Niels Brocks bestyrelse

Niels Brock er en selvejende institution under staten. Vi ledes af en bestyrelse med overordnet ansvar for vores strategi, mission og vision samt drift og virksomhed. Bestyrelsens medlemmer er udpeget på baggrund af deres kompetencer, viden og erfaring inden for uddannelsesområdet.

Ernst Lykke Nielsen, formand

Administrerende direktør - Udpeget af DE

René Knudsen, næstformand

Formand for HK Service Hovedstaden - Udpeget af HK

Mette Høgh, medlem

Formand for HK Handel Hovedstaden - Udpeget af HK

Anders Jensen, medlem

Group Managing Director (CRO) hos Nykredit - Udpeget af Finans Danmark

John Lykke Nielsen, medlem

Vice President, Head of Group Digital Product Support, Sales Support & Execution FLSmidth - Udpeget af DI

Michael Tøttrup, medlem

Faglig konsulent - Udpeget af FTF

Margit Ørsted, medlem

Udpeget af Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i forening

Nicklas Kany, medlem

Adm. direktør Mentor Danmark - Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Frederik Kortbæk, medlem

Direktør C. J. Holm 2013 - Udpeget ved selvsupplering

Tina Thomsen, medlem

HR direktør Synoptik - Udpeget ved selvsupplering

Cecilie Goll Knudsen, medlem

Underviser og medarbejderrepræsentant - Udpeget af medarbejderne

Anna Xian Hansen, medlem

Elevrepræsentant - Udpeget af eleverne

Mikkel Lind I medlem

Elevrepræsentant - Udpeget af eleverne

Underviser og medarbejderrepræsentant - Udpeget af medarbejderne
Dina Rosenberg Asmussen Underviser og medarbejderrepræsentant - Udpeget af medarbejderne