Nyheder fra Niels Brock

Hold dig opdateret om, hvad der sker på Niels Brocks uddannelser og kurser her på siden. Vi opdaterer jævnligt med nyheder om blandt andet eksaminer, arrangementer osv. 

 

Copenhagen Business College -students.jpg

Transporttider for elevfordelingen 24/25: JTP og Innovationsgymnasiet

10. maj 2024

Nu er tallene for transporttider for elevfordelingen blevet offentliggjort. Både JTP og Innovationsgymnasiet har modtaget flere førsteprioritetsansøgninger i forhold til elevkapaciteten.

Til de gymnasiale uddannelser bliver ansøgerne som udgangspunkt fordelt på baggrund af prioriteter og transporttiden fra ansøgerens bopæl til gymnasiets adresse opgjort i hele minutter.

  • For Handelsgymnasiet JTP er den maksimale rejsetid 24 minutter.

  • For Niels Brocks Innovationsgymnasium er den maksimale rejsetid 45 minutter.

Det er ansøgere med kortest transporttid blandt ansøgere med samme prioritet, der først har fået reserveret en plads, efter at ansøgere med forrang har fået plads. Har flere ansøgere til samme gymnasium haft samme transporttid i hele minutter, og gymnasiet ikke har haft pladser til alle, er der trukket lod blandt disse ansøgere.

 

Niels Brock tager selvfølgelig afstand fra dresscode

11. april 2024

Der skal ikke herske nogen tvivl, at det er uforeneligt med værdierne på Niels Brock, når elever dikterer dresscode til fester. Rektorerne på skolens gymnasier har fjernet plakater og opslag, hvor dresscode omtales, ligesom rektorerne har påtalt over for festudvalgene, at det ikke er acceptabelt.

Vi er naturligvis kede af, at der kan være elever, der har følt sig krænkede, men vi kan betrygge alle i, at der ikke er nogen dresscode. Vi håber at alle får en rigtig god gallafest.

Fejl ved rutinemæssig brandøvelse på JTP og Innovationsgymnasiet i dag

21. september 2023

Det er med stor beklagelse at vi i dag, ved den rutinemæssige brandøvelse, fejlagtigt fik udløst væbnet-indtrængen-alarmen på vores gymnasier på Julius Thomsens Plads. Der er tale om en menneskelig fejl, som vi dybt beklager. Der er etableret kontakt til skolens psykologordning med henblik på iværksættelse af psykologisk debriefing til dem der måtte have behov.

Forstyrrelsesfri undervisning på Niels Brock fra kommende skoleår

22. juni 2023

Kære elever 

Vores vigtigste opgave på Niels Brock er at gøre jer – vores elever – så dygtige som overhovedet muligt. Det kræver selvfølgelig også noget af jer – først og fremmest lysten og viljen til at lære, men også at kunne koncentrere sig i og om undervisningen.

Forskning og undersøgelser viser, at unge generelt har svært ved at koncentrere sig og aktivt deltage i undervisningen, og også på Niels Brock ser vi problemer knyttet til brug af mobiltelefoner i timerne.  På Niels Brock ønsker vi at skabe en skole, hvor der er mere fokus, mere nærvær og bedre trivsel. 

Flere og flere folkeskoler og gymnasier over hele landet – har allerede indført forskellige tiltag for at mindske skærmtid – og dermed fastholde elevernes fokus på undervisningen og øge trivslen. Ikke mindst Nyborg Gymnasium har høstet rigtig gode erfaringer hermed. Fra skoleåret 2023/24 indfører vi på Niels Brock følgende nye tiltag:

Forstyrrelsesfri undervisning

Når I møder ind efter sommerferien, skal I lægge jeres mobiltelefoner i de ophængte, aflåselige ’mobil-hoteller’. Det betyder, at I skal aflevere jeres mobiltelefon inden undervisningen starter, og den vil ligge i ’mobilhotellet’ hele modulet. I kan tage jeres mobiltelefon i pauserne. Har jeres nærmeste brug for at få fat på jer i løbet af skoledagen, kan der sendes SMS og I kan ringe tilbage i førstkommende frikvarter.

I samarbejde med Nyborg Gymnasium har vi udarbejdet en FAQ, som I kan finde på nielsbrock.dk, når I starter igen efter ferien, så I kan læse, hvad man gør, hvis man fx skal ringe til sin læge i et bestemt tidsrum eller lign. 

Firewalls

Fra næste skoleår vil adgangen til digitale platforme, der er irrelevante for undervisningen, og som forstyrrer både jer som elever og jeres lærere, ikke være tilgængelig.

Vi håber, I vil tage godt imod tiltaget – og I vil selvfølgelig få meget mere at vide om, hvordan det i praksis foregår, når I møder ind efter sommerferien.

 

 

 

Den sidste skriftlige eksamen afholdes på egne lokationer

22. maj 2023

Grundet udfordringerne med internettet i Øksnehallen i sidste uge, har vi valgt at afholde den sidste skriftlige eksamen, fredag den 26. maj, på Niels Brocks egne lokationer.

 

De skriftlige eksaminer i Øksnehallen

17. maj 2023

Sommerens første tre skriftlige eksaminer i henholdsvis AØ, Dansk og Engelsk er nu overstået. For størstedelen af vores afgangselever gælder det, at de har gennemført deres eksaminer i Øksnehallen på Vesterbro, mens en mindre gruppe af har gennemført eksaminerne på vores egne lokationer. Det glæder os, at eksaminerne, der har fundet sted på Niels Brocks egne lokationer, er forløbet godt og efter planen. Desværre er dette ikke tilfældet for de tre eksaminer, som er gennemført i Øksnehallen.

Eksaminer afviklet den 15.-17. maj i Øksnehallen

De tre skriftlige eksaminer den 15. maj, 16. maj og 17. maj i Øksnehallen har båret præg af, at lokationens internet ikke virkede optimalt i forhold til antallet af elever, der deltog i eksaminerne.

Til den første eksamen i skriftlig afsætning måtte vi pga. massive udfordringer med internettet forlænge eksamen med 1,5 timer. Enkelte elever, som oplevede ekstra vanskeligheder med opkobling til internettet, fik yderligere forlængelse. Skolens nødprocedure blev iværksat, så snart det var tydeligt, at eksamen ikke kunne gennemføres som planlagt: Der blev opsat hotspots over alt i hallen og eksamensmaterialer blev uddelt til eleverne via USB-stik. Forløbet blev efterfølgende evalueret sammen med Øksnehallens ansvarlige IT-team, og det blev besluttet, hvordan internetproblemerne skulle udbedres forud for eksamen i skriftlig Dansk A den efterfølgende dag.

Her virkede internetopkoblingen markant bedre, men det viste sig desværre, at den optimeringsplan, som var blevet lagt og implementeret, ikke var tilstrækkelig. Igen måtte vi iværksætte vores nødprocedure, og det blev igen nødvendigt at forlænge eksamenstiden – denne gang med en time, enkelte elever blev yderligere forlænget. Forløbet blev evalueret sammen med Øksnehallens IT-team og med eksterne eksperter. Det blev besluttet at erstatte Øksnehallens gamle Access Points og erstatte dem med nye Meraki Access Points. Der blev desuden lagt en plan for hurtigere onboarding af elever, bedre monitorering af udfaldshuller og hurtigere iværksættelse af nødprocedureforanstaltninger. Vi blev forsikret om, at de nye tiltag ville betyde, at der til dagens engelsk-eksamen ikke ville være udfordringer med at tilgå internettet. Det viste sig desværre ikke at være tilfældet. Og selvom langt flere elever kom hurtigt på nettet og fik downloadet eksamensmaterialet, viste nettet sig igen at være ustabilt, hvorfor det igen blev nødvendigt at forlænge eksamen for alle og yderligere for enkelte.

Fortsat udfordringer med netværket i Øksnehallen

16. maj 2023

Igen i dag havde vi en stor eksamen i Øksnehallen. Øksnehallen meddelte i går aftes, at nettet ville virke i dag, men det holdt ikke stik. Vi har haft gang i alle nødprocedurer med hotspots og USB-nøgler med opgaven. Eksamen blev i dag forlænget med en time.

Tekniske problemer ved de skriftlige eksaminer

15. maj 2023

I dag tog vi hul på de skriftlige eksaminer, der i år foregår i Øksnehallen. Desværre oplevede alt for mange i dag tekniske udfordringer og problemer med at komme på nettet i Øksnehallen. Til eksaminerne i morgen bliver der opgraderet på access points og hotspots , og vi forventer problemerne er løst.

Det er dybt beklageligt i forhold til vores elever. Det vil naturligvis få et efterspil for Øksnehallen.  

Studieretninger med særligt faglige profiler er godkendt

På Det Internationale Gymnasium og Handelsgymnasiet Nørre Voldgade har vi fået godkendt fem linjer som særlig faglige profiler. 

På Det Internationale Gymnasium har vi fået godkendt, at vores tre elitelinjer Busines Elite, Business & Science Elite og Business & Economics Elite får en særligt faglig profil som Elitegymnasium. Det er vi meget stolte af! Vores nye linje IBB Shipping er ligeledes godkendt som særlig profil. På Handelsgymnasiet Nørre Voldgade er det vores linje UX Design

Hvad betyder det for dig?

Som på vores andre gymnasier åbnes der for ansøgninger den 15. februar og ansøgningsfristen er den 13. marts. Du søger gymnasium samt den specifikke studieretning og uploader din personlige ansøgning på optagelse.dk

Profilansøgninger: Hvis du søger Business Elite, Business & Economics Elite Business & Science Elite, IBB Shipping eller UX Design bliver det betragtet som profilansøgninger og så vurderer gymnasierne selv, hvem der skal optages. 

Vurderingskriterier: Helhedsvurdering, personlig ansøgning samt karakterer generelt og karakterer i nogle specifikke fag, der er relevante for studieretningen.

Ny ungdomsuddannelse i samarbejde med Jesper Buch

Kan man tage en EUX-uddannelse og tilføre den et helt nyt mindset, så den bliver mere attraktiv og eftertragtet? Det korte svar er ja!

I august 2023 åbner Jesper Buchs Iværksætterakademi, som er blevet til i et samarbejde mellem Niels Brock og Jesper Buch. Her får eleverne en ungdomsuddannelse ud over det sædvanlige: Samtidig med, de læser en EUX Business, får de en helt særlig dannelsesrejse og grundlæggende viden udi iværksætteri og entreprenørskab.

”Da jeg selv var ung og gik på handelsskole i Jylland, var der et fag, der hed øvelsefirma. Jeg elskede det. Der lavede jeg min egen virksomhed og det inspirerede mig til at blive det, jeg er i dag. Man skal sgu ville det, hvis man vil være en god iværksætter. Og det blev jeg. Dét har været min helt store drivkraft til at lave det her iværksætterakademi sammen med Niels Brock. Det handler om det virkelige liv og ikke kun om at være på skolebænken,” siger Jesper Buch om tankerne bag.

På Jesper Buchs Iværksætterakademi tager han eleverne gennem alle lag af iværksætteri og entreprenørskab. De lærer bl.a. at lægge realistiske budgetter, tale med investorer, og lave kold kanvassalg. De lærer at være strukturerede, målrettede og vedholdende. Og så er der stort fokus på kammeratskabet:

”Vi kobler lærdom sammen med praktik. Det bliver to års komprimeret, hardcore uddannelse, hvor man er en god kammerat, og hvor man lærer af nogle dygtige mennesker”, fortæller Jesper Buch.

Firstmovers inden for uddannelser

Administrerende direktør på Niels Brock Anya Eskildsen glæder sig over skolens nye tilbud til unge mennesker:

”På Niels Brock trives vi godt med at være firstmovers inden for uddannelser. Det har vi lang tradition for. Med Jesper Buchs Iværksætterakademi får vi både sat fokus på iværksætteri og entreprenørskab, som jo ligger i skolens dna. Vi tilbyder samtidig en ungdomsuddannelse, der stiller rigtig store krav til de elever, der søger den. Skoledagene vil se anderledes ud end på andre ungdomsuddannelser, og de kan også have andre mødetider. Til gengæld får de en uddannelse, der er med til at danne dem resten af livet; de får langt mere end en ungdomsuddannelse”, forklarer hun.

Der er ansøgningsfrist til Jesper Buchs Iværksætterakademi den 1. marts via optagelse.dk.

For mere info

Læs mere om Jesper Buchs Iværksætterakademi her

Kontakt administrerende direktør Anya Eskildsen: Mail aes@brock.dk Mobil: 2321 4541

Arkiv

Kan du ikke finde en gammel nyhed, kan du kigge i vores arkiv.