Om Niels Brock

Niels Brock er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner med mere end 15.000 kursister og studerende i hele verden. Navnet Niels Brock forpligter, og med et historisk fundament kombinerer vi tradition med innovation.

NB_grafik_green.png

Niels Brock før og nu

Mobning er et fælles problem som alle her på Niels Brock har et ansvar for at forebygge og reagere på. Læs om hvordan vi forebygger og håndterer mobning her.

Kvalitet og evaluering går hånd i hånd hos Niels Brock. Vi ønsker at levere et højt fagligt niveau, hvor de studerendes trivsel er i højsædet. Derfor evaluerer vi løbende på vores uddannelser, så vi konstant kan forbedre kvaliteten. Læs mere om vores evalueringsarbejde på de forskellige uddannelser her:

Kvalitetsarbejdet på Niels Brock

Her finder du link til eksamensreglementet.

Niels Brock er en selvejende institution under Undervisningsministeriet, og skolens eksistensgrundlag er fastlagt af Folketinget og reguleres af ministeriet gennem Lov om Erhvervsskoler, bekendtgørelser, cirkulærer mv. (jf. Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk)

Her finder du information om Gennemsigtighed og åbenhed på Niels Brock. 

Vores historie går mere end 130 år tilbage, da købmanden Niels Brock efterlod 10.000 rigsdaler til oprettelse af en handelsskole, der skulle uddanne unge mennesker i købmandskabets fine kunst. Læs mere om Niels Brocks historie her.

Niels Brock

Niels Brock har sine rødder i storkøbmanden Niels Brocks virksomhed i 1700-tallets København. Niels Brock handlede især med landbrugsvarer i lande omkring Østersøen og i det øvrige Skandinavien. Som købmand var han kendt og respekteret for sine redelige handelsmetoder. Han var levende interesseret i tidens økonomiske og politiske emner, ligesom han engagerede sig i den brede befolknings livsvilkår. Niels Brocks sociale engagement afspejles i det testamente, han efterlod sig. Købmanden afsatte midler til en række sociale og almennyttige formål. Blandt andet til en skole for unge med interesse for handel. Niels Brock så gode skolekundskaber som det bedste værn mod fattigdom, og han var overbevist om, at godt købmandskab på internationale markeder var kilde til national velstand. 

Niels Brocks handelsvirksomhed og det moderne Niels Brock har mere til fælles, end man umiddelbart skulle tro - også selv om det er mere end 200 år siden, at Niels Brock døde. Drivkraften i købmandens liv var stærke værdier, foretagsomhed og troen på godt købmandskab. Niels Brock ønskede med sin virksomhed og sit engagement at gøre en forskel i 1700-tallets København. Han forstod, hvilken betydning uddannelse kan have for den enkelte såvel som for samfundet, og han havde et udpræget internationalt udsyn. 

Niels Brocks indsats i datidens brancheorganisationer og hans interesse for det politiske liv vidner om stort overskud og et klart fokus på, hvad han kunne bidrage med til Danmarks erhvervs- og samfundsmæssige udvikling.

Anya Eskildsen

Anya Eskildsen har stået i spidsen for Niels Brock siden 2000, hvor hun som blot 32-årig satte sig i direktørstolen. Anya er en pioner inden for dansk uddannelseseksport til blandt andet Vietnam, USA og Kina. Hun er driftsorienteret, påholdende og forsigtig på den udviklingsorienterede måde, og har stået i spidsen for en innovativ udvikling og nytænkning af Niels Brocks traditionelle uddannelser, herunder står måske tydeligst Danmarks første og eneste elitegymnasium. Anya Eskildsen er en utrættelig forkæmper for afbureaukratisering, regelsanering og liberalisering af uddannelsessektoren samt en skarp og til tider provokerende mediedebattør om internationalisering, uddannelse og ledelse. Desuden aktiv og engageret i en rækkeorganisationer med socialt, humanitært og kulturelt fokus, blandt andet TrygFonden, Forenet Kredit og Gender Diversity Roundtable Denmark.

Her kan du læse om Niels Brocks IT-politik

Kunne du tænke dig at blive en del af fællesskabet? Vi opslår løbende ledige stillinger til forskellige afdelinger i organisationen. Du kan se dem alle her

Her finder du en oversigt over alle legater som er enten Niels Brock relaterede eller eksterne: Legater

Niels Brock er en skole i rivende udvikling, og der bliver konstant sat nye skibe i søen. Vores managementnotat og årsrapport gør dig klogere på Niels Brock som skole, uddannelserne, eleverne, aktiviteterne i udlandet, regnskabet og meget mere. 

Hos Niels Brock har vi en mission og vision, der er styrende for, hvordan vi ønsker vores uddannelsesinstitution skal udvikles, og hvordan vi tilrettelægger vores uddannelser. Du finder vores mission og vision her.

Mission

På Niels Brock forpligter vi os til ambitiøst og vedholdende at udvikle og udbyde relevante uddannelsestilbud, der:

  • Sikrer dansk erhvervsliv de rette kompetencer
  • Optimerer mulighederne for den enkelte

Det er Niels Brocks bidrag til Danmarks konkurrenceevne.

Vision

Niels Brocks vision er at være Danmarks mest internationale og innovative handelsskole. Anerkendt for vores medarbejdere, som professionelt optimerer og faciliterer elevernes læringsprocesser.

Vi vil levere innovative kvalitetsuddannelser, som giver den enkelte optimale muligheder. Dette kræver en række mål og en strategi for, hvordan de mål nås. Hvis du vil læse mere om vores mål og strategi, så kan du finde informationen her.

Her finder du et overblik over hele Niels Brocks organisatoriske opbygning. Du kan se lederne for de enkelte afdelinger og danne dig et overblik over, hvordan vores organisation er sat sammen her.

Vi er stolte over, at vi har nogle af erhvervslivets stærkeste spillere i Niels Brocks bestyrelse, som du finder her.

Her kan du læse Niels Brocks personalepolitik

Her på Niels Brock har vi defineret fem pædagogiske principper for undervisning, ledelse og tilrettelæggelse af vores arbejde. Du kan læse om principperne her:  Principper for pædagogik, ledelse og tilrettelæggelse af arbejdet

En stærk international profil er vigtig for Niels Brock og vores elever og derfor er studieture og udlandsophold en vigtig del af mange af vores uddannelser. Du kan læse mere her: Rejsekoncepter

Niels Brock har en seniorklub

Her finder du Niels Brocks vedtægter

Ligesom for købmanden Niels Brock i 1700-tallet er det afgørende for Niels Brock i dag at kunne gøre en forskel. Og stadig er det gode købmandskab et ideal og en ledestjerne for vores merkantile uddannelser og for driften af Niels Brock.

Vi ved, at det er vigtigt, at holde fast i værdierne, og således er købmanden et forbillede for det moderne Niels Brock.

  • Vi opfører os ordentligt i alle relationer. 
  • Vi er stolte af vores historie og ved, at navnet Niels Brock forpligter.
  • Vi har internationalt udsyn, og vi er innovative.
  • Vi er professionelle, og vi gør os umage.
  • Vi er en skole, som er tæt på erhvervslivet.

Med afsæt i vores historie gør vi en forskel for alle dem, der vælger Niels Brock. Man går ikke bare på en uddannelse eller et kursus, når man går på Niels Brock. Man er en del af vores skole, vores værdisæt og alt det, som mennesker før os har værnet om.