Kvalitet på Niels Brock

Kvalitetsarbejdet på Niels Brocks uddannelser skal være med til at fremme et godt undervisningsmiljø, hvor både elever og medarbejdere trives og udfordres på den gode måde – både fagligt og personligt. Skolen sikrer den faglige og pædagogiske kvalitet i uddannelserne ved at foretage systematisk kvalitetsudvikling og opfølgning på vores mål og handlingsplaner.

Læs skolens strategier og mål i dette års "På Vej"-brochure

Undersøgelser og evalueringer

Det er et krav fra Undervisningsministeriet, at Niels Brock løbende evaluerer skolens AMU-uddannelser.

Til formålet anvender vi systemet viskvalitet.dk. Resultater og kommentarer, samt værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt for vores AMU uddannelser kan findes på siden viskvalitet

Kvalitetsarbejdet på Niels Brocks erhvervsuddannelser og handelsgymnasiale uddannelser har som formål at fremme et godt læringsmiljø, hvor både elever og medarbejdere trives og udfordres på den gode måde.

Læs mere om vores kvalitetsudviklingssystem

Hvert år gennemføres den nationale trivselsmåling for alle skolens elever på HHX, EUD og EUX i årets 4. kvartal. Niels Brock gennemfører derudover en mini-elevtrivselsmåling 3 gange årligt, for at tage temperaturen på elevernes trivsel.

Elevtrivselsundersøgelse 2020

Det er vigtigt for os, at vores elever har de bedst mulige forhold når de tager en uddannelse hos Niels Brock. Der er derfor i efteråret 2020 foretaget en undervisningsmiljøvurdering på HHX, EUD og EUX.

Undervisningsmiljø 2020 – HHX
Undervisningsmiljø 2020 – EUD/EUX

Der foretages på HHX hvert år en anonym, skriftlig evaluering af undervisningen i alle fag. For Erhvervsuddannelserne foretages evalueringerne løbende. 

Der skal udarbejdes særskilte evalueringer af større projekter som f.eks. SOP, digitale dage, studieophold, praktikforløb mv. Disse evalueringer tilrettelægges og gennemføres af ledelsen i samarbejde med relevante koordinatorer, arbejdsgrupper, udvalg, elevrådsrepræsentanter o.lign.

Hvert år gennemføres der virksomhedstilfredshedsundersøgelser med de virksomheder der har indgået uddannelsesaftale med Niels Brocks elever.

Virksomhedstilfredshed 2020

Selvevalueringer og handlingsplaner

På Niels Brock arbejder alle uddannelser ud fra strategi og mål, som kommunikeres i vores årlige strategi-brochure ”På Vej”.

Find strategi og mål for hele strategiperioden samt indeværende skoleår her

Der arbejdes på at øge elevernes gennemførelsesprocent, bl.a. gennem bedre vejledning og nye tilbud til de elever, som har behov for at blive udfordret mere end normalt. Der er fokus på samarbejdet med erhvervslivet, så alle, der ønsker det, får en praktikplads.

Medarbejderne skal endvidere være trygge ved, at Niels Brocks erhvervsuddannelser er i konstant udvikling. De fysiske rammer gør, at der bruges relativt mange ressourcer på bygninger, og der er samtidig fokus på, at Niels Brocks erhvervsuddannelser skal være blandt de mest effektive skoler i landet.

Læs Niels Brocks handleplan for øget gennemførsel 2019 på EUD og EUX

Indikatorer

På Erhvervsuddannelserne følger vi op på følgende nøgletal:

  • Elevernes fuldførelsestid
  • Fuldførelsesfrekvens
  • Frafald
  • Overgangsfrekvens til anden uddannelse

På Handelsgymnasierne følger vi op på følgende nøgletal:

  • Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid
  • Overgang til videregående uddannelse 
  • Karakterer

Se nøgletal fra Undervisningsministeriet på uddannelsesstatistik.dk

Lokale undervisningsplaner

I HHX studieplanerne og Erhvervsuddannelsernes undervisningsplaner (LUP) kan du læse mere om hver uddannelses indhold samt om de forskellige arbejdsformer, vi bruger på de enkelte uddannelser. Du kan også få mere at vide om, hvilke kompetencer de enkelte uddannelser giver dig.

Læs de lokale studie- og undervisningsplaner her