Nyheder fra Niels Brock

Hold dig opdateret om, hvad der sker på Niels Brocks uddannelser og kurser her på siden. Vi opdaterer jævnligt med nyheder om blandt andet eksaminer, arrangementer osv. 

 

Copenhagen Business College -students.jpg

22. februar 2022 - Høringssvar

OM KAPACITETSFASTSÆTTELSE OG ELEVFORDELING PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER 

Niels Brock og Aarhus Business College sætter stor pris på den meget omfattende høringsproces omkring lovgivningen for fremtidig elevfordeling.

På baggrund af det udsendte materiale har vi, som erhvervsskoler placeret i fordelingszonerne i hhv. København og Aarhus, følgende bemærkninger, som vi håber, vil blive taget i betragtning i det videre arbejde. Vi anerkender, at der er udfordringer på enkelte gymnasier i de store byer, hvor elevsammensætningen i højere grad afspejler befolkningssammensætningen i lokalområdet, end i landet som helhed. Vi er imidlertid stærkt bekymrede for, at den foreslåede model betyder, at færre elever fremover gennemfører en erhvervsgymnasial uddannelse, stik imod de politiske intentioner og behovet i samfundet.

Årsagen er, at hvis de unge ikke frit kan vælge en erhvervsskole, så vælger de det lokale almene gymnasium i stedet, hvor de kan fortsætte sammen med vennerne fra grundskolen. Af den samlede studenterbestand udgør HHX ca. 18 %, mens HTX blot udgør ca. 10 %. Elever, der søger en erhvervsgymnasial uddannelse, er generelt mere afklarede og vælger i højere grad ”på trods af vejledning” og vennernes valg – de foretager et aktivt tilvalg. Det ses blandt andet på Niels Brock, der med mere end 1.400 ansøgere fra mere end 380 forskellige grundskoler og Aarhus Business College, der årligt optager ca. 700 elever fra 115 grundskoler. Disse tal illustrerer med al tydelighed det aktive tilvalg og den store diversitet.

Høringssvarene i deres fulde længde kan ses herunder. 

7. januar 2022

Kære elever 

I løbet af foråret gennemføres en række studieture rundt i Europa. Der rejses til Belgien, England, Tyskland, Irland, Østrig, Spanien, Holland og Grønland. 

Situation med covid-19 gør dog, at der er flere forhold, vi som skole, og I som elever skal være opmærksomme på i forbindelse med studieturene. 

Det er ikke et krav, at man er vaccineret for at deltage på studieturene. Det er dog en betingelse for deltagelse at man opfylder de indrejserestriktioner, der er på de enkelte rejsedestinationer.  

Indrejserestriktionerne er forskellige fra land til land. Det kan f.eks. være et krav i nogle lande, at man er vaccineret for at opnå indrejse. I sådanne tilfælde vil det derfor også være en betingelse for at deltage på Niels Brocks studietur, at man er vaccineret. Der kan også være krav om test ved indrejse og ved besøg på lokale museer og restauranter m.v. 

Nedenfor er oplistet hjemmesider til danske ambassader i udlandet med beskrivelse af reglerne vedr. Covid-19 i de enkelte lande. Niels Brock anbefaler, at du løbende holder dig opdateret om reglerne i det land, som du skal på studietur til: England, Irland, Belgien, HollandTyskland, Østrig, Spanien og Grønland

I forbindelse med undervisningsaktiviteter, der kræver coronapas (f.eks. besøg på et museum), vil skolen arrangere mulighed for og afsætte tid til test af ikke-vaccinerede elever forud for besøget. Du skal være opmærksom på at du selv må betale eventuelle udgifter til betaling for test, der er nødvendig for indrejse og deltagelse i undervisningsaktiviteter på studieturen. Ved andre ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter som f.eks. spisning på spisesteder, hvortil der kræves coronapas, vil det være ikke-vaccinerede elevers eget ansvar at sikre sig et gyldigt coronapas, herunder test. 

Forsikring 
Vores afbestillingsforsikring dækker, hvis der pludselig indføres yderligere indrejserestriktioner f.eks. krav om vaccine, 3. vaccine stik eller indrejsekarantæne ved ankomst. 

Kan du ikke deltage på studierejsen skal du meddele dette til din rejselærer og til Profil Rejser inden afrejse, hvorefter du kan er søge erstatning hos Gouda. 

Du kan også læse mere om rejseforsikringen på Goudas hjemmeside om covid-19

Såfremt du har spørgsmål relateret til covid-19 og indrejserestriktioner i den forbindelse, kan du skrive til corona@brock.dk 

Vi minder om, at det er frivilligt at deltage på studieturene, og ved fravalg af studietur vil man i stedet deltage i undervisning på Niels Brock. 

 

Med venlig hilsen
Coronaberedskabet på Niels Brock  

 

Arkiv

Kan du ikke finde en gammel nyhed, kan du kigge i vores arkiv.