Om Niels Brock

Med afsæt i vores historie gør vi en forskel for alle dem, der vælger Niels Brock. Man går ikke bare på en uddannelse eller et kursus, når man går på Niels Brock. Man er en del af vores skole, vores værdisæt og alt det, som mennesker før os har værnet om. På Niels Brock kalder vi det for den brockske forskel.

anya_eskildsen_portræt_2.jpg

Organisation

På Niels Brock er vi bevidste om vores formål og opgave. Vi insisterer på at tænke anderledes, og på at gøre os umage for at uddanne stadig dygtigere elever, studerende og kursister. Gennem generationer har Niels Brock været synonym med medarbejdere, der dygtigt og engageret skaber de bedste rammer for ambitiøse, videbegærlige og innovative unges, og knapt så unges, personlige og faglige udvikling.

Niels Brock før og nu

Vores historie går mere end 130 år tilbage, da købmanden Niels Brock efterlod 10.000 rigsdaler til oprettelse af en handelsskole, der skulle uddanne unge mennesker i købmandskabets fine kunst. Læs mere om Niels Brocks historie her.

Niels Brock

Niels Brock har sine rødder i storkøbmanden Niels Brocks virksomhed i 1700-tallets København. Niels Brock handlede især med landbrugsvarer i lande omkring Østersøen og i det øvrige Skandinavien. Som købmand var han kendt og respekteret for sine redelige handelsmetoder. Han var levende interesseret i tidens økonomiske og politiske emner, ligesom han engagerede sig i den brede befolknings livsvilkår. Niels Brocks sociale engagement afspejles i det testamente, han efterlod sig. Købmanden afsatte midler til en række sociale og almennyttige formål. Blandt andet til en skole for unge med interesse for handel. Niels Brock så gode skolekundskaber som det bedste værn mod fattigdom, og han var overbevist om, at godt købmandskab på internationale markeder var kilde til national velstand. 

Niels Brocks handelsvirksomhed og det moderne Niels Brock har mere til fælles, end man umiddelbart skulle tro - også selv om det er mere end 200 år siden, at Niels Brock døde. Drivkraften i købmandens liv var stærke værdier, foretagsomhed og troen på godt købmandskab. Niels Brock ønskede med sin virksomhed og sit engagement at gøre en forskel i 1700-tallets København. Han forstod, hvilken betydning uddannelse kan have for den enkelte såvel som for samfundet, og han havde et udpræget internationalt udsyn. 

Niels Brocks indsats i datidens brancheorganisationer og hans interesse for det politiske liv vidner om stort overskud og et klart fokus på, hvad han kunne bidrage med til Danmarks erhvervs- og samfundsmæssige udvikling.

Anya Eskildsen

Anya Eskildsen har stået i spidsen for Niels Brock siden 2000, hvor hun som blot 32-årig satte sig i direktørstolen. Anya er en pioner inden for dansk uddannelseseksport til blandt andet Vietnam, USA og Kina. Hun er driftsorienteret, påholdende og forsigtig på den udviklingsorienterede måde, og har stået i spidsen for en innovativ udvikling og nytænkning af Niels Brocks traditionelle uddannelser, herunder står måske tydeligst Danmarks første og eneste elitegymnasium. Anya Eskildsen er en utrættelig forkæmper for afbureaukratisering, regelsanering og liberalisering af uddannelsessektoren samt en skarp og til tider provokerende mediedebattør om internationalisering, uddannelse og ledelse. Desuden aktiv og engageret i en rækkeorganisationer med socialt, humanitært og kulturelt fokus, blandt andet TrygFonden, Forenet Kredit og Gender Diversity Roundtable Denmark.

Værd at vide

Her finder du et overblik over hele Niels Brocks organisatoriske opbygning. Du kan se lederne for de enkelte afdelinger og danne dig et overblik over, hvordan vores organisation er sat sammen her.

Vi er stolte over, at vi har nogle af erhvervslivets stærkeste spillere i Niels Brocks bestyrelse, som du finder her.

Niels Brock er en selvejende institution under Undervisningsministeriet, og skolens eksistensgrundlag er fastlagt af Folketinget og reguleres af ministeriet gennem Lov om Erhvervsskoler, bekendtgørelser, cirkulærer mv. (jf. Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk)

Vi vil levere innovative kvalitetsuddannelser, som giver den enkelte optimale muligheder. Dette kræver en række mål og en strategi for, hvordan de mål nås. Hvis du vil læse mere om vores mål og strategi, så kan du finde informationen her.

Niels Brock er en skole i rivende udvikling, og der bliver konstant sat nye skibe i søen. Vores managementnotat gør dig klogere på Niels Brock som skole, uddannelserne, eleverne, aktiviteterne i udlandet, regnskabet og meget mere. 

ESG - Environmental, Social and Governance nøgletal i managementnotatet 2023

Klimaudfordringerne udgør fortsat en fundamental og global samfundsudfordring. Som uddannelsesinstitution er det en naturlig del af vores ansvar at bidrage til de mål, samfundet sætter. Det gælder blandt andet de 17 verdensmål og Danmarks ambitioner for den grønne omstilling. Det er endnu ikke et lovkrav at rapportere inden for ESG, men mange virksomheder og organisationer bruger rapporteringen til at give et mere nuanceret billede af deres forretning. For Niels Brock er det vigtigt at kunne følge op og måle på, om vores udvikling går i den rigtige retning, og derfor påbegynder vi nu rapportering af de tre ESG-parametre, dog i en reduceret form for regnskabsåret 2023.

Med fremlæggelsen af vores ESG-hoved- og nøgletal vil vi dokumentere vores arbejde med at flytte skolen i en mere bæredygtig retning. Rapporteringen gør det muligt at holde os selv og hinanden op på vores arbejde. Samtidig kan vi arbejde strategisk og systematisk med vores bæredygtige udvikling og forbedre vores data. Det ønsker vi at gøre i en åben, gennemsigtig og videnbaseret dialog med elever, ansatte, aftagere og samarbejdspartnere.

*Please note that these documents have been translated from Danish to English using an AI program, and as such, may not be entirely accurate in English. We apologize for any discrepancies and appreciate your understanding.

Kvalitet og evaluering går hånd i hånd hos Niels Brock. Vi ønsker at levere et højt fagligt niveau, hvor de studerendes trivsel er i højsædet. Derfor evaluerer vi løbende på vores uddannelser, så vi konstant kan forbedre kvaliteten. Læs mere om vores evalueringsarbejde på de forskellige uddannelser her:

Kvalitetsarbejdet på Niels Brock

Her finder du information om Gennemsigtighed og åbenhed på Niels Brock. 

Her finder du Niels Brocks vedtægter

Kunne du tænke dig at blive en del af fællesskabet? Vi opslår løbende ledige stillinger til forskellige afdelinger i organisationen. Du kan se dem alle her

Mobning er et fælles problem som alle her på Niels Brock har et ansvar for at forebygge og reagere på. Læs om hvordan vi forebygger og håndterer mobning her.

Her finder du link til eksamensreglementet.

Her kan du læse om Niels Brocks IT-politik

Her finder du en oversigt over alle legater som er enten Niels Brock relaterede eller eksterne: Legater

Her kan du læse Niels Brocks personalepolitik

Her på Niels Brock har vi defineret fem pædagogiske principper for undervisning, ledelse og tilrettelæggelse af vores arbejde. Du kan læse om principperne her:  Principper for pædagogik, ledelse og tilrettelæggelse af arbejdet

En stærk international profil er vigtig for Niels Brock og vores elever og derfor er studieture og udlandsophold en vigtig del af mange af vores uddannelser. Du kan læse mere her: Rejsekoncepter

Niels Brock har en seniorklub