Nyheder fra Niels Brock

Hold dig opdateret om hvad der sker på Niels Brocks uddannelser og kurser her på siden. Vi opdaterer jævnligt med nyheder om blandt andet COVID-19 tiltag, eksaminer, arrangementer osv. 

 

NielsBrock_2018-01-19-13455.jpg

16.8.21

Tysk på programmet

Som den første skole på Sjælland og som den tredje skole i Danmark er Niels Brock – Det Internationale Gymnasium (DIG) certificeret til fremover at måtte udbyde det anerkendte, tyske erhvervsrettede sprogdiplom DSD-I-PRO samt også afholde eksaminerne med egen certificeret sprogdiploms-underviser.  

Alle elever på Niels Brock vil fremover have mulighed for at tilmelde sig sprogdiplomsprøven. 

Sprogdiplomet ligger udover HHX-eksamensbeviset og kan med fordel vedlægges ansøgninger og CV til fremtidige jobsamtale, studiemuligheder i tysksprogede lande eller til praktikophold.  

I dag fejrer vi de første 38 elever, som på trods af Corona-nedlukninger og hårde odds for 2. fremmedsprog har bestået og nu kan modtage deres diplomer fra det tyske Auslandsschulwesen.

Ledelsesbeslutning om studierejser i 2021

Niels Brocks elever efterspørger  naturligt  afklaring om  deres  fremtidige studierejser. Som følge af den fortsatte situation med COVID-19 pandemien forudser ledelsen på Niels Brock desværre ikke, at det er muligt at sende skolens elever på udlandsrejser/-ophold i 2021.   

Med myndighedernes planer for fuldførelse af vaccinationsprogrammet i Danmark, tør ledelsen dog godt satse på, at det vil være muligt at gennemføre en kortere indlandstur efter sommerferien 2021, for igen at skabe sammenhold, fællesskab og trivsel i hver enkelt klasse, ovenpå megen adskillelse og virtuel undervisning.   

Med forbehold for at situationen kan ændre sig, arbejdes der således  med, at alle skolens elever efter sommerferien kommer på en hyttetur i Danmark. Det vil sige for både de nuværende 1. og 2.g klasser . De kommende 1.g klasser  planlægges med  den sædvanlige introtur i august/september.  

Der planlægges med  igen at kunne  sende  elever på studierejser i den store verden  fra  foråret 2022.   

Arkiv

Kan du ikke finde en gammel nyhed, kan du kigge i vores arkiv.