Kvalitet på Niels Brock

Kvalitetsarbejdet på Niels Brocks uddannelser skal være med til at fremme et godt undervisningsmiljø, hvor både elever og medarbejdere trives og udfordres på den gode måde – både fagligt og personligt. Skolen sikrer den faglige og pædagogiske kvalitet i uddannelserne ved at foretage systematisk kvalitetsudvikling og opfølgning på vores mål og handlingsplaner.

Læs skolens strategier og mål i dette års "På Vej"-brochure

Undersøgelser og evalueringer

Hvert år gennemføres den nationale trivselsmåling for alle skolens elever på HHX, EUD og EUX i årets 4. kvartal.
Niels Brock gennemfører derudover en mini-elevtrivselsmåling 2 gange årligt, for at tage temperaturen på elevernes trivsel.

Elevtrivselsundersøgelse 2023

Det er vigtigt for os, at vores elever har de bedst mulige forhold når de tager en uddannelse hos Niels Brock. Der er derfor i efteråret 2020 foretaget en undervisningsmiljøvurdering på HHX, EUD og EUX.

Undervisningsmiljøvurdering 2023, HHX og EUD/EUX
Undervisningsmiljø 2020 – HHX
Undervisningsmiljø 2020 – EUD/EUX

Der foretages på HHX hvert år en anonym, skriftlig evaluering af undervisningen i alle fag. For Erhvervsuddannelserne foretages evalueringerne løbende. 

Der skal udarbejdes særskilte evalueringer af større projekter som f.eks. SOP, digitale dage, studieophold, praktikforløb mv. Disse evalueringer tilrettelægges og gennemføres af ledelsen i samarbejde med relevante koordinatorer, arbejdsgrupper, udvalg, elevrådsrepræsentanter o.lign.

Hvert år gennemføres der virksomhedstilfredshedsundersøgelser med de virksomheder der har indgået uddannelsesaftale med Niels Brocks elever.

Virksomhedstilfredshed 2023

Selvevalueringer og handlingsplaner

På Niels Brock arbejder alle uddannelser ud fra strategi og mål, som kommunikeres i vores årlige strategi-brochure ”På Vej”.

Find strategi og mål for hele strategiperioden samt indeværende skoleår her

Kvalitetsarbejdet på Niels Brocks erhvervsuddannelser og handelsgymnasiale uddannelser har som formål at fremme et godt læringsmiljø, hvor både elever og medarbejdere trives og udfordres på den gode måde.

Læs mere om vores kvalitetsudviklingssystem

Alle HHX afdelinger har nedsat et læringsudvalg, som sikrer at den viden og indsigt som opnås gennem skolens evalueringer eksempelvis, ETU, mini-ETU og undervisningsmiljø giver anledning til konkrete tiltag og resultater på afdelingerne. 

Læs mere om Niels Brocks Læringsudvalg

Niels Brock, ungdomsuddannelser
Opfølgningsplanen indgår som en del af selvevalueringen på HHX og EUX

Selvevaluering og opfølgningsplan, fælles 2024
Selvevaluering og opfølgningsplan, fælles 2023
Selvevaluering og opfølgningsplan HHX 2022
Selvevaluering EUX 2022

 

Indikatorer

På Erhvervsuddannelserne følger vi op på nøgletal relateret til de 4 klare mål:

  1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
  2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
  3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt
  4. Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes

Nøgletallene offentliggøres som en del af Niels Brocks løbende informationsindsamling, som opdateres senest d. 1. marts hvert år. 

Informationsindsamling 2023

Alle data fra Undervisningsministeriet er tilgængelige på uddannelsesstatistik.dk

På Handelsgymnasierne følger vi op på følgende nøgletal:

  • Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid
  • Overgang til videregående uddannelse 
  • Karakterer og socioøkonomisk reference

Se gymnasiernes nøgletal i den årlige selvevaluering eller på uddannelsesstatistik.dk

Lokale undervisningsplaner

I HHX studieplanerne og Erhvervsuddannelsernes undervisningsplaner (LUP) kan du læse mere om hver uddannelses indhold samt om de forskellige arbejdsformer, vi bruger på de enkelte uddannelser. Du kan også få mere at vide om, hvilke kompetencer de enkelte uddannelser giver dig.

Læs de lokale studie- og undervisningsplaner her