30. november 2020
Start- og slutdato: 30. november 2020 - 15. januar 2021
Sted: Online