Legater

Legater administreret af Niels Brock

 

 

Legatets navn

Yder tilskud til

Ansøgningsfrist

Ansøgningsprocedure

Niels Brock Fondens

Einar Wilslev pris og Dansk Erhvervs Talentpris

 

Niels Brock fonden er stiftet 18. august 2016 og er en sammenlægning af Einar Wilslevs Fond og Foreningen Niels Brocks Fond.
Foreningen Niels Brocks Fond blev stiftet i 1944. Einar Wilslevs Fond blev stiftet i 1986 i forbindelse med en testamentarisk gave af Einar Wilslev, der som elev på Niels Brock besluttede sig for at efterlade størstedelen af sin formue til oprettelse af en fond for flittige elever på skolen.

 

Yder både støtte til nuværende dygtige og flittige elever ved Niels Brocks Handelsgymnasium og
støtte til tidligere elever ved Niels Brocks Handelsgymnasium til uddannelse i udlandet.

Senest 31. december.
Tildeling sker inden 31. marts året efter og støtter som udgangspunkt studieophold i perioden januar-december i tildelingsåret.

Nuværende elever får i løbet af skoletiden besked om Einar Wilslev prisen og Dansk Erhvervs Talentpris.

Tidligere elever kan søge om støtte til studieophold i udlandet. Læs mere på fondens hjemmeside.DSEB's fond for støtte til studiehjælp i Danmark og udlandet

 

Senest 1. juni

Download ansøgningsskema
Ansøgning og bilag sendes i én samlet pdf-fil til Niels Brocks Direktionssekretariat: legat@brock.dk

Gunnar V. Holms Legat.

Elev med det højst opnåede gennemsnit.

Legatet kan ikke søges, men indstilles af skolen

 

Johanne og Cornelius Petersens Legat.

Tildeles en elev, der har vist særlig flid og motivation trods vanskelige forhold gennem skoleforløbet.

Legatet kan ikke søges, men indstilles af skolen

 

Louis Petersen legat

Finansiering af kulturelle arrangementer.

Løbende

Legatet kan ikke søges af enkeltpersoner, men udelukkende af lærere til fordel for en klasse.

Martin Pedersens Mindelegat.

"Unge handelsmænd under uddannelse med henblik på at berede de pågældende mulighed for videreudvikling og uddannelse i udlandet".

 

Ansøgningsskemaet udfyldes af den enkelte elev, der afleverer det til skolen, som herefter vurderer og begrunder skolens anbefaling

Vilhelm Christiansens Fond.

"Fremme af unge handelsmænds gode uddannelse". Legatet gives til elever efter handelsgymnasiet.

Niels Brock håndterer kun ansøgninger fra tidligere Niels Brock elever.

 

Senest 1. maj.

Download ansøgningsskema
Ansøgning og bilag sendes i én samlet pdf-fil til Niels Brocks Direktionssekretariat: legat@brock.dk

V.M Christensens og fru Gerda Christensens Fond.

Unge der ønsker at tage til udlandet ½-1 år og dygtiggøre sig enten via uddannelse eller virksomhedspraktik.
Ansøgerne skal have gennemført en erhvervsrettet uddannelse på Niels Brock. Derudover skal ansøgeren have udvist et særligt engagement og opnået et tilfredsstillende karakterniveau.

For efterårsrejser: Opret din ansøgning mellem d. 1/2 og 31/3, så bestyrelsen kan nå at behandle den inden legat-tildeling juni/juli måned.

For forårsrejser: Opret din ansøgning mellem 1/8 og 30/9, så bestyrelsen kan nå at behandle den inden legat-tildeling i november/december måned.

 

Ansøgning skal ske gennem hjemmesiden: www.vmc-fond.dk

 

Øvrige legater

 

Det bemærkes, at Niels Brock alene videreformidler disse legater – og ikke forestår administration.

 
         

Legatets navn

Yder tilskud til

Ansøgningsfrist

Ansøgningsprocedure

 
 

Farvehandler Lauritz Becks legat

Støtte til studerende på uddannelser inden for handelsområdet

Senest 1. juni

Elektronisk ansøgningskema

 

Fashionforest legatet

FashionForest legatet gives årligt til den eller de forskningspersoner eller den eller de studerende eller personer, som har brug for støtte og som brænder for arbejdet med et teoretisk projekt i uddannelsesregi eller et praktisk projekt eventuelt i arbejdsregi eller et praktikophold - eller begge ting i kombination.

Ansøgningsfristen er d. 1. marts. Alle ansøgninger vil blive vurderet grundigt og modtageren af FashionForest legatet vil få direkte besked d. 1. august.

Ansøg online

 

Katoni legatet

Katoni legatet gives årligt til den eller de personer, der har brug for støtte i forbindelse med uddannelse, praktik eller arbejde indenfor kulturområdet. 

 

Søg her

 

Konsul Axel Nielsens Mindelegat til handelsmæssig uddannelse

Yder støtte til danske kvinders og mænds uddannelse i ind- og udland i handelsmæssig øjemed.

1. april - 12. maj.

Søg her

 

Bermann & Rosenberg Media rejselegat

Legatet på 5000 kr ydes årligt til en studerende til dygtiggørelse på et kortere eller længere udlandsophold.

Senest 1. december

Søg her

 
VS Automatic studielegat Den jyske el-virksomhed VS Automatic uddeler 2 gange årligt et studielegat på 2500 kr til en studietur, online kurser, skoleudflugter etc. 

Studielegatet bliver overrakt i februar og september hvert år. 

Søg her: https://vs-automatic.dk/vs-automatic-studielegat/