Online AMU-kurser

- Med mulighed for løntabsgodtgørelse

Vi har gjort en del af vores AMU-udbud muligt at følge online. Det betyder, at du og din virksomhed kan tage et kursus som fjernundervisning – og dermed styrke dine og jeres kompetencer. 

Nedenfor kan du se udvalget af vores online AMU-udbud. Vi har ingen aktuelle datoer, men du skal blot bede om at blive kontaktet via knappen til højre, så ser vi på, hvordan vi kan hjælpe. 

 

Hvordan foregår AMU online?

Den daglige undervisning foregår via Niels Brocks læringsportal Moodle i tidsrummet mellem kl. 8.10-15.30 i et virtuelt klasserum, som du får link til, når du tilmelder dig en startdato. Du vil få individuel support fra dygtige undervisere, som har udviklet undervisningsmateriale, der er skræddersyet til online-undervisning.

Løntabsgodtgørelse

Hvis du en del af AMU-målgruppen, dvs. enten er faglært eller ufaglært, så kan din arbejdsplads søge om løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse) for den tid, du bruger på at lære. På den måde taber din arbejdsplads ikke penge på, at du dygtiggør dig.

Din arbejdsplads kan søge om løntabsgodtgørelse ved online AMU-kurser, hvis du tager den afsluttende prøve. Godtgørelsen er afhængig af, at du tager den afsluttende prøve – uafhængig af, om du består den eller ej.

Se onlinekurser der kan udbydes online

Niels_Brock_Lederakademiet_0904-kopi.jpg

NYHED - 8 nye AMU kurser om e-handel

Flere og flere forretninger har fået øjnene op for potentialet ved e-handel. Forretningerne efterlyser derfor medarbejdere, der har de rette kompetencer til at drive og udvikle deres e-handel. I samarbejde med Sanne Stenroos udbyder vi 8 onlinekurser indenfor e-handel til dig, som til dagligt varetager din virksomheds webshop, facebook, online produktkatalog eller lignende.

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk