Arkiv

Her arkiverer vi gamle nyheder fra Niels Brock. 

22. februar 2022

OM KAPACITETSFASTSÆTTELSE OG ELEVFORDELING PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER

Niels Brock og Aarhus Business College sætter stor pris på den meget omfattende høringsproces omkring lovgivningen for fremtidig elevfordeling.

På baggrund af det udsendte materiale har vi, som erhvervsskoler placeret i fordelingszonerne i hhv. København og Aarhus, følgende bemærkninger, som vi håber, vil blive taget i betragtning i det videre arbejde. Vi anerkender, at der er udfordringer på enkelte gymnasier i de store byer, hvor elevsammensætningen i højere grad afspejler befolkningssammensætningen i lokalområdet, end i landet som helhed. Vi er imidlertid stærkt bekymrede for, at den foreslåede model betyder, at færre elever fremover gennemfører en erhvervsgymnasial uddannelse, stik imod de politiske intentioner og behovet i samfundet.

Årsagen er, at hvis de unge ikke frit kan vælge en erhvervsskole, så vælger de det lokale almene gymnasium i stedet, hvor de kan fortsætte sammen med vennerne fra grundskolen. Af den samlede studenterbestand udgør HHX ca. 18 %, mens HTX blot udgør ca. 10 %. Elever, der søger en erhvervsgymnasial uddannelse, er generelt mere afklarede og vælger i højere grad ”på trods af vejledning” og vennernes valg – de foretager et aktivt tilvalg. Det ses blandt andet på Niels Brock, der med mere end 1.400 ansøgere fra mere end 380 forskellige grundskoler og Aarhus Business College, der årligt optager ca. 700 elever fra 115 grundskoler. Disse tal illustrerer med al tydelighed det aktive tilvalg og den store diversitet.

Høringssvarene i deres fulde længde kan ses herunder. 

7. januar 2022

Kære elever

Velkommen tilbage på skolen.

Når I møder ind igen, vil der løbende være krav om fremvisning af gyldigt coronapas.

Såfremt man endnu ikke har et coronapas, fordi man har været smittet med corona, og nu er rask efter at have fulgt sundhedsmyndighedernes retningslinjer om selvisolation, kan man henvende sig i nedenstående lokaler og få udleveret Niels Brocks midlertidige coronapas. Det midlertidige coronapas kan kun benyttes på Niels Brock.

 

Skole                                                                     Lokale

Julius Thomsens Plads 6                                    431

Inno                                                                       Lille lokale ved siden af lokale 318                  

DIG                                                                        Kahytten

Nørre Voldgade                                                  T-002

HCA                                                                       012                 

Vi glæder os til at se jer igen, og vi opfordrer alle til at udvise forsigtighed og hjælpe til med at forhindre spredning af smitte med covid-19 på skolen.

 

4. januar 2022

Kære alle elever og forældre til elever under 18 år

Vi håber, at I har haft en god juleferie sammen med jeres familie og med tid til at slappe af og tænke på andet end covid-19. Smittetrykket er som bekendt højt. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi fortsat følger myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, når vi byder jer velkommen tilbage til undervisning med fysisk fremmøde på Niels Brock.

Når I kommer tilbage på Niels Brock, vil undervisning og færden på skolen foregå efter myndighedernes retningslinjer og anbefalinger som beskrevet nedenfor. Retningslinjerne og anbefalingerne har til formål at begrænse spredning af smitte med covid-19 mest muligt.

Coronapas
Du skal kunne fremvise et gyldigt coronapas, eller dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter, ved fysisk fremmøde på skolen. Niels Brock vil i løbet af undervisningen to gange ugentligt kontrollere dit coronapas. Mangel på coronapas vil medføre bortvisning.

Mundbind og visir
Der skal bæres enten mundbind eller visir under al færden på skolen. Du skal altså bære mundbind eller visir, når du kommer ind på skolen og indtil det tidspunkt, hvor du forlader skolen. Mundbindet og visiret må dog gerne tages af i selve undervisningen, når du sidder ned. Husk også at følge myndighedernes anvisninger om mundbind i offentlig transport til og fra uddannelse.

Undervisning på tværs af klasser
De nuværende restriktioner gælder frem til d. 16. januar, så foreløbig frem til d. 16.januar, vil undervisning på tværs af klasser (valgfag m.m.) som hovedregel foregå enten klasseopdelt, virtuelt eller udendørs.

Sociale arrangementer og spisning i kantinen
Sociale arrangementer og spisning i kantinen vil foregå klassevist. Det vil sige, at du skal sætte dig sammen med elever fra din egen klasse, når du går i kantinen og at der alene arrangeres sociale arrangementer for den enkelte klasse. Dette er for at begrænse spredning af smitte med covid-19 på tværs af klasserne mest muligt.

Testning
Myndighederne anbefaler også, at du to gange ugentligt lader dig teste for smitte med covid-19. Opfordringen gælder også selvom, du er vaccineret eller tidligere er smittet med covid-19, og derfor allerede har et gyldigt coronapas.

Niels Brock vil i løbet af januar modtage en større beholdning af selvtestkits, som du kan få udleveret på skolen alle hverdage mellem kl. 7-8 og 11-12. Du opfordres til at tage testkittet med hjem og teste dig selv derhjemme. Resultatet af selvtesten vil ikke blive indberettet og udløser derfor ikke et gyldigt coronapas. Indtil Niels Brock modtager beholdningen af selvtestkits, skal du benytte de gratis kviktest, der tilbydes på landets offentlige testcentre.

Du må ikke møde op på skolen, hvis du tester positiv for smitte med covid-19.

Der har været mange retningslinjer og vi ridser her de nuværende retningslinjer op:

Nær kontakt:     En i din husstand, din kæreste eller anden, du sover med, er smittet

Øvrig kontakt:   En uden for din husstand er smittet – eksempelvis en klassekammerat

Hvis du er nær kontakt til en person (i dit hjem), som er smittet med covid-19, anbefaler myndighederne, at du går i selvisolation samt bliver PCR-testet på 4. dagen efter sidste kontakt med den smittede, og at du lader dig PCR-teste eller kvikteste igen på 6. dagen efter sidste kontakt med den smittede.

Hvis du er øvrig kontakt til en person (uden for dit hjem), som er smittet med covid-19, er myndighedernes anbefaling at du foretager en kviktest med det samme og igen på 4. dagen efter sidste kontakt med personen.

Husk at du skal henvende dig til din studievejleder og på corona@brock.dk, hvis du er testet positiv.         

Det lysner heldigvis. Seneste meldinger fra myndighederne omkring covid-19 situationen er positive, så vi må lige holde ved og holde ud – og holde afstand lidt endnu.

Med venlig hilsen

Anya Eskildsen
Adm. direktør
Niels Brock

 

19. december 2021

Fra den 19.december 2021  er der krav om mundbind for medarbejdere, elever, studerende og kursister på Niels Brock.

Det anbefales endvidere, at alle lader sig teste to gange ugentligt for at fange og bryde smittekæder.

 

8. december 2021

Alle sociale arrangementer aflyses

Som følge af aftenens pressemøde aflyses alle sociale arrangementer afholdt i regi af Niels Brock fra og med d. 10. december.

 

2. december 2021

HHX - Omlægning af undervisning til virtuel undervisning op til jul og efter nytår

I julen mødes vi, forhåbentlig, på kryds og tværs af landet og familier, og derfor finder vi det hensigtsmæssigt at være påpasselige med at mødes på skolen. Af den grund har vi besluttet, i videst muligt omfang, at omlægge undervisning til virtuel undervisning.

Før jul: Ugen op til jul, uge 51, omlægges undervisningen til virtuel undervisning for HHX i videst muligt omfang. Der er enkelte undtagelser i forbindelse med eksaminer. Undtagelserne vil blive kommunikeret lokalt.

Efter nytår: Første uge i det nye år, uge 1, omlægges ligeledes til virtuel undervisning for HHX.

EUX og EUD - Omlægning af undervisning til virtuel undervisning op til jul og efter nytår

I julen mødes vi, forhåbentlig, på kryds og tværs af landet og familier, og derfor finder vi det hensigtsmæssigt at være påpasselige med at mødes på skolen. Af den grund har vi besluttet, i videst muligt omfang, at omlægge undervisning til virtuel undervisning.

Før jul: Ugen op til jul, uge 51, omlægges undervisningen til virtuel undervisning for EUX og EUD i videst muligt omfang. Der er enkelte undtagelser i forbindelse med eksaminer. Undtagelserne vil blive kommunikeret lokalt.

Efter nytår: EUD og EUX, GF1 og GF2 har, efter ønske, fysisk fremmøde i uge 1, grundet forestående eksaminer. 

 

29. november 2021

Husk, at der fra mandag den 29. november 2021 gælder krav om gyldigt coronapas på Niels Brock. Et gyldigt coronapas opfylder et af nedenstående krav:

 • En PCR test der er max 72 timer gammel
 • En kviktest der er max 48 timer gammel
 • Du er færdigvaccineret mod covid-19
 • Du har haft corona inden for de sidste 6 måneder og har derfor immunitetspas

26. november 2021

Kære elever, studerende og kursister på Niels Brock

Folketingets Epidemiudvalg har vedtaget en række nye restriktioner som gælder fra på mandag den 29. november 2021.

Det betyder, at mundbind skal benyttes i kollektiv transport, som gælder, når man rejser med bus, tog, letbane, metro, færge, indenrigsfly og taxa. Kunder skal ligeledes bære mundbind i detailhandlen. 

Derudover er antallet af steder, hvor man skal vise coronapas udvidet til blandt andet også at omfatte ungdoms- og voksenuddannelser. 

Det betyder, at elever, kursister og studerende på Niels Brock fra mandag d. 29. november 2022, til enhver tid skal kunne fremvise gyldigt coronapas ved fysisk fremmøde på skolen. 

Skolens undervisere vil kontrollere gyldigheden to gange om ugen. Derudover vil der kunne ske kontrol ved andre af skolens medarbejdere på vilkårlige tidspunkter. Dokumentation for eventuel undtagelse for coronapas skal også kunne fremvises. 

Elever, kursister og studerende, der ikke kan fremvise gyldigt coronapas eller undtagelse herfor, sendes hjem og får fravær.

Vi minder om at  varigheden af coronapas er nedsat. Et negativt testsvar fra en PCR-test kommer til at give coronapas i 72 timer. Et negativt testsvar fra en lyntest giver coronapas i 48 timer.

Med venlig hilsen

Niels Brocks Coronaudvalg

 

16.august 2021

Tysk på programmet

Som den første skole på Sjælland og som den tredje skole i Danmark er Niels Brock – Det Internationale Gymnasium (DIG) certificeret til fremover at måtte udbyde det anerkendte, tyske erhvervsrettede sprogdiplom DSD-I-PRO samt også afholde eksaminerne med egen certificeret sprogdiploms-underviser.  

Alle elever på Niels Brock vil fremover have mulighed for at tilmelde sig sprogdiplomsprøven. 

Sprogdiplomet ligger udover HHX-eksamensbeviset og kan med fordel vedlægges ansøgninger og CV til fremtidige jobsamtale, studiemuligheder i tysksprogede lande eller til praktikophold.  

I dag fejrer vi de første 38 elever, som på trods af Corona-nedlukninger og hårde odds for 2. fremmedsprog har bestået og nu kan modtage deres diplomer fra det tyske Auslandsschulwesen.

 

Ledelsesbeslutning om studierejser i 2021

Niels Brocks elever efterspørger  naturligt  afklaring om  deres  fremtidige studierejser. Som følge af den fortsatte situation med COVID-19 pandemien forudser ledelsen på Niels Brock desværre ikke, at det er muligt at sende skolens elever på udlandsrejser/-ophold i 2021.   

Med myndighedernes planer for fuldførelse af vaccinationsprogrammet i Danmark, tør ledelsen dog godt satse på, at det vil være muligt at gennemføre en kortere indlandstur efter sommerferien 2021, for igen at skabe sammenhold, fællesskab og trivsel i hver enkelt klasse, ovenpå megen adskillelse og virtuel undervisning.   

Med forbehold for at situationen kan ændre sig, arbejdes der således  med, at alle skolens elever efter sommerferien kommer på en hyttetur i Danmark. Det vil sige for både de nuværende 1. og 2.g klasser . De kommende 1.g klasser  planlægges med  den sædvanlige introtur i august/september.  

Der planlægges med  igen at kunne  sende  elever på studierejser i den store verden  fra  foråret 2022.   

11. juni 2021

Ændring i antallet af gæster til huedag og dimission

Børne- og Underviningsministeriet offentliggjorde i går de ventede retningslinjer for afholdelse af uddannelsesafslutninger.

Det betyder, at vi justerer en smule i forhold til antallet af gæster til huedag (sidste eksamen for studenterne), hvor vi nedsætter antallet af gæster ved huedagen til 5 (fra 7).

Grundet restriktioner på Børsen kan vi desværre ikke øge antallet af gæster ved dimissionerne (studenter må derfor stadig have 2 gæster med til dimission på Børsen).

Retningslinjerne kan læses på UVMs hjemmeside: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/maj/210520-karamelkast--studenterkoersel-og-dimission-nye-retningslinjer-for-fejring

 

12. maj 2021

Procedure ifbm. dimissionen på Børsen eller Niels Brock

Generelt:

De fastlagte retningslinjer omkring test og værnemidler gælder også ved dimissionsarrangementer arrangeret af Niels Brock.

På grund af forsamlingsloftet indendørs, kan dimittenderne (eleverne) maksimalt have 2 gæster med til dimissionen.

Til arrangementerne deltager rektor, vicerektor og klassens kontaktærer samt den nødvendige administration til dimissionen. Der vil være supervisorer til stede, der påser at alle har gyldige corona-pas.

1. Eleven og gæster ankommer så tæt på det aftalte tidspunkt som muligt

2. Elevens og gæsters testresultatet kontrolleres af COVID-19 supervisorer

• Alle over 15 år skal have et negativt testresultat, være vaccineret for mere en 14 dage siden eller have haft COVID-19 for minimum 14 dage og maksimalt 8 måneder siden

• Såfremt en gæst ikke kan fremvise et af ovenstående, tilbydes en test som foretages på stedet. Gæsten må afvente til testresultatet foreligger

3. Alle bærer værnemidler indendørs, medmindre der siddes ned.

4. Efter arrangementet bedes eleven og gæster forlade området.

Procedure ifbm. huedage på Niels Brock

Alle over 15 år skal have et coronapas. Negativt testresultat maksimalt 72 timer gammelt, være vaccineret for mere en 14 dage siden, have haft COVID-19 for minimum 14 dage og maksimalt 8 måneder siden eller være undtaget for testning.

Generelt:

De fastlagte retningslinjer omkring test og værnemidler gælder også ved “huedage” på Niels Brock.

Vi glæder os til at festliggøre denne særlige dag, og er glade for at eleverne kan invitere op til 5 gæster til at være til stede på skolen ved hue-påsætning. Evt. øvrige gæster må desværre vente uden for skolens område.

Gæster opfordres til at ankomme så tæt på den aftalte tid som muligt.

• Gæsters coronapas kontrolleres i hoveddøren af COVID-19 supervisorer

• Såfremt en gæst ikke kan fremvise gyldigt coronapas, tilbydes en test foretaget på stedet. Gæsten må vente i testområdet frem til testresultatet foreligger

• Studenter med gæster anvises et dedikeret areal til fejringen

 

6. maj 2021

Procedure ifbm. dimissionen på Børsen eller Niels Brock

Generelt:

De fastlagte retningslinjer omkring test og værnemidler gælder også ved dimissionsarrangementer arrangeret af Niels Brock.

På grund af forsamlingsloftet indendørs, kan dimittenderne (eleverne) maksimalt have 2 gæster med til dimissionen.

Til arrangementerne deltager rektor, vicerektor og klassens kontaktærer samt den nødvendige administration til dimissionen. Der vil være supervisorer til stede, der påser at alle har gyldige corona-pas.

