Information om cookies

Hjemmesiden bruger cookies for at fungere ordenligt, for at huske dine præferencer, til statistik og til marketingformål. Nogle cookies sender data til 3. parter. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om sidens cookies og hvordan du sletter dem så klik videre her.

Om Niels Brock

Niels Brock er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner med mere end 15.000 kursister og studerende i hele verden. Navnet Niels Brock forpligter, og med et historisk fundament kombinerer vi tradition med innovation.

Niels Brock før og nu

Vores historie går mere end 130 år tilbage, da købmanden Niels Brock efterlod 10.000 rigsdaler til oprettelse af en handelsskole, der skulle uddanne unge mennesker i købmandskabets fine kunst. Læs mere om Niels Brocks historie her.

Niels Brock

Niels Brock har sine rødder i storkøbmanden Niels Brocks virksomhed i 1700-tallets København. Niels Brock handlede især med landbrugsvarer i lande omkring Østersøen og i det øvrige Skandinavien. Som købmand var han kendt og respekteret for sine redelige handelsmetoder. Han var levende interesseret i tidens økonomiske og politiske emner, ligesom han engagerede sig i den brede befolknings livsvilkår. Niels Brocks sociale engagement afspejles i det testamente, han efterlod sig. Købmanden afsatte midler til en række sociale og almennyttige formål. Blandt andet til en skole for unge med interesse for handel. Niels Brock så gode skolekundskaber som det bedste værn mod fattigdom, og han var overbevist om, at godt købmandskab på internationale markeder var kilde til national velstand. 

Niels Brocks handelsvirksomhed og det moderne Niels Brock har mere til fælles, end man umiddelbart skulle tro - også selv om det er mere end 200 år siden, at Niels Brock døde. Drivkraften i købmandens liv var stærke værdier, foretagsomhed og troen på godt købmandskab. Niels Brock ønskede med sin virksomhed og sit engagement at gøre en forskel i 1700-tallets København. Han forstod, hvilken betydning uddannelse kan have for den enkelte såvel som for samfundet, og han havde et udpræget internationalt udsyn. 

Niels Brocks indsats i datidens brancheorganisationer og hans interesse for det politiske liv vidner om stort overskud og et klart fokus på, hvad han kunne bidrage med til Danmarks erhvervs- og samfundsmæssige udvikling.

Anya Eskildsen

Anya Eskildsen har stået i spidsen for Niels Brock siden 2000, hvor hun som blot 32-årig satte sig i direktørstolen. Anya er en pioner inden for dansk uddannelseseksport til blandt andet Vietnam, USA og Kina. Hun er driftsorienteret, påholdende og forsigtig på den udviklingsorienterede måde, og har stået i spidsen for en innovativ udvikling og nytænkning af Niels Brocks traditionelle uddannelser, herunder står måske tydeligst Danmarks første og eneste elitegymnasium. Anya Eskildsen er en utrættelig forkæmper for afbureaukratisering, regelsanering og liberalisering af uddannelsessektoren samt en skarp og til tider provokerende mediedebattør om internationalisering, uddannelse og ledelse. Desuden aktiv og engageret i en rækkeorganisationer med socialt, humanitært og kulturelt fokus, blandt andet TrygFonden, Lær for livet, Gender Diversity Roundtable Denmark og bestyrelsesformand på California International Business University i San Diego.

Her finder du et overblik over hele Niels Brocks organisatoriske opbygning. Du kan se lederne for de enkelte afdelinger og danne dig et overblik over, hvordan vores organisation er sat sammen her.

Vi er stolte over, at vi har nogle af erhvervslivets stærkeste spillere i Niels Brocks bestyrelse, som du finder her.

Hos Niels Brock har vi en mission og vision, der er styrende for, hvordan vi ønsker vores uddannelsesinstitution skal udvikles, og hvordan vi tilrettelægger vores uddannelser. Du finder vores mission og vision her.

Mission

På Niels Brock forpligter vi os til, ambitiøst og vedholdende, at udvikle og udbyde relevante uddannelsestilbud, der:

  • Sikrer dansk erhvervsliv de rette kompetencer
  • Optimerer mulighederne for den enkelte.

Det er Niels Brocks bidrag til Danmarks konkurrenceevne.

Vision

Niels Brocks ambition er at være Danmarks mest internationale og innovative handelsskole - anerkendt for vores medarbejdere, som professionelt optimerer og faciliterer elevernes læringsproces.

Ligesom for købmanden Niels Brock i 1700-tallet er det afgørende for Niels Brock i dag at kunne gøre en forskel. Og stadig er det gode købmandskab et ideal og en ledestjerne for vores merkantile uddannelser og for driften af Niels Brock.

Vi ved, at det er vigtigt, at holde fast i værdierne, og således er købmanden et forbillede for det moderne Niels Brock.

  • Vi opfører os ordentligt i alle relationer. 
  • Vi er stolte af vores historie og ved, at navnet Niels Brock forpligter.
  • Vi har internationalt udsyn, og vi er innovative.
  • Vi er professionelle, og vi gør os umage.
  • Vi er en skole, som er tæt på erhvervslivet.

Med afsæt i vores historie gør vi en forskel for alle dem, der vælger Niels Brock. Man går ikke bare på en uddannelse eller et kursus, når man går på Niels Brock. Man er en del af vores skole, vores værdisæt og alt det, som mennesker før os har værnet om. 

Værdigrundlag

Niels Brocks IT-politik

Personalepolitik

Principper for pædagogik, ledelse og tilrettelæggelse af arbejdet

Rejsekoncepter

Vedtægter

Vi vil levere innovative kvalitetsuddannelser, som giver den enkelte optimale muligheder. Dette kræver en række mål og en strategi for, hvordan de mål nås. Hvis du vil læse mere om vores mål og strategi, så kan du finde informationen her.

Niels Brock er en skole i rivende udvikling, og der bliver konstant sat nye skibe i søen. I managementnotatet og årsrapporten kan du blive klogere på Niels Brock som skole, uddannelserne, eleverne, aktiviteterne i udlandet, regnskabet og meget mere. 

Legatets navn

Yder tilskud til

Ansøgningsfrist

Ansøgningsprocedure

Louis Petersen Legat. Finansiering af kulturelle arrangementer. Løbende. Legatet kan ikke søges af enkeltpersoner, men udelukkende af lærere til fordel for en klasse.
DSEB's fond for støtte til studiehjælp i Danmark og udlandet   Senest 1. juni.

Download ansøgningsskema
Ansøgning og bilag sendes i én samlet pdf-fil til Niels Brocks Direktionssekretariat: mer@brock.dk

Farvehandler Lauritz Becks legat. Støtte til studerende på uddannelser inden for handelsområdet Senest 1. juni Elektronisk ansøgningskema
Vilhelm Christiansens Fond. "Fremme af unge handelsmænds gode uddannelse". Legatet gives til elever efter handelsgymnasiet. Senest 1. maj.

Download ansøgningsskema
Ansøgning og bilag sendes i én samlet pdf-fil til Niels Brocks Direktionssekretariat: mer@brock.dk.

Martin Pedersens Mindelegat. "Unge handelsmænd under uddannelse med henblik på at berede de pågældende mulighed for videreudvikling og uddannelse i udlandet". Senest 1. maj.

www.martinpedersensmindelegat.dk

Ansøgningsskemaet udfyldes af den enkelte elev, der afleverer det til skolen, som herefter vurderer og begrunder skolens anbefaling.
V.M Christensens og fru Gerda Christensens Fond.

Unge der ønsker at tage til udlandet ½-1 år og dygtiggøre sig enten via uddannelse eller virksomhedspraktik.

Ansøgerne skal have gennemført en erhvervsrettet uddannelse på Niels Brock. Derudover skal ansøgeren have udvist et særligt engagement og opnået et tilfredsstillende karakterniveau.
Senest 1.  marts.

Download ansøgningsskema
Ansøgning og bilag sendes i én samlet pdf-fil til Niels Brocks Direktionssekretariat: mer@brock.dk

Niels Brock Fonden

  • Yder støtte til dygtige og flittige elever ved Niels Brocks Handelsgymnasium.

 

  • Yder støtte til tidligere og nuværende elever ved Niels Brocks Handelsgymnasium til uddannelse i udlandet.

Senest 31. december.

Tildeling sker inden 31. marts året efter og støtter som udgangspunkt studieophold i perioden januar-december i tildelingsåret.

Nuværende elever søger via Blanket Flow: https://www.sdbf.dk/brock/Login (Login via NemID)

Tidligere elever sender motiveret ansøgning til Direktionssekretariatet: mer@brock.dk
Ansøgninger sendes i en samlet PDF.

Niels Brock Fonden er stiftet 18. august 2016 og er en sammenlægning af Einar Wilslevs Fond og Foreningen Niels Brocks Fond.

Foreningen Niels Brocks Fond blev stiftet i 1944

Einar Wilslevs Fond Blev stiftet i 1986 i forbindelse med en testamentarisk gave af Einar Wilslev, der som elev på Niels Brock besluttede sig for at efterlade størstedelen af sin formue til oprettelse af en fond for flittige elever på skolen.

Gunnar V. Holms Legat. Elev med det højst opnåede gennemsnit. Legatet kan ikke søges, men indstilles af skolen.  
Johanne og Cornelius Petersens Legat. Tildeles en elev, der har vist særlig flid og motivation trods vanskelige forhold gennem skoleforløbet. Legatet kan ikke søges, men indstilles af skolen.  
Konsul Axel Nielsens Mindelegat til handelsmæssig uddannelse. Yder støtte til danske kvinders og mænds uddannelse i ind- og udland i handelsmæssig øjemed. 1. april - 12. maj.

Elektronisk

https://anf.onlinelegat.dk/.

 

Niels Brock har en seniorklub

Kunne du tænke dig at blive en del af fællesskabet? Vi opslår løbende ledige stillinger til forskellige afdelinger i organisationen. Du kan se dem alle her

Kvalitet og evaluering går hånd i hånd hos Niels Brock. Vi ønsker at levere et højt fagligt niveau, hvor de studerendes trivsel er i højsædet. Derfor evaluerer vi løbende på vores uddannelser, så vi konstant kan forbedre kvaliteten. Læs mere om vores evalueringsarbejde på de forskellige uddannelser her: Viskvalitet

Her finder du link til eksamensreglementet.

Her finder du information om Gennemsigtighed og Åbenhed på Niels Brock.