)

Studerendes aktivitet under sessioner registreres gennem generering af aktivitetsrapporter - 10 sessioner = 100%. Aktiviteten føder til vurderinger. (Læringsresultater 1 til 7).

45.000 kr. Prisen inkluderer undervisning, fuld forplejning, undervisningsmateriale og eksamen.

Kontakt

Direktør for Videreuddannelse
Charlotte Forsberg Direktør for Videreuddannelse

Book tid i min kalender her

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk