Spørgsmål om SU

Velkommen til SU-vejledningen på Niels Brock. Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, du skulle have om SU og ungdomskort. 

 

Se video om SU

Se vores video, der guider dig igennem de mest almindelige spørgsmål SU

  • Du kan sende din ansøgning om SU via linket her på siden. Her kan du også altid ændre dine SU-forhold.

  • Kvartalet efter du fylder 18 år, er du berettiget til SU, såfremt du er indskrevet på en uddannelse og er studieaktiv. Kvartalerne i forhold til berettigelse til SU er januar, april, juli og oktober. Fylder du altså 18 år i august, vil du være berettiget til SU fra oktober.

    Når du modtager SU, må du ikke modtage anden offentlig støtte, der kan dække dine leveomkostninger samtidig med SU. Du skal også være opmærksom på, at du har et fribeløb, og at du ikke tjener for meget ved siden af din SU.

Hvis du er dansk statsborger, kan du tidligst sende din ansøgning om SU 1 måned før, du er berettiget til SU. Hvis din uddannelse begynder før den 20. i måneden, kan du få SU fra den 1.. Begynder din uddannelse efter den 20., kan du tidligst få SU fra måneden efter.

Sidste frist for at søge om SU er den sidste dag i måneden. Ønsker du for eksempel SU i august, er den 31. august sidste frist for at søge om SU. Sidste frist for at indsende sin ansøgning om SU i et år, er den 5. december. Søger du om SU efter den 5. december, kan du tidsligst få SU i januar året efter.

Er du udenlandsk statsborger, kan du som undtagelse søge om SU i minSU 3 måneder før, at du er berettiget til SU.

 

Er du udenlandsk statsborger skal du også udfylde et oplysningsskema. Dette skema kommer frem på din kvitteringsside når du har sendt din ansøgning om SU, og skal afleveres til din SU-vejleder senest 21 dage efter du har søgt om SU.

 

Du kan maksimalt få SU til 5 påbegyndte ungdomsuddannelser, med mindre du er berettiget til at få et uddannelsespålæg fra dit Jobcenter. Dette uddannelsespålæg skal du aflevere til din SU-vejleder senest 21 dage efter du har sendt din ansøgning om SU. Du kan inde på minSU – se din SU – ungdomsuddannelser med SU se, hvor mange ungdomsuddannelser du har fået SU til.

 

Er du over 20 år, får vi automatisk besked om din flytning fra Folkeregistret, og din SU vil kort efter selv regulere sig, hvorefter du vil få en ny støttemeddelelse i din e-boks.

Er du under 20 år og udeboende, kan du normalt kun få SU-satsen for hjemmeboende – også selvom du er flyttet hjemmefra.

I visse tilfælde kan du dog godkendes til at få den udeboende SU-sats. Du skal søge om en særlig dispensation inde på minSU i SU ansøgningen eller i ret din SU – oplys særlige bopælsforhold, hvorefter der på kvitteringssiden vil komme et ansøgningsskema frem. Du skal udfylde skemaet og aflevere det til din SU-vejleder, sammen med relevant dokumentation, senest 21 dage efter du har lavet ansøgningen.

 

For at blive godkendt til at få SU-satsen til udeboende, når du er 18 eller 19 år, skal du opfylde mindst en af følgende betingelser (samt være udeboende):

  • Den normale transportvej er 20 kilometer eller mere mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl.
  • Transporttiden (med offentlige transportmidler) mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl er på mere end 75 minutter. Ventetid mellem de forskellige offentlige transportmidler tæller med i de 75 minutter.
  • Du har været udeboende uafbrudt i mindst 12 måneder, lige frem til du blev berettiget til SU til den uddannelse, du er i gang med.
  • Du kan ikke længere bo hjemme på grund af ganske særlige omstændigheder i hjemmet (for eksempel meget trange boligforhold eller langvarig sygdom).

Din SU vil blive udbetalt til din NemKonto. SU er forudbetalt, hvilket vil sige, at den bliver udbetalt til din konto den sidste hverdag måneden før.

 

På www.ungdomskort.dk kan du søge ungdomskort. Du skal først søge om godkendelse i trin 1, og dernæst kan du bestille kortet i trin 2. Du kan dog først søge om ungdomskortet når du er indskrevet på en uddannelse.

 

Et GSK-hold er SU-berettigende når forløbet er på minimum 16 timer om ugen, og er tilrettelagt kort og intensivt.

Man kan kun modtage SU til undervisningsperioden - det samme gælder for ungdomskort!

Vær opmærksom på, at hvis du bliver sent indskrevet på et kortvarigt kursus, kan det være svært at nå at få et Ungdomskort, fordi der er ca. 14 dages leveringstid, og fordi kortet ikke kan være på mindre end 30 dage. 

Hvis du for eksempel er indskrevet fra den 1. august til den 31. august, skal du søge senest den 16. juli for at nå at modtage et kort til perioden. At du eksempelvis først den 24. juli er bekendt med, at du skal begynde på uddannelsen, giver dig ikke ret til et kort.

Søg derfor i god tid!

Kontakt skolens SU-medarbejder for yderligere informationer

Kontakt SU vejledningen på:

SU vejledningen

Telefon: 33 41 95 08 E-mail: minsu@brock.dk