MBA Go

Den fleksible MBA

Med en online MBA Go fra Niels Brock får du indsigt og redskaber til at kunne arbejde med alle facetter i en virksomhed, og du bliver klogere på teorier og metoder, du kan omsætte til praksis både nu og i fremtiden – både inden for personaleledelse og medarbejderudvikling, organisatoriske forandringer, finansiel ledelse og økonomiske analyser, praktisk driftsledelse og virksomhedsstrategier med et globalt perspektiv.

Når du tager den akkrediterede MBA online, er alt overflødigt skåret væk fra uddannelsen – du betaler altså kun for selve undervisningen. Du kan læse mere om at læse en online MBA Go på Niels Brock, fagene og undervisningens opbygning nedenfor.

Hvor meget tid bruger jeg på MBA Go?

Hvor meget tid skal jeg afsætte? Hvad får jeg ud af uddannelsen? Og hvordan virker bruttolønsordningen? Det er bare en af de mange spørgsmål, vi modtager om MBA Go. Derfor har vi lavet en video, hvor vi tager udgangspunkt i alle jeres spørgsmål.

Fleksibelt
En delvist online MBA, som er let at passe ind i din hverdag.
Dansk MBA
Internationalt anerkendt MBA med undervisning på dansk.
99.000 kr
Prisen: det er det, det koster og ikke mere.

Med MBA Go får du indsigt og redskaber til at kunne arbejde med alle facetter i en virksomhed, og du bliver klogere på teorier og metoder, du kan omsætte til praksis både nu og i fremtiden – både inden for personaleledelse og medarbejderudvikling, organisatoriske forandringer, finansiel ledelse og økonomiske analyser, praktisk driftsledelse og virksomhedsstrategier med et globalt perspektiv. Niels Brocks MBA Go er fleksibel, så den passer ind i den travle hverdag. Uddannelsen er et afstemt mix af virtuel undervisning og fysisk undervisning i vores lokaler i hjertet af København. Vekselvirkningen er vigtig for at skabe den rigtige dynamik, og vores mangeårige erfaring med at udbyde MBA er, at netværksdelen bare fungerer bedst, når vi mødes fysisk. Uddannelsen varer mellem 2-4 år, afhængigt af, hvor mange moduler du vælger pr. semester. 

Mød vores studerende

Marketingchef hos PFA
Mette Nielsen Marketingchef hos PFA

Senior Enterprise Account Executive hos TwentyThree
Kasper Lykkegaard Senior Enterprise Account Executive hos TwentyThree

Praktiske oplysninger

Niels Brocks MBA Go henvender sig til alle virksomhedsledere, der ønsker et opdateret teoretisk grundlag, nye værktøjer og et bredere netværk. MBA Go er også velegnet for dig, der har lederambitioner og ønsker at blive klar til at løfte det ansvar, der følger med rollen.

Du skal have en videregående uddannelse og minimum 2 års erhvervserfaring, hvis du skal optages på vores online MBA. Hvis du har en bachelor eller kandidatgrad, er der direkte adgang til uddannelsen. 

Hvis du har en kortere videregående uddannelse som f.eks. finansøkonom, markedsføringsøkonom, akademiøkonom, eksporttekniker, samt andre tilsvarende uddannelser skal du søge om dispensation for optagelse på vores online MBA. På Niels Brock har vi gode erfaringer med ansøgere med sådan en baggrund, og du får svar på din ansøgning indenfor 48 timer.

Prisen er kr. 99.000,- 

Nyhed: Det er nu også muligt at betale uddannelsen i to rater af kr. 52.000,-

For det får du en akademisk velfunderet MBA med en international akkreditering. Uddannelsen svarer til 90 ECTS-points.

Vi har valgt at prissætte uddannelsen, så den er tilgængelig for flest mulige. Det betyder, at du får en MBA akkrediteret gennem vores partner Middlesex University, hvor vi har skåret alt det overflødige fra. Derfor indgår der ikke studietur, og der er ingen forplejning. Kaffen, kagen, frokosten – det står du selv for. 

Bruttolønsordning: 

Der er nogle betingelser der skal være opfyldt, for at du kan få en bruttolønsordning fx:

 • Aftalen skal være indenfor rammerne af de gældende regler, fx de overenskomster, der regulerer ansættelsen.
 • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i din kontante løn.
 • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder.
 • Det skal være arbejdsgiveren, der stiller det til rådighed. Du må altså ikke selv betale for det og efterfølgende få refunderet udgifterne.
 • Nedgangen i din kontante løn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med dit forbrug af det eller med de løbende omkostninger for arbejdsgiveren.
 • Skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, er ikke omfattet af disse regler.

Læs evt. mere her

Betaler din arbejdsgiver dine udgifter til uddannelsen, er det skattefrit for dig og omfattet af et andet regelsæt

 • Uddannelsen består af 6 fagmoduler på hver 10 uger samt en afsluttende hovedopgave af 6 måneders varighed
 • Uddannelsen kan færdiggøres over 2-4 år, afhængigt af, hvor mange moduler du vælger pr. semester
 • Undervisningen foregår på dansk, og opgaver afleveres på dansk. Litteraturen læses på engelsk
 • Uddannelsen svarer til 90 ECTS. Det svarer til 1 ½ års fuldtidsuddannelse på masterniveau eller 2.200 timers indsats
 • Fagene er opbygget efter samme struktur:

- fremmødeseminar 1. gang

- midtvejsseminar

I den mellemliggende periode er der virtuel undervisning i form af ”live” online seminarer og andre former for undervisning via vores digitale læringsplatform mitnielsbrock. 

Download studiekalenderen her.

Formålet med studiehåndbogen er at give dig alle vigtige informationer om dit studie.

Strategi & Innovation  

MBA Go fagmodul 

Dette modul i Strategi og Innovation har til formål at undervise dig i de vigtigste udviklinger i og omkring tænkning af strategi og strategisk ledelse; udforskning af modeller og teorier om strategi og deres anvendelse hos praktiserende ledere; kritisk vurdering af hvor og hvornår sådanne modeller er nyttige; give interessante eksempler og øvelser, der illustrerer disse strategibegreber med det formål at opbygge den studerendes evne til strategisk tænkning i praksis. I betragtning af den stigende rolle, som innovation spiller for at skabe konkurrencefordele, vil dette modul se på innovation både til de forskellige typer innovation og dets rolle i organisatorisk omdannelse.

 

Managing & Developing People  

MBA Go fagmodul 

Dette modul har fokus på at styrke dine kompetencer som leder inden for personaleledelse og medarbejderudvikling. Du lærer især, hvordan ledelse og udvikling af dine medarbejderes kompetencer hjælper dig til at opnå dine forretningsmål. Forløbet har også fokus på at udvikle evnen til kritisk at kunne analysere organisationsmiljøer, så du kan træffe bedre beslutninger som leder, udvise selvtillid og skabe organisatoriske forandringer med udgangspunkt i fokus på værdier, viden og opførsel i organisationen. 

 

Cross cultural management & ethics  

MBA Go fagmodul 

For at kunne navigere i vores komplekse og globaliserede miljø, har vi brug for en forståelse af de centrale værdier og normer for enhver organisation, virkningen af politikker og praksis på alle interessenter, og hvordan man opererer med etisk ledelse i et multikulturelt miljø. Evidensbaseret ledelse lægger vægt på de seneste udviklinger i ledelsesteorier og praksis for at udvikle analytisk vurdering og kritisk bevidsthed. 

 

Financial & Economic Analysis  

MBA Go fagmodul 

På Finansiel og Økonomisk analyse styrker du din teoretiske og praktiske forståelse for, hvordan finansiel ledelse og økonomi påvirker kommercielle organisationer. Faget hjælper dig til at forstå, hvordan de vigtigste kerneområder spiller sammen i et økonomisk miljø og hvordan du på baggrund af økonomisk analyse kan træffe de helt rigtige beslutninger for din organisation og dine ansatte. 

 

Operations & Supply Chain management

MBA Go fagmodul 

Driftsledelse involverer ledelse af omdannelsen af input til produkter og tjenester i henhold til kundens krav. Dette modul har til formål at undervise dig i alle vigtige transformationsprocesser og beslægtede begreber/teknikker – både fra en individuel virksomhed og et forsyningskædeperspektiv og dækker både planlægning- og kontrolperspektiver, som har til hensigt at give praktiske kontekster for at muliggøre anvendelsen af disse begreber/teknikker i praktisk driftsledelse. 

 

Global Marketing Management  

MBA Go fagmodul 

I faget Global Marketing Management får du redskaber og ny viden, som skærper din evne til at analysere markeder, udvikle strategier med et globalt perspektiv og spotte nye muligheder, som differentierer jeres produkter og ydelser fra konkurrenternes. Med de nye kompetencer og værktøjer er du klar til at arbejde mere effektivt med branding, kampagner og kommunikation på tværs af grænser og kulturer.   

 

MBA projekt  

I det afsluttende MBA Go-projekt får du mulighed for at bruge alle de kompetencer, du har erhvervet i løbet af MBA Go-uddannelsen. Opgaven tager udgangspunkt i et specifikt organisatorisk problem og til løsningen vælger du selv litteratur, metode til indsamling og analyse af data samt vurdering af finansielle konsekvenser. 

Vi afholder løbende info-webinar om MBA Go, hvor du kan stille dine spørgsmål og høre mere om uddannelsen hos Direktør for Videreuddannelse Charlotte Forsberg.

Næste webinardato er:

D. 13. oktober kl. 13.00

D. 10. November kl. 13.00

D. 8. December kl. 13.00

Du kan tilmelde dig her.

Du er også velkommen til at booke et møde direkte med vores Direktør for Videreuddannelse, Charlotte Forsberg her

Nielsb 035
Betal din MBA Go via en bruttolønsordning

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du får betalt din MBA Go via en bruttolønsordning, hvormed du går ned i løn og i stedet modtager uddannelsen som et personalegode fra din arbejdsgiver. Bruttolønsordningen svarer til, at din egenbetaling foregår som et fradrag i din personlige indkomst. Den skattemæssige værdi vil være på helt op til 56%, hvilket betyder, at du sparer ca. halvdelen af uddannelsesudgiften. Læs mere under praktiske oplysninger.

Mød vores undervisere

Vejleder MBA projekt
Allan Brødegaard Hansen Vejleder MBA projekt

Allan har omfattende seniormanagement erfaring fra transportindustrien; herunder ledelseserfaring inden for LEAN, Crew Optimization, salg og Workforce Management.

Underviser på MBA uddannelserne
Peter Nordgaard Underviser på MBA uddannelserne

Peter Nordgaard har mere end 15 års undervisningserfaring, og han har stor international erfaring indenfor ledelse og økonomistyring fra forskellige brancher. Peter har en Cand. Merc. (Finance) og har taget eksaminer i bl.a EU IPO Rules, Corporate Law og Chinese Commercial Law.

Underviser Managing & Developing people
Jørgen Prip Underviser Managing & Developing people

Jørgens primære fagområder er ledelse og marketing. Jørgen har adskillige års erfaring som ekstern lektor på CBS og i universitetssektoren, samt som leder i erhvervslivet, hvor han i dag er partner i konsulentfirmaet CapaHouse.

Underviser i Human Resource Management på MBA
David Abiani Underviser i Human Resource Management på MBA

David har en M.Sc. i Human Resource Leadership fra Sheffield Hallam University og et Postgraduate Certificat i Coaching fra De Montfort University. Han er desuden formand for Association for Coaching i Norden. David har desuden 10 års erfaring inden for Product Marketing, hvor han har stået for udvikling af forskellige IT services, implementering, undervisning og ikke mindst Change Management. Derudover beskæftiger David sig med strategi, agil coaching, coaching kultur og ikke mindst ledelse- og forandringsledelse.

Underviser i Cross cultural management og ethics
Tommy K. Lassen Underviser i Cross cultural management og ethics

Tommy er erhvervs PhD i ledelsesfilosofi fra CBS med en afhandling om eksistens og selvledelse i Ørsted. Derudover arbejder Tommy som erhvervsfilosof, ledelseskonsulent, foredragsholder og keynote speaker på konferencer om ledelse, organisation og arbejdsliv. Tommy er specialist indenfor ledelsesfilosofi, etik i organisation og ledelse samt anvendt filosofi. Oprindeligt er Tommy uddannet cand.theol. og har i en kort årrække arbejdet som præst.

Metodeundervisning og MBA projekt
Ulla Kinnerup Metodeundervisning og MBA projekt

Ulla har stor erfaring og viden indenfor undervisning ledelse og projektstyring. Ulla har blandt andet stor viden om videnskabsteori og metodelære. Indtil Ulla begyndte med undervisning har hun arbejdet som offentlig leder indenfor skatteadministration. Ulla har en Cand. merc. aud. fra Handelshøjskolen i Århus, en Master i voksenuddannelse fra DPU og en Master i Organisationspsykologi fra Roskilde Universitet.

Vejleder MBA projekt
Verner Bentzen Vejleder MBA projekt

Verner har en mangeårig lederkarriere fra selskaber i Novo Nordisk koncernen og har ligeledes undervist på CBS gennem en årrække. Nu arbejder Verner som management konsulent indenfor områder som strategi, forandringsledelse, ledercoaching, procesledelse og facility management discipliner på ledelsesniveau. Derudover faciliterer han flere netværksgrupper for ledere og arbejder med organisations- og bestyrelsesarbejde.

Screenshot 2021 08 19 At 13.43.12
MBA Go i sammearbejde med Middlesex University

Siden 2013 har vi arbejdet sammen med Middlesex University så vi kan udbyde en internationalt akkrediteret MBA-uddannelse. Middlesex University har udbudt MBA-uddannelsen i mere end 50 år.

FAQ

 • Solidt funderet akademisk efteruddannelse til den lavest mulige pris.
 • Undervisningen foregår på dansk og opgaver afleveres på dansk. (Pensum læses på engelsk).
 • Uddannelsen er fleksibel – En delvist online MBA, hvor der også er fysisk fremmøde.
 • Niels Brocks MBA er velafprøvet. Flere end 250 studerende har taget en MBA ved Niels Brock.

Du skal have en videregående uddannelse og minimum 2 års erhvervserfaring. Hvis du har en bachelor eller kandidatgrad, er der direkte adgang til uddannelsen.

 Hvis du har en kortere videregående uddannelse som f.eks. Finansøkonom, Markedsføringsøkonom, Akademiøkonom, Eksporttekniker, samt andre tilsvarende uddannelser skal du søge om dispensation samt deltage på et forberedende metodekursus.

Læs mere her.

Undervisningen er på dansk og internationalt anerkendt i samarbejde med Middlesex University.

Læs mere om Middlesex University her.

MBA er ikke en beskyttet titel. Derfor bør du vælge en akkrediteret MBA, der er en form for garanti for, at du får en uddannelse, der har værdi efterfølgende. Akkrediteringen betyder, at MBA’en lever op til fastlagte kvalitetskrav.

Der findes ikke smutveje, hvis man vil have en god uddannelse. Niels Brocks online MBA er akkrediteret gennem Middlesex University og den giver 90 ECTS-points, som er det akademiske udtryk for, at uddannelsen svarer til halvandet års fuldtidsstudie. Pensum er af samme akademiske tyngde, som ved andre akkrediterede MBA-udbydere.  

Bindende tilmelding

Tilmeldingen til vores online MBA GO er som udgangspunkt bindende. Det samlede beløb på 99.000 opkræves ved tilmelding.

Eventuel afmelding eller flytning skal ske skriftligt i henhold til nedenstående retningslinjer pr. e-mail til nb-mba@brock.dk

Afmelding eller flytning

Indtil 2 uger før studiestart (først undervisningsdag) kan du gebyrfrit afmelde dig studiet. Du kan til enhver tid blive flyttet til en senere studiestart. Bemærk dog at du skal have afsluttet studiet 6 år efter påbegyndelse.

