Info om forberedende voksenundervisning

Efter din FVU undervisning får du bedre mulighed for at udfylde de krav, som der i dag bliver stillet på alle niveauer. Som en ekstra gevinst vil du også blive i bedre stand til at kunne hjælpe dine børn eller måske børnebørn med lektierne uden for arbejdstiden. Vores FVU undervisning foregår i små hold, hvor underviseren tilpasser undervisningen efter behov.

Praktiske oplysninger om FVU

Søg før du starter. Du kan ikke få støtte med tilbagevirkende kraft.

Skemaet skal altid udfyldes:

  1. Først af dig selv
  2. Så af din arbejdsgiver / a-kasse
  3. Til sidst af dit uddannelsessted

Når du deltager på Forberedende Voksenundervisning, FVU, i arbejdstiden, kan du søge om at få Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Voksenuddannelsesstøtte er et godt tilbud til dig, der er i arbejde. Du indgår en aftale med din arbejdsgiver og får fri til at deltage i vores FVU undervisning - deltids eller fuldtids. Det koster ikke arbejdsgiveren noget, og du får et beløb svarende til dagpenge.

For at komme i betragtning til SVUstøtte skal du opfylde nogle krav:

  • Du skal som lønmodtager have været ansat hos din nuværende arbejdsgiver i mindst ½ år (selvstændige kan dog også søge).
  • Du skal være ml. 20 og 65 år
  • Du må have uendeligt meget skolegang og uddannelse ved FVU og ordblindeundervisning.
  • Du skal have en aftale med din arbejdsgiver om orlov til uddannelse.
  • Du skal have mindst 6 timers undervisning om ugen (ved FVU undervisning og ordblindeundervisning dog kun 3).
  • Du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere.
  • Du kan få SVU til at deltage i vores FVU undervisning i op til 18 uger omregnet til heltid, og du kan få SVU til at deltage i samme trin flere gange – betingelsen er, at du ikke har deltaget i mere end 85% af undervisningen.

Du kan også gå direkte ind på SVUs hjemmeside og læse mere her.

Kontakt

Søren Elkjær Kristoffersen

Er du interesseret i at vide mere om FVU undervisning og forløbene kan du kontakte vores FVU vejleder.

Telefon: 23 21 45 29 E-mail: sek@brock.dk