EUD online handel

På EUD online handel arbejder du med salg og indkøb mellem virksomheder. Du lærer både om salg, indkøb og logistik på 20 uger. En vigtig del af arbejdet går ud på at være med til at øge værdien af virksomhedens produkter og services, så de kan sælges videre med fortjeneste. Du lærer at indhente tilbud, sammenligne priser og kvalitet, arbejde med logistik samt at indkøbe varer. Som handelsuddannet kan du arbejde i handelsvirksomheder eller starte din egen handelsvirksomhed. Hvis dette er lige dig, så tilmeld dig herunder.

DI_indgang_business_tre_taler.jpg
En international hverdag

Uddannelsen er SU-berettiget og giver dig en grundlæggende viden om handel med varer i store partier og for store beløb, og du lærer, hvordan du repræsenterer en virksomhed når du handler med leverandører og kunder. På retningen Handel Online lærer du om salgsplanlægning, fx markedsføring og messedeltagelse, om det forberedende salgsarbejde, hvor man undersøger markedskendskabet og konkurrencesituationen, samt opfølgning på og analyse af et salg. Samtidig lærer du at indhente tilbud fra forskellige leverandører, sammenligne priser og kvaliteter på produkter. Hvis dette er lige dig, så tilmeld dig herunder.

Start 8. august 2022

Start- og slutdato: 8. august 2022 - 13. januar 2023
Sted: Online
Tilmeldingsfrist: 29. juni 2022 kl. 12:00

Start 26. september 2022

Start- og slutdato: 26. september 2022 - 10. marts 2023
Sted: Online
Tilmeldingsfrist: 7. september 2022 kl. 12:00

Start 7. november 2022

Start- og slutdato: 7. november 2022 - 24. april 2023
Sted: Online
Tilmeldingsfrist: 12. oktober 2022 kl. 12:00

Om uddannelsen

EUD online handel er et grundforløb for dig der gerne vil have mulighed for at tage din EUD handel erhvervsuddannelse hjemmefra. På EUD online er du ikke bundet af et skoleskema, da al undervisning foregår online. Alt du behøver er en computer og en internetforbindelse. Bøger, undervisning, aflevering af opgaver, fremlæggelser og eksamen kører 100 % online, hvor du blot logger dig på via din computer. Det gennemgående tema er iværksætteri, og forløbet afsluttes med to eksaminer. Du kan starte på din EUD uddannelse helt uden at have styr på IT, det lærer vi dig hen ad vejen.

Praktiske oplysninger

Med en EUD online har du samme muligheder, som hvis du havde læst en EUD uddannelse fysisk. EUD online er tilrettelagt for dig, der ikke har mulighed for at møde fysisk op til undervisningen i København. Forløbet for EUD online er bygget sådan, at det hjælper dig i gang med din virksomhedsidé, hvis du vil være iværksætter, eller forbereder dig til to års praktikforløb på detail eller handel efter 20 uger.

Niels Brock har udbudt online forløb siden 2010, og var de første på uddannelsesområdet til at udbyde EUD. Den erfaring bruger vi til at sikre, at du kommer godt og sikkert igennem din EUD uddannelse. Forløbet starter altid med et obligatorisk online opstartsmøde, som bliver afholdt den mandag EUD forløbet starter. Her vil du få en grundig introduktion til forløbet samt møde den kontaktlærer, som personligt vil følge dig gennem EUD uddannelsen helt frem til din eksamen.

Det gennemgående tema i dokumentationsopgaverne på EUD Online er iværksætteri. Det går i korte træk ud på, at du sammen med din studiegruppe skal åbne din egen fiktive virksomhed - det vil sige: finde på et navn samt et produkt/sortiment, du vil handle med. I hver opgave vil der være en række spørgsmål, som skal besvares ud fra dit valg af virksomhed og studieretning.

Forløbet på EUD online afsluttes med to eksaminer: en grundfagseksamen i enten dansk, engelsk, it, virksomhedsøkonomi eller afsætning (faget udtrækkes ca. 14 dage før eksamen), og en eksamen i faget detail eller handel afhængig af, hvilken studieretning du har valgt.

Der er mødepligt til opstartsmødet og til online fremlæggelserne.

Du behøver ikke at have en læreplads inden du tilmelder dig EUD-forløbet, men praktik er en vigtig del af EUD uddannelsen. Du får lov at prøve kræfter med det rigtige arbejdsliv, samtidig med at du skal lære en masse. I de fleste tilfælde tager lærepladsen to år, og du får løn i perioden. På Brock Online er vi specialister i at hjælpe dig med at finde den helt rigtige læreplads. Vi har et stort netværk af virksomheder, der kan hjælpe dig med at få en attraktiv praktikplads efter din EUD uddannelse.

