Legater

Legater som Niels Brock administrerer

Legatets navn Yder tilskud til Ansøgningsfrist Ansøgningsprocedure
DSEB's fond for støtte til studiehjælp i Danmark og udlandet   Senest 1. juni. Download ansøgningsskema
Ansøgning og bilag sendes i én samlet pdf-fil til Niels Brocks Direktionssekretariat: legat@brock.dk
Gunnar V. Holms Legat. Elev med det højst opnåede gennemsnit. Legatet kan ikke søges, men indstilles af skolen.  
Johanne og Cornelius Petersens Legat. Tildeles en elev, der har vist særlig flid og motivation trods vanskelige forhold gennem skoleforløbet. Legatet kan ikke søges, men indstilles af skolen.  
Louis Petersen legat Finansiering af kulturelle arrangementer. Løbende. Legatet kan ikke søges af enkeltpersoner, men udelukkende af lærere til fordel for en klasse.
Martin Pedersens Mindelegat. "Unge handelsmænd under uddannelse med henblik på at berede de pågældende mulighed for videreudvikling og uddannelse i udlandet". Senest 1. maj. Ansøgningsskemaet udfyldes af den enkelte elev, der afleverer det til skolen, som herefter vurderer og begrunder skolens anbefaling.
Niels Brock Fonden Yder støtte til dygtige og flittige elever ved Niels Brocks Handelsgymnasium.
Yder støtte til tidligere og nuværende elever ved Niels Brocks Handelsgymnasium til uddannelse i udlandet.
Senest 31. december.
Tildeling sker inden 31. marts året efter og støtter som udgangspunkt studieophold i perioden januar-december i tildelingsåret.

Nuværende og tidligere elever sender motiveret ansøgning og relevante bilag til Direktionssekretariatet: legat@brock.dk
Ansøgninger sendes i en samlet PDF.


Niels Brock Fonden er stiftet 18. august 2016 og er en sammenlægning af Einar Wilslevs Fond og Foreningen Niels Brocks Fond.
Foreningen Niels Brocks Fond blev stiftet i 1944. Einar Wilslevs Fond blev stiftet i 1986 i forbindelse med en testamentarisk gave af Einar Wilslev, der som elev på Niels Brock besluttede sig for at efterlade størstedelen af sin formue til oprettelse af en fond for flittige elever på skolen.

Vilhelm Christiansens Fond.

"Fremme af unge handelsmænds gode uddannelse". Legatet gives til elever efter handelsgymnasiet.

Niels Brock håndterer kun ansøgninger fra tidligere Niels Brock elever.

Senest 1. maj.

Download ansøgningsskema
Ansøgning og bilag sendes i én samlet pdf-fil til Niels Brocks Direktionssekretariat: legat@brock.dk

V.M Christensens og fru Gerda Christensens Fond. Unge der ønsker at tage til udlandet ½-1 år og dygtiggøre sig enten via uddannelse eller virksomhedspraktik.
Ansøgerne skal have gennemført en erhvervsrettet uddannelse på Niels Brock. Derudover skal ansøgeren have udvist et særligt engagement og opnået et tilfredsstillende karakterniveau.
Senest 1. marts. Download ansøgningsskema
Ansøgning og bilag sendes i én samlet pdf-fil til Niels Brocks Direktionssekretariat: legat@brock.dk

 

Øvrige legater

Det bemærkes, at Niels Brock alene videreformidler disse legater – og ikke forestår administration.

Legatets navn Yder tilskud til Ansøgningsfrist Ansøgningsprocedure
Farvehandler Lauritz Becks legat. Støtte til studerende på uddannelser inden for handelsområdet Senest 1. juni Elektronisk ansøgningskema
Fashionforest legatet FashionForest legatet gives årligt til den eller de forskningspersoner eller den eller de studerende eller personer, som har brug for støtte og som brænder for arbejdet med et teoretisk projekt i uddannelsesregi eller et praktisk projekt eventuelt i arbejdsregi eller et praktikophold - eller begge ting i kombination. Ansøgningsfristen er d. 1. marts. Alle ansøgninger vil blive vurderet grundigt og modtageren af FashionForest legatet vil få direkte besked d. 1. august. Ansøg online
Katoni legatet Katoni legatet gives årligt til den eller de personer, der har brug for støtte i forbindelse med uddannelse, praktik eller arbejde indenfor kulturområdet.  1. maj https://www.katoni.dk/legat/
       
Konsul Axel Nielsens Mindelegat til handelsmæssig uddannelse. Yder støtte til danske kvinders og mænds uddannelse i ind- og udland i handelsmæssig øjemed. 1. april - 12. maj. Elektronisk https://anf.onlinelegat.dk/.