Nyheder fra Niels Brock

Hold dig opdateret om hvad der sker på Niels Brocks uddannelser og kurser her på siden. Vi opdaterer jævnligt med nyheder om blandt andet COVID-19 tiltag, eksaminer, arrangementer osv. 

 

7. januar 2022

Kære elever 

I løbet af foråret gennemføres en række studieture rundt i Europa. Der rejses til Belgien, England, Tyskland, Irland, Østrig, Spanien, Holland og Grønland. 

Situation med covid-19 gør dog, at der er flere forhold, vi som skole, og I som elever skal være opmærksomme på i forbindelse med studieturene. 

Det er ikke et krav, at man er vaccineret for at deltage på studieturene. Det er dog en betingelse for deltagelse at man opfylder de indrejserestriktioner, der er på de enkelte rejsedestinationer.  

Indrejserestriktionerne er forskellige fra land til land. Det kan f.eks. være et krav i nogle lande, at man er vaccineret for at opnå indrejse. I sådanne tilfælde vil det derfor også være en betingelse for at deltage på Niels Brocks studietur, at man er vaccineret. Der kan også være krav om test ved indrejse og ved besøg på lokale museer og restauranter m.v. 

Nedenfor er oplistet hjemmesider til danske ambassader i udlandet med beskrivelse af reglerne vedr. Covid-19 i de enkelte lande. Niels Brock anbefaler, at du løbende holder dig opdateret om reglerne i det land, som du skal på studietur til: England, Irland, Belgien, HollandTyskland, Østrig, Spanien og Grønland

I forbindelse med undervisningsaktiviteter, der kræver coronapas (f.eks. besøg på et museum), vil skolen arrangere mulighed for og afsætte tid til test af ikke-vaccinerede elever forud for besøget. Du skal være opmærksom på at du selv må betale eventuelle udgifter til betaling for test, der er nødvendig for indrejse og deltagelse i undervisningsaktiviteter på studieturen. Ved andre ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter som f.eks. spisning på spisesteder, hvortil der kræves coronapas, vil det være ikke-vaccinerede elevers eget ansvar at sikre sig et gyldigt coronapas, herunder test. 

Forsikring 
Vores afbestillingsforsikring dækker, hvis der pludselig indføres yderligere indrejserestriktioner f.eks. krav om vaccine, 3. vaccine stik eller indrejsekarantæne ved ankomst. 

Kan du ikke deltage på studierejsen skal du meddele dette til din rejselærer og til Profil Rejser inden afrejse, hvorefter du kan er søge erstatning hos Gouda. 

Du kan også læse mere om rejseforsikringen på Goudas hjemmeside om covid-19

Såfremt du har spørgsmål relateret til covid-19 og indrejserestriktioner i den forbindelse, kan du skrive til corona@brock.dk 

Vi minder om, at det er frivilligt at deltage på studieturene, og ved fravalg af studietur vil man i stedet deltage i undervisning på Niels Brock. 

 

Med venlig hilsen
Coronaberedskabet på Niels Brock  

 

7. januar 2022

Kære elever

Velkommen tilbage på skolen.

Når I møder ind igen, vil der løbende være krav om fremvisning af gyldigt coronapas.

Såfremt man endnu ikke har et coronapas, fordi man har været smittet med corona, og nu er rask efter at have fulgt sundhedsmyndighedernes retningslinjer om selvisolation, kan man henvende sig i nedenstående lokaler og få udleveret Niels Brocks midlertidige coronapas. Det midlertidige coronapas kan kun benyttes på Niels Brock.

 

Skole                                                                     Lokale

Julius Thomsens Plads 6                                    431

Inno                                                                       Lille lokale ved siden af lokale 318                  

DIG                                                                        Kahytten

Nørre Voldgade                                                  T-002

HCA                                                                       012                 

Vi glæder os til at se jer igen, og vi opfordrer alle til at udvise forsigtighed og hjælpe til med at forhindre spredning af smitte med covid-19 på skolen.

4. januar 2022

Kære alle elever og forældre til elever under 18 år

Vi håber, at I har haft en god juleferie sammen med jeres familie og med tid til at slappe af og tænke på andet end covid-19. Smittetrykket er som bekendt højt. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi fortsat følger myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, når vi byder jer velkommen tilbage til undervisning med fysisk fremmøde på Niels Brock.

Når I kommer tilbage på Niels Brock, vil undervisning og færden på skolen foregå efter myndighedernes retningslinjer og anbefalinger som beskrevet nedenfor. Retningslinjerne og anbefalingerne har til formål at begrænse spredning af smitte med covid-19 mest muligt.

Coronapas
Du skal kunne fremvise et gyldigt coronapas, eller dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter, ved fysisk fremmøde på skolen. Niels Brock vil i løbet af undervisningen to gange ugentligt kontrollere dit coronapas. Mangel på coronapas vil medføre bortvisning.

Mundbind og visir
Der skal bæres enten mundbind eller visir under al færden på skolen. Du skal altså bære mundbind eller visir, når du kommer ind på skolen og indtil det tidspunkt, hvor du forlader skolen. Mundbindet og visiret må dog gerne tages af i selve undervisningen, når du sidder ned. Husk også at følge myndighedernes anvisninger om mundbind i offentlig transport til og fra uddannelse.

Undervisning på tværs af klasser
De nuværende restriktioner gælder frem til d. 16. januar, så foreløbig frem til d. 16.januar, vil undervisning på tværs af klasser (valgfag m.m.) som hovedregel foregå enten klasseopdelt, virtuelt eller udendørs.

Sociale arrangementer og spisning i kantinen
Sociale arrangementer og spisning i kantinen vil foregå klassevist. Det vil sige, at du skal sætte dig sammen med elever fra din egen klasse, når du går i kantinen og at der alene arrangeres sociale arrangementer for den enkelte klasse. Dette er for at begrænse spredning af smitte med covid-19 på tværs af klasserne mest muligt.

Testning
Myndighederne anbefaler også, at du to gange ugentligt lader dig teste for smitte med covid-19. Opfordringen gælder også selvom, du er vaccineret eller tidligere er smittet med covid-19, og derfor allerede har et gyldigt coronapas.

Niels Brock vil i løbet af januar modtage en større beholdning af selvtestkits, som du kan få udleveret på skolen alle hverdage mellem kl. 7-8 og 11-12. Du opfordres til at tage testkittet med hjem og teste dig selv derhjemme. Resultatet af selvtesten vil ikke blive indberettet og udløser derfor ikke et gyldigt coronapas. Indtil Niels Brock modtager beholdningen af selvtestkits, skal du benytte de gratis kviktest, der tilbydes på landets offentlige testcentre.

Du må ikke møde op på skolen, hvis du tester positiv for smitte med covid-19.

Der har været mange retningslinjer og vi ridser her de nuværende retningslinjer op:

Nær kontakt:     En i din husstand, din kæreste eller anden, du sover med, er smittet

Øvrig kontakt:   En uden for din husstand er smittet – eksempelvis en klassekammerat

Hvis du er nær kontakt til en person (i dit hjem), som er smittet med covid-19, anbefaler myndighederne, at du går i selvisolation samt bliver PCR-testet på 4. dagen efter sidste kontakt med den smittede, og at du lader dig PCR-teste eller kvikteste igen på 6. dagen efter sidste kontakt med den smittede.

Hvis du er øvrig kontakt til en person (uden for dit hjem), som er smittet med covid-19, er myndighedernes anbefaling at du foretager en kviktest med det samme og igen på 4. dagen efter sidste kontakt med personen.

Husk at du skal henvende dig til din studievejleder og på corona@brock.dk, hvis du er testet positiv.         

Det lysner heldigvis. Seneste meldinger fra myndighederne omkring covid-19 situationen er positive, så vi må lige holde ved og holde ud – og holde afstand lidt endnu.

Med venlig hilsen

Anya Eskildsen
Adm. direktør
Niels Brock

19. december 2021

Fra den 19.december 2021  er der krav om mundbind for medarbejdere, elever, studerende og kursister på Niels Brock.

Det anbefales endvidere, at alle lader sig teste to gange ugentligt for at fange og bryde smittekæder.

8. december 2021

Alle sociale arrangementer aflyses

Som følge af aftenens pressemøde aflyses alle sociale arrangementer afholdt i regi af Niels Brock fra og med d. 10. december.

2. december 2021

HHX - Omlægning af undervisning til virtuel undervisning op til jul og efter nytår

I julen mødes vi, forhåbentlig, på kryds og tværs af landet og familier, og derfor finder vi det hensigtsmæssigt at være påpasselige med at mødes på skolen. Af den grund har vi besluttet, i videst muligt omfang, at omlægge undervisning til virtuel undervisning.

Før jul: Ugen op til jul, uge 51, omlægges undervisningen til virtuel undervisning for HHX i videst muligt omfang. Der er enkelte undtagelser i forbindelse med eksaminer. Undtagelserne vil blive kommunikeret lokalt.

Efter nytår: Første uge i det nye år, uge 1, omlægges ligeledes til virtuel undervisning for HHX.

EUX og EUD - Omlægning af undervisning til virtuel undervisning op til jul og efter nytår

I julen mødes vi, forhåbentlig, på kryds og tværs af landet og familier, og derfor finder vi det hensigtsmæssigt at være påpasselige med at mødes på skolen. Af den grund har vi besluttet, i videst muligt omfang, at omlægge undervisning til virtuel undervisning.

Før jul: Ugen op til jul, uge 51, omlægges undervisningen til virtuel undervisning for EUX og EUD i videst muligt omfang. Der er enkelte undtagelser i forbindelse med eksaminer. Undtagelserne vil blive kommunikeret lokalt.

Efter nytår: EUD og EUX, GF1 og GF2 har, efter ønske, fysisk fremmøde i uge 1, grundet forestående eksaminer. 

29. november 2021

Husk, at der fra mandag den 29. november 2021 gælder krav om gyldigt coronapas på Niels Brock. Et gyldigt coronapas opfylder et af nedenstående krav:

  • En PCR test der er max 72 timer gammel
  • En kviktest der er max 48 timer gammel
  • Du er færdigvaccineret mod covid-19
  • Du har haft corona inden for de sidste 6 måneder og har derfor immunitetspas

26. november 2021

Kære elever, studerende og kursister på Niels Brock

Folketingets Epidemiudvalg har vedtaget en række nye restriktioner som gælder fra på mandag den 29. november 2021.

Det betyder, at mundbind skal benyttes i kollektiv transport, som gælder, når man rejser med bus, tog, letbane, metro, færge, indenrigsfly og taxa. Kunder skal ligeledes bære mundbind i detailhandlen. 

Derudover er antallet af steder, hvor man skal vise coronapas udvidet til blandt andet også at omfatte ungdoms- og voksenuddannelser. 

Det betyder, at elever, kursister og studerende på Niels Brock fra mandag d. 29. november 2022, til enhver tid skal kunne fremvise gyldigt coronapas ved fysisk fremmøde på skolen. 

Skolens undervisere vil kontrollere gyldigheden to gange om ugen. Derudover vil der kunne ske kontrol ved andre af skolens medarbejdere på vilkårlige tidspunkter. Dokumentation for eventuel undtagelse for coronapas skal også kunne fremvises. 

Elever, kursister og studerende, der ikke kan fremvise gyldigt coronapas eller undtagelse herfor, sendes hjem og får fravær.

Vi minder om at  varigheden af coronapas er nedsat. Et negativt testsvar fra en PCR-test kommer til at give coronapas i 72 timer. Et negativt testsvar fra en lyntest giver coronapas i 48 timer.

Med venlig hilsen

Niels Brocks Coronaudvalg

16.august 2021

Tysk på programmet

Som den første skole på Sjælland og som den tredje skole i Danmark er Niels Brock – Det Internationale Gymnasium (DIG) certificeret til fremover at måtte udbyde det anerkendte, tyske erhvervsrettede sprogdiplom DSD-I-PRO samt også afholde eksaminerne med egen certificeret sprogdiploms-underviser.  

Alle elever på Niels Brock vil fremover have mulighed for at tilmelde sig sprogdiplomsprøven. 

Sprogdiplomet ligger udover HHX-eksamensbeviset og kan med fordel vedlægges ansøgninger og CV til fremtidige jobsamtale, studiemuligheder i tysksprogede lande eller til praktikophold.  

I dag fejrer vi de første 38 elever, som på trods af Corona-nedlukninger og hårde odds for 2. fremmedsprog har bestået og nu kan modtage deres diplomer fra det tyske Auslandsschulwesen.

Ledelsesbeslutning om studierejser i 2021

Niels Brocks elever efterspørger  naturligt  afklaring om  deres  fremtidige studierejser. Som følge af den fortsatte situation med COVID-19 pandemien forudser ledelsen på Niels Brock desværre ikke, at det er muligt at sende skolens elever på udlandsrejser/-ophold i 2021.   

Med myndighedernes planer for fuldførelse af vaccinationsprogrammet i Danmark, tør ledelsen dog godt satse på, at det vil være muligt at gennemføre en kortere indlandstur efter sommerferien 2021, for igen at skabe sammenhold, fællesskab og trivsel i hver enkelt klasse, ovenpå megen adskillelse og virtuel undervisning.   

Med forbehold for at situationen kan ændre sig, arbejdes der således  med, at alle skolens elever efter sommerferien kommer på en hyttetur i Danmark. Det vil sige for både de nuværende 1. og 2.g klasser . De kommende 1.g klasser  planlægges med  den sædvanlige introtur i august/september.  

Der planlægges med  igen at kunne  sende  elever på studierejser i den store verden  fra  foråret 2022.   

Arkiv

Kan du ikke finde en gammel nyhed, kan du kigge i vores arkiv.