1. Eleven og gæster ankommer så tæt på det aftalte tidspunkt som muligt

2. Elevens og gæsters testresultatet kontrolleres af COVID-19 supervisorer

• Alle over 15 år skal have et negativt testresultat, være vaccineret for mere en 14 dage siden eller have haft COVID-19 for minimum 14 dage og maksimalt 8 måneder siden

• Såfremt en gæst ikke kan fremvise et af ovenstående, tilbydes en test som foretages på stedet. Gæsten må afvente til testresultatet foreligger

3. Alle bærer værnemidler indendørs, medmindre der siddes ned.

4. Efter arrangementet bedes eleven og gæster forlade området.

Procedure ifbm. huedage på Niels Brock

Alle over 15 år skal have et coronapas. Negativt testresultat maksimalt 72 timer gammelt, være vaccineret for mere en 14 dage siden, have haft COVID-19 for minimum 14 dage og maksimalt 8 måneder siden eller være undtaget for testning.

Generelt:

De fastlagte retningslinjer omkring test og værnemidler gælder også ved “huedage” på Niels Brock.

Vi glæder os til at festliggøre denne særlige dag, og er glade for at eleverne kan invitere op til 5 gæster til at være til stede på skolen ved hue-påsætning. Evt. øvrige gæster må desværre vente uden for skolens område.

Gæster opfordres til at ankomme så tæt på den aftalte tid som muligt.

• Gæsters coronapas kontrolleres i hoveddøren af COVID-19 supervisorer

• Såfremt en gæst ikke kan fremvise gyldigt coronapas, tilbydes en test foretaget på stedet. Gæsten må vente i testområdet frem til testresultatet foreligger

• Studenter med gæster anvises et dedikeret areal til fejringen

 

8. april 2021

 1. Procedure for elevers selvtest fra mandag den 12. april (løbende opdateret)

Husk studie- og sundhedskort

 1. Elev tager en selv-test-kit-pose fra plastkasse i klasselokalet
 2. Elev registrerer sig selv med app fra CPH Medical, scanner sundhedskort og QR kode på papkort vha. app (indtil app fra Copenhagen Medical kan downloades, registreres elevernes data af supervisorerne og eleverne skal derfor beholde værnemidler på, frem til testen er foretaget – se punkt 8)
 3. Klassens lærer viser instruktionsvideo fra computer 
 4. Supervisor igangsætter selvtesten (der må ikke pudses næse i klasselokalet)
 5. Eleven gennemfører selvtesten efter anvisningen (mundbind hives ned, så næsen er tilgængelig)
 6. Eleven placerer test på særligt bord 
 7. Affald fra test lægges i skraldespand med blå pose ved siden af bordet 
 8. Eleven går tilbage til sin plads, eleven kan tage værnemidler af og undervisningen kan begyndes eller genoptages
 9. Supervisor aflæser og indrapporterer testresultater til SSI, hvorefter eleverne får SMS med resultat af selvtest (resultatet kan aflæses på MinSundhed)

Elever, der kommer for sent henvises til det lokale testcenter (åbningstid hverdage kl. 7-11 (OBS ændret pr. 7. juni), hvor de gennemfører testen. Som bevis herfor får eleven udleveret vandmærket papir til aflevering til læreren.

Elever, der ikke selvtester, skal på sin telefon/computer fremvise gyldigt testresultat til supervisor. Er én elev i klassen testet positiv, meddeler supervisor dette til klassens lærer, der sender klassen hjem. Supervisor giver også besked til rektor.

Hvis man ikke skal testes, fordi man inden for de seneste 8 måneder, har været smittet med COVID-19, skal dokumentation herfor blot fremvises på elevens telefon. Elevens studiekort ændres ikke.

Elever, der uberettiget undlader at bære værnemidler og/eller fremvise testresultat, må ikke være på skolen. De sendes til rektor, der sender eleven hjem for at få styr på værnemiddel/test. Anden gang en elev bliver taget i ikke at have styr på overholdelse af retningslinjerne, bortvises denne fra skolen.

Kære Niels Brock’er

Så lysner det for alvor. Den gradvise åbning af samfundet betyder, at vi fra tirsdag den 6. april 2021 kan få flere elever tilbage på skolen. Det glæder vi os rigtig meget til.

Som vi tidligere har orienteret om, så sker den gradvise genåbning under forudsætning af, at stadig flere bliver vaccineret, og at man lader sig teste regelmæssigt. Niels Brock følger fortsat som minimum myndighedernes retningslinjer og arbejder stadig ud fra et forsigtighedsprincip, så skolens elever, kursister og medarbejdere trygt kan vende tilbage uden at være bange for at blive smittet på skolen. Vi er stolte af, at vi sammen har kunne undgå smitteudbrud under de tidligere åbninger, og vi håber, at vi ved fælles hjælp, igen kan undgå nedlukning.

Hvem er omfattet af genåbningen 6. april?

Der er åbnet for at alle elever og kursister kan komme tilbage, men fortsat under 50% kapacitetsstrategien, dvs. halvdelen af vores klasser må møde til fysisk undervisning og kun i én uge ad gangen. Dvs. fem dage med fysisk fremmøde og fem dage med virtuel undervisning. Elever, kursister og medarbejdere vil blive særskilt orienteret fra deres rektor/uddannelseschef om i hvilke uger, der er fysisk undervisning på skolen og i hvilke uger undervisningen foregår virtuelt. Så hold øje med din mail for mere information (for AMU-kursister hold øje med efteruddannelse.dk) Undervisningen foregår i stamklasser og al undervisning på tværs af klasser (valgfag/sprogbånd for flere klasser) gennemføres virtuelt. Bemærk dog, at på Niels Brocks hovedforløbsuddannelser forventes undervisning på valgfagshold at blive gennemført med fysisk fremmøde fra 1. maj 2021. Fællesområder og kantiner er lukkede.

Det forventes, at Niels Brock, umiddelbart efter påske, vil modtage test-kits, så det bliver muligt at selvteste sig på skolen. Mere om praktikken nedenfor.

I dette brev kan du læse om følgende:

• Hvordan kontrolleres testresultater frem til at Niels Brock har egne test-faciliteter

• Muligheder for fritagelse

• Praktikken omkring selvtest foretaget på skolen

• Samtykke og stikprøvekontrol

• Studiekort, hygiejne og udluftning

 

Hvordan kontrolleres testresultaterne frem til at Niels Brock har egne testfaciliteter?

Der er ansat et antal ”supervisorer”, som vil kontrollere testresultaterne. Kontrollen vil foregå i klasselokalerne. Det vil med andre ord sige, at elever og kursister, der får lov til at komme til fysisk undervisning på Niels Brock fra tirsdag d.6.april, skal møde med gyldigt negativt testresultat (gennemført inden for de seneste 72 timer). Har man ikke gyldigt negativt testresultat, vil man blive bedt om at forlade skolen. Kravene til testresultaterne er nøje beskrevet på vores hjemmeside.

Muligheder for fritagelse

Hvis man undtagelsesvis skal fritages for at bære værnemidler eller testes, skal man kontakte sin rektor/uddannelseschef. Mulighederne for fritagelse er nøje beskrevet på vores hjemmeside.

Det er også rektor/uddannelseschef, der giver besked til administrationen, så elever og kursister, der er berettiget til fritagelse, får studiekort i overensstemmelse hermed. Henvendelser vedr. eventuelle fritagelser skal ikke rettes til studievejledere eller administrationen/kursussekretæren.

Elever, der HAR haft COVID-19 er fritaget fra testkravet, i det omfang du kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

Elever og kursister, der uberettiget undlader at bære værnemidler og/eller ikke kan fremvise det påkrævede negative testresultat, vil blive sanktioneret i henhold til skolens studie- og ordensregler.

Praktikken omkring selvtest

Det forventes at Niels Brock modtager selvtest-faciliteter medio april. Herefter vil følgende procedure vedr. selvtest igangsættes:

Ved undervisnings-ugens start:

Elever og kursister, der møder ind til fysisk undervisning skal, iført værnemidler, gå til deres klasseværelser. Ved undervisningens start vil klassens lærer være til stede, mens en supervisor illustrerer hvordan selvtesten tages. Supervisor udleverer testudstyr og påser at testene tages forsvarligt. Herefter påser supervisor, at eleverne og kursister behandler testen korrekt, og vil vende tilbage til klassen, når testresultatet foreligger (efter cirka 15 og 30 minutter) for at aflæse og registrere testresultaterne. Først når supervisor har tjekket testresultaterne, må eleverne og kursister tage deres værnemidler af. Testresultaterne bliver løbende indrapporteret til myndighederne og man vil således kunne finde sit testresultat på sundhed.dk den efterfølgende dag.

Midt-uge

Da testresultaterne som bekendt skal være gennemført inden for de seneste 72 timer, vil supervisorer i løbet af onsdag/torsdag gentage processen.

Elever, der ikke ønsker selvtest på skolen

Elever, der ikke ønsker at benytte muligheden for selvtest på skolen, skal til enhver tid kunne dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har fået taget en corona-test, og at testen har et negativt resultat. De 72 timer regnes fra tidspunktet, hvor testen er foretaget. Både hurtigtest og PCR-test er godkendte testmetoder.

Elever, der møder for sent eller er syg på en selv-test-dag

Elever, der kommer for sent til selv-testen, vil af underviseren blive bedt om at gå til det lokale test-center (ét på hvert gymnasium/lokation) for at blive testet, eller dér fremvise dokumentation. Eleven og kursister får et bevis herpå i form af et på datostemplet vandmærkepapir.

Samtykke og stikprøvekontrol

Elever og kursister, der gør brug af skolens selvtest-faciliteter, giver ved deltagelse samtykke til test. For elever under 15 år gælder særlige retningslinjer, se vores hjemmeside. 

Alle skolens medarbejdere kan, når som helst, foretage stikprøvekontrol af testresultater. Kender eleven ikke den pågældende, kan man altid bede vedkommende Niels Brock medarbejder om at fremvise sit medarbejderkort.

Studiekortet, hygiejne og udluftning

Studiekortet er sammen med dit negative testresultat din adgangsbillet til skolen. Dette gælder også, hvis du undtagelsesvis skal i kontakt med studievejleder, Helpdesk eller lignende i uger, hvor du ikke har fysisk undervisning på skolen. Har du glemt dit studiekort, vil du blive bedt om at tage hjem og hente det, og du vil blive registreret fraværende imens. Har du mistet dit studiekort, skal du bestille et nyt på skolens webshop. Studiekortet vil i så fald blive udleveret i dit elevcenter den efterfølgende morgen.

Anbefalinger om god hosteetikette og hyppig og grundig håndhygiejne gælder fortsat, og der forefindes håndsprit-dispensere ved alle indgange, på gange og i klasselokaler.

Der skal i alle klasser og på alle hold etableres rutiner for hyppig udluftning af undervisningslokaler, minimum 5 minutters gennemtræk mellem hvert modul og gerne hyppigere.

Virtuelle uger

Som annonceret bygger genåbningen på en 50% kapacitetsstrategi, det vil sige, at halvdelen af skoletiden fortsat vil gennemføres virtuelt. I den forbindelse minder vi om gældende retningslinjer for virtuel undervisning:

• Respekter dine klassekammeraters meninger og holdninger

• Opfør dig ordentligt og tal/skriv pænt

• Opgaver/lektier gives og afleveres virtuelt, og skal selvfølgelig afleveres rettidigt

• Tænk på hvad du signalerer med dit kropssprog

• Sid på en stol, egnet til skolearbejde, når du er virtuelt i skole

• Klæd dig på, som du ville, hvis undervisningen foregik fysisk

• Hav altid dit kamera tændt, når du deltager i undervisningen

• Det er kun underviseren, der må slå lydløs til for andre end vedkommende selv

Yderligere information

Så snart vi hører nyt orienterer vi jer igen, og minder om at man kan finde svar på mange spørgsmål på skolens hjemmeside.

22. marts 2021

Vedrørende genåbningen på Niels Brock og hetz på sociale medier

Vi har siden i fredags oplevet en regulær hetz – dels på vores sociale medier, dels med personlige, hadefulde beskeder til vores ansatte.

Hetzen bunder i en kritik af den måde, vi genåbner for vores elever og kursister på. På Niels Brock har vi – i overensstemmelse med både elever og ansatte – fundet en enkel løsningen, der skal få dagene til at gå så friktionsfrit som overhovedet muligt – med de krav om test og sikkerhed, vi skal efterleve.

Vi har truffet beslutning om, at elever der er undtaget fra test og værnemidler udstyres med et studiekort, der indikerer det. Undervisere og elever kan på den vis sikre sig, at når nogen ikke bærer værnemidler, så er der en god grund til det. Samtidigt kan vi passe på dem, der har brug for det.

Vores vigtigste opgave i forbindelse med genåbningen er at minimere vores elevers og ansatte smitterisiko. Det er et stort og varmt ønske blandt vores elever, at vi ikke skal lukke ned igen. Metoden til at sikre dette har fuld opbakning blandt både elever og ansatte.

Sammenligningen med både nazister og fascister er fuldstændig uacceptabel, og hadefulde personlige beskeder til vores ansatte er – og vil blive – politianmeldt.Vi glæder os til at få vores elever og kursister ind på skolen igen.

19. marts 2021

Brev om delvis genåbning den 22. marts

Kære elev/kursist på Niels Brock

Så blev Region Hovedstaden endelig også en del af den gradvise åbning af samfundet. Det har vi set frem og glædet os til.

I dette brev kan du læse om følgende:

 • Hvilke krav er der til dem, der skal tilbage på skolen
 • Hvem er omfattet af delvis genåbning på Niels Brock fra mandag den 22. marts 2021
 • Hvad sker der, hvis du ikke kan/vil overholde kravene

Den gradvise genåbning sker under forudsætning af, at stadig flere bliver vaccinerede, og at man lader sig teste regelmæssigt.

Studiekortet er din adgangsbillet

Studiekortet er sammen med dit negative testresultat din adgangsbillet til skolen. Har du glemt dit studiekort, må du tage hjem og hente det og får fravær imens. Har du mistet dit studiekort, skal du bestille et nyt senest mandag den 22. marts 2021 kl. 16 på skolens webshop. Studiekortet vil i så fald blive udleveret i dit elevcenter den efterfølgende morgen.

Myndighedernes teststrategi

Teststrategien for alle elever, kursister og medarbejdere er i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes krav. Det er en betingelse for fremmøde, at elever, kursister og medarbejdere til enhver tid kan dokumentere, at de inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt testresultat. Skolen har ansvar for at kontrollere dette. Når du bliver testet, hjælper du med at bremse smitten. For at bryde smittekæderne, er det helt afgørende, at smittede personer hurtigt bliver fundet, så de kan gå i isolation, og deres nære kontakter også bliver testet.

Indtil videre skal du anvende den eksisterende testkapacitet, herunder selv foretage bookning mv. Find teststeder tæt på dig her.

Hvem kommer tilbage

Foreløbig er det kun afgangsklasserne, der er åbnet op for. Men da de fleste af Niels Brocks afgangsklasser på hhx skriver projekt i næste uge, har ledelsen valgt i stedet at åbne op for 1.g klasserne på handelsgymnasierne, mens det er afgangseleverne på erhvervsuddannelserne, der må møde frem. Tilsvarende gælder for kursister på GSK og AMU.

For alle, der er omfattet af den delvise genåbning, gælder 50% kapacitetsstrategien, dvs. halvdelen af de berørte klasser må møde til fysisk undervisning og kun i én uge ad gangen. Dvs. fremadrettet fem dage med fysisk fremmøde og fem dage med virtuel undervisning. De omfattede elever, kursister og medarbejdere vil blive særskilt orienteret fra deres rektor, så hold øje med din mail og e-Boks.

Det er med meget kort varsel, og der er en masse praktik, der skal være styr på, så af hensyn til planlægningen har vi besluttet, at vi først åbner op for fysisk fremmøde på tirsdag den 23. marts 2021. Dvs. mandag den 22. marts 2021 er der almindelig virtuel nødundervisning for alle elever på Niels Brock – også de, der er omfattet af genåbningen.

Overholdelse af kendte sundhedsfaglige retningslinjer

Under fremmøde skal alle kendte sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Dvs. der holdes afstand, sikres grundig udluftning én gang i timen, bæres værnemidler, vaskes hænder, anvendes håndsprit osv.

Alle skal bære værnemidler ved færdsel på skolen. Elever og kursister kan undlade at anvende værnemidler, når de sidder ned i klasselokalet. På skolen må man kun være sammen med sin stamklasse, så valghold, sprogbånd mv., der foregår på tværs af klasser, afvikles fortsat virtuelt.

Krav om tests

Som anført indledningsvist er der på ungdomsuddannelsesinstitutioner krav om test ved fysisk fremmøde. Elever, kursister og medarbejdere skal således til enhver tid kunne dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt testresultat ved gennemførelse af enten kviktest (antigen-test) eller PCR-test for COVID-19.

Af dokumentationen for COVID-19-testen skal følgende oplysninger fremgå:

1) Dit navn svarende til navnet på dit medbragte studiekort.

2) Tidspunktet for testtagningen.

3) Resultatet af testen.

Testresultaterne kontrolleres af din rektor/vicerektor ved stikprøve i klasserne mindst to gange om ugen. Er du ikke tilstede ved kontrollen, skal du ved ankomst til skolen henvende dig til din rektor/vicerektor for at fremvise dit testresultat. Du vil af din rektor/vicerektor få udleveret bevis for korrekt fremvist testresultat, som du skal vise til din underviser, når du kommer til klassen.

Alle skolens medarbejdere kan når som helst foretage stikprøvekontrol af dit testresultat. Du kan altid bede vedkommende fremvise sit medarbejderkort.

Hvad hvis jeg ikke har et negativt testresultat = intet fremmøde

Elever, kursister og medarbejdere der ikke til enhver tid kan dokumentere, at de inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt testresultat, må ikke møde frem på skolen. Dette ikke kun som følge af myndighedernes teststrategi, men også fordi ledelsen har lyttet til elever, kursister og medarbejdere, der ikke er trygge ved at møde frem uden vished om, at de andre elever, kursister og medarbejdere også er testet.

Fritagelse fra at bære værnemidler og/eller testkrav

Du kan i helt særlige situationer være undtaget fra kravet om at blive testet eller bære værnemidler.

Kravet om test gælder ifølge myndighedernes regler ikke for elever, kursister og medarbejdere der:

 • Af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 • Som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 • Tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.
 • Ift. tilfælde, hvor der er krav om test, kan særlige sundhedsmæssige udfordringer, jf. ovenfor, dokumenteres med lægeerklæring (findes udfyldt med påkrævet information om Niels Brock på skolens hjemmeside).

Kravet om værnemidler gælder ifølge myndighedernes regler ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind/visir. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at følgende personer kan undtages for krav om brug af værnemidler:

 • Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner, for eksempel mundbetjent kørestol
 • Personer, som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind og visir, for eksempel personer med hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst

Elever, kursister og medarbejdere der vurderer, at de som følge af en af ovennævnte grunde er undtaget fra kravet om at bære værnemidler, skal oplyse sin rektor/nærmeste leder herom. Det vil herefter være rektor/nærmeste leder, der vurderer, hvorvidt der er tale om en anerkendelsesværdig årsag.

At man har fået COVID-19 vaccine fritager ifølge sundhedsmyndighederne ikke hverken for test eller brug af værnemidler.

Elever/kursister, der uberettiget undlader at bære værnemidler og/eller ikke kan fremvise det påkrævede negative testresultat, vil blive sanktioneret i henhold til skolens studie- og ordensregler.

Vi får produceret studiekort i forskellige farver, der indikerer, om man som elev på Niels Brock er fritaget fra at bære værnemidler og/eller testkrav (gul = fritaget for værnemidler, grøn = fritaget for test, rød = fritaget for både værnemidler og test). Du skal kontakte din rektor eller uddannelseschef for at få udleveret det særlige studiekort.

Ved positivt testresultat

Elever, kursister og medarbejdere der har et positivt testresultat skal gå i selvisolation og må først møde i skole tidligst 7 dage efter testen er foretaget (hvis man ingen symptomer har haft) eller 48 timer efter symptomer er ophørt.

Man skal straks orientere skolens COVID-19 beredskab via hag@brock.dk. Skolen vil herefter kunne træffe de rette foranstaltninger for at inddæmme smitte. Du skal ved henvendelse oplyse, hvilket gymnasium du går på, dit navn, din klasse/hold samt dit mobilnummer, så vi kan kontakte dig.

De kendte retningslinjer om nødundervisning gælder fortsat. Skolen skal således iværksætte nødundervisning, som skal følges, medmindre du er for syg.

Yderligere information

Så snart vi hører nyt, herunder om yderligere genåbning og selvtests, orienterer vi jer igen.

Man vil til enhver tid kunne finde svar på mange spørgsmål på skolens hjemmeside

11. marts 2021

Genåbning pr. 15 marts 2021 – muligheden for at mødes fysisk udendørs bliver på Niels Brock anvendt til ”udvidede trivselsgrupper”

Mens afgangseleverne i resten af landet kan møde ind til fysisk undervisning fra mandag 15.marts, skal eleverne i Region Hovedstaden fortsat undervises virtuelt på grund af smittetrykket i regionen. Dog er der fra politisk side åbnet for, at alle elever på ungdomsuddannelserne (også i Region Hovedstaden), kan møde fysisk til udendørs undervisning én gang om ugen fra mandag den 15. marts 2021 og foreløbig frem til påskeferien. Det vil sige i ugerne 11 og 12.

Det er glædeligt at vi går mod lysere tider, og vi glæder os til at vi igen kan have vores elever inde på skolen, og der give dem de bedste muligheder for at dygtiggøre sig. Ledelsen vurderer, at det inden for de udmeldte rammer ikke på nuværende tidspunkt er en reel formålstjenelig mulighed at samle elever og deres undervisere til 1-dags udendørs undervisning.

Praktiske forhold gør betingelserne svære. Ugerne 11 og 12 anvendes traditionelt til, og er planlagt med, mange tværfaglige projekter, SOP skriveperiode etc. Hertil kommer, at fokus for flertallet af skolens elever for nuværende primært retter sig mod forberedelserne til de forestående eksaminer, hvorom der fortsat afventes udmelding og er mange ubekendte. Derfor vil skemaerne på Niels Brock være uforandrede i de kommende uger, og undervisningen gennemføres virtuelt som planlagt. Til gengæld vil vi i højere grad benytte muligheden for at kunne mødes i “trivselsgrupper”, hvor hele klassen nu kan få lov til at deltage på én gang – ikke kun i grupper med fire elever, som hidtil har været retningslinjen. Grupperne mødes til udendørs aktiviteter og følger retningslinjerne for udendørs undervisning.

På Handelsgymnasiet initieres disse trivselsgrupper af klassens lærere og gennemføres uden for skoletiden for dem, der har lyst. Dvs. deltagelse er frivillig for eleverne på Handelsgymnasierne, mens elever på EUX og EUD skemalægges med 1-2 modulers udendørs trivselsaktivitet. For eleverne på EUX/EUD vil der således være mødepligt. For alle, der deltager i disse fysiske udendørs aktiviteter gælder, at man skal kunne fremvise negativ coronatest, der er under 72 timer gammel fra testtidspunktet. Medarbejdere fremsender dokumentation til nærmeste leder, og elever fremviser testresultat på mobiltelefon ved fremmøde. Elever og medarbejdere, der ikke kan dokumentere negativt testresultat, der er under 72 timer gammelt, må ikke deltage i arrangementerne.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at minde om de tilbud vi har til de elever, der ikke trives under nedlukningen. Der er eksempelvis muligheden for via egen studievejleder at blive visiteret til at deltage i den virtuelle undervisning fysisk på skolen og Mindfulness-forløb. Derudover er der de mange elevinitierede aktiviteter for alle skolens elever.

Vi håber at vi snart kan åbne skolen for vores elever.

 

27. januar 2021

Lægens ord med Imran Rashid flytter ind i de unges verden

De kommende otte onsdage sætter Niels Brock ekstra ind på at hjælpe vores elever gennem tiden med nedlukning, online undervisning, som for mange kan betyde isolation og mental mistrivsel. Sammen med speciallæge, forfatter og foredragsholder Imran Rashid starter vi en ’inhouse lægebrevkasse’ for vores elever – i form af en ugentlig podcast Lægens ord – på Niels Brock.

I hvert afsnit er de unge selv med i programmet, så vi kan få deres stemmer i spil og høre, hvordan de egentlig har det i en verden, der er lukket ned af voksne. Sammen med elever og forskellige fagfolk prøver vi at finde ud af, hvad vi kan gøre for at hjælpe dem igennem denne svære tid.

Serien er lavet i samarbejde mellem Imran Rashid og Niels Brock, men henvender sig til alle unge i hele landet, da problemerne med al sandsynlighed eksisterer alle steder.

Du kan lytte med her: https://podtail.com/da/podcast/laegens-ord-med-imran-rashid/  – der bliver lagt nye afsnit op hver onsdag kl. 15 frem til påske.

 

14. januar 2021

Forlængelse af tiltag og fortsat COVID-19 nedlukning i Danmark

Da smitteniveauet i Danmark fortsat er højt, har regeringen forlænget nedlukningen af Danmark. Det betyder blandt andet, at undervisningen på Niels Brock gennemføres virtuelt foreløbig frem til og med 7. februar 2021.

 

21. december 2020

De fleste prøver og eksaminer aflyses frem til udgangen af januar 2021 

Regeringen har efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne og opbakning fra Folketingets partier besluttet at aflyse en række prøver på Børne- og Undervisningsministeriets område frem til udgangen af januar 2021. Det skyldes den seneste udvikling i COVID-19-smittetallene. 

Det betyder konkret, at for de eksaminer og prøver, der aflyses i januar 2021, er det den afsluttende standpunktskarakter, der bliver til prøvekarakteren. 

Følgende prøver på erhvervsuddannelserne gennemføres dog virtuelt: 

 • Alle eksaminer for uddannelsesforløb  Brock Online
 • Grundforløbsprøven (USF-eksamen) på GF2 
 • Fagprøver på hovedforløbet 

Elever, der har/havde planlagte prøver/eksaminer i januar 2021 får direkte besked. 

 

21. december 2020

Niels Brock er, som ungdomsuddannelsesinstitution, af Sundhedsmyndighederne og Børne- og Undervisningsministeriet blevet bedt om at opfordre alle unge om at anvende tilbuddet om at tage hurtigtest to gange inden for en uge med 3-4 dages mellemrum, inden de vender tilbage til skolen efter juleferien. Dvs. testene bør foretages i løbet af uge 1 og inden den 11. januar 2021, hvor vi genoptager den fysiske undervisning. I bør derfor blive testet i så god tid, at I kan nå at have svaret på test nr. 2 senest søndag den 10. januar. 

I kan finde teststeder, åbningstider og ventetider på falck.dk.

Det skal medvirke til at holde uddannelsesinstitutionerne åbne på trods af smitteudbedring i samfundet. 

På Niels Brock gør vi hvad vi kan for at reducere smittespredningen på skolen, og vi håber, at alle vores unge vil følge opfordringen, så vi kan bidrage til at komme smitten til livs. Det er samtidig vigtigt at huske, at en test ikke kan erstatte de generelle anbefalinger om at blive hjemme ved sygdom eller udvikling af symptomer, at holde afstand, at huske god håndhygiejne mv.

 

17. december 2020:

Kære alle elever og forældre til elever under 18 år

Som følge af Statsministerens pressemøde mandag den 7. december 2020, lukkede Niels Brock ned for fysisk undervisning fra og med tirsdag den 8. december, hvorefter den skemalagte undervisning er blevet gennemført virtuelt.

Som bekendt følger Niels Brock, som minimum, myndighedernes anvisninger i et forsøg på at inddæmme og holde niveauet af smittede nede. Det er en mærkelig og vanskelig tid, der har krævet meget af os alle - og det blev heller ikke den juleafslutning, som vi havde håbet på.

Forståeligt nok, så er vi alle trætte – men vi skal holde ud, og der er grund til optimisme. Et vaccinationsprogram er klar fra januar, og det giver bestemt grund til at turde håbe på, at vi går et mere normalt år i møde.

Smittetrykket er imidlertid fortsat for højt og det er ikke urealistisk, at de nuværende restriktioner på skoleområdet forlænges ind i 2021. For at give alle ro til at holde en velfortjent juleferie, har vi derfor allerede nu besluttet, at størstedelen af Niels Brocks elever starter 2021 med en uges virtuel undervisning.

Det betyder for alle HHX-elever, EUD-elever samt EUX-elever, at undervisningen i ugen fra den 4. til 8. januar 2021 gennemføres virtuelt, og at første dag på skolen bliver mandag den 11. januar 2021.

På EUX-gymnasiet og EUDv har vi en del eksaminer allerede i de første to uger af januar. Disse gennemføres som planlagt med fysisk fremmøde på skolen.

Vi tager naturligvis forbehold for eventuelle nye restriktioner og beder jer alle om at holde jer opdateret via MitNielsBrock og skolens hjemmeside www.nielsbrock.dk.

Og så vil vi i øvrigt gerne bede jer om fortsat at orientere skolens COVID-19 beredskab (med angivelse af afdeling, klasse og telefonnummer) på hag@brock.dk, hvis I bliver testet positive for COVID-19, også i denne periode, hvor undervisningen gennemføres virtuelt.

Pas rigtig godt på hinanden og jer selv.

Med ønsket om bedre tider, ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

Anya Eskildsen

Administrerende direktør

 

7. december 2020:

Dagene op til jul gennemføres virtuelt

Ved dagens pressemøde i Statsministeriet meddelte statsminister Mette Frederiksen, at smittetrykket er højt, og at udviklingen er bekymrende. Særligt hårdt ramt er Region Hovedstaden, hvor risikoniveauet er hævet til niveau 4 ud af 5. 

Konsekvensen er, at regeringen har besluttet at fysisk undervisning af elever og studerende lukkes ned gældende fra onsdag d. 9. december. På Niels Brock vælger vi omgående at følge anbefalingen og lukker ned for fysisk undervisning på ungdomsuddannelserne og de internationale uddannelser allerede fra og med i morgen tirsdag d. 8. december.  

Kursuscenteret gennemfører dog de allerede planlagte aktiviteter tirsdag d. 8. december.

Prøver og eksaminer, der kan gennemføres inden for de gældende sundhedsfaglige retningslinjer, gennemføres som planlagt, men samles og gennemføres på Niels Brocks afdeling på Nørre Voldgade 34. Alle involverede lærere, elever, censorer, tilsyn vil få direkte besked.

Det betyder at:

 • HHX, Bachelor og Masteruddannelserne overgår undervisningen til virtuel undervisning gældende fra 8. december og minimum frem til 3. januar 2021.
 • EUX og EUD overgår til virtuel undervisning pr. 9. december også gældende minimum frem til 3. januar 2021. Dvs. at der i morgen 8. december ikke er undervisning, hverken fysisk eller virtuelt på EUX/EUD.

Er du i tvivl om de generelle retningslinjer, kan du læse om dem på sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona

27. oktober 2020: 

Fra og med torsdag den 29. oktober 2020 til og med lørdag den 2. januar 2021 har myndighederne indført krav om, at elever og kursister på bl.a. ungdomsuddannelser, voksen- og efteruddannelser skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt på skolen og fx opholder sig i kantine, på gange, øvrige fællesarealer, i elevcentret el.lign. Kravet gælder ikke, når man sidder ned for at deltage i undervisningen. 

Det er elevens ansvar at sørge for mundbind. Har man ikke råd til at købe mundbind, kan man få dem gratis hos sin lokale kommune. Genanvendeligt mundbind med Niels Brock logo kan købes i skolens elevcentre (150 kr. for 5 stk.). 

Overtrædelse af kravet om mundbind betragtes som en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler og kan derfor sanktioneres.

24. september 2020: Åbent brev til forældre fra Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

Kære forældre

Mange steder i landet bliver flere og flere igen smittet af corona. En stor del af dem er børn og unge i alderen 10-29 år. Den udvikling skal vi have stoppet. Men kun ved fælles hjælp kan vi igen få bremset smitten. Vi gjorde det i foråret. Nu er tiden inde til, at vi igen skal smøge ærmerne op – ikke kun for at vaske hænder, men også for at komme den udbredte smitte til livs.

Til det vil vi bede om din hjælp.

Rigtig mange børn, unge og voksne følger allerede Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for at forebygge smitte. Og til dem skal lyde en stor tak. Men når coronavirussen får så godt fat i danskerne igen – og særligt de unge – må vi desværre konstatere, at vi igen har en stor fælles opgave i at nedbringe smitten. 

Derfor beder vi dig som forælder om at tale med dit barn/dine børn om corona og risikoen for smitte. Der vil naturligvis være forskel på relevansen, alt efter om dit barn er otte eller 17 år, men med brevet her sender vi en bred appel til alle forældre på skole- og ungdomsuddannelsesområde.

Hvad kan du gøre?

Du bør aflyse eller melde afbud til alle sociale arrangementer i forbindelse med skole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Anbefalingen fra myndighederne om at aflyse sociale arrangementer gælder dels private arrangementer, der ikke er arrangeret af institutionen eller skolen, som for eksempel klassefester, fælles fødselsdage, fælles forældrearrangementer, som ofte er arrangeret af forældre eller eleverne selv. Dels gælder det sociale arrangementer eller arrangementer i forbindelse med skoledagen eller uden for almindelig skoletid fx klassefester, fælles morgenmad, lejrskoler og studieture. Tiltagene gælder indtil videre til den 4. oktober 2020.

Du kan opfordre dine børn, der er nået til den alder, at de har mobiltelefon, til at bruge ’smittestop’-app’en. Og gå gerne selv forrest. Du kan finde app’en på smittestop.dk

Du kan vise dine børn, at man kun krammer de venner, som man i forvejen ses meget med og er tætte på. Og at man stadig godt kan være i kontakt med andre venner via for eksempel sociale medier.

Du kan fortælle dine børn – hvis de er nået en alder, hvor det giver mening at tale om det – at der for alle coronasmittede er en risiko for senfølger. Og at der stadig er meget, vi ikke ved om corona, så derfor er det vigtigt, at vi alle bidrager til at bremse smitteudviklingen.

Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece rettet til netop de unge, som du måske kan bruge. Det her er vores forslag. Du kan sikkert finde på mange flere. Det vigtigste er, at vi alle gør noget. For lad os til sidst slå fast: Ingen af os kan bekæmpe corona alene. Vi er nødt til at stå sammen. På forhånd mange tak for indsatsen og hjælpen.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil & Danske Skoleelever, DGS – Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Erhvervsskolernes Elevorganisation, DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, KL, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, BUPL, BUPL – Lederforeningen, DLO – Daginstitutionernes Lands-Organisation, Frie Fagskoler, Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, Frie Skolers Ledere, Lilleskolernes Sammenslutning, Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Bestyrelserne, Danske HF & VUC, Danske HF & VUC - Bestyrelserne, GL – Gymnasieskolernes Lærerforening, Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening, Ungdomsringen, Ungdomsskoleforeningen, Skole og Forældre, FOLA – Forældrenes Landsorganisation, FGU Danmark, AMU-centrene, TAMU, Danske SOSU-Skoler, Danske Landbrugsskoler, Uddannelsesforbundet, BKF – Børne- og Kulturchefforeningen, FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation, FOA, DA – Dansk Arbejdsgiverforening

 

Forskudte møde- og gåtider på Niels Brock fra 21. september til og med 2. oktober 2020 

Statsministeren understregede på pressemøde den 18. september alvoren af COVID-19 generelt i det danske samfund, herunder at man bør undgå myldretidstrafikken med offentlig transport. På Niels Brock følger vi myndighedernes retningslinjer og lytter til anbefalingerne. Derfor har vi besluttet, at vi aflyser 1. modul og starter 2. modul med forskudte mødetider.

Dette gælder dog ikke for dage med virtuel undervisning. Her starter undervisningen med 1. modul som vanligt.

For Innovationsgymnasiet, Det Internationale Gymnasium, Handelsgymnasiet JTP (ikke idrætselever) og Handelsgymnasiet Nørre Voldgade gælder følgende mødetider til og med den 2. oktober: 

1.g’ere møder kl. 9.40 og afslutter 3.modul kl. 13.50 

2.g´ere møder kl. 9.50 og afslutter 3.modul kl. 14.00  

3.g´ere møder kl 10.00 og afslutter 3. modul kl. 14.10 

For elever der afslutter dagen efter 3. modul indføres der også differentierede gåtider for at sprede trafikken på Niels Brocks gange og trapper:

1.g’ere kl. 13.50 

2.g´ere kl.14.00  

3.g´ere kl. 14.10 

Har man 4. modul på sit skema, afsluttes det til normal mødetid.

For EUD og EUX-gymnasiet gælder særlige regler, der udmeldes af rektor Annemerete Esmark Thers på MitNielsBrock.

De aflyste timer genlæses og eleverne orienteres herom fra deres rektor.

8. september 2020: 

Nyt fra Niels Brocks COVID-19 beredskab

På gårdsdagens pressemøde med Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke, var fokus især på de unge, da det er her, at smitten er stigende. Også på Niels Brock kan vi konstatere, at ikke alle elever er lige gode til at passe på sig selv og hinanden. Særligt ved kantiner ser vi manglende overholdelse af de vigtigste budskaber fra myndighedernes COVID-19 kampagner. Derfor vil der fra og med i morgen onsdag den 9. september 2020 være medarbejdere i kantineområdet, der skal hjælpe eleverne med at huske at:

 • respektere ensretning
 • holde afstand  
 • have god håndhygiejne, herunder spritte hænder før kantinebesøg

På Niels Brock har vi allerede iværksat mange smitteforebyggende foranstaltninger. Og vi glæder os over, at det ser ud til, at vores strategi virker. Siden skolestart har skolen haft 13 konstaterede smittede elever, og ingen af disse har nået at smitte andre på skolen.

De mange foranstaltninger; ekstra rengøring, forskudte mødetider, samvær alene med stamklasse, hjemsendelse af hele klasser ved konstateret smitte, ”håndsprit-stationer”, aflysning af alle sociale arrangementer, medarbejderes anvendelse af værnemidler, opsætning af plexiglas-skærme i klasseværelser m.fl. fortsætter vi med.

Fra og med mandag den 7. september er valg- og sproghold overgået til fysisk tilstedeværelse på tværs af klasser. Det giver god mening ud fra et pædagogisk perspektiv, men det øger risikoen for smittespredning, hvis en elev konstateres smittet. Eleverne er klassevis udstyret med accessoires i forskellige farver, så de kan grupperes klassevist og holdes på behørig afstand fra elever fra andre stamklasser, og derfor burde smittespredningen stadig kunne holdes til elevens egen stamklasse.

Vi vil sluttelig understrege, at alle – også elever – skal bidrage til at overholde skolens retningslinjer, så vi kan fortsætte den gode stil med at passe på hinanden på Niels Brock.

Niels Brocks COVID-19 beredskab

Anya Eskildsen, Adm direktør
Allan Nørgaard Andersen, fællestillidsmand
Anne Hyrup Madsen, Vice direktør
Helle Aagaard, jurist
Claus Villumsen, Direktionssekretær
Peter Westergaard, Rektor

19. august 2020 - velkommen til skolestart 20-21

Kære elever og forældre

Det er god stil at passe på hinanden. Sådan indledte jeg mit velkomstbrev til jer, som blev sendt via e-boks før skolestart. (Og som du kan finde under Tidligere opdateringer)

Rigtig mange af vores elever har heldigvis taget budskabet seriøst, og det er absolut også nødvendigt, for smittetallene i samfundet går den forkerte vej, og vi har nu desværre selv en COVID-19 smittet elev på hospitalet.

Vi har iværksat omfattende forholdsregler i bestræbelserne på at holde COVID-19 ude af skolen. Det giver en noget anderledes skoledag, end vi ønsker, men vi oplevede hvordan den langvarige nedlukning i foråret påvirkede eleverne, og den situation vil vi gå meget langt for at undgå. Derfor gennemføres undervisningen indtil videre kun i stamklasserne og alt på tværs foregår virtuelt, for derved at begrænse elevernes sociale kontakter.

Når jeg nu skriver igen, er det fordi vi allerede - kun 5 dage inde i skoleåret - har måtte sende 8 klasser hjem. Det er brandærgerligt, men jo uundgåeligt når, der møder smittede elever ind i klasserne.

På vores COVID-19 beredskabstelefon får vi mange henvendelser om situationen, når en elev eller en klasse er hjemsendt. Det er sådan, at når vi sender en enkelt elev eller en hel klasse hjem for at blive testet, er det afgørende, at myndighedernes retningslinjer følges (https://www.sst.dk/da/corona). Det betyder, at i dagene frem til der foreligger et testresultat, er eleven eller klassen i karantæne og kan ikke deltage i arrangementer uden for hjemmet. Det gælder altså både skolegang og fritidsarrangementer.

Jeg vil gentage opfordringen til at downloade app’en SmitteStop for at bidrage til at bremse smittekæder. Husk at orientere skolens COVID-19 beredskab, hvis du som elev bliver smittet, så vi kan bremse eventuel smittespredning på skolen. COVID-19-beredskabet kan ikke foretage lægefaglig vurdering og skal alene kontaktes ved konstateret smitte. Beredskabet kontaktes direkte på hag@brock.dk. Der skal ved henvendelse oplyses navn, klasse/hold, gymnasium samt et mobilnummer. For en lægefaglig vurdering kontaktes egen læge eller corona-hotline på 7020 0233.

Vi evaluerer løbende situationen og kan hele tiden justere, hvilke retningslinjer vi ønsker at fastlægge fra skolens side. Vi følger, som minimum, myndighedernes retningslinjer og opdaterer løbende hjemmesiden, hvor udvalgte FAQ kan ses. (https://nielsbrock.dk/nyheder)

Det er en meget mærkelig situation vi er i, men jeg er sikker på at vi med fælles indsats kan lykkes med at holde COVID-19, om ikke helt ude af Niels Brock, så på et minimum, så det ikke bliver nødvendigt at lukke hele skolen ned.

Det er god stil at passe på hinanden – og det gør vi ved at følge retningslinjerne.

Med venlig hilsen

Anya Eskildsen
Adm. direktør
Niels Brock

6. august 2020

Kære elever og forældre

Det er god stil at passe på hinanden

Først en varm velkomst til alle til det nye skoleår 2020/21. Vi har hele sommeren glædet os til at kunne byde jer velkommen til en hverdag, der er lidt mere normal, men desværre fortsat præget af COVID-19.

Vi tager på Niels Brock COVID-19 situationen alvorligt og følger myndighedernes anvisninger – både i klasseværelset og i sociale sammenhænge på skolen. Vi har markeret de ensrettede adgangsveje til lokaler og kantine, hvilket betyder længere vej og også omveje.

Det er nødvendigt at vi alle sammen bidrager og udviser det nødvendige hensyn. Og her er vores adfærd sammen og den grundige håndhygiejne afgørende. Det betyder, at der fortsat skal foregå grundig håndvask, afspritning, holdes afstand og at der nyses og hostes i ærmet etc.

Uddannelsesinstitutioner har generelt set fået dispensation fra anbefalingen om 1-meters-afstand. Som følge af skolens indretning, vil det de færreste steder være muligt at overholde anbefalingen om 1 meters afstand mellem eleverne i klasselokalerne (der vil altid være 2 meter mellem undervisere og elever på forreste stolerække). Alle medarbejdere, der har elev-kontakt, bærer visir for at mindske risikoen for smittespredning i skoletiden. Vores elever er naturligvis også velkomne til at bruge mundbind eller visir.

Foreløbig vil elever kun være sammen med elever fra egen stamklasse. Al undervisning på tværs vil enten foregå virtuelt eller skubbes til efter efterårsferien. Dermed bidrager vi til at inddæmme smittekæderne, og reducere antallet af klasser, der bliver påvirket af et eventuelt udbrud i én klasse.
Billedligt talt, betragter vi en stamklasse som ”familien” inden for hvilken der er dispensation fra 1 meters afstands anbefalingen. Når vi omgås hinanden uden for klasselokalet, holder man 1 meters afstand, men er fortsat kun sammen med elever fra egen stamklasse.

Hvis vi bliver nødt til at lukke klasser ned, vil undervisningen gennemføres virtuelt. Vi vil i givet fald orientere berørte direkte via SMS og Teams. Vi tilbyder allerede nu virtuel undervisning for elever, der er i hjemmekarantæne eller er i særlig risiko (herunder blandt nære kontakter). Af hensyn til krav om fysisk tilstedeværelse i undervisningen, skal der foreligge lægelig dokumentation.

Vi skal alle være forberedte på risikoen for en uhensigtsmæssig hastig udvikling af COVID-19, hvor vi må overgå til virtuel undervisning med særdeles kort varsel.

COVID-19 beredskab og myndighedernes retningslinjer

Skolen har etableret et COVID-19-beredskab, som kan kontaktes direkte på hag@brock.dk. Det vil også være dette beredskab, der – i samarbejde med den lokale ledelse – forholder sig til, hvor meget og hvordan skolen skal lukke ned i tilfælde af konstateret smitte.

Hvis du eller dine nære kontakter har fået konstateret smitte med COVID-19 eller har symptomer herpå, skal det straks meddeles til skolens COVID-19 beredskab via hag@brock.dk. Skolen vil herefter kunne træffe de rette foranstaltninger for at inddæmme smitte. Der skal ved henvendelse oplyses navn, klasse/hold samt et mobilnummer. Du må ikke møde på skolen, såfremt du eller dine nære kontakter har symptomer eller er konstaterede smittede med COVID-19, og du skal lade dig teste for COVID-19 og følge myndighedernes anbefalinger, inden du igen møder på skolen. Hvis du pga. ovenstående er forhindret i at møde til fysisk undervisning, men ikke mere syg end du kan deltage, vil du skulle følge undervisningen virtuelt.

Vi minder om, at hvis du har holdt din sommerferie i et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder alle ikkenødvendige rejser, så skal myndighedernes anvisninger om hjemmekarantæne følges.

SmitteStop app’en

Niels Brock opfordrer alle, både medarbejdere og elever, til at downloade app’en SmitteStop for at bidrage til at bremse smittekæder. Husk at orientere skolens COVID-19 beredskab, hvis du bliver smittet, så vi kan identificere dine nære kontakter og bremse eventuel smittespredning på skolen.

Sociale arrangementer, oprydning og udluftning i klasselokalerne
Sociale arrangementer på skolen er i den kommende tid stærkt begrænsede og sker kun klassevis og så vidt muligt udendørs. Alt på tværs af klasser skal foregå virtuelt. I vores bestræbelser på at holde COVID-19 ude af Niels Brock, fraråder vi enhver deltagelse i selvarrangerede intro-ture og - arrangementer/forsamlinger i fx Dyrehaven og Kgs. Have.

Det er vigtigt, at I støtter op om anvisningerne på skolen og medvirker til at lufte ud og rengøre borde i undervisningslokalet. Rengøringspersonalet sørger for hyppig og grundig rengøring.

