Niels Brocks bestyrelse

Niels Brock er en selvejende institution under staten. Vi ledes af en bestyrelse med overordnet ansvar for vores strategi, mission og vision samt drift og virksomhed. Bestyrelsens medlemmer er udpeget på baggrund af deres kompetencer, viden og erfaring inden for uddannelsesområdet.

Ernst Lykke Nielsen, formand

Administrerende direktør for Ernst Lykke Aps - Udpeget af DE

Anders Jensen, medlem

Group Managing Director (CRO) hos Nykredit - Udpeget af Finans Danmark

Jesper Buch, medlem

Dansk iværksætter, investor og medstifter af Just Eat - Udpeget ved selvsupplering

John Lykke Nielsen, medlem

Vice President, International cultural business leader – Udpeget af DI

Underviser og medarbejderrepræsentant - Udpeget af medarbejderne
Klaus Linow, medlem Underviser og medarbejderrepræsentant - Udpeget af medarbejderne

Coco Alvida Baunø Partov , medlem

Elevrepræsentant - Udpeget af eleverne

Ane Storm, medlem

Medlem af København Kommunes borgerrepræsentation for partiet Venstre – udpeget af Københavns Kommune

Michael Tøttrup, medlem

Afdelingsleder hos PROSA – udpeget af FH/HK

René Knudsen, næstformand

Formand for HK Service Hovedstaden - Udpeget af HK

Udpeget af HK
Sofie Axelsen , medlem Udpeget af HK

Formand for HK Handel Hovedstaden – udpeget af HK

Susanne Rievers, medlem

Områdechef Copenhagen Business Academy - Udpeget ved selvsupplering

Tina Thomsen, medlem

HR direktør Synoptik - Udpeget ved selvsupplering

Trine Dybkjær, medlem

Underviser og medarbejderrepræsentant - Udpeget af medarbejderne

Mathilde Alken, medlem

Elevrepræsentant - Udpeget af eleverne