Niels Brocks bestyrelse

Niels Brock er en selvejende institution under staten. Vi ledes af en bestyrelse med overordnet ansvar for vores strategi, mission og vision samt drift og virksomhed. Bestyrelsens medlemmer er udpeget på baggrund af deres kompetencer, viden og erfaring inden for uddannelsesområdet.

Ernst Lykke Nielsen, formand

Administrerende direktør - Udpeget af DE

Anders Jensen, medlem

Group Managing Director (CRO) hos Nykredit - Udpeget af Finans Danmark

Eman Kachabe, medlem

Elevrepræsentant - Udpeget af eleverne

Jesper Buch, medlem

Iværksætter - Udpeget ved selvsupplering

John Lykke Nielsen, medlem

Vice President, Head of Group Digital Product Support, Sales Support & Execution FLSmidth - Udpeget af DI

Underviser og medarbejderrepræsentant - Udpeget af medarbejderne
Klaus Linow, medlem Underviser og medarbejderrepræsentant - Udpeget af medarbejderne

Konrad Voldmester Godiksen , medlem

Elevrepræsentant - Udpeget af eleverne

Louise Theilade, medlem

Udpeget af Københavns Kommune 

Michael Tøttrup, medlem

Faglig konsulent - Udpeget af FTF

René Knudsen, næstformand

Formand for HK Service Hovedstaden - Udpeget af HK

Udpeget af HK
Sofie Axelsen , medlem Udpeget af HK

Susanne Rievers, medlem

Områdechef Copenhagen Business Academy - Udpeget ved selvsupplering

Tina Thomsen, medlem

HR direktør Synoptik - Udpeget ved selvsupplering

Trine Dybkjær, medlem

Underviser og medarbejderrepræsentant - Udpeget af medarbejderne