Ved afmelding senere end 2 uger før studiestart beregnes følgende gebyr af fakturabeløbet:

> 2 uger før studiestart: 35%

< 2 uger før studiestart: 100%

Giv din plads til din kollega

Det accepteres, at virksomheden udskifter den tilmeldte deltager med en anden kvalificeret kandidat frem til 10 dage før studiestart.

I tilfælde af aflysning

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet på studiet forbeholder vi os ret til at aflyse studiestart, f. eks. hvis det skønnes, at et for lavt deltagerantal betyder, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af studiet. I så fald tilbyder vi en plads på den efterfølgende studiestart.

Niels Brock forbeholder sig ret til at aflyse i forbindelse med underviseres sygdom eller lignende, herunder force majeure. I så fald vil Niels Brock tilbyde, at studiet/de(n) aflyste del(e) af studiet gennemføres på et senere tidspunkt.

Hvis Niels Brock tilbyder, at studiet gennemføres inden for rimelig tid, vil kunden ikke have misligeholdelsesbeføjelser i anledning af aflysning.

Niels Brock forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Klager over karakterer

Det første skridt er en uformel henvendelse fra den studerende til underviseren – dette skal ske indenfor 2 uger efter karakteren er modtaget.

Hvis dette ikke løser sagen,  skal den studerende udarbejde en individuel, skriftlig klage senest 2 uger efter svar fra underviser. Den skriftlige klage skal sendes til direktøren for videreuddannelse, som vil fremlægge klagen for underviseren samt konsultere en ekstern censor. De faglige udtalelser fra underviser og censor fremlægges herefter (4 ugers frist) for den studerende, som derefter har mulighed for at komme med eventuelle kommentarer. Eventuelle kommentarer skal foreligge indenfor 2 uger.

Direktøren for Videreuddannelse træffer herefter en afgørelse om den studerende får medhold i klagen eller om den afvises.

 

Uformelle klager:

Vi opfordrer studerende og personale til først at gå direkte til den eller de involverede personer, hvis der opstår problemer. Hvis problemet ikke kan løses på denne måde, skal direktøren for videreuddannelse kontaktes. Normalt kan uformelle procedurer, såsom at diskutere forskelle, løse problemet. Kan problemet ikke løses på denne vis, overgår klagen til at være formel.

 

Formelle klager:

Enhver studerende, der føler, at han eller hun har været udsat for uretfærdig behandling henførende til Niels Brocks medarbejdere, enheder, politikker, procedurer eller programmer skal udarbejde en individuel, skriftlig klage. Den skriftlige klage samt eventuelle beviser skal sendes til direktøren for videreuddannelse. Tidsfristen er 4 uger efter hændelsen.

Direktøren for Videreuddannelse gennemfører undersøgelsen. Dette kan omfatte møder med alle parter efter behov.

Den formelle skriftlige konklusion sendes til den studerende (svarfrist 4 uger), hvori der gives en klar forklaring og begrundelsen for beslutningen. 

Den studerende har derefter 2 uger til at gøre indsigelser.

Er den studerende ikke enig i afgørelsen henvises til den formelle procedure for klager hos Middlesex University: https://www.mdx.ac.uk/about-us/policies/complaints

Det er først når og hvis, der ikke kan opnås enighed blandt parterne tilknyttet Niels Brock, at Middlesex University træder i kraft. 

De fulde akademiske regulativer vedr. Middlesex University kan læses her: :https://www.mdx.ac.uk/about-us/policies/university-regulations

NielsBrock_7190.jpg
Du kan også vælge en MBA Executive

Ønsker du at styrke eller forny dine lederegenskaber? Så er vores to-årige MBA i København et godt bud på en uddannelse, som booster din faglige og personlige lederudvikling. En MBA gør dig kort sagt klar til at løfte et endnu større ansvar i virksomheden.

Kontakt

Direktør for Videreuddannelse
Charlotte Forsberg Direktør for Videreuddannelse

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål. Du kan også booke en tid til en samtale her.

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk
Programme Manager
Julie Keldsbo Rasvig Programme Manager

Telefon: 23 21 46 86 E-mail: jkr@brock.dk