Praktikken begynder efter EUD

Praktikken kan begynde umiddelbart efter et bestået EUD-forløb på 20 uger, men du kan godt vælge at holde en pause mellem EUD-forløbet og lærepladsen.

Sådan søger du læreplads

Hvis du ikke allerede har en læreplads, når du tilmelder dig EUD online, skal du selv finde din læreplads, eller vi kan hjælpe dig i gang. Brock online kan hjælpe dig med at afklare dig i forhold til at finde frem til den helt rigtige stilling for dig, og undervise dig i hvordan du præsenterer dig selv til en samtale. Vi præsenterer dig for ledige stillinger, men det er altid dit ansvar at søge dem.

Godkendelse af lærepladsen

Niels Brock skal godkende alle virksomheder, der vil tilbyde læreplads. Uden godkendelsen kan du ikke søge læreplads i virksomheden.

Spørg skolens studievejledere, hvis du gerne vil i praktik et helt bestemt sted efter dit afsluttede EUD-forløb.

Løn og arbejdstid

Når du starter på en læreplads efter EUD, har du, som alle andre medarbejdere, en arbejdsuge på 37 timer i gennemsnit og får elevløn. Du er også omfattet af de samme regler om ferie som andre medarbejdere.

Adgangskrav

For at læse en 20 ugers EUD online skal du være over 18 år og have bestået GF1, eller du skal have afsluttet folkeskolen og bestået dansk og matematik på mindst 9. klasse niveau.

Hvis du er over 25 år ved EUD uddannelsens start, skal du have foretaget en RKV. Det er en individuel kompetencevurdering, der på baggrund af din tidligere erhvervserfaring og uddannelse. For at sikre, at du er klar til opstart på en EUD uddannelse, er det en fordel at du søger så tidligt som muligt. Umiddelbart efter din tilmelding til EUD, bliver du kontaktet af vores studievejleder.

Der er optagelse på EUD online i lige uger og du tilmelder dig via tilmeldingslinket her på siden senest onsdag kl. 12:00 for at begynde mandag ugen efter.

EUD består af 20 ugers grundforløb med undervisning i dansk, engelsk, virksomhedsøkonomi, afsætning og informationsteknologi (IT) der giver indsigt i virksomhedsdrift. Fagene på EUD komplimenterer hinanden, og du vil komme til at afprøve alle fem fag i praksis i din egen øve-virksomhed. Efter de 20 uger EUD-forløb kan du søge en to-årig læreplads i en virksomhed indenfor den branche du uddanner dig til. Du vælger, om det uddannelsesspecifikke fag skal handle om detail eller handel. Faget bestemmer den slags læreplads, du kan starte på.

Grundfag på EUD online

Dansk

Det er vigtigt at du kan formulere dig både mundtligt og skriftligt. Med en EUD 20 ugers uddannelse indgår dansk som et naturligt fag, der skal være med til at forberede dig på din karriere i en dansk virksomhed. På EUD online skal du aflevere skriftlige opgaver, og formulere dig ved fremlæggelse af dit arbejde.

Engelsk

Verden bliver mindre og du vil opleve, du kommer til at skulle kommunikere med mennesker fra andre dele af verden. I den forbindelse er engelsk vigtig, og på EUD online kommer du til at arbejde med dit engelsk i forhold til case arbejde der tager udgangspunkt i din øve virksomhed. Under dit EUD-forløb vil du komme til at arbejde med både mundtlig og skriftlig engelsk. 

Virksomhedsøkonomi

Faget giver dig en forståelse for virksomhedsdrift og hvad der skal til for at udvikle en forretning, der giver overskud. Du vil lære om virksomhedsbudgetter, prissætning i forhold til udgifter og meget mere.

Erhvervsinformatik

Erhvervsinformatik vil fokusere på dine færdigheder og kompetencer inden for det digitale område. I faget skal du udbygge dit kendskab til digitale teknologier fra din hverdag og lære at sætte din viden i spil i en erhvervsfaglig kontekst. Faget vil samtidigt give dig en forståelse for de muligheder, som den stigende digitalisering tilbyder.

Afsætning

Afsætning skal sikre, at du kan få dine eller virksomhedens produkter solgt. Marketing er ofte et brugt navn for faget, men det går faktisk en smule længere. Du vil gennem dit online EUD-forløb lære at analysere, hvad dit produkt kan tilbyde, du lærer at sætte mål og kommunikere korrekt til omverdenen. Gennem EUD Online vil du blive indført i markeds- og målgruppeanalyse og vil ende med en viden om, hvordan man markedsfører produkter gennem forskellige kanaler for at ramme ens kunder bedst muligt.

Kontakt

Studiesekretær
Carina Hallas Studiesekretær

Telefon: 33 41 92 02 E-mail: online@brock.dk