Praktiske oplysninger om AMU

Ofte stillede spørgsmål

Du finder alle Niels Brocks AMU forløb her. Når du har fundet det AMU forløb du gerne vil på, klikker du på tilmeld knappen på siden og bliver sendt videre til efteruddannelse.dk. Tilmelding skal ske via efteruddannelse.dk og det kræver en digital signatur for at tilmelde sig på efteruddannelse.dk

Du tilmelder dig det AMU forløb du vil på med din NEM-ID og oplyser at du er i job samt dit firmas cvr. Dernæst vælger du at du selv skal betale.

Dit firma tilmelder dig med digital signatur på kurset på efteruddannelse.dk – som regel er det din personaleafdeling, der kan tilmelde dig.

Det kræver en digital signatur for dit firma for at kunne foretage tilmelding samt ansøgning om VEU godtgørelse på efteruddannelse.dk. 

Er der tvivl om firmaet har en digital signatur med rettigheder til efteruddannelse.dk, kan dette tjekkes på www.virk.dk under Medarbejdersignatur/Få og tildel rettigheder.

Du betragtes som værende i arbejde i fritstillingsperioden og du skal tilmelde dig via efteruddannelse.dk med din NEM-ID.

Dit firma kan søge VEU godtgørelse på efteruddannelse.dk. Dette sker i forbindelse med tilmeldingen. Der kan søges VEU for kursister på AMU kurser med en uddannelse til og med faglært.

Du kan søge befordringsgodtgørelse efter samme regler som for SKAT. Befordringsgodtgørelse søges i forbindelse med tilmeldingen på efteruddannelse.dk med din NEM-ID.

Har du en uddannelse til og med faglært vil du være under AMU bekendtgørelsen – dvs. at du skal betale den lave pris samt at der kan søges VEU godtgørelse.

Har du en videregående uddannelse vil prisen for AMU kurser være den fulde pris – se om uddannelsen er videregående på ”Tilhører du AMU-målgruppen?” på selve siden. 

Kontakt

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type NielsBrock.Logic.Models.Grid.Contact.ContactGridModel.