Praktiske oplysninger om AMU

AMU-målgruppen er dig, der enten er faglært eller ufaglært. Det vil sige, at du har stået i lære inden for et fag, eller arbejder indenfor faget uden en egentlig uddannelse. Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er lavet for at styrke ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet. Derfor er AMU-kurser også billigere for dig, der er faglært eller ufaglært. Og derfor betaler det sig ikke kun for dig, men også for din arbejdsplads.

Er jeg en del af AMU-målgruppen hvis:

Hvis du har en praktisk uddannelse indenfor et bestemt erhverv, fx. frisør, ekspedient, smed eller tømrer, er du i AMU-målgruppen. 

Hvis du er ledig, og kan få kurset gennem din a-kasse, så er kurset gratis for dig. Vi anbefaler, at du taler med din a-kasse inden tilmelding. 

Hvis du har en videregående uddannelse er du som udgangspunkt ikke i AMU-målgruppen. Der er dog en undtagelse for dig, der har en videregående uddannelse, som du ikke har brugt de sidste 5 år.

Ofte stillede spørgsmål

Du finder alle Niels Brocks AMU forløb her. Når du har fundet det AMU forløb du gerne vil på, klikker du på tilmeld knappen på siden og bliver sendt videre til efteruddannelse.dk. Tilmelding skal ske via efteruddannelse.dk og det kræver en digital signatur for at tilmelde sig på efteruddannelse.dk

Du tilmelder dig det AMU forløb du vil på med din NEM-ID og oplyser at du er i job samt dit firmas cvr. Dernæst vælger du at du selv skal betale.

Dit firma tilmelder dig med digital signatur på kurset på efteruddannelse.dk – som regel er det din personaleafdeling, der kan tilmelde dig.

Du betragtes som værende i arbejde i fritstillingsperioden og du skal tilmelde dig via efteruddannelse.dk med din NEM-ID.

Det kræver en digital signatur for dit firma for at kunne foretage tilmelding samt ansøgning om VEU godtgørelse på efteruddannelse.dk. 

Er der tvivl om firmaet har en digital signatur med rettigheder til efteruddannelse.dk, kan dette tjekkes på www.virk.dk under Medarbejdersignatur/Få og tildel rettigheder.

Dit firma kan søge VEU godtgørelse på efteruddannelse.dk. Dette sker i forbindelse med tilmeldingen. Der kan søges VEU for kursister på AMU kurser med en uddannelse til og med faglært.

Du kan søge befordringsgodtgørelse efter samme regler som for SKAT. Befordringsgodtgørelse søges i forbindelse med tilmeldingen på efteruddannelse.dk med din NEM-ID.

Har du en uddannelse til og med faglært vil du være under AMU bekendtgørelsen – dvs. at du skal betale den lave pris samt, at der kan søges VEU godtgørelse.

Har du en videregående uddannelse vil prisen for AMU kurser være den fulde pris – se om uddannelsen er videregående på ”Tilhører du AMU-målgruppen?” på selve siden. 

AMU online i Excel

Som noget nyt udbyder vi nu en række online AMU-kurser i Excel, som virkelig kan betale sig at benytte i forbindelse med nedlukningen af Danmark. Kurserne varer 1-2 dage og vil være en investering for din arbejdsplads, mens du arbejder hjemme. Undervisningen  foregår via vores læringsportal Moodle. Undervisningen foregår online fra kl. 8.10-15.30 i et virtuelt klasserum som du får link til, når du tilmelder dig en startdato. Du vil få individuel support fra dygtige undervisere. Vi anvender et særligt udviklet un­dervisningsmateriale, som er skræddersyet til den individuelle undervisningsform, og som giver dig mulighed for en systematisk in­dlæring og træning i det kursus, du har tilmeldt dig. 

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk
Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk