MBA Go

En online MBA som passer perfekt ind i en travl hverdag

Med en online MBA Go fra Niels Brock får du indsigt og redskaber til at kunne arbejde med alle facetter i en virksomhed, og du bliver klogere på teorier og metoder, du kan omsætte til praksis både nu og i fremtiden – både inden for personaleledelse og medarbejderudvikling, organisatoriske forandringer, finansiel ledelse og økonomiske analyser, praktisk driftsledelse og virksomhedsstrategier med et globalt perspektiv.

Når du tager den akkrediterede MBA online, er alt overflødigt skåret væk fra uddannelsen – du betaler altså kun for selve undervisningen. Du kan læse mere om at læse en online MBA Go på Niels Brock, fagene og undervisningens opbygning nedenfor.

nielsb-035.jpg
Betal din MBA Go via en bruttolønsordning

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du får betalt din MBA Go via en bruttolønsordning, hvormed du går ned i løn og i stedet modtager uddannelsen som et personalegode fra din arbejdsgiver. Bruttolønsordningen svarer til, at din egenbetaling foregår som et fradrag i din personlige indkomst. Den skattemæssige værdi vil være på helt op til 56%, hvilket betyder, at du sparer ca. halvdelen af uddannelsesudgiften. Læs mere under praktiske oplysninger.

 

Fleksibelt
En delvist online MBA, som er let at passe ind i din hverdag.

Dansk MBA
Internationalt anerkendt MBA med undervisning på dansk.

99.000 kr
Prisen: det er det, det koster og ikke mere.

Med MBA Go får du indsigt og redskaber til at kunne arbejde med alle facetter i en virksomhed, og du bliver klogere på teorier og metoder, du kan omsætte til praksis både nu og i fremtiden – både inden for personaleledelse og medarbejderudvikling, organisatoriske forandringer, finansiel ledelse og økonomiske analyser, praktisk driftsledelse og virksomhedsstrategier med et globalt perspektiv. Niels Brocks MBA Go er fleksibel, så den passer ind i den travle hverdag. Uddannelsen er et afstemt mix af virtuel undervisning og fysisk undervisning i vores lokaler i hjertet af København. Vekselvirkningen er vigtig for at skabe den rigtige dynamik, og vores mangeårige erfaring med at udbyde MBA er, at netværksdelen bare fungerer bedst, når vi mødes fysisk. Uddannelsen varer mellem 2-4 år, afhængigt af, hvor mange moduler du vælger pr. semester. 

Mød vores studerende

Marketingchef hos PFA
Mette Nielsen Marketingchef hos PFA

Senior Enterprise Account Executive hos TwentyThree
Kasper Lykkegaard Senior Enterprise Account Executive hos TwentyThree

Praktiske oplysninger

Niels Brocks MBA Go henvender sig til alle virksomhedsledere, der ønsker et opdateret teoretisk grundlag, nye værktøjer og et bredere netværk. Men den er også velegnet for dig, der har lederambitioner og ønsker at blive klar til at løfte det ansvar, der følger med rollen.

Du skal have en videregående uddannelse og minimum 2 års erhvervserfaring, hvis du skal optages på vores online MBA. Hvis du har en bachelor eller kandidatgrad, er der direkte adgang til uddannelsen. 

Hvis du har en kortere videregående uddannelse som f.eks. finansøkonom, markedsføringsøkonom, akademiøkonom, eksporttekniker, samt andre tilsvarende uddannelser skal du søge om dispensation for optagelse på vores online MBA. På Niels Brock har vi gode erfaringer med ansøgere med sådan en baggrund, og du får svar på din ansøgning indenfor 48 timer.

Prisen: Det er, det koster – og ikke mere

Prisen er 99.000 kr.  

For det får du en akademisk velfunderet MBA med en international akkreditering. Uddannelsen svarer til 90 ECTS-points.

Vi har valgt at prissætte uddannelsen, så den er tilgængelig for flest mulige. Det betyder, at du får en MBA akkrediteret gennem vores partner Middlesex University, hvor vi har skåret alt det overflødige fra. Derfor indgår der ikke studietur, og der er ingen forplejning. Kaffen, kagen, frokosten – det står du selv for. 

Bruttolønsordning: 

Der er nogle betingelser der skal være opfyldt, for at du kan få en bruttolønsordning fx:

 • Aftalen skal være indenfor rammerne af de gældende regler, fx de overenskomster, der regulerer ansættelsen.
 • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i din kontante løn.
 • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder.
 • Det skal være arbejdsgiveren, der stiller det til rådighed. Du må altså ikke selv betale for det og efterfølgende få refunderet udgifterne.
 • Nedgangen i din kontante løn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med dit forbrug af det eller med de løbende omkostninger for arbejdsgiveren.
 • Skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, er ikke omfattet af disse regler.

Læs evt. mere her

Betaler din arbejdsgiver dine udgifter til uddannelsen, er det skattefrit for dig og omfattet af et andet regelsæt

Vi afholder et info-webinar om MBA Go hver måned, hvor du kan stille dine spørgsmål og høre mere om emnet af uddannelseschef Charlotte Forsberg.

Næste webinardato er:

D. 9. juni 2021 kl. 15.00

Du kan tilmelde dig her.

 • Uddannelsen består af 6 fagmoduler på hver 10 uger samt en afsluttende hovedopgave af 6 måneders varighed
 • Uddannelsen kan færdiggøres over 2-4 år, afhængigt af, hvor mange moduler du vælger pr. semester
 • Undervisningen foregår på dansk, og opgaver afleveres på dansk. Litteraturen læses på engelsk
 • Uddannelsen svarer til 90 ECTS. Det svarer til 1 ½ års fuldtidsuddannelse på masterniveau eller 2.200 timers indsats
 • Fagene er opbygget efter samme struktur:

- fremmødeseminar 1. gang

- midtvejsseminar

I den mellemliggende periode er der virtuel undervisning i form af ”live” online seminarer og andre former for undervisning via vores digitale læringsplatform mitnielsbrock. 

Strategi & Innovation  

MBA Go fagmodul 

Dette modul i Strategi og Innovation har til formål at undervise dig i de vigtigste udviklinger i og omkring tænkning af strategi og strategisk ledelse; udforskning af modeller og teorier om strategi og deres anvendelse hos praktiserende ledere; kritisk vurdering af hvor og hvornår sådanne modeller er nyttige; give interessante eksempler og øvelser, der illustrerer disse strategibegreber med det formål at opbygge den studerendes evne til strategisk tænkning i praksis. I betragtning af den stigende rolle, som innovation spiller for at skabe konkurrencefordele, vil dette modul se på innovation både til de forskellige typer innovation og dets rolle i organisatorisk omdannelse.

 

Managing & Developing People  

MBA Go fagmodul 

Dette modul har fokus på at styrke dine kompetencer som leder inden for personaleledelse og medarbejderudvikling. Du lærer især, hvordan ledelse og udvikling af dine medarbejderes kompetencer hjælper dig til at opnå dine forretningsmål. Forløbet har også fokus på at udvikle evnen til kritisk at kunne analysere organisationsmiljøer, så du kan træffe bedre beslutninger som leder, udvise selvtillid og skabe organisatoriske forandringer med udgangspunkt i fokus på værdier, viden og opførsel i organisationen. 

 

Cross cultural management & ethics  

MBA Go fagmodul 

For at kunne navigere i vores komplekse og globaliserede miljø, har vi brug for en forståelse af de centrale værdier og normer for enhver organisation, virkningen af politikker og praksis på alle interessenter, og hvordan man opererer med etisk ledelse i et multikulturelt miljø. Evidensbaseret ledelse lægger vægt på de seneste udviklinger i ledelsesteorier og praksis for at udvikle analytisk vurdering og kritisk bevidsthed. 

 

Financial & Economic Analysis  

MBA Go fagmodul 

På Finansiel og Økonomisk analyse styrker du din teoretiske og praktiske forståelse for, hvordan finansiel ledelse og økonomi påvirker kommercielle organisationer. Faget hjælper dig til at forstå, hvordan de vigtigste kerneområder spiller sammen i et økonomisk miljø og hvordan du på baggrund af økonomisk analyse kan træffe de helt rigtige beslutninger for din organisation og dine ansatte. 

 

Operations & Supply Chain management

MBA Go fagmodul 

Driftsledelse involverer ledelse af omdannelsen af input til produkter og tjenester i henhold til kundens krav. Dette modul har til formål at undervise dig i alle vigtige transformationsprocesser og beslægtede begreber/teknikker – både fra en individuel virksomhed og et forsyningskædeperspektiv og dækker både planlægning- og kontrolperspektiver, som har til hensigt at give praktiske kontekster for at muliggøre anvendelsen af disse begreber/teknikker i praktisk driftsledelse. 

