Praktiske oplysninger om kurser for ledige

Planlagte opstarter for foråret 2020 på 6 ugers jobrettet uddannelse er: 

2. marts 2020
4. maj 2020

Endelige planer for vores forløb er endnu ikke på plads, da officiel udmelding fra STAR om den nye Positivliste gældende pr. 1. marts 2020 mangler.
Så snart Positivlisten er udmeldt fra STAR, vil vi hurtigst muligt planlægge vores forløb så de igen fremgår af hjemmesiden.

Ønsker du at modtage information om vores nye hold med opstart fra marts 2020, kan du sende en mail til kursus@brock.dk, så sender vi information og materiale så snart alt er på plads.

Det er din uddannelsesbaggrund, der er afgørende for, om du kan få uddannelse, mens du er ledig. 6 ugers jobrettet uddannelse er som udgangspunkt målrettet ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse i bagagen.

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:

  • Er ledig og ufaglært
  • Er ledig og faglært
  • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse 

Din arbejdsløshedskasse træffer afgørelse om din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, og dit jobcenter skal vejlede dig om muligheden for 6 ugers kurserne for ledige, hvis du anmoder om det, og det er også dit jobcenter, der betaler for din uddannelse.
Som ledig kan du maksimalt deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb. Det vil sige, at vælger du et kursus på 1 dag, har du opbrugt din ret til yderligere jobrettet uddannelse. Det er altså en god ide at prioritere længere forløb, når du skal vælge kurser for ledige.

I Bekendtgørelsen om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige, står der blandt andet: 

Adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 1. Ledige, der er dagpengeberettigede efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan deltage i jobrettet uddannelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Retten gælder for:

1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og

2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Stk. 3. Personer, der anses for beskæftigede efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), har ikke ret til jobrettet uddannelse efter denne bekendtgørelse.

§ 3. 6 ugers jobrettet uddannelse skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år.

§ 4. En person, som er påbegyndt en uddannelse i en opsigelsesperiode, kan fortsætte med uddannelsen som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag i dagpengeperioden, forudsat at uddannelsen kan tages som jobrettet uddannelse, og at personen er omfattet af målgruppen for jobrettet uddannelse. Det er ikke en betingelse, at personen har deltaget i en samtale i jobcentret. jf. § 7.

Når du søger 6 ugers jobrettet uddannelse kan du vælge forløb fra Positivlisten, som offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet. Den landsdækkende positivliste udarbejdes af de relevante ministerier i et samarbejde med Beskæftigelsesrådet.

Niels Brock udbyder ovenstående forløb samt en række andre af disse forløb fra positivlisten.

Niels Brock har ikke et udbud fra den Regionale positivliste.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Et kompetenceforløb har typisk en varighed på 13-30 dage og lever derfor fuldt op til de rettigheder, du har som ledig i forbindelse med 6 ugers jobrettet uddannelse.

Du er først endeligt tilmeldt, når vi har modtaget underskrevet AR237 fra din A-kasse.

FAQ

Er du ledig i 1. ledighedsperiode har du ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Du kan se vores udbud her, hvor du også finder det forløb, som du gerne vil tilmeldes. Under ”Tilmeld kursus – dato” kan du få udskrevet den AR237 som du skal udfylde og derefter sende videre til din A-kasse.

Er du i 2. ledighedsperiode skal du henvende dig til dit jobcenter, der udarbejder en købsaftale, som skal sende til Niels Brock.

Du er tilmeldt, når vi modtager den godkendte AR237 retur fra din A-kasse eller en købsaftale fra dit jobcenter.

Hvis du gerne vil tilmeldes enkelte hold i stedet for 6 ugers forløb, kan du også det. Du finder vores udbud her. Når du har udvalgt de kurser du gerne vil tilmeldes kontakter du Brit Frandsen på mail brg@brock.dk og beder om en AR237, som du skal udfylde og sende videre til din A-kasse.

Du betragtes som værende i arbejde i fritstillingsperioden og du skal tilmelde dig via efteruddannelse.dk med din NEM-ID.

Du kan søge befordringsgodtgørelse efter samme regler som for SKAT.

Du kan hente ansøgningen i receptionen eller på følgende link og derefter sende den til din A-kasse.

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk
Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk
Kursussekretær for Kursusafdelingen
Brit Frandsen Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 62 E-mail: brg@brock.dk