Vi glæder os til at se jer på Niels Brock og er sikre på at vi sammen kan få skabt en god skoledag, selvunder disse særlige forhold. Ved en fælles indsats håber vi på at kunne holde COVID-19 ude af Niels Brock, og dermed skabe rammerne for et godt og trygt skoleår.

Husk også at følge myndighedernes anvisninger om mundbind i offentlig transport til og fra uddannelse.

Endnu engang rigtig hjertelig velkommen til et nyt skoleår på Niels Brock.

Med venlig hilsen

Anya Eskildsen

Adm. direktør

Niels Brock

 

3. juli 2020

God sommer fra os på Niels Brock

-og lidt om Niels Brock efter sommerferien

Vi glæder os allerede rigtig meget til at møde vores nye og gense gamle elever på skolen efter sommerferien. Der er udarbejdet skolekalendere for hvert af vores 5 gymnasier (inklusiv Erhvervsuddannelserne), som du kan finde under hvert gymnasium. 

Som det ser ud lige nu, vil vi - når vi mødes igen – undervise efter de normale reglerhvilket betyder, at undervisningen igen foregår fysisk på skolen. Der er dog stadig en række forholdsregler vi alle skal tage, som følge af COVID-19: 

Elever vil igen kunne samles i ét klasselokalegælder også valghold, men den generelle anbefaling om en meters afstand (og to meters afstand i særlige situationer), gælder fortsat ved ophold uden for klasselokalet. 

Mødetider forskydes for at sikre overholdelse af myndighedernes anbefalinger. 

For Handelsgymnasierne: Innovationsgymnasiet, Det Internationale Gymnasium, Handelsgymnasiet JTP (ikke idrætseleverog Handelsgymnasiet Nørre Voldgade gælder følgende mødetider – foreløbig frem til efterårsferien: 

1. g’ere møder kl. 8.10 

2. g´ere møder kl. 8.20

3. g´ere møder kl 8.00 

For EUX-gymnasiet møder eleverne efter denne plan:  

GF1-elever møder kl. 8.00 

GF2-elever møder kl. 8.10 

SF-elever møder kl. 8.20 

EUD voksen: 

GF2-elever møder kl. 8.00 

Herudover skemalægges der for 2. og 3.g’erne på Handelsgymnasierne med én virtuel dag hver anden uge (rullende ugedage)Dette for at reducere antallet af elever på skolen på samme tid, og for at fortsætte udviklingen af vores elevers digitale kompetencer. 

Vi opfordrer alle elever til at benytte pauserne inkl. spisepausen til at blive i egen klasse eller gå udenforDer er dog dedikeret særlige pauseområder indendørs som bliver tildelt klassevist og oplyst nærmere om. Men vi opfordrer til, at man bliver i egen klasse, eller går udenfor i pauser for at minimere smitterisikoen. 

Også i skolens kantiner indføres tiltag for at minimere smitterisiko og -spredning. Al salg foregår ved udlevering af kantineleverandørens medarbejdere. Der kan betales med MobilePay og kort, men ikke kontanter. Der opsættes skiltning og indføres ensretning af adgange til/fra kantinen.

Fester og intro-arrangementer begrænses indtil videre og eventuelle introarrangementer vil foregå klassevist, uden overnatning og fortrinsvist udendørs.  

Niels Brock følger myndighedernes retningslinjer, herunder retningslinjer om personer i øget risiko. Er du i øget risiko, skal du huske at orientere din rektor. Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, vil modtage virtuel undervisning. Eleverder bliver hjemme uden en sådan vurdering, registreres som fraværende og der vil ikke arrangeres særskilt virtuel undervisning til eleven 

Elever skal blive hjemme i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til lande, som det frarådes at besøgeDet er elevens eget ansvar at holde sig orienteret om hvilke lande der er tale om. Fraværet registreres, og der vil ikke arrangeres særskilt virtuel undervisning.  

Skulle det ske, at en elev eller medarbejder bliver smittet med COVID-19 skal man følge og myndighedernes og skolens retningslinjer herom. Hvis flere elever konstateres smittet med COVID-19 kan det komme på tale, at undervisningen for hele klassen eller hele afdelingen (afhængig af omfang) omlægges til virtuel undervisning i den periode, der anbefales af myndighederne. 

Der er fortsat fokus på mindskelse af smitterisiko, hvorfor der på Niels Brock foretages ekstra rengøring af alle kontaktflader, og vi vedvarende opfordrer alle til at følge myndighedernes anbefaling om hygiejne og afstand, herunder grundig håndvask før skoledagen starter, samt benytte de mange opstillede håndsprits-dispensere. 

Istandsættelse i Linnésgade

Vi glæder os over, at skolens smukke bygning på Linnésgade nu istandsættes.

Dette er lykkedes med hjælp fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med 3 mio. kr. og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond  med 750.000 kr. til istandsættelse og konservering af zinkfigurer og frisebånd på Niels Brocks Internationale Gymnasium.

Hermed bidrager også fondene til bevarelse af stadsarkitekt Ludvig Fengers (1833-1905) unikke bygning, der oprindeligt blev bygget til det tekniske selskab.

Istandsættelsen pågår til efterårsferien, og kan medføre gener for afdelingens elever og medarbejdere, men vi ser frem til at se det flotte resultat, der indtil videre gemmer sig bag stillads.

11. juni - opdateret 1. juli 2020

Sommerferien er begyndt, og undervisningsministeriet har præciseret, at elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst (karantæne).

Man behøver dog kun blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst i et af de lande som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til. Vi henstiller til, at man i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19, læs evt. mere herom på fx coronasmitte.dk. Udenrigsministeriet kan løbende ændre sine anbefalinger, så vi opfordrer alle til at holde sig opdateret og følge anbefalingerne.

Det betyder, at fx uddannelsesinstitutioner mv. af sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise at modtage en elev eller en kursist, der har været i et af de lande, Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for de andre elever eller kursister og medarbejderne på skolen. Elever der som følge heraf er i karantæne efter skolestart august 2020, bliver registreret som fraværende, hvilket således tæller med i elevens fraværsstatistik.

På Niels Brock følger vi myndighedernes retningslinjer, og er man i tvivl om, man bør gå i karantæne, opfordres man til at kontakte egen læge og tale med rektor/uddannelsesleder. 

10. juni 2020 - opdateret 16. juni 2020

Der bliver alligevel dimission på Børsen for årets Niels Brock studenter

Det er med stor glæde, at vi kan oplyse, at det alligevel er lykkedes at holde fast i traditionen om, at studenter fra Niels Brock dimitterer og fejres i de historiske rammer på Børsen.

Dimissionerne foregår onsdag den 24. juni, torsdag den 25. juni, fredag den 26. juni og lørdag den 27. juni 2020.Vi gør naturligvis vores for at overholde myndighedernes COVID-19 retningslinjer om blandt andet afstand, størrelse på forsamlinger etc. Det betyder desværre, at det kun er studenterne, der (klassevis) må møde op inde i selve børssalen. Hver elev må have følge af to pårørende og hver klasse har 30 minutter til selve dimissionen.

Alle studenter vil få direkte besked fra deres rektor om mødetidspunkt på Børsen. Vi opfordrer til, at elever og deres pårørende kommer så tæt på det tildelte tidspunkt som muligt, ligesom Børsen bør forlades umiddelbart efter arrangementet. Det er god stil, at vi passer på hinanden.

At dimittere fra Børsen har været et stort ønske fra vores studenter, som vi heldigvis nu kan opfylde. Vi håber alle studenter og deres familier får en festlig dag, selvom den ikke bliver helt som ventet. Vi, på Niels Brock, skal i hvert fald nok gøre hvad vi kan, for at gøre den traditionsrige dag så festlig som muligt.

 

Afslutning på skoleåret 2019/20 for elever på Niels Brock

For afgangselever Det er præciseret fra Undervisningsministeriet, at alle gymnasier i videst muligt omfang skal fortsætte med nødundervisning resten af skoleåret – både for de elever, der må møde fysisk op og for de elever, der fortsat undervises virtuelt.

Nødundervisningen for skoleåret 2020/21 ophører senest den 19. juni 2020.

Nødundervisningen genoptages mellem eksaminer i de fag, der endnu ikke er afsluttet med eksamen, dog senest den 19. juni 2020. Alle elever vil modtage orientering om, hvornår nødundervisningen ophører for den enkelte. 

 

Hvornår har eleverne, der afslutter den gymnasiale uddannelse til sommer, sidste skoledag?

Den sidste skoledag varierer fra klasse til klasse. Alle klasser har dog sidste skoledag i første halvdel af juni, og hver enkelt elev får direkte besked om den præcise dato.

 

Karakterer

Hvornår får eleverne karakter i de fag, de skal op i til afsluttende eksamen?

Afsluttende standpunktskarakter i de fag eller dele af et fag, eleverne skal til eksamen i blev offentliggjort den 15. maj.

 

Hvornår får eleverne karakter i de fag, de ikke skal til afsluttende eksamen i?

Afsluttende standpunktskarakter i de fag eleverne ikke skal til eksamen i, samt karakterer i den mundtlige del af eksamensfagene, får eleverne tidligst den 19. og senest den 24. juni 2020. Hver enkelt elev vil få at vide, hvornår vedkommendes karakterer offentliggøres.

 

Eksamen

Hvornår er der eksamen for afgangselever?

Det bliver naturligvis en meget anderledes afslutning for vores afgangselever. Flere standpunktskarakterer ophøjes til eksamenskarakter. Alle afgangselever på HHX skal op til to skriftlige og én mundtlig prøve. Alle skal op i skriftligt dansk, samt et skriftligt studieretningsfag på A-niveau, og en mundtlig prøve i Studieområdeprojekt (SOP). Alle elever, som afslutter gymnasiale fag på EUX Business skal til mundtlig eksamen i Erhvervsområdeprojekt (EOP), skriftlig dansk og første udtrukne skriftlige prøve.

Datoer for de skriftlige eksaminer på HHX og EUX fremgår også af Undervisningsministeriets hjemmeside. 

Øvrige afsluttende eksaminer i gymnasiale fag er blevet aflyst og erstattet af årskarakterer, der tæller dobbelt.

 

Hvornår offentliggøres eksamensplanen for afgangselever? 

Eksamensplanen blev offentliggjort mandag den 11. maj 2020.

 

Hvornår offentliggøres de aflyste eksaminer (fag, der vil tælle dobbelt på eksamensbeviset)?

De aflyste eksaminer blev offentliggjort den 8. maj 2020, og der er i stedet afgivet afsluttende standpunktskarakter (årskarakter), der ophøjes til prøvekarakter, og dermed tæller dobbelt.

 

Ekstra sundhedshensyn ved skriftlige eksaminer sommeren 2020

Fra skolens side er der gjort tiltag for at sikre overholdelse af myndighedernes retningslinjer under de skriftlige eksaminer. Det kræver også noget særligt af eleverne fx skal eleverne selv placere sin slukkede telefon i en pose (Faraday Bag), der ligger på eksamensbordet. Eleverne opdeles i grupper, der hver får forskellige mødetidspunkter og særlige ind/-udgange til eksamenslokalet, hvorfor eleverne må forberede sig på at skulle møde op i god tid. Eleverne får nærmere besked om retningslinjer for eksamensafholdelsen direkte.

 

Ekstra sundhedshensyn ved mundtlig eksamen (SOP og EOP) sommeren 2020

Fra skolens side er der gjort tiltag for at sikre overholdelse af myndighedernes retningslinjer under de mundtlige eksaminer. Eksaminerne vil derfor blive afholdt på anden måde, end vi plejer fx anvendes ikke (grønne) duge, da de ikke kan sprittes af mellem hver eksamination, og der gives ikke hånd.  Eleverne opdeles i grupper, der hver får forskellige mødetidspunkter og særlige ind/-udgange til eksamenslokalet, hvorfor eleverne må forberede sig på at skulle møde op i god tid. Eleverne får nærmere besked om retningslinjer for eksamensafholdelsen direkte.

 

Særligt for elever, hvor der skal tages særlige hensyn (SPS-elever)

Niels Brocks SPS-elever skal være på deres lokale afdelinger. Og modtager brev i deres personlige e-Boks herom.

 

Hvad hvis elever ikke kan deltage fysisk i eksamen pga sygdom eller hvis de er i risikogruppen?

Hvad der sker, afhænger af den konkrete situation:

Hvis en elev er syg med andet end covid-19 symptomer til sin eksamen, skal eleven sygemeldes og gå til sygeeksamen til august efter de almindelige regler herfor.

Hvis en elev er syg med covid-19 symptomer på tidspunktet for eksaminationen, eller har været syg med covid-19 symptomer i indtil 48 timer før eksamens afholdelse, vil eksaminationen blive aflyst, og den afsluttende standpunktskarakter blive ophøjet til prøvekarakter.

Hvis en i elevens husstand er syg med covid-19(påvist) i indtil 48 timer før eksamens afholdelse, vil eksaminationen blive aflyst, og den afsluttende standpunktskarakter blive ophøjet til prøvekarakter.

Hvis en elev er i risikogruppen og dermed har været fritaget for at deltage i nødundervisning med fysisk tilstedeværelse, er eleven allerede blevet kontaktet af skolen og har givet skolen besked om, hvorvidt eleven vil have den afsluttende standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter eller vil til eksamen.

Hvis en i en elevs husstand er i risikogruppen, kan eleven som udgangspunkt godt deltage i eksamen. Er man i tvivl, kan man kontakte den behandlende læge.

Dokumentation i form af udskrift fra sundhedsjournal eller lægeerklæring fremsendes i alle tilfælde til studievejledningen hurtigst muligt inden eksamensafholdelsen.

 

Niels Brocks traditionsrige stråhatte 

Trods COVID-19 skal HHX-studenterne på Niels Brock ikke snydes for de traditionsrige stråhatte.Alle kommende HHX-studenter vil på sidste skoledag få en stråhat, og dagen vil blive fejret med klassen og med et par af klassens undervisere under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Grundet den særlige situation har skolen besluttet, at stråhattene i år er en gave til eleverne.

 

Hvornår får eleverne studenterhue på? 

Det er lidt forvirrende i år, fordi så mange eksaminer er aflyst og SOP/EOP eksaminer kan være placeret ret tidligt i juni måned. Flere elever og deres forældre har spurgt til reglerne omkring studenterhuen – og om det er OK at tage huen på efter SOP/EOP eksamen. Principielt er den eneste ”regel” at det bringer uheld at tage studenterhuen på, før man har bestået sin sidste eksamen. Det betyder, at elever kan tage deres huer på efter SOP eksamen, hvis de har lyst. Studenterhuen er dog et symbol på bestået studentereksamen, og eleverne er dog først rigtigt studenter, når de sidste karakterer foreligger – og det sker i uge 26, hvor årets studenter skal fejres til dimissionen og studenterkørsel.

Hvert enkelt gymnasium afholder en særlig begivenhed i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger. Hver enkelt elev modtager direkte besked og retningslinjer om begivenheden.

 

Hvornår afholdes dimission sommeren 2020? 

Der planlægges med dimission for studenterne, og men desværre nok ikke på Børsen, som Niels Brock’ere gennem tiden har dimitteret fra. Dimissionen finder sted i uge 26. Skolen afventer retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne herom, men vi forventer desværre, at arrangementet i år gennemføres uden tilstedeværelse af familie/pårørende til dimittenderne. I stedet planlægger vi at transmittere fra begivenheden. Hver enkelt elev modtager direkte besked og retningslinjer om arrangementet.

 

For elever, der ikke afslutter deres gymnasiale uddannelse i år (1. og 2. g på HHX, GF2 EUX og EUX SF 1. semester

Hvor længe fortsætter nødundervisningen på Niels Brock? 

Det er præciseret fra Undervisningsministeriet, at alle gymnasier i videst muligt omfang skal fortsætte med nødundervisning resten af skoleåret. Undervisningsministeriet har meldt ud, at nødundervisningen ophører i uge 26 – den 22., 23. eller 24. juni 2020. Udvidelse af fase 2 af genåbningen af Danmark omfatter fra den 27. maj 2020 elever, der ikke afslutter deres gymnasiale uddannelse i år. Herefter må disse elever også modtage undervisning med fysisk fremmøde på skolen. Hver enkelt elev vil modtage direkte besked om, hvorledes planen er for vedkommende. Planen vil tage højde for, at det fysiske fremmøde foregår på en sundhedsmæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med myndighedernes vejledninger.

 

Hvornår har eleverne, der ikke afslutter den gymnasiale uddannelse til sommer, sidste skoledag?

Det er præciseret fra Undervisningsministeriet, at alle gymnasier i videst muligt omfang skal fortsætte med nødundervisning resten af skoleåret – både for de elever, der må møde fysisk op og for de elever, der fortsat undervises virtuelt. Undervisningsministeriet har meldt ud, at nødundervisningen ophører i uge 26 – den 22., 23. eller 24. juni 2020.

 

Hvornår offentliggøres de aflyste eksaminer?

De aflyste eksaminer  tæller dobbelt – og på hhx og EUX SF blev de offentliggjort den 18. maj 2020, og der afgives i disse fag i stedet afsluttende standpunktskarakter (årskarakter), der ophøjes til eksamenskarakter og dermed tæller dobbelt. 

 

Hvornår får eleverne deres karakterer? 

Afsluttende standpunktskarakterer offentliggøres for hhx-elever i uge 26, 2020.

For elever på GF2 EUD og GF2 EUX offentliggøres de afsluttende standpunktskarakterer henholdsvis den 18. juni 2020 og den 19. juni 2020.

For elever på 1. semester af det studieforberedende år på EUX Business offentliggøres årskaraktererne den 19. juni 2020.

 

Eksamen

Eksaminerne på HHX i sommerterminen 2020 er aflyst. Det betyder for 1. og 2.g, at den afsluttende standpunktskarakter i fag, der afsluttes til sommer og er udtrukket til eksamen, ophøjes til eksamenskarakter og dermed tæller dobbelt.På GF2 EUD og GF2 EUX gennemføres grundforløbsprøven som planlagt med fysisk fremmøde. Grundfagseksamen aflyses og årskarakteren i det eksamens-udtrukne grundfag ophøjes til eksamenskarakter.

 

Prøvetræning/eksamen

Prøveeksaminer skal foregå som en del af undervisningen for 1. og 2.g og kan bestå af prøvelignende aktiviteter i det enkelte fag, som giver eleverne et tydeligt indtryk af rammer, indhold og faglige krav til fagets prøve(r). I forbindelse med afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer kan prøvetræningen indgå som en del af underviserens helhedsvurdering af elevens faglige niveau, men ikke være det primære grundlag for standpunktskarakteren. Den enkelte underviser vil i sin karaktergivning skulle tage hensyn til, at nødundervisningen ikke nødvendigvis i samme grad giver underviseren mulighed for at bedømme elevens faglige niveau, ikke mindst i den mundtlige del af faget. I den forbindelse vil det være nødvendigt også at medtage elevens faglige præstationer fra den almindelige undervisning, inden nødundervisningen trådte i kraft.

 

For GSK kursister

Hvornår slutter undervisningen?

Undervisningen slutter som udgangspunkt som planlagt før nedlukning. Undervisningsministeriet har dog bedt GSK-skolerne om at lægge ekstra tid ind umiddelbart efter kursets ophør til afvikling af den faglige vurderingssamtale. Niels Brock lægger derfor den faglige vurderingssamtale inden for 5 hverdage efter undervisningens ophør på de enkelte kurser.

 

Afsluttende standpunktskarakterer i stedet for eksamen? 

GSK-kursister afslutter deres fag med at få en afsluttende standpunktskarakter, som ophøjes til prøvekarakter.Den afsluttende karakter er en helhedsvurdering

Underviserne fastsætter de afsluttende standpunktskarakterer på baggrund af en helhedsvurdering, der inkluderer de faglige mål, fagligt niveau i undervisningen og en vurderingssamtale. I karaktergivningen vil underviserne tage udgangspunkt i den undervisning, kursisten har modtaget.

En eventuel skriftlig karakter giver underviserne på baggrund af de obligatoriske opgaver, kursisten har afleveret i forbindelse med undervisningen. Alle opgaver indgår i helhedsvurderingen. Det gælder også fag, der kun har én samlet standpunktskarakter. Det er ikke muligt at genaflevere opgaver, medmindre det er en del af undervisningsplanen.

 

Afholdelse af faglig vurderingssamtale

Inden underviseren afgiver standpunktskarakterer, skal der afholdes en faglig vurderingssamtale. Samtalen er primært for at sikre, at kursisten får en retvisende mundtlig karakter. Samtalen er mellem kursisten og dennes underviser. Der er ikke en censor tilstede.Det er vigtigt at understrege, at den faglige vurderingssamtale ikke er en eksamen, men en del af bedømmelsesgrundlaget til helhedsvurderingen. Hvis en elev ikke gennemfører sin faglige vurderingssamtale, afgiver underviseren alligevel en standpunktskarakter. Det tæller naturligvis negativt i helhedsvurderingen, hvis en elev udebliver fra vurderingssamtalen.Det er vigtigt at understrege, at den faglige vurderingssamtale ikke er en eksamen, men en del af bedømmelsesgrundlaget til helhedsvurderingen. Hvis en elev ikke gennemfører sin faglige vurderingssamtale, afgiver underviseren alligevel en standpunktskarakter. Det tæller naturligvis negativt i helhedsvurderingen, hvis en elev udebliver fra vurderingssamtalen.

 

Hvornår får kursisten et bevis?

Karakteren eller karaktererne modtager kursisten ikke i forbindelse med vurderingssamtalen, men efterfølgende via administrationen på Niels Brock. Beviset fremsendes til kursistens e-boks senest en uge efter den faglige vurderingssamtale. Herved sikres det, at kursisten kan søge om optagelse på en videregående uddannelse uden forsinkelse. 

 

25. maj 2020

Nu kan vi endelig byde velkommen tilbage til alle elever på Niels Brock. Fra den 27. maj er det igen tilladt at få fysisk undervisning på skolen. Vi er lige nu i fuld gang med at planlægge, hvordan det kommer til at forløbe. 

Retningslinjer om afstandskrav betyder, at vi ikke kan åbne op på samme vilkår som før, og onlineundervisning vil stadig pågå. Alle elever får besked om, hvornår og hvordan, de skal møde ind. Læs med i FAQen, hvor du kan få svar på de øvrige spørgsmål. Vi har håndsprit i alle bygninger, men anbefaler, at du tager med til eget forbrug. Vi glæder os til at se jer alle igen. 

 

18. maj 2020

Alle elever på EUD grundforløbet vil fra den 18. maj 2020 modtage undervisning med fysisk fremmøde dagligt frem mod eksamensperioden. Ikke kun i det uddannelsesspecifikke fag, men også i grundfagene. Det er igen vigtigt at understrege, at der naturligvis fortsat er tale om nødundervisning, der er organiseret således, at de sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. 

 

8. maj 2020

For EUD elever - opdateret 11. maj 2020

Statsministeren præsenterede torsdag den 7. maj 2. fase af regeringens genåbningsplan. Heraf fremgår det af aftaleteksten, at: 

undervisning og eksaminer med krav om fysisk fremmøde. Desuden åbning af STU, EUD og FGU (18. maj). Det er pt. den eneste information, som vi som skole har modtaget, og det er desværre ikke nok til at kunne melde noget præcist ud til vores elever. Indtil vi har modtaget nærmere information fra undervisningsministeriet, må vi forholde os tålmodigt. 

 

21. april 2020

Kompensation for aflyst eller afbrudt studierejse - opdatering 

Vi er i fuld gang med at opgøre udgifterne for de studierejse, der desværre blev aflyst eller afbrudt som følge af Covid-19. Eventuel tilbagebetaling sendes direkte til den rejsende Nemkonto. Vi er desuden bekendt med, at nogle rejsende har søgt refusion gennem deres private rejseforsikring. Opmærksomhed omkring den mulighed gives hermed videre. 

 

21. april 2020 – opdateret den 7. maj 2020

Eventuel tilbagebetaling fra rejsearrangøren Profil Rejser sendes direkte til det betalingskort, depositum og restbeløb blev betalt med. Der kan således være tale om to forskellige kort, og dermed tilbagebetaling til to forskellige konti.

Såfremt der er betalt med kreditkort, viser det sig desværre, at Nets har en meget lang ekspeditionstid for viderebetaling.

Vi er desuden bekendt med, at nogle rejsende har søgt refusion gennem deres private rejseforsikring. Opmærksomhed omkring den mulighed gives hermed videre.

 

Aflyste studierejser

Profil rejser er i gang med at refundere indbetalinger for aflyste studierejser. Nogle er allerede refunderet, andre er lige på trapperne. I det tilbagebetalte beløb er fratrukket udgift til afbestillingsforsikring, som i forbindelse med refusionen er anvendt. 

 

Afbrudte studierejser

Opgørelsen af de afbrudte studierejser er lidt mere omstændelig, da mange af udgifterne allerede er afholdt, men dem er vi også ved at have gjort endeligt op. For flertallet af de afbrudte studierejser gælder dog, at de heldigvis blev afbrudt sent i forløbet, så der vil ikke være meget at refundere - om noget. 

 

Fremtidige studierejser i foråret 2020

Ifølge reglerne for afbestilling afhænger muligheden for refusion af udenrigsministeriets rejsevejledning 7 dage før afrejse. 

Niels Brock forventer desværre ikke at kunne gennemføre planlagte studierejser i foråret 2020, men endelig beslutning kan først træffes, når vi nærmer os afrejsetidspunket, hvorefter refusion af det indbetalte beløb kan finde sted.

Kompensation som følge af flyselskabets aflysning eller forsinkelse

Er du blandt dem, der blev forsinket på hjemrejsen på grund af flyselskabets aflysninger, og har flyselskabet grundet dets transportforpligtelse lovet af ville kompensere dig for dine udgifter, fx til indkvartering og madudgifter under forsinkelsen? I givet falg er dette et mellemværende mellem dig og flyselskabet. Har du ikke selv haft udlæg i denne forbindelse, men er udgifterne blevet betalt af rejsebureauet eller din rejselærer, er det et krav som Niels Brock forfølger og du skal ikke gøre nogte. Alle rejsende elever orintereres direkte via e-boks eller på mitnielsbrock om netop deres afbrudte eller aflyste studierejse. 

 

16. april 2020

Plan for gradvis genåbning for 3. g og 2. års elever

Her beskrives hvordan Niels Brock håndterer den gradvise kontrollerede genåbning fra mandag den 20. april 2020. Informationen er til dig, som er 3.g elev på Niels Brocks Handelsgymnasium, 2.års elev på det 2-årige HHX eller 2.års elev på Niels Brocks EUX- gymnasium. Det helt overordnede princip er at sikre, at vi alle, som minimum, overholder samtlige forholdsregler og tiltag udstukket af Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet, i forbindelse med den gradvise åbning af gymnasierne.Det har været afgørende i vores planlægning at du, når du møder ind på skolen:

undgår myldretidstrafikken

omgås så få personer som muligt - både i, men vi anbefaler også uden for, skoletiden

trænes i korrekt udført håndvask

kender retningslinjerne/instrukserne for hygiejne og adfærd – og at du ved, at overtrædelse af disse COVID-19 retningslinjer og instrukser er en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler, og vil blive sanktioneret i henhold hertil. Det præciseres at brug af snus/tyggetobak på skolen er fuldstændig bandlyst og vil blive sanktioneret hårdt i henhold til skolens studie- og ordensregler

Hvert af Niels Brocks 5 gymnasier har udarbejdet en plan for hvilke klasser, der fra mandag den 20. april 2020 vil modtage fysisk undervisning på skolen. Der vil blive tale om delvis fremmøde-undervisning og delvis virtuel undervisning. De dage, hvor der ikke er fremmøde-undervisning, foregår undervisningen virtuelt.

Skolen vil være åben alle hverdage fra kl. 9.00 til 15.15 for de elever, der har fremmødeundervisning.

 

7. april 2020

Niels Brock fortsætter med virtuel undervisning for alle skolens elever de fire dage efter påske, altså frem til og med den 17. april 2020

På Niels Brock fortsætter vi med virtuel undervisning for alle skolens elever frem til og med den 17. april 2020, og først herefter vil de elever, der afslutter gymnasiale fag muligvis skulle møde fysisk op på Niels Brock. Den trinvise kontrollerede genåbning af Danmark vil således alene få betydning for elever i 3.g, elever i 2.g på den 2-årige HHX samt for EUX-elever, der skal afslutte gymnasiale fag på det afsluttende år af deres uddannelse. For alle øvrige elever fortsætter vi med virtuel undervisning, i hvert fald frem til og med den 10. maj 2020. Det understreges, at medarbejdere og elever i risikogruppen - eller med familiemedlemmer i husstanden i risikogruppen - ikke forventes at deltage ved fysisk tilstedeværelse i første trin af genåbningen.

 

3. april 2020

Niels Brock udfordrer Niels Brockerne på fysisk aktivitet

Vi ved, hvor vigtigt det er for helbred og indlæring at få rørt sig på en daglig basis. Det er svært i disse tider, hvor vi alle udelukkende arbejder bag en computerskærm. Derfor skyder vi en motions-konkurrence i gang for alle elever og studerende på Niels Brock.  Niels Brock Corona-udfordringen går i alt sin enkelthed ud på, at elever og studerende konkurrerer på at gå eller løbe flest km i perioden 14. april til 1. juni – der konkurreres både mellem elever på hver af vores uddannelser og mellem uddannelserne.  Alle aktiviteter trackes på Endomondo. Der ligger nærmere beskrivelser af konkurrencen og de fantastiske præmier på MitNielsBrock. 

 

30. marts 2020

Kompensation for aflyst eller afbrudt studierejse

Niels Brock har igangsat arbejdet om, og i givet fald, hvordan vores elever kan opnå kompensation for aflyst eller afbrudt studierejse, som følge af COVID-19. Niels Brock er i dialog med rejsearrangør, forsikringsselskab og myndigheder herom. Men da fokus overalt i det danske samfund er at inddæmme smitten af COVID-19, forventer vi at der kan gå nogen tid, før vi har svar herpå. Så snart vi har en afklaring, orienterer vi vores elever direkte og opdaterer umiddelbart herefter hjemmesiden her.

Er du blandt dem, der blev forsinket på hjemrejsen på grund af flyselskabets aflysninger, og har flyselskabet grundet dets transportforpligtelse lovet at ville kompensere dig for dine udgifter, fx til indkvartering og madudgifter under forsinkelsen? I givet fald er dette et mellemværende mellem dig og flyselskabet. Har du ikke selv haft udlæg i denne forbindelse, men er udgifterne blevet betalt af rejsebureauet eller din rejselærer, er det et krav som Niels Brock forfølger, og du skal ikke gøre noget.

 

19. marts 2020

Alle Niels Brock-elever, der har været på studietur/studierejser i udlandet, er nu hjemme i Danmark igen. Det er vi meget glade for! - Husk i den forbindelse at afmelde jer danskerlisten hos Udenrigsministeriet. Vi genbringer opfordringen til alle hjemvendte elever:Alle, opfordres kraftigt til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Det betyder altså skærpede krav til jer, der netop er hjemvendt fra studierejser i udlandet. I skal ikke handle ind, mødes med jeres venner/veninder etc. I skal blive indendøre i 14 dage efter jeres hjemkomst. Vores anbefaling er således at ALLE, der er vendt retur fra studieture inden for de sidste 7 dage efterlever denne meget kraftige anbefaling - vi har alle et stort ansvar for at få bugt med denne frygtelige sygdom hurtigst muligt. Er du i tvivl om, hvordan du skal opføre dig, for at reducere smitten kan du læse mere på www.coronasmitte.dk

 

17. marts 2020

Vi følger myndighedernes retningslinjer, og ændringer heri forholder ledelsen sig straks til, hvorefter hjemmesiden opdateres.Niels Brock får mange henvendelser fra forældre om COVID-19 og gennemførelse af studieture eller aflysninger heraf. Vi møder, som udgangspunkt, sympati og opbakning til skolens beslutninger, men kan konstatere at holdningerne til COVID-situationen og beslutningerne, der bliver truffet i den forbindelse, både fra myndighedernes og Niels Brocks side, kan være forskellige.

Ledelsen på Niels Brock har valgt helt konsekvent, at følge myndighedernes retningslinjer i denne helt ekstraordinære og uvante situation, og vil vedblive hermed. Niels Brocks prioritering er vores elever, og at få dem godt og hurtigt hjem fra udlandet. Parallelt hermed forsøger vi at besvare de mange henvendelser vi får om beslutningsgrundlag, refusionsmuligheder og erstatning så godt som muligt. Der er selvsagt fortsat meget, der er uvist. Vedrørende elever, der var planlagt til hjemrejse i dag, tirsdag d. 17. marts 2020, med forventet ankomst i København kl. 21.40. Der er massivt pres på British Airways og flere fly aflyses i disse dage.

Eleverne, der var planlagt med hjemrejse i dag tirsdag d. 17. marts, er nu alle indkvarteret på lufthavnshotel og er booket til BA 812 TORSDAG d. 19. marts med forventet ankomst i Kastrup lufthavn kl. 9.40. Vi har to lærere tilstede i London sammen med eleverne, og holder tæt kontakt med gruppen.

Lærere og elever bliver ved lufthavnshotellet og tager ikke ind til London, og vi følger de danske myndigheders anbefalinger til hygiejne og holden-afstand, selvom vi er i udlandet. Er du forældre/pårørende og har spørgsmål i denne forbindelse så skriv til Helle Aagaard på hag@brock.dk.

Vi glæder os usigeligt til at få de sidste af vores studierejsende-elever hjem.

 

Kl. 12.32

PSBVET-eleverne er booket om, og flyver hjem fra London på mange forskellige afgange. Nogle er landet, andre lander med BA 816 kl. 14.15 den 17. marts 2020 og de resterende er ombooket til BA 822 den 17. marts 2020, der desværre er aflyst. For nuværende er der ikke oplyst nyt afrejsetidspunkt fra British Airways. Der er travlhed i Heathrow og vi gør, hvad vi kan for at få de sidste elever og studerende fra Niels Brock hjem.

Af de mere end 500 rejsende mangler vi at få under 50 personer hjem. Så snart vi hører nyt, opdateres siden her. Man kan også holde sig opdateret på British Airways egen hjemmeside under ’Find flight’ her britishairways.com

 

15. marts 2020

Der er mange, der skal rejse i disse dage, og fly bliver aflyst løbende. Det er flyselskabets pligt at få passagerne frem til destinationen. Det er flyselskabet, der står for ombooking og dermed også evt. forplejning og overnatning, hvis det kommer på tale. Vores rejseselskab holder løbende øje hermed og opdaterer os, så vi kan opdaterer her på siden

Vi opdaterer også løbende FAQ, når der er nyt under de enkelte punkter. 

 

14. marts 2020

BA822 mandag den 16. marts er aflyst - vi afventer nyt ankomsttidspunkt. OBS: Eleverne ER booket ind på en hjemrejse, og flyselskabet sikrer hotel mv. Vi skriver her på siden, så snart vi ved, hvilket fly, de kommer på i stedet. 


13. marts 2020

Så er alle elever ombooket og de sidste ankommer til København på tirsdag. Vi er klar over, at det naturligvis ikke er de studierejser, som eleverne havde set frem til.

Det er vi meget kede af, men de ekstraordinære og uvante omstændigheder gør, at vi må handle.

For spørgsmål herom skriv gerne til Helle Aagaard: hag@brock.dk

 

Kl. 16.40

Udenrigsminister Jeppe Kofoed har netop, ud fra et forsigtighedsprincip, udstedt en ny og omfattende rejsevejledning om, at alle lande som minimum er orange. Det betyder, at alle danskere i udlandet bør tage hjem til Danmark. Niels Brock vælger derfor at få alle elever på studierejse i udlandet ombooket og bragt hjem til Danmark så hurtigt som muligt.

Vi opdaterer løbende siden her, og når vi har overblik over de nye hjemkomsttider for eleverne, får de direkte besked.

Vi arbejder på højtryk og beder om jeres forståelse for, at vi prioriterer arbejdet med eleverne, frem for at svare på telefonhenvendelser. Er der specifikke spørgsmål, så skriv gerne til Helle Aagaard: hag@brock.dk

Vær opmærksom på, at der er pres på ombookingerne pt., og det kan ikke garanteres, at eleverne rejser hjem i samlet flok.

 

12. marts 2020

Niels Brock lukker ned gældende fra torsdag d. 12.3 2020

Statsminister Mette Frederiksen har opfordret hele Danmark til at gøre de nødvendige tiltag for, at vi passer på hinanden, i forhold til at opbremse udbredningen af Covid 19 Corona. Derfor sendes elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner hjem to uger fra på fredag.

På Niels Brock iværksætter vi omgående anbefalingerne og lukker skolen gældende fra i dag torsdag den 12.3 2020. Undervisninger kommer herfra, i videst muligt omfang, til at foregå virtuelt.

Elever på handelsgymnasierne, EUX og EUD finder de første instrukser vedrørende virtuel undervisning på intranettet torsdag kl 12.00.

Situationen omkring COVID-19 ændrer sig time for time. Niels Brock opdaterer løbende hjemmesiden, hvor forældre kan holde sig opdateret – og på skolens intranet ”mitnielsbrock” orienteres skolens elever og medarbejdere om den aktuelle situation.

Generelt gælder:

Helt overordnet gælder, at skolen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 

11. marts 2020

En elev fra Niels Brock er blevet testet positiv for Corona.

Eleven, der går på EUX-gymnasiet på Nørre Voldgade 34, har været på skiferie i Ischgl og er testet positiv efter hjemkomst. Eleven har ikke været på skolen efter hjemkomst fra skiferien. Dermed har eleven ikke udgjort en smittekilde på skolen.

Niels Brock følger fortsat sundhedsmyndighedernes råd og vejledninger. 

 

ÆLDRE FAQ

Instruks for gradvis åbning

Første fase for 3g på HHX, 2 år af den 2-årige HHX og 2. år på EUX gymnasiet

I forbindelse med den kontrollerede gradvise åbning af Niels Brock er nærværende instruks udarbejdet for at sikre, at de skærpede forholdsregler og tiltag kendes og følges af både ansatte og elever. Instruksen følger nøje retningslinjerne udstukket af Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet, men er naturligvis tilpasset Niels Brocks fysiske rammer.

Overtrædelse af skolens instruks, og tilhørende retningslinjer i forbindelse med COVID-19, er en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler og kan sanktioneres i overensstemmelse hermed.

De overordnede principper for genåbningen på Niels Brock, der således vil fungere som rettesnor for det praktiske arbejde er:

At vores elever og ansatte har kendskab til de skærpede forholdsregler; hold afstand og vask hænder

At vores elever og ansatte så vidt muligt undgår myldretid

At vi undgår større forsamlinger og sikrer 2 meters afstand mellem vores elever og mellem elever og ansatte

At vi, som udgangspunkt, planlægger aktiviteter i mindre grupper, som altid består af de samme elever

At vi optimerer på rengøring og rengør kontaktflader flere gange dagligt

At vi sikrer tydelige instrukser for adfærd og hygiejne

At vi sikrer at alle vasker hænder, som minimum ved skolestart samt før og efter frokostpausen

At vi fastholder at ansatte, der kan gennemføre deres arbejde uden fremmøde på skolen, så vidt muligt arbejder hjemmefra

Det betyder, at:

der planlægges undervisning med fremmøde i tidsrummet 9.30 til 15.00

der på HHX gennemføres forskudt undervisning med fremmøde på skolen, hvor hver klasse møder ind maximalt 3 dage i den ene uge og maximalt 2 dage i den næste– de øvrige dage undervises der virtuelt

der på EUX gennemføres undervisning med fremmøde på skolen alle hverdage, hvor de 6 afgangsklasser tildeles en hel etage hver i H og K husene på Nørre Voldgade

elever deles op i mindre grupper (således at der sikres 2 meters afstand) og det er i disse grupper eleverne vil blive undervist på skolen frem til og med den 15. maj 2020

alle elever får tildelt et stamlokale, og det er alene i dette lokale, at eleverne modtager undervisning på skolen – dvs. det er læreren, der kommer til eleverne, der således bliver i samme undervisningslokale hele dagen

mødetider og frikvarterer planlægges forskudt, så ikke mange elever skal færdes på gangene og trapperne samtidig

der afsættes tid i skemaet til at vaske hænder og udluftning i klasselokaler

vi opfordrer eleverne til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden

alle fællesområder er lukkede/aflåste

Alle elever omfattet af genåbningen skal som udgangspunkt møde op til undervisning som anført ovenfor og i henhold til en plan, der er udsendt til hver enkelt elev, der er omfattet af genåbningen. Skolen registrerer fortsat fravær både for undervisning med fremmøde og for virtuel undervisning.

Ansatte og elever skal ikke deltage i undervisningen, hvis man har symptomer på sygdom. Også milde symptomer som forkølelse betyder at man skal sygemelde sig og blive hjemme, indtil man er rask. Hvis man er syg og ikke kan deltage i undervisningen, registreres man som fraværende. Hvis man er syg, men godt kan følge undervisningen virtuelt, er man underlagt fraværsregler for virtuel undervisning.

Adfærd og hygiejne

Der er i alle bygninger, og flere steder i hver bygning, opsat plakater fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggende tiltag – herunder at holde afstand og vaske hænder

På skolens infoskærme kører informationsvideo om håndvask og om smitteforebyggende tiltag

Fysisk kontakt, som håndtryk og kram, skal undgås

Alle ansatte og elever oplæres i korrekt håndvask med vand og flydende sæbe via instruktionsvideo på Mit Niels Brock

Ansatte og elever skal vaske hænder med vand og flydende sæbe, når

de møder ind på skolen

efter toiletbesøg

før og efter spisning

efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde

når hænderne er synligt snavsede

Vådservietter suppleret med håndsprit anvendes, når der er langt til - eller lang kø til – vand og sæbe samt af lærere, når de bevæger sig fra ét lokale til et andet.

Håndsprit forefindes adskillige steder på skolen og samtlige elever og ansatte modtager i forbindelse med genåbningen én pakke vådservietter til eget brug, når man befinder sig på skolen. Denne pakke vådservietter er personlig, skal gerne påføres navn og medbringes til undervisningen på skolen. Eleverne opfordres endvidere til – om muligt – at medbringe håndsprit til eget forbrug.

 

Mad og kantiner

Skolens kantiner holder fortsat lukket, hvorfor elever og ansatte opfordres til at medbringe madpakker. Som følge af skolens bygningsmæssige indretning skal færdsel på skolen minimeres, og primært foregå på den etage, hvor ens stamlokale er placeret. Det frarådes at forlade skolen for at købe frokost o.lign. Vi opfordrer elever til at medbringe egne læskedrikke, herunder vand, til skolen.

Alle skal vaske hænder grundigt før og efter der spises mad, og alle skal sidde med god afstand til hinanden, når de spiser.

 

Rengøring

Rengøring og desinfektion af kontaktpunkter sker to gange dagligt, eksempelvis håndtag, gelændere, lyskontakter m.v. Toiletter rengøres ligeledes to gange dagligt, hvor de afsprittes med 70-85 % hospitalssprit. Skraldespandene i klasselokaler og på toiletter skal tømmes, inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt. Der vil være rengøring efter hver skoledag, hvor lokaler incl. borde og stole vaskes af med sæbe.

 

Plan for genåbning af Niels Brocks hovedforløbsuddannelser på HCA

Her beskrives hvordan Niels Brock håndterer den gradvise kontrollerede genåbning fra onsdag 29. april 2020. Informationen er til dig, som deltager på et hold, hvor alle elever har 1 år eller mindre tilbage af elevtiden. Planen er gældende for elever på Niels Brocks Iværksætteruddannelse og Hovedforløb. Det helt overordnede princip er at sikre, at vi alle, som minimum, overholder samtlige forholdsregler og tiltag udstukket af Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet, i forbindelse med den gradvise åbning.

 

Det har været afgørende i vores planlægning at du, når du møder ind på skolen:

undgår myldretidstrafikken

omgås så få personer som muligt - både i, men vi anbefaler også uden for, skoletiden

trænes i korrekt udført håndvask

kender retningslinjerne/instrukserne for hygiejne og adfærd – og at du ved, at overtrædelse af disse COVID-19 retningslinjer og instrukser er en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler, og vil blive sanktioneret i henhold hertil.

Der er udarbejdet en plan for skolen på H.C. Andersens Boulevard 2, for de hold der fra onsdag den 29. april 2020 vil modtage fysisk undervisning på skolen. Der vil blive tale om delvis fremmødeundervisning og delvis virtuel undervisning. De dage, hvor der ikke er fremmøde-undervisning, foregår undervisningen virtuelt. Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle elever, der er på sidste år af deres uddannelse, tilbydes fysisk fremmødeundervisning. Grundet lokalekapacitet er dette ikke muligt, og skolen har foretaget en prioritering, der muliggør, at skolen lever op til myndighedernes retningslinjer for den gradvise kontrollerede genåbning.  

Skolen vil være åben alle hverdage fra kl. 9.00 til 15.15 for de elever, der har fremmødeundervisning.

 

Iværksætteruddannelsen

Eleverne skal fra onsdag den 29. april booke sig ind til 1:1 vejledning og sparring med underviseren. Eleverne skal alene færdes på den gang, hvor HUB´en er placeret.

Fra mandag den 4. maj vil HUB´en være åbent for individuelt arbejde, oplæring og vejledning. Individuel fremmødeplan vil blive fremsendt til jeres mail senest 1. maj 2020.

Kantinen vil være lukket og aflåst, ligesom adgangsveje til den øvrige bygning vil være aflåst.

 

Adgang til bygningen

Eleverne vil få præciseret hvilket lokale de skal møde op i, og hvilken trappe, der skal benyttes ved ankomst og ved afslutning af skoledagen. Da alle elever skal vaske hænder inden undervisningen påbegyndes, må alle påregne at møde op mod 15 – 20 minutter før mødetid.

 

Mødeplan

Fremmødeundervisningen på Iværksætteruddannelsen vil foregå efter følgende plan.

Hold 1 (rød) møder i lige uger mandag – onsdag – fredag og i ulige uger tirsdag - torsdag

Hold 2 (grøn) møder i lige uger tirsdag – torsdag og i ulige uger mandag – onsdag – fredag

Mødetiden vil være mellem kl. 9.30-14.30 for begge hold, alle dage. Individuel fremmødeplan vil blive fremsendt til jeres mail senest 1. maj 2020.

 

Hovedforløbet

Elever på hold på Niels Brocks Hovedforløb, der er en del af genåbningen vil blive fordelt på op til fire stamlokaler, og hver elev får direkte besked om, hvilket stamlokale han/hun skal møde op i. Eleverne skal alene færdes på den etage, hvor tildelte stamlokale er placeret.

Elever der skal til fagprøveeksamen vil modtage separat information herom forud for eksamen. Denne information omhandler både regler og retningslinjer for eksamen, ophold på skolen samt gældende vilkår for eksamensfejring og deltagelse af familiemedlemmer heri.

Kantinen vil være lukket og aflåst. Adgang til bygningen vil foregå via Hovedindgangen Hammerichsvej/H.C. Andersens Boulevard, udgang vil foregå via opgangen til H.C. Andersens Boulevard. Gange i stueetage og 1. sal vil være ensrettet.

Da alle elever skal vaske hænder inden undervisningen påbegyndes, må man påregne at møde op mod 15 – 20 minutter før mødetid.

 

Mødeplan

Individuel fremmødeplan samt information om fagprøveeksamen vil blive fremsendt til jeres mail senest 1. maj 2020.

 

Virtuelle moduler for alle på HHX, EUX, GSK og Iværksætteruddannelsen

For at imødekomme myndighedernes anbefalinger ændrer vi fra og med torsdag den 12. marts 2020 og frem til og med 15. maj undervisningsformen. Al undervisning gennemføres som asynkrone eller synkrone virtuelle forløb, dog gennemføres delvis fremmødeundervisning for skolens 3.g´ere og 2. års elever på henholdsvis den 2-årige HHX og EUX gymnasiet. 

 

Særligt for gymnasieelever, der går i 3.g

For gymnasieelever i 3.g gælder:

Undervisningen foregår virtuelt i hvert fald frem til og med 17. april

Tidligst fra mandag den 20. april vil undervisningen kunne foregå fysisk på Niels Brock

Torsdag den 16. april annonceres i hvilket tempo de ovenstående klasser eventuelt kan vende tilbage til fysisk undervisning

Denne gradvise kontrollerede genåbning af Niels Brock sker alene, hvis det vurderes, at ophold for elever og medarbejdere, efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt.

Vi giver de berørte elever direkte besked senest torsdag den 16. april 2020 og minder alle vores elever om løbende at orientere sig i UMS og på MitNielsBrock.

 

Særligt for gymnasieelever, der går på 2. år af den 2-årige HHX

For gymnasieelever på 2.år af den 2-årige HHX gælder:

Undervisningen foregår virtuelt i hvert fald frem til og med 17.  april

Tidligst fra mandag den 20. april vil undervisningen kunne foregå fysisk på Niels Brock

Torsdag den 16. april annonceres i hvilket tempo de ovenstående klasser kan vende tilbage til fysisk undervisning

Denne gradvise kontrollerede genåbning af Niels Brock sker alene, hvis det vurderes, at ophold for elever og medarbejdere, efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt.

 Vi giver de berørte elever direkte besked senest torsdag den 16. april 2020 og minder alle vores elever om løbende at orientere sig i UMS og på MitNielsBrock.

 

Særligt for EUX gymnasieelever

For EUX-gymnasieelever, der skal afslutte gymnasiale fag gælder:

Undervisningen foregår virtuelt i hvert fald frem til og med 17. april

Tidligst fra mandag den 20. april vil undervisningen kunne foregå fysisk på Niels Brock

Torsdag den 16. april annonceres i hvilket tempo de ovenstående klasser kan vende tilbage til fysisk undervisning

Denne gradvise kontrollerede genåbning af Niels Brock sker alene, hvis det vurderes, at ophold for elever og medarbejdere, efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt.

Vi giver de berørte elever direkte besked senest torsdag den 16. april 2020 og minder alle vores elever om løbende at orientere sig i UMS og på MitNielsBrock.

Særligt for GSK elever, der har fysik B

Den generelle genåbning af samfundet omfatter i første omgang elever, der afslutter 3.g på ungdomsuddannelser, men inkluderer også særlige tilfælde, hvor laboratorieundervisning er nødvendig for at afslutte faget. Det er det for fysik B.

Derfor begynder GSK-fysik eleverne fremmødeundervisning igen fra på mandag d. 20/4 2020.

Mødetiderne er som udgangspunkt de samme som før nedlukningen, men der kan være enkelte tilfælde, hvor andre afsluttende hold skal bruge lokalet. Det vil underviserne informere eleverne om.

 

Særligt vedrørende PSBVET i San Diego

Niels Brock har igangsat arbejdet med at finde ud af om, og i givet fald hvordan, vores elever kan opnå kompensation for aflyst eller afbrudt studierejse, som følge af COVID-19. Niels Brock er i tæt dialog med rejsearrangør, forsikringsselskab og myndigheder herom. 

En del af betalingen for rejsen vedrører 5 ugers undervisning i erhvervsforberedende fag. Dele af denne undervisning nåede at blive gennemført i San Diego, og den restende del, der under de nuværende forhold alene lader sig gennemføre som virtuel undervisning, er blevet tilbudt eleverne. Denne virtuelle nødundervisning gennemføres af de samme amerikanske undervisere, der nåede at undervise eleverne i San Diego. 

Så snart vi har en afklaring fra rejsearrangør og forsikringsselskab, og når opgørelser for studierejserne foreligger, orienterer vi vores elever direkte og opdaterer umiddelbart herefter hjemmesiden her.

 

Særligt for MBA studerende 

Undervisningen genoptages torsdag den 4. juni 2020 og afholdes på Bispetorvet 1-3

 

Særligt for bestyrelsesuddannelsen

Bestyrelsesuddannelsen har opstart igen den 1. september.

 

Særligt for udenlandske studerende på Niels Brock i Danmark

Fra og med torsdag den 12. marts 2020 og skoleåret ud foregår undervisningen virtuelt.

 

Kompensation for aflyst eller afbrudt studierejse

Vi er i fuld gang med at opgøre udgifterne for de studierejser, der desværre blev aflyst eller afbrudt som følge af COVID-19. Eventuel tilbagebetaling sendes direkte til den rejsendes Nemkonto.

Vi er desuden bekendt med, at nogle rejsende har søgt refusion gennem deres private rejseforsikring. Opmærksomhed omkring den mulighed gives hermed videre.

 

Aflyste studierejser

Profil Rejser er i gang med at refundere indbetalinger for aflyste studierejser. Nogle er allerede refunderet, andre er lige på trapperne. I det tilbagebetalte beløb er fratrukket udgift til afbestillingsforsikring, som i forbindelse med refusionen er anvendt.

 

Afbrudte studierejser

Opgørelsen af de afbrudte studierejser er lidt mere omstændelig, da mange af udgifterne allerede er afholdt, men disse er vi også ved at have gjort endeligt op.

For flertallet af de afbrudte studierejser gælder dog, at de heldigvis blev afbrudt sent i forløbet, så der vil ikke være meget at refundere - om noget.

 

Kompensation som følge af flyselskabets aflysning eller forsinkelse

Er du blandt dem, der blev forsinket på hjemrejsen på grund af flyselskabets aflysninger, og har flyselskabet grundet dets transportforpligtelse lovet at ville kompensere dig for dine udgifter, fx til indkvartering og madudgifter under forsinkelsen? I givet fald er dette et mellemværende mellem dig og flyselskabet. Har du ikke selv haft udlæg i denne forbindelse, men er udgifterne blevet betalt af rejsebureauet eller din rejselærer, er det et krav som Niels Brock forfølger, og du skal ikke gøre noget.

 

Afbrudt længerevarende studierejse og SU

Vær opmærksom på, at din afbrudte studierejse kan have konsekvenser for din ret til SU. Er du i tvivl skal du kontakte SU-styrelsen.

 

Til forældre - brev fra direktøren 16. marts 2020

Kære forældre

Som bekendt besluttede myndighederne onsdag d. 11. marts 2020 at lukke store dele af den offentlige sektor ned for at begrænse udbredelsen af COVID-19. For at imødekomme myndighedernes anbefalinger ændrede vi på Niels Brock allerede fra og med torsdag d. 12. marts 2020 vores undervisningsform. Indtil videre er skolen fysisk lukket de næste par uger.

Al undervisning gennemføres virtuelt. Virtuel undervisning dækker over flere typer undervisning. De overordnede begreber er synkron og asynkron undervisning. Lærer og elever er tilstede samtidig i et virtuelt rum ved synkron undervisning. Ved asynkron undervisning kan aktiviteterne foregå på forskellige tidspunkter. I hver kategori, er der mange former for undervisning, afhængig af fag, niveau og hvor eleverne er i forhold til afslutningen af faget. Alle elever har fået nærmere information om dette via vores intranet, ”MitNielsBrock”.

Vi står således foran nogle ugers virtuel undervisning, og vi skal alle vænne os til en anderledes hverdag. Meget vil være forandret, men noget vil være kendt:

Eleverne skal fortsat følge deres skemaer, og lektierne vil fortsat fremgå af UMS (skemalægningssystem). Eleverne skal naturligvis være aktive og deltage i undervisningen. Underviserne registrerer også fortsat fravær – for de synkrone forløb sker fraværsregistreringen, ligesom i klasselokalet, ud fra tilstedeværelse. Når der er tale om asynkrone forløb, sker fraværsregistreringen på baggrund af elevernes aktivitet og deltagelse i de virtuelle klasserum.

Eleverne har som regel 3 eller 4 moduler om dagen, og de gennemføres efter følgende ringetider:

1. modul kl. 08.10 – 09.50

2. modul kl. 10.05 – 11.45

3. modul kl. 12.20 – 14.00

4. modul kl. 14.10 – 15.50

Det kan være nødvendigt med skemaændringer, så eleverne skal holde øje på ”MitNielsBrock”. I denne tid kan vi naturligvis også risikere at få sygemeldinger og hertil kommer, at vi har fået en større gruppe af vores elever hjem fra studierejser før tid. Det skal vi lige have planlagt logistikken i. Så altså en meget klar appel til eleverne om at holde godt øje med eventuelle skemaændringer på ”MitNielsBrock” samt UMS.

Det er naturligvis vores klare forventning, at vores elever vil opføre sig som normalt; altså være klar til undervisning ved modulernes start. Konkret ved virtuel undervisning skal eleverne være klar ved deres opladte computere, have etableret en god arbejdsplads med papir og blyant, så vi giver eleverne – og de giver sig selv - de bedste muligheder for at modtage instrukser fra den pågældende lærer.

Som forældre kan det være en god idé at tale med de unge om, hvad de laver og hvordan undervisningen forløber virtuelt. Det er vores erfaring, at jo mere opmærksomhed og opbakning de unge oplever til deres undervisningsforløb, jo mere motiverede er de og dermed bedre til at fokusere og lære. Det vil være en god øvelse for de unge, at give dem anledning til – sammen med jer - at reflektere over den nye undervisningsform og det at lære på denne nye måde.

For eleverne vil virtuel undervisning på hele skemaet betyde en noget anderledes skoledag, end de er vant til. Det kræver en ændring i planlægningen af både skoledag og pauser. Der er mange informationer at holde styr på, og flere steder at holde sig opdateret, og det kan opleves forvirrende. Derfor bør eleverne bruge tid på at få struktur på de mange informationer.

Eleverne skal følge med på henholdvis skolens hjemmeside nielsbrock.dk, MitNielsBrock og i platformen Teams, så alle er sikre på at have opdateret viden om forholdene på gymnasiet og i undervisningen.

Vi har fokus på, at eleverne oplever en blanding af de to undervisningsformer, fordi de begge har klare fordele. Med synkron undervisning sikrer vi, at eleverne får en form for dagligdag, og de opretholder kontakten til deres klasse. Med de forskellige værktøjer kan lærerne afvikle undervisning, næsten som i klasserummet, så eleverne kan være både mundtligt og skriftligt aktive. Ved asynkron undervisning er der stor fleksibilitet i forhold til, hvordan eleverne forventes af tilegne sig stoffet. Her kan eleverne også blive bedt om at aflevere videoer eller lydfiler for at opretholde en mundtlighed i forhold til fagene. Men uanset form, vil eleverne nok opleve en større mængde skriftlige opgaver, end vanligt.

Vi har endvidere opfordret eleverne til at følge myndighedernes udmeldinger for fornuftig adfærd og har givet dem adgang til rigelige mængder virtuelle undervisningsforløb inklusiv opgaver/lektier, så de kan roligt blive hjemme og tage fat.

Det kan naturligvis føles meget ensomt at sidde foran computeren og arbejde, hvorfor vi anbefaler eleverne at tage virtuel kontakt til deres klassekammerater via Teams. Her kan de arbejde sammen i grupper, men også chatte og holde videomøder. Den synkrone undervisning vil ligeledes oftest foregå i Teams, hvor eleverne dermed får talt med deres lærere og hinanden.

Studievejlederne har nye åbningstider og kontaktmuligheder. Se mere om det på forsiden af vores hjemmeside www.nielsbrock.dk under COVID-19.

Gymnasiet er lukket, dørene er låst og der er simpelthen ingen adgang. På nuværende tidspunkt planlægger vi at holde skolen lukket frem til påskeferien, men tingene ændrer sig meget hurtigt i denne tid, så eventuelle nye meldinger fra myndighederne vil naturligvis kunne ændre dette. Selvom dørene er lukket, så lukker vi ikke dørene til venskab, fællesskab og til hinanden. Vi skal bare vænne os til, for en tid, at gøre det på en anden måde. Og driller teknikken er ITs helpdesk og Learning Hub også åbne, og med udvidede åbningstider fra kl. 7.45-18 på alle hverdage.

Jeg vil afslutningsvis understrege, at vi på Niels Brock selvfølgelig er både kede af, og ærgerlige over, udviklingen i denne helt ekstraordinære og for os alle ganske uvante situation. Det helt fantastiske ved Niels Brock er jo vores elever, jeres børn – så selvom vi kun vil se dem virtuelt i den kommende tid, så glæder vi os til, at vi får lov til at åbne dørene igen.

Jeg håber dette brev har svaret på nogle af de spørgsmål, jeg ved flere af jer har haft. Men der er garanteret noget, vi ikke lige havde tænkt på, ligesom vi gerne tager imod gode råd – det er som sagt en helt uvant situation for os alle, som vi nok bedst kommer igennem ved at støtte hinanden.

Så er der noget, så skriv gerne til mig på direktoer@brock.dk

Med venlig hilsen

Anya Eskildsen, Direktør

 

Information til virksomheder og elever på Niels Brocks hovedforløb

Statsminister Mette Frederiksen har fastholdt nedlukning af nogle uddannelsesinstitutioner grundet Covid-19 smittefare. Niels Brocks Hovedforløb inkluderes i denne nedlukning foreløbigt frem til og med 10. maj 2020.

Dit skoleophold i denne periode vil fortsætte som planlagt med virtuel undervisning. Din underviser vil informere dig om forløbet, og du vil kunne finde information på Mitnielsbrock.

Situationen omkring COVID-19 ændrer sig hele tiden. Niels Brock opdaterer løbende hjemmesiden, hvor elever og virksomheder kan holde sig opdateret. På skolens intranet ”mitnielsbrock” orienteres skolens elever og medarbejdere om den aktuelle situation.

Helt overordnet gælder, at skolen følger Statsministeriets og Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Udenrigsministeriets vejledninger.

Er du syg eller på anden vis forhindret i at deltage i undervisningen, gælder de samme fraværsregler, som ved normalt fravær. Har du mistanke om at du er syg grundet COVID-19 opfordrer vi til, at du holder dig orienteret på coronasmitte.dk og følger myndighedernes anvisninger.

 

Orientering om fagprøver på Niels Brock

Alle fagprøver afvikles digitalt til og med 10. maj. Der er sendt information til elevens e-boks. Virksomhederne er orienteret ved bilag i elevens e-boks. Eleven er forpligtet til at sende informationen videre til den elevansvarlige. Hvis du som elev skal til fagprøve i den omtalte periode, kan du finde mere information på Mitnielsbrock.dk i dit fagprøverum. Vi ønsker alle vores elever held og lykke med den forestående eksamen.

 

Orientering om praktikforløb for hovedforløbets elever

Vi er klar over, at virksomhederne har hjemsendte elever og har oplæringsansvarlige, som ikke er 100% tilgængelige. Vi henviser til Uddannelsesnævnet, som har udarbejdet en FAQ med svar på mange af de spørgsmål, der vedrører opfyldelse af praktikmål og eventuelle forlængelser. I kan finde svar på de mange spørgsmål her 

Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis I har brug for vejledning.

Kontakt Uddannelseschef Henriette Jørgensen på hen@brock.dk