 

Global Marketing Management  

MBA Go fagmodul 

I faget Global Marketing Management får du redskaber og ny viden, som skærper din evne til at analysere markeder, udvikle strategier med et globalt perspektiv og spotte nye muligheder, som differentierer jeres produkter og ydelser fra konkurrenternes. Med de nye kompetencer og værktøjer er du klar til at arbejde mere effektivt med branding, kampagner og kommunikation på tværs af grænser og kulturer.   

 

MBA projekt  

I det afsluttende MBA Go-projekt får du mulighed for at bruge alle de kompetencer, du har erhvervet i løbet af MBA Go-uddannelsen. Opgaven tager udgangspunkt i et specifikt organisatorisk problem og til løsningen vælger du selv litteratur, metode til indsamling og analyse af data samt vurdering af finansielle konsekvenser. 

Du skal have en videregående uddannelse og minimum 2 års erhvervserfaring. Hvis du har en bachelor eller kandidatgrad, er der direkte adgang til uddannelsen.

 Hvis du har en kortere videregående uddannelse som f.eks. Finansøkonom, Markedsføringsøkonom, Akademiøkonom, Eksporttekniker, samt andre tilsvarende uddannelser skal du søge om dispensation samt deltage på et forberedende metodekursus.

Læs mere her.

Klager over karakterer

 1. Det første skridt er en uformel henvendelse til din underviser – dette skal ske indenfor to uger efter du har fået karakteren.
 2. Hvis dette ikke løser sagen,  skal du udarbejde en individuel, skriftlig klage senest en uge efter svar fra din underviser. Den skriftlige klage skal afleveres til din Programme Director, som vil fremlægge din klage for underviseren samt konsultere en ekstern censor.
 3. Hvis dette heller ikke løser sagen, har du mulighed for at klage én gang mere til din uddannelseschef – her er deadline en uge efter du har modtaget afgørelsen fra Programme Director.

 

Øvrige klager

Vi opfordrer studerende og personale til først at gå direkte til den eller de involverede personer, hvis der opstår problemer. Hvis problemet ikke kan løses på denne måde, skal administrationen kontaktes. Normalt kan uformelle procedurer, såsom at diskutere forskelle, løse problemet.

I tilfælde af en mere formel klage gælder den følgende procedure:

Enhver studerende eller ansat, der føler, at han eller hun har været udsat for uretfærdig behandling af NBs medarbejdere, enheder, politikker, procedurer eller programmer, skal skrive en formel klage til sin Programme Director.

Hvis dette heller ikke løser sagen, har du mulighed for at klage én gang mere til din uddannelseschef – her er deadline en uge efter du har modtaget afgørelsen fra Programme Director.

Mød vores undervisere

Vejleder MBA projekt
Allan Brødegaard Hansen Vejleder MBA projekt

Allan har omfattende seniormanagement erfaring fra transportindustrien; herunder ledelseserfaring inden for LEAN, Crew Optimization, salg og Workforce Management.

Anders Drejer

Anders Drejer blev udnævnt som Professor i 2003 som en af de yngste i historien. Denne status har han siden brugt til at støtte op om Niels Brock og vores MBA. Han er nu tilbage hos os som underviser, inspirator og vejleder indenfor ledelse, strategi og innovation.

Underviser Managing & Developing people
Jørgen Prip Underviser Managing & Developing people

Jørgens primære fagområder er ledelse og marketing. Jørgen har adskillige års erfaring som ekstern lektor på CBS og i universitetssektoren, samt som leder i erhvervslivet, hvor han i dag er partner i konsulentfirmaet CapaHouse.

Underviser i Cross cultural management og ethics
Tommy K. Lassen Underviser i Cross cultural management og ethics

Tommy er erhvervs PhD i ledelsesfilosofi fra CBS med en afhandling om eksistens og selvledelse i Ørsted. Derudover arbejder Tommy som erhvervsfilosof, ledelseskonsulent, foredragsholder og keynote speaker på konferencer om ledelse, organisation og arbejdsliv. Tommy er specialist indenfor ledelsesfilosofi, etik i organisation og ledelse samt anvendt filosofi. Oprindeligt er Tommy uddannet cand.theol. og har i en kort årrække arbejdet som præst.

Metodeundervisning og MBA projekt
Ulla Kinnerup Metodeundervisning og MBA projekt

Ulla har stor erfaring og viden indenfor undervisning ledelse og projektstyring. Ulla har blandt andet stor viden om videnskabsteori og metodelære. Indtil Ulla begyndte med undervisning har hun arbejdet som offentlig leder indenfor skatteadministration. Ulla har en Cand. merc. aud. fra Handelshøjskolen i Århus, en Master i voksenuddannelse fra DPU og en Master i Organisationspsykologi fra Roskilde Universitet.

Vejleder MBA projekt
Verner Bentzen Vejleder MBA projekt

Verner har en mangeårig lederkarriere fra selskaber i Novo Nordisk koncernen og har ligeledes undervist på CBS gennem en årrække. Nu arbejder Verner som management konsulent indenfor områder som strategi, forandringsledelse, ledercoaching, procesledelse og facility management discipliner på ledelsesniveau. Derudover faciliterer han flere netværksgrupper for ledere og arbejder med organisations- og bestyrelsesarbejde.

FAQ

Bindende tilmelding

Tilmeldingen til vores online MBA GO er som udgangspunkt bindende. Det samlede beløb på 99.000 opkræves ved tilmelding.

Eventuel afmelding eller flytning skal ske skriftligt i henhold til nedenstående retningslinjer pr. e-mail til nb-mba@brock.dk

Afmelding eller flytning

Indtil 2 uger før studiestart (først undervisningsdag) kan du gebyrfrit afmelde dig studiet. Du kan til enhver tid blive flyttet til en senere studiestart. Bemærk dog at du skal have afsluttet studiet 6 år efter påbegyndelse.

Ved afmelding senere end 2 uger før studiestart beregnes følgende gebyr af fakturabeløbet:

> 2 uger før studiestart: 35%

< 2 uger før studiestart: 100%

Giv din plads til din kollega

Det accepteres, at virksomheden udskifter den tilmeldte deltager med en anden kvalificeret kandidat frem til 10 dage før studiestart.

I tilfælde af aflysning

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet på studiet forbeholder vi os ret til at aflyse studiestart, f. eks. hvis det skønnes, at et for lavt deltagerantal betyder, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af studiet. I så fald tilbyder vi en plads på den efterfølgende studiestart.

Niels Brock forbeholder sig ret til at aflyse i forbindelse med underviseres sygdom eller lignende, herunder force majeure. I så fald vil Niels Brock tilbyde, at studiet/de(n) aflyste del(e) af studiet gennemføres på et senere tidspunkt.

Hvis Niels Brock tilbyder, at studiet gennemføres inden for rimelig tid, vil kunden ikke have misligeholdelsesbeføjelser i anledning af aflysning.

Niels Brock forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for eventuelle trykfejl.

MBA er ikke en beskyttet titel. Derfor bør du vælge en akkrediteret MBA, der er en form for garanti for, at du får en uddannelse, der har værdi efterfølgende. Akkrediteringen betyder, at MBA’en lever op til fastlagte kvalitetskrav.

Der findes ikke smutveje, hvis man vil have en god uddannelse. Niels Brocks online MBA er akkrediteret gennem Middlesex University og den har 90 ECTS-points, som er det akademiske udtryk for, at uddannelsen svarer til halvandet års fuldtidsstudie. Pensum er af samme akademiske tyngde, som ved andre akkrediterede MBA-udbydere.  

Du skal have en videregående uddannelse og minimum 2 års erhvervserfaring. Hvis du har en bachelor eller kandidatgrad, er der direkte adgang til uddannelsen.

 Hvis du har en kortere videregående uddannelse som f.eks. Finansøkonom, Markedsføringsøkonom, Akademiøkonom, Eksporttekniker, samt andre tilsvarende uddannelser skal du søge om dispensation samt deltage på et forberedende metodekursus.

 • Solidt funderet akademisk efteruddannelse til den lavest mulige pris.
 • Undervisningen foregår på dansk og opgaver afleveres på dansk. (Pensum læses på engelsk).
 • Uddannelsen er fleksibel – En delvist online MBA, hvor der også er fysisk fremmøde.
 • Niels Brocks MBA er velafprøvet. Flere end 250 studerende har taget en MBA ved Niels Brock.
NielsBrock_7190.jpg
Du kan også vælge en MBA Executive

Ønsker du at styrke eller forny dine lederegenskaber? Så er vores to-årige MBA i København et godt bud på en uddannelse, som booster din faglige og personlige lederudvikling. En MBA gør dig kort sagt klar til at løfte et endnu større ansvar i virksomheden.

Kontakt

Direktør for Videreuddannelse
Charlotte Forsberg Direktør for Videreuddannelse

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål. Du kan også booke en tid til en samtale her.

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk
Executive programkoordinator
Julie Keldsbo Rasvig Executive programkoordinator

Telefon: 23 21 46 86 E-mail: jkr@